Дата на обновяване:16.04.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Седем заповеди на пчеларя
Светозар Гаврилович, 1911 г.


1. Никога не си въобразявай, че знаеш за пчеларството всичко; не се гордей със знанията си и своите медосбори; бъди скромен и се труди като пчела: работата трябва да те прави сдържан и да те облагородява.
Човек се учи докато е жив. Много е добре, ако ти доживееш до това време, когато ще намериш още по – знаещ от тебе, и той ще може да стане твой учител.
2. Не смятай, че знанията и опита, получени около пчелите, са само твои и те трябва да се скриват; искрено и чистосърдечно си дели своите знания с другите, тогава ти ще допринесеш полза за пчеларството.
3. Отстоявай своите убеждения, докато не разбереш, че противника те е убедил. А когато разбереш това, откровено си признай грешките и ги поправи заради ползата за теб и заради останалите пчелари.
4. Никога не спори с другите и не критикувай, докато не можеш да докажеш и да покажеш, че си написал и направил поне толкова, ако не повече и по - добре, отколкото този, с който се каниш да спориш и когото искаш да критикуваш.
5. Никога не изпускай възможността да четеш пчеларски книги и списания. Винаги ще намериш в тях нещо, от което следва да си извлечеш поука или нещо, което ще те подтикне към размисъл и съзидание.
Който се огражда с Китайска стена на въображаемо всезнайство, той е обречен на застой и изоставане.
6. Никога не приемай и не създавай нещо, което ще ти се наложи след това да го преправяш и да подобряваш: нито конструкции на кошери, рамки, инструменти и приспособления, нито начини за отглеждане на пчели, докато не се убедиш, че преди теб вече други са го извървяли този път – ще имаш по – малко разочарования и няма да станеш за посмешище за другите.
7. Не жали нито средства, нито труд за посещения на пчеларски събрания, конгреси и изложби в собствената си страна или зад границите и. Само така ще можеш да получиш истинска представа за пчеларството, а така също за величието на човешкия дух, също и за нищожността и славолюбието на хората.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2007/3
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by