Дата на обновяване:04.06.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 За меда, неговите качества и съхраняването му
Проф. Г.Ф. Таранов


Тази статия е била публикувана през 1969 г. в сп. „Пчеловодство” N10. В нея професор Г.Ф.Таранов, водещ учен НИИП, отговяря на въпроси на читателите. Смятаме, че тези съвети са полезни и след 40 години.

От какво зависят вкусовите качества на меда?
Вкусът и ароматът на меда се определят главно от видовият състав на растенията, от които той е събран. Особено е приятен на вкус и е ароматен меда, например от комунига. Подобни на него не може да се получат от други растения. Липовият мед от далечния изток има свой специфичен вкус и аромат, който никъде на друго място не се повтаря. Но качеството на меда зависи също и от неговата зрелост и начина на съхранение. Медът получаван от запечатани пити, е много по – добър от меда, който е центрофугиран в недоузряло състояние.
Защо е ферментирал меда, пренесен в стъклен буркан?
Ферментирането на меда се предизвиква от дрождите, които попадат в нектара от въздуха и след това се внасят от пчелите в кошера. Намерени са почти 25 вида дрожди, които са способни да предизвикат ферментиране на меда. Повечето от тях могат да направят това само в този случай, ако в продукта има повишено съдържание на водата. По данни на НИИ по пчеларство, в натуралния мед, изцентрофугиран от запечатаните пити, се съдържат от 15 до 21% вода (средно 18,2%). При такова съдържание и правилно съхраняване, медът не се подлага на ферментиране. Ако той е бил центрофугиран в незряло състояние и съдържа повишено количество вода, той лесно ферментира. Вече при водно съдържание 21,5% дрождите са способни да се размножават, а при 25% влага вече ферментацията е бърза.
Как да се отличи добрия мед от недоброкачествения?
При купуването на меда, неговата незрялост може да се определи само в този случай, ако той е в течно състояние – незрелият мед бързо изтича от лъжицата, не е гъстотечен, създава впечатление за течност. Водността на кристализиралия мед може да се определи само в лаборатория, в която предварително го втечняват. Във всички учебници по пчеларство е описана опростена методика за определянето на водността на меда по относително тегло.
При каква температура е най – добре да се съхранява меда, за да не ферментира и да съхрани всички свои ценни качества? Влошава ли се качеството на меда, ако го сухраняват при температура, която стига до минус 20 С?
Най – добрата температура за развитието на микроорганизмите и ферментацията на меда – от 14 до 20 С. Затова най – добре е да се съхранява при температура по ниска от 13 С. Тогава зрелия мед няма да ферментира. При съхраняване на силно отрицателни температури – диетичните и лечебните свойства на меда се понижават, тъй като се разрушават ферментите и витамините.
За да се запази мед в който е започнало ферментиране, той трябва да се загрее. При температура 55 С, дрождите в меда загиват след 3 часа от началото на загряването, а при 70 С, след една минута.
Може ли да се съхранява меда във високи кутии за съхраняване на грис, сладко, и други продукти, в полиетиленови бъчвички за вода, които са 50 литрови?
Може, ако кутиите са изработени от бяла тенекия. За съхраняване на меда са пригодни също емайлирани съдове, стъклени буркани. Може да се използват съдове от пластмаса, която е предназначена за съхраняване на храни. За меда не е пригодна медни, оцинковани и съдове от чисто желязо.
Защо едни сортове мед бързо кристализират, а други могат още дълго да се намират в течно състояние?
Кристализацията на меда, това е изпадането в утайка на кристалите на глюкозата в пренаситен разтвор. Фруктозата при това остава в разтвора и обкръжава кристалите на глюкозата. Медът в този случай представлява подобна на сланина, леко разтичаща се маса. За да може да кристализира, в него трябва да има твърди частички – центрове на кристализация. Като такива могат да бъдат микроскопични зародишни кристали на захарта и прашецови зърна, разпръснати в масата на меда.
Първите попадат в меда от цветовете на растенията. При изсъхване на нектара в дневните часове в него се образуват микроскопични кристали, които след това остават в наново отделения от цветето нектар за деня. В медовата гушка на пчелата в кошера, тези кристали не се разрушават и попадат след това в меда.
Прашецови зърна винаги се съдържат в меда, а в някои негови сортове – в голямо количество. Например в 10 г мед от гречка (елда) се съдържат до 4,5 хиляди прашецови зърна, в медът от калуна - до 85 хиляди. Колкото повече са в меда прашецови зърна, толкова по – бързо той кристализира.
Как влияе температурата на кристализацията на меда?
Най – бързо медът кристализира при температура 13 – 14 С. Както при понижаване, така и при повишаване на температурата, скоростта на кристализация се намалява. Първите възникващи кристали бавно се утаяват на долната част на съда, и целия мед постепенно придобива еднаква консистенция. При по – висока температура, кристалите спадат по – бързо, и тогава в горната част на меда могат да се образуват слоеве от течна фруктоза.
Как и къде трябва да се съхранява меда, за да може той колкото може повече да се намира в течно състояние и да си запазва полезните качества?
За да може продължително време да се запази медът в течно състояние, него го втечняват, а след това го пропускат през филтър за груба и фина филтрация. Благодарение на този метод се разтварят зародишните кристали, а с помощта на филтрацията той се освобождава от прашецовите зърна. При отсъствието на центрове за кристализация, медът продължително време (година и повече) се запазва в течно състояние.
В кристализиралия мед се образува сух прахообразен налеп с дебелина от 1 до 10 мм. Когато го събрах с лъжица и го поставих в чаша, ток бързо се превърна в мед с външен вид подобен на сланина от най – обикновен вид. Какъв е произходът на този налеп?
Това са кристали от почти чиста глюкоза, която се отделя в горния слой от фруктозата и изсъхва. Образуването на прахообразния слой (пяната) може така също да стане при значително преобладаване на глюкозата в меда. Това видоизменение в никаква степен не разваля качествата на меда.
Какви сортове мед бързо кристализират?
Медовете, събрани от синап, рапица, слънчогледов, памук и калуна.
Какво е това диастаза, какво значение има тя за определяне на качествата на меда?
Диастазата – това е фермент, който разлага скорбялата на захар. Той се намира в нектара и хранопреработвателния сок на пчелата. Диастазата, като правило, присъства в меда, и затова в лабораториите за санитарен надзор по (диастазното число) определят натуралността на меда. Обаче някои негови сортове се отличават с много ниско диастазно число, и в лабораториите такъв мед понякога го причисляват към фалшифицираните, което е съвършено погрешно. НИИ по пчеларство е разработил точен метод за оценка на натуралността на меда, основан не на диастазното число, а на редица други показатели.
Много е разпространено мнението, че особено ценни лечебни свойства притежава майският мед. Какво го отличава от юнския или от юлския?
Майският мед пчелите обикновено го събират от голям брой видове растения, затова в него вероятно, има и по – голямо разнообразие от микроелементи, минерални соли, ароматни и други вещества, отколкото в меда събран от само една преобладаваща лятна паша от едно и също растение. На това основание някои смятат майския мед по – ценен, макар, че никакви преки опити, които да потвърждават това мнение, няма.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2005/1
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by