Дата на обновяване:30.07.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 На майката са нужни свободни пространства
Тарасов Л.П.


Веднъж един познат пчелар ми каза, че той има едно пчелно семейство, което през пролетта е много силно, не се роило и не е дало мед. Преглеждайки го, аз извадих три пити със стара перга и три с кристализирал мед. В другите пити имаше перга, мед и малко пило. Причината за лошото развитие на това семейство е в това, че в гнездото през пролетта имаше много мед и перга, но малко свободни килийки за работа на майката, затова всичките в първия летен ден пчелите ги заеха с прашец и нектар от различни медоноси. Получи се, че зимувалите особи постепенно загиваха, а младите се раждаха все по – малко, семейството не се усилваше, а отслабваше. Пчеларят на мен ми възрази, че в книгите пишат, че трябва да се остави мед повече, защото семейството ежедневно изразходва за пилото 0,5 кг и повече мед. Обясних му, че пилото в семейството е малко, защото пчелите, без да изразходват запасите, хранят личинките с пресен нектар и пресен прашец. Подобна грешка често допускат пчеларите, които живеят далече от пчелините. След като знаят, че няма да са при кошерите си цяла седмица, те се стараят да оставят във всеки кошер повече мед и перга, за да не гладуват пчелите, забравяйки, че в благоприятните дни те ще носят нектар и прашец.
Преди всичко, аз избягвам да си имам работа с кошери със слаби семейства, тъй като това е пропилян труд според мен. Използвам многокорпусни кошери. Рано сутринта, когато кошерите още не летят, обхождам пчелина, и отгъвайки покриващите платна, гледам колко междини заема всяко семейство. Ако са пет и по – малко – аз ги обединявам. Всички семейства през пролетта оставям в един корпус, като го запълвам с годни за снасяне на яйца пчелни пити. Като крайни поставям частично разпечатани пълномедни. Като втори от края поставям пита с голямо количество перга, а с по – малко перга – по – близо до средата, но от другата страна на кошера, като задължавам така пчелите да я разпечатват за храна и хранене на личинките, а майката да запълва освободилите се килийки с яйца.
Затварям гнездото с покриващото платно, поставям поилка и поставям обвита в кърпа питка с канди с тегло 400 – 500 г, като осигурявам към нея проход за пчели. Кошерът отгоре добре затоплям, а съединените дъно и корпус залепвам с лента за залепване на прозорци, отварям горния прилетен отвор, долния го затварям.
Наблюдавам за летежа на пчелите и изразходването на топлата вода. По топлината, която идва от кошера, определям, без да го отварям, разхода на мед. Ако има принос на нектар и прашец от цъфтящите медоноси, пчелите се хранят с тях и хранят личинките, без да пипат запасите в питите. Ако времето не е за летеж, а в кошерите е топло, значи пчелите ядат от старите запаси. Когато стигнат до питката с канди, поставям в гнездото пълномедни пити, а върху тях други питки със захарно – медовото тесто.
При такива грижи всички семейства добре се развиват, в кошерите няма излишъци от мед и има достатъчно празни килийки за яйца. Зимувалите пчели незабелязано се сменят с младите. Когато те заемат крайните пити, без да задържам по – нататъшното развитие на семейството, разширявам гнездото независимо от капризите на времето, но не с поставянето на втори корпус, както препоръчват учените, а с магазинна надставка със следния набор от пити: крайните с мед, а всички останали – пригодни за снасяне на яйца. Между надставката и корпуса има разстояние 0,5 см. Тъй като предварително нагрявам надставката в помещение, пчелите и майката веднага преминават в нея, и гнездото става общо. Поилката и кандито ги пренасям нагоре.
Когато пчелите започнат в питите на магазинната надставка да запечатват пилото, гнездото, го разширявам, като поставям под наставката корпус с гнездови и медови пити, а така също с восъчни листове. Вкарвам в него пчели и го отделям от надставката с разделителна решетка. С появяването на пчелина на търтеево пило и усвояването на вторите корпуси започвам да правя отводки в третите корпуси и да сменям майките.
Всичко това е удобно да се прави в многокорпусни кошери. Не споделям мнението на тези пчелари, които са недоволни от тази система или изобретяват новите „кошери на XXI век”. Според мен, те не са се научили да работят със съществуващите модели: да създават оптимален топлинен режим, да използват разделителна решетка, да поят пчелите, да сменят майките и да правят отводки, а главното – да разширяват гнездата с поставянето на нови корпуси и магазинни надставки, с отчитането на силата на семействата и местните условия на климата: през пролетта да затоплят, през лятото да вентилират, през есента да усилват.
Гореуказаната технология за грижи за пчелите използвам на своя пчелин много години. Семействата добре се развиват, малко се роят и добре използват главния медосбор. Получавам от всяко 40 – 60 кг стоков мед и смятам, че това е не лоша продуктивност за Ярославската област, в която няма посевни медоноси и климатичните условия не ни гладят с перо.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2005/2
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by