Дата на обновяване:30.03.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 От какво загиват пчелите?
П.Г.Андреев


Нищо не предвещаваше печалния край на пчеларския сезон през 2007 г. Предишните 5 – 6 години семействата отлично се развиваха и даваха добри медосбори. Отглеждам пчели от карпатската порода в многокорпусни кошери, грижите за тях съответстват на общоизвестните правила. Болестите, които се срещат на нашите пчелини: аскосфероза, вароатоза и европейски гнилец, лесно се поддаваха на контрол. През лятото непрекъснато наблюдавах: няма ли пълзящи пчели с деформирани крила около кошерите, натрупване на кърлежи в търтеевото пило. На пръв поглед всичко беше благополучно, търпимо и допустимо.
Пролетта през 2007 г, беше ранна, семействата ги изкарах от зимовника на 21 март, на другия ден при температура 11 С всички те добре се облетяха и започнаха да се развиват. През април – май им поставих разпечатани пити с мед, които запазих от есента на миналата година. От 10 до 13 май на всички кошери, а те са 18, поставих втори корпуси, а от 25 май до 11 юни – трети по средата. В началото на юли някои семейства влязоха в роево състояние, появиха се маточници. От най – силните организирах отводки и подсилих с пити с пчели и запечатано пило от другите. По такъв начин от тях се получиха пълноценни семейства. На тези, които вече бяха в 3 корпуса, поставих магазинни надставки. Медосборът го обезпечаваха комунигата и различните треви, големите поля с гречиха (елда) и слънчоглед. Медът го центрофугирах няколко пъти, във връзка с това, че лятото беше сухо и горещо, той беше много гъст. Средно от всяко презимувало семейство получих по 80 кг висококачествен мед. Последен път центрофугирах на 19 август. Забелязах, че след медосбора семействата отслабнаха, затова излишните корпуси и надставки свалих и всички те останаха на два корпуса. На 1 септември им поставих по две лентички фумисан. Мед имаше във всяко семейство достатъчно за зимуване, затова подхранване не се наложи да извършвам. 27 септември при отделянето на лентичките забелязах, че половината кошери са почти празни или съвсем без пчели или те бяха съвсем малко; обаче храната си оставаше цяла и непипната. До това време пчелите често правиха облитане, но аз не обръщах внимание на това, че от някои семейства, те почти не излитаха. Аз бях поразен от видяното. На практика ми загина половината от пчелина! Започнах да търся причината. Отначало помислих, че е виновен препарата Фумисан, а след това огледах дъната на кошерите и видях, че те плътно са засипани с кърлежа вароа. Да се пресметнат беше невъзможно – примерно от 4 до 7 хиляди на всеки кошер. Стана ми ясно, че пчелите са загинали от вароатоза. Добре, че кошерите ми са оборудвани с вароатозни решетки. Ако ги нямаше тях, пчелите биха очистили дъната на кошерите от мъртвите паразити, и на мене нищо друго нямаше да ми остане да правя, освен да кажа склед това, че причината за тяхната гибел е неизвестна. Можеше в този случай да кажа също, че това е „Колапс на пчелните семейства”. Наложи се да събера остатъците от пчелите от деветте загинали семейства в един кошер. Получи се средно семейство от 8 пити, която загина през ноември.
Останалите 9 семейства бяха в добро състояние, в по два корпуса. Кърлежите се бяха изсипали толкова много, макар, че е възможно броят на паразитите в тях още да не бе достигнал критическото ниво. Тези семейства добре презимуваха. На 25 март 2008 г аз ги изкарах от зимовника, и в същия ден те се облетяха. Подмор имаше малко. В края на месец май от тях направих 4 отводки и в края на пчелния сезон получих средно от едно пчелно семейство по 70 кг мед.
Става ясно, че обработката на пчелните семейства против вароатоза с един и същи лекарствен препарат (бипин – Т) в течение на последните 4 години доведе до натрупване на кърлежи, които достигнаха критичното ниво, което послужи като причина за гибел на половината семейства на пчелина.
Клиническата картина на нашия пчелин много напомня гибелта на семействата в САЩ от болести, условно наричана „Колапс на пчелните семейства”. Във връзка с това аз съм съгласен с автора на статията „Опустошителна гибел на пчелите в САЩ” (сп. „Пчеловодство” N5, 2008), който твърди, че причината за нея е вароатозата.

Източник: Сп. Пчеловодство 2009/2
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by