Дата на обновяване:13.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

 

П О Д В Ъ З Г Л А В Н И Ц А  (НАДСТАВКА)

 

 д-р инж Иван Парашкевов, Плевен 

Статията е публикувана в сп. "Пчеларство" 2004/12/8-11стр./ и на сайта "Пчеловодство в Болгарии" отсъщия автор.

           

Предлагането на тази идея става с изричната уговорка, че при използвания метод на зазимяване на пчелните семейства в кошери от системата Дадан – Блат (ДБ), дървената възглавница не се сваля от кошера, а остава и през зимата. Както се подразбира с това се спестяват много дейности, които пчеларят извършва, когато сваля на всеки кошер възглавницата, оставя я в склада, а през пролетта трябва да я върне обратно, заедно с всички съпътстващи я материали. Това е особено неприемливо за тези от тях, които извършват пчеларска дейност само през съботно – неделните и празничните дни и времето постоянно не им достига.

Рационалното зърно на идеята за празното пространство над питите е от сп. Пчеловодство. Няма да е честно да си приписвам авторството на тази идея. Получих я от сп. “Пчеловоство” от около 90 – те години. Разбира се там нещата бяха
представени по не толкова директен начин. Тъй като става дума за зазимя-
ване на кошер от системата ДБ, а за дълбокото дъно тогава може да се ка- же, че не се е говорило почти нищо, авторът на идеята пише, че върху плодника поставя празен магазин. Много е
изписано по този повод за празното

въздушно пространство под рамките, спуснати вече през магазина и за положителния ефект, който е налице в кошера през всички сезони (с изклю- чение на времето, когато кошерът се стеснява, отдолу, отгоре и отстрани)и в частност през зимата. Тогава студеният въздух, който постъпва през входа не “удря” директно в пчелните пити и най студената част на кошера е под тях, нещо, което се забелязва веднага при сравнението на развитието на кошера с други, които са без долно въздушно пространство.

Положитекното, рационално зърно на тази идея се състои в това, че ушите на пчелните пити на които зимува семейството не лягат на стандартната височина в допълнително поставения магазин, а  “потъват” по –надолу на   50   mm. С други думи разстоянието между дървената възглавница и горните летви на рамките според автора на идеята вече е 40  mm. Подразбира се, че това може да стане, ако предварително магазина бъде подготвен, като мястото на което лягат ушите на рамките се “измести” надолу според дадените размери. Дотук всичко е ясно, но тъй като от даването и реализирането на това предложение са минали повече от 12 години, вече не е рационално да се подготвя магазин, който да се използва само през времето на зимуването, а и за дълбокото дъно е изписано достатъчно много. Макар и не така масово, то започва все по уверено да си пробива път и у нас. Вече не е непреодолим проблем  да бъде закупено, поръчано за изработка или самосточтелно реализирано, дори с отпадъчни и подръчни материали.

Такава идея за 5 – 6 сантиметрова въздушна възглавница над цялото пчелно семейство намерих и в сп. “Пчеларство” , публикувана също така преди повече от 15 години: Т. Тотев. Проблемът с вентилацията. 1986г., кн.10., стр. 8-10. Авторът освен променената от него дървена възглавница, предлага и монтиран в нея вентилационен отдушник (1/2 цол пластмасова тръбичка, която е по – дълга с 1 см от дебелината на възглавницата и отгоре е запълнена рехаво с памук). Материалът си той завършва със заключението, че при спазване на основните правила за зазимяване и въвеждане нагорното 5 – 6 см въздушно пространство не се получава допълнителна влага и вкисване на меда в кошерите му.

За връзката между излишната влага и лошата вентилация с отчитане на топлинния режим в кошера е изписано много в литературата. Колко са сериозни тези въпроси се разбира от всеки от нас, когато при първия пролетен преглед извадим овлажнените крайни пити с вкиснат мед и плесенясал прашец и си зададем въпроса – какво е сбъркано? Какво трябва да се направи, че такива “срещи” гарантирано да не се случват често, а по – скоро да бъдат  изключително  редки.

ДБ кошер с компромисно дълбоко дъно през зимата. Надставката пред него е поставена за да се види какво представлява. ДБ кошерът от снимката в ляво със свален капак. Вижда се монтираната зимна надставка под дървената възглавница.

На моите ДБ кошери (от времето на дядовците ми) аз съм монтирал дълбоки дъна и празното въздушно пространство под рамките го имам на лице. Остана ми проблемът свързан с горното такова под дървената възглавница. Много мислих, как най – просто, конструктивно да реша въпроса и се спрях на обикновена, правоъгълна рамка, която лесно се поставя на кошера при окончателното му зазимяване и също така без особени трудности се снема от него през зимно – пролетния сезон, когато пчеларят реши, че трябва да стесни обема на кошера. В този случай, дълбокото дъно ще стане плитко такова, понеже, вече ще бъде на горно ниво, подхранванията с кърмова маса ще са приключили и няма да има нужда от допълнително пространство върху горните летви на пчелните пити.

ДБ кошер с компромисно дълбоко дъно, зимна надставка и свален капак през зимата. След като се свали дървената възглавница се вижда, колко свободно място има в зимната надставка за подхранване с канди например.

Съзнавам колко спорен е въпросът да го има ли горното въздушно пространство и затова експериментирах с няколко кошера ДБ стеснени на 7,8 пчелни пити. Исках да проверя, как ще протече зимуването и. Разговарялсъм с колеги пчелари. Мненията са противоречиви. Получава се така, че кошерите ДБ са работили десетилетия и без дълбоки дъна и без подвъзглавници и без горни входове и защо да ги променяме. “Дядо ми и баща ми саработили без тях, така ще работя и аз, и да са плесенясали крайните пити,   на пчелите това им е работата, ще изградят нови, още повече като последни такива могат да се слагат почти черни пити, които да се изваждат за претопяване на восък с плесен или без”. Тези неща, ги слушах когато си монтирах дълбоките дъна, когато прорязвах горни входове на ДБ кошерите си, слушам ги и сега, когато  при зазимяването си монтирам правоъгълните рамки (подвъзглавници) върху плодниците на ДБ кошерите и върху тях поставям дървените възглавници. Според мнението на някои колеги, на които не им се правят промени в конструкцията и технологията на работа с ДБ кошерите, монтажът на подвъзглавницата, е вече презастраховка и по отношение на излишната влага и лошата вентилация може да се разчита на положителния ефект на дълбокото дъно. При описването на различните начини на зазимяване, в литературата е споменат и този при който дървената възглавница се обръща и споменатото горно въздушно пространство от около  50 -60   mm се получава веднага. Проблемът се състои в това, че на практика, са много малко дървените възглавници, които конструктив- но са подготвени за обръщане при окончателното зазимяване на пчелнитесемейства. Появяват се допълнителни проблеми с нещата, които до този момент са запълвали тези възглавници. Освен това при повечето от тях, когато се обърнат, повърхностите не пасват с тези на плодниците и се явяват  въздушни междини и тези неща трябва да се корегират. А какво ще стане, ако кошерите надвишават няколко десетки броя?  Времето, което трябва да се вложи за извършването на тези операции никак няма да бъде за пренебрегване. 

Още веднъж трябва да се подчертае предимството на подвъзглавниците при зимното подхранване. Мястото над рамките е повече от достатъчно за да се направи необходимото и при поставянето на дървената възглавница да не се мачкат пчели. В зависимост от целите на пчеларя, мястото, което остава свободно  може да се използва според плановете му, включително за подхранване в много по – големи количества от приетите “средностатистически”  0,5 кг кърмова маса на две седмици (при необходимост).

Недостатък на употребяването на подвъзглавницата е повдигането на капака на всеки ДБ кошер, който се опира в затоплящите материали с няколко сантиметра  (колкото е височината и) нагоре. Това не се отнася за много старите, дълбоки капаци под които може да се постави магазин. При тях както се подразбира този проблем просто липсва. Вторият недостатък е в отсъствието на унификация при подвъзглавниците. Тъй като кошерите са на различна, възраст и над тях са работили няколко поколения майстори, размерите им са различни и спасението е в тяхното номериране. Същото се отнася и за дълбоките дъна, които използвам. На всяко размерите съответстват на  строго определен кошер, като това не ги прави по – малко ефективни.

Какво още може да се направи за да се намали излишната влага и да се подобри вентилацията? Независимо от отрицателните реакции в посока “ненужна презастраховка”, колкото и да са намалели случаите на проява на излишната влага, това е един индикатор, че не всички възможности са изчерпани. Без да се отклонявам от избраната тема ще спомена още няколко идеи, също от списание “Пчеловодство” от 90 – те години. Това са: 1.Три отдушника, които се разполагат над свободното пространство зад преградната дъска, монтирани в дървената възглавница; 2. Въздушен коридор – “П” образен канал, който обхваща, споменатите отдушници и служи да отведе влажния въздух излязъл от тях под покрива на кошера; 3. Изтеглящи въздуха тръби – имат правоъгълен характер и тръгват от дъното на кошера. Минават през дървената възглавница, най – често в ъглите и. Използват се както се подразбира само през зимния и зимно – пролетния период. 

Зимните надставки на част от кошерите на пчелина. Няколко думи за самостоятелната изработка на подвъзглавниците. Аз
не съм професионален дърводелец и както и при правенето на дълбоките дъна използвах отпадъчни материали, в случая от плодникови и магазинни
рамки. Дървените парчета слепвах с лепило за дърво и сковавах. При сгло-
бяването на четирите части, след

залепването им и укрепването с гвоздеи, допълнително ъглите ги фиксирах с малки парчета ламарина (8 бр.), по четири от всяка горна и долна страна. Външната такава се боядисва двукратно с алкидна боя.

                         Иван Христов Парашкевов  

                         e-mail: ivanparst@dir.bg

                     главна страница                                      горе

 

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by