Дата на обновяване:16.04.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Устройство за автоматично регулиране на температурата в кошерите
А.В. Курчавенков, С.А. Стоделов


Като обединихме своите познания в областта на пчеларството и електрониката, ние създадохме устройство за автоматично регулиране на температурата в кошерите (УАРТУ) (съкращенията в статията са запазени непроменени при превода), което е предвидено за непрекъсната работа през цялата година. То може да се използва на стационарните и подвижни пчелини, в отделно намиращи се кошери и в павилиони.

УАРТУ се състои от следните функционални модули: захранващ блок (БП), управляващ блок (БУ) и комплекти за оборудване на пчелни кошери (КОПУ). В състава на всеки КОПУ влизат: температурен датчик (ТД), нагревател, вентилатор и кабел съединителен (КС).
С помощта на стандартен мрежов щепсел включваме БП към мрежата за променливо напрежение ~187 – 240 В. Той осигурява захранване на БП и на периферийното оборудване с постоянно и безопасно напрежение 35 – 40 и (или) 10 – 12 В. Напрежението 35 – 40 В се използва за захранване на нагревателите на КОПУ, а 10 – 12 В – за захранване на БУ, ТД и вентилаторите на КОПУ. БП е поставен в корпус изработен от метал и пластмаса, който е защитен от пръскане с вода. На неговата предна, лицева плоча са разположени: ключ за включване на захранването «СЕТЬ» (мрежа); индикатори за наличие на напрежения 40 и 12 В; два предпазителя (2А); съединител за включване на КП.
При включване на нагревателите УАРТУ консумира мощност до 320 Вт, при изключени нагреватели и вентилатори – 0,6 Вт.
Към БП включваме БУ с помощта на захранващ кабел (КП), дължината на който се определя от отдалечеността на пчелина от захранващата мрежа. БУ е изпълнен на базата на микропроцесор и е монтиран също така в (както беше отбелязано) в метало – пластмасов корпус, който е защитен от пръскане с вода. На неговата предна, лицева плоча са разположени: ключ за включване на захранване, цифров индикатор, бутон «НОМЕР УЛЬЯ» (НОМЕР НА КОШЕРА), превключвател „ЗИМА/ЛЕТО” и съединител за включване на КП. БУ приема и обработва информация от ТД, включва и изключва с помощта на мощни транзисторни ключове (изходни транзистори) на нагреватели и на вентилатори. В режим „ЗИМА” той поддържа в кошерите постоянна температура 4 С, а в режим „ЛЕТО” – 28 С. Ако температурата в кошера се повиши над 36 С, БУ включва вентилатор.
Ако нагревателите или вентилаторите са включени, БУ постоянно проследява възникването на късо съединение, ако са изключени – периодически. При късо съединение на силовите вериги (линиите на КС, по които се подава захранване на нагревателите и вентилаторите) БУ мигновено изключва съответният изходен транзистор. След това може да се прави ремонт или замяна на КОПУ. Ако поне един от изходните транзистори е неизправен, БУ изключва захранващото напрежение, което се подава на нагревателите и вентилаторите на всички КОПУ. Устройството в такъв авариен режим измерва само показанията на ТД и индикира изискване на ремонт.
На редовият цифров индикатор на БУ постоянно се индикират: номера на кошера, неговата вътрешна температура, работи ли в него нагревател или вентилатор. Извеждането на информацията за следващия кошер става след натискането на бутона „НОМЕР УЛЬЯ”. След последния номер индикаторът индицира сведения за първия кошер. При възникване на неизправност в някой от КОПУ, цялата информация за мястото и вида на неизправността се изобразява на индикатора в достъпна форма.
С помощта на БУ може да се регулира температурата в 8 пчелни кошера. На задната плоча на неговия корпус са разположени 8 номерирани съединителя за включване към тях на съответните КОПУ.
Всеки КОПУ представлява нагревател, вентилатор, и ТД, включвани към БУ с помощта на КС. Разстоянието между БУ и контролируемите кошери (дължината на КС) може да бъде не повече от 5 м. За поставянето на КОПУ в кошера е необходимо, той да има увеличено (не по – малко от 10 см) пространство под питите, което е ограничено от рамка с мрежа (виж - сп. „Пчеловодство” N3, 1998).
Вентилаторът е от типа JF-0625, който се поставя на вратичката на дъното. Неговата производителност е не по – малка от 0,5 куб.м/мин, работно напрежение – 12 В, консумиран ток – 0,23 А.
Нагревателният елемент е от промишлено производство и го поставяме непосредствено на дъното. Той има пожаро - безопасна конструкция: стъклотекстолитова пластина (200 х 250 х 2 мм) на държачи с височина 3-5 см. Неговата мощност (40 Вт) е достатъчна за поддържането на температурата в корпус на кошер за 12 пити на зададено ниво при студ до – минус 20 С. На 5 – 6 см над нагревателя е закрепен към „мрежестия подрамник” (рамка с мрежа разположена под питите – допълн. при превода) интегралния термодатчик ТД. Измерената стойност на температурата постъпва в цифров код по последователен канал (линия КС) в БУ по съответстващия протокол. Във всеки ТД има така също енерго независима памет, в която е записана информация за общото количество съединени ТД (значението на No) и номерът на този ТД (значението Nt). ТД обезпечава точност на измерването на температурата (+/-0,5 С). Като цяло устройството има интервал на изместването на температурата в режим на регулиране от +/-1,5 С.
На всеки ТД има обозначение с номер, който се явява и номер на съответния КОПУ. Всеки КОПУ с помощта на КС е включен към едноименния съединител на БУ. По такъв начин, БУ “знае” общия брой включени комплекти (от едно до осем), а така също температурата във всеки кошер.
БУ периодически снема информация от включените ТД и осъществява обработка на приеманата информация (измерената температура, стойностите на No и Nt). БУ може да открие, че е прекъснала връзката с някой от ТД и изобразява този факт на индикатора. Управлението на комплекта за съответния кошер става по показанията на ТД на предния по брой изправен КОПУ.
Като се използва УАРТУ в павилиона, може в него да се поставят БП и БУ. Ако кошерите се намират на открито на въздух, то БП се разполага в помещение, а БУ – в горната част на един от кошерите.
Описаното устройство сме го използвали на нашия пчелин две години. През зимата с електроподгряване влязоха две семейства, още две оставихме без електроподгряване за контрол. УАРТУ го включихме през 12 ноември, когато външната дневна темперарура се понижи до 10 С. В течение на зимуването във всеки кошер с електроподгряване поддържаме температура 4-5 С. До 8 април за подгряване на две семейства сме изразходвали 120 кВт/ч електроенергия, т.е. за 5 месеца зимуване за поддържане на зададената температура във всеки кошер е изразгодвано 60 кВт/ч. Икономията на храна за сметка на електроподгряването се получи не по – малко от 6 кг на семейство. И двете семейства с електроподгряване презимуваха с минимални загуби, а през това време в контролните се наблюдаваше голямо количество подмор. Еднo от тях даже загина в края на март, поради отслабване в периода на зимуване и отсъствие на хранителни запаси в питите, които бяха покрити с пчели.
През пролетта един КОПУ го поместихме в кошер със средна сила, втория – в кошер със слабо семейство. Още две семейства ги използвахме като контролни. На 10 март поставихме таванни хранилки, поставихме в тях по 0,7 кг слабо кристализирал мед и ги покрихме с мрежа от месинг (2х2 мм), за да не потъват пчелите. Към 20 март всички семейства успяха да се облетят, след това им даваха захарен сироп: 5 пъти през 6 – 7 дни. В резултат всяко семейство беше получило по 2,5 кг захар на пясък.
След стопяването на снега (на 8 април) превключихме в режим регулиране на температурата в положение «ЛЕТО». Температурата под гнездото се повиши до 29 С. Даже при нощни измръзвания (-4 С) в кошерите с електроподгряване близо до долните летвички на питите, температурата оставаше в зададените граници (28 – 29 С); пчелите активно работеха.
Подхранването го завършихме в края на април, след което наляхме в хранилката топла вода за поддържане на оптимална влажност в гнездата.
Пролетната ревизия (преглед) направихме на 1 май. Семействата с електроподгряване имаха сила 12 и 8 междини, а без електроподгряване – 5. Питите с пило в семействата с електроподгряване беше 6 и 4 съответно, без електроподгряване – 2. В семействата с електроподгряване останаха значителни запаси от мед, макар, че в зимата пчелите влязоха при еднакви условия.
Температурата в пространството под питите на гнездото на най – силното семейство не слизаше под 31 С, и нагревателния елемент не се включваше. Затова отстранихме КОПУ от този кошер и поставихме на най – слабото семейство, което зимуваше без електроподгряване. Във всички семейства попълнихме хранителните запаси,а на семействата, които зимуваха с електроподгряване, поставихме втори корпуси с пити с малко мед, перга, празни пити и две – три рамки с восъчни листове. На слабото семейство също така поставихме втори корпус с пълен комплект пити, но при това между корпусите поставихме покриващо платно, като отгънахме за преминаването на пчелите тънка лента по продължение на питите в предната част на кошера. На слабото семейство дадохме с 2 – 3 кг повече мед, отколкото на силните.
Есенният преглед показа, че пчелните семейства, които през пролетта са нагрявани, са събрали два пъти повече мед в сравнение с контролните.
Идеята за използването на микропроцесорното управление в УАРТУ показа своята жизнена способност. В процеса на експлоатация, дефекти в работата нямаше.
Освен това, използването на микропроцесора позволява да се изменят праговете на регулиране на температурата, тъй като за различните породи пчели оптималните температури на зимуването са различни. Тези изменения може да се внесат на стадия на програмирането на микропроцесора. За разширяването на функцията УАРТ е възможно внасяне в програмата на допълнителен режим: термообработка от вароатоза.

Източник: Сп. “Пчеловодство” 2007/3
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by