Дата на обновяване:09.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

НЯКОЛКО РЕДА ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА, КОИТО НЕИЗБЕЖНО ПРИСЪСТВАТ В РАБОТАТА НА ЛЮБИТЕЛЯ ПЧЕЛАР И РЕНТАБИЛНОСТТА ОТ НЕЯ


д-р инж. Иван Парашкевов, г. ПлевенМОЖЕ ЛИ ПЧЕЛАРЯТ ДА ЖИВЕЕ САМО ОТ ПЧЕЛИНА
И ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ?
доходен пчелин!
превод от руски със съкращения от форума
www.pchelovod.info


КАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ КЛИЕНТА НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ. ОБМЕН НА ОПИТ. КОЙ КАК ПРОДАВА?
превод от руски със съкращения от форума
www.pchelovod.info

След като се е захванал с производство на мед и други пчелни продукти, любителят пчелар няма как периодически да не си задава въпроса дали производството му, като всяко друго е рентабилно и да се стреми според възможностите си да го развива. Това е от една страна. От друга, при любителското пчеларство, тъй като в този случай, то обикновено е втора
професия, тя се практикува само в съботните, неделните и празничните дни (в реалния случай в част от тях) и компромисите в него са неизбежни.
Да се преследват високи цели е престижно, но ако пчеларят работи сам, (без помощници) през споменатите дни (до около 110 всяка година), това може да го подведе и, ако не си разчете правилно силите, възможно е да не се справи с поставените от самия него задачи. Не са един и два случаите на пчелари с инфаркти, инсулти (проблеми с кръста от системно натоварване на основната работа и след това на пчелина, без почивни дни) и други подобни, нежелателни „придобивки”, които се явяват вследствие на претоварване и свръх напрежение. Желанието да се обслужват колкото се може повече кошери, толкова по – добре, може да изиграе лоша шега на всеки пчелар. Тук неизбежно стигаме до вече подчертания фактор време за работа
което по подразбиране не достига. Разбира се съществуват професии, които позволяват на пчеларя да работи с кошерите си и нестандартното си пчеларско оборудване и през седмицата, но далече не всички са такива.
Който може си „експлоатира” семейството. Друг пчелар за определена сума си наема помощник. А който работи сам, иска или не иска си поема всички негативни рискове и възможности по отношение на здравето си. Не е здравословно, ако се скача от „пето ниво... на 10 – то”...при положение, че пчеларят не може да се справи.
Друг важен фактор е възможността на пчеларя да продава навреме и на разумна цена, произвежданата от него продукция, най – често мед. Подразбира се, че с получените пари и през настоящата година, без особени затруднения той ще може да възобнови производството на пчелни продукти и нещо да му остане, като резултат от положения от него труд. При малко количество кошери и среден добив по – малък от 20 кг мед на кошер, продажбите на едро (около долар за килограм мед) нямат особен смисъл, това е известно на всички мислещи пчелари и с написването му за пореден път не се открива топлата вода. Друг аспект на казаното е това, че при продажбите на дребно, практически отсъстват „пари на куп”, идват за няколко буркана мед или за една тенекия например, похарчват се, после отново за няколко буркана, но това е варианта за „малкия” производител, той трябва да се приеме. Ясно е какво ще се получи, ако при малкото производство се продаде или по – скоро “се подари” цялата произведена продукция на едро...
Сериозен фактор, който любителя пчелар трябва да отчита е навременното плащане на възнагражденията, които той получава от основната си професия. Не са единични случаите, когато, произведеният мед трябва да бъде продаден (подарен) на смешна цена, която даже не връща направените от него разходи, а основните доходи в неговия бюджет се „спестяват” принудително по няколко месеца, поради неплащане на основната работа. Любителят пчелар е в ситуация, която меко казано не е за завиждане.
Пчеларят оценява количеството на меда и пилото в проценти на всяка пита, за да го запише в тетрадката и след това въведе в компютъра. С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина.

Как да развива започнатото от него производство? Ако вземе кредит, вече бе обяснено, че не може да го връща. Ако си продаде произведения мед на безценица, възниква въпроса, защо е работил, след като от икономическа гледна точка няма полза от това „че си е подарил меда”. Задачата не e невъзможна, но определено не е лесна за решаване...
Технологията на работа на пчеларя с пчелните семейства винаги теоретически, може да бъде подобрена и да стане по - рентабилна. На практика, обаче, всяка по – печеливша технология ще изисква по – честото негово присъствие (или на негов помощник) на пчелина, нещо, което не винаги е възможно. На първо място, пчеларят е възпрепятстван физически, на второ място, не му е възможно да плаща заплата на друг пчелар за да се занимава с кошерите му. Освен това, средствата, които трябва да вложи в производството се увеличават и в такава ситуация малко пчелари съумяват да се справят. Същото се отнася и за продажбата на произведената от него продукция.
Кражбите на кошери и пчеларско оборудване също не са нещо ново, особено на такива места, в които пчеларят се появява само през част от съботните, неделните или празничните дни. Ще намери ли следващия път, оставеното от него на пчелина нестандартно, пчеларско оборудване? Той не може да отговори утвърдително, защото не се знае ...
Споменатите трудности, които далече не са представени всички, и не изчерпват темата, съществуват, те трябва да се отчитат, и на практика могат да бъдат преодолени от непрекъснато мислещия и търсещ положителни промени на пчелина и около себе си любител – пчелар. Става ясно, че пчеларят е достигнал определено ниво на развитие и, ако реши да си остане на него или да върви напред, трябва да търси решението на проблемите (заобикалящите го ограничения) в рамките на достигнатите от него възможности като брой кошери с пчели и технология за работа с тях, наличие на нестандартно оборудване, оборотни средства, наличие на помощници в работата, не на последно място наличието, продължителността и качеството на пашата и др.
На практика съществуват макар и неголеми резерви, да се поддържа един разумен максимум на произведената и продадена продукция (при благоприятни природни условия и навременни грижи от негова страна), който да се повтаря всяка година. Това означава, че любителя – пчелар ще си гарантира едно прилично според възможностите му (материална база, вложени оборотни средства и навременни грижи в пчелина му), като количество и качество рентабилно производство на пчелни продукти, най – често на мед, а при определени условия и разумни доходи от продажбите на произведената от него продукция, които да бъдат както и до сега – не лошо допълнение към доходите, получавани от основната работа. Не зависимо от това, дали има желание да си признае тези и други близки по смисъл трудности, които го заобикалят, те реално си съществуват и от пчеларя основно зависи, дали ще направи обстановката на пчелина си и на тази малка част от пазара на мед в която участва – рентабилна и след това да я задържи на това ниво, дотолкова, доколкото това е възможно, независимо от споменатите проблеми, които съпътстват производството и продажбите на пчелни продукти.
Медът е произведен, но не е продаден, значи, че според литературата и интернет пчеларят е свършил само една трета от работата си... Стопен восък с Парната електро восъкотопилка, разгледана в статия на сайта.


Няколко идеи, които в основата си не са нови и са известни, за повишаване и след това поддържане на рентабилността в непосредствената работа на любителя пчелар при произвеждането от него на пчелни продукти, най – често мед:
Можем да започнем с решаването на един от главните проблеми с които се сблъсква всеки любител – пчелар, изравняването на възможностите на всички пчелни семейства на пчелина (над 90% от тях) и довеждането им на състоянието им до разумния максимум в началото на главната паша. Един от съвременните начини да се реши този проблем е при възможност да се използва пчеларска програма. Като доказали се такива могат да се посочат „Пчела – 1” за ДБ кошери и лежаци и „Пчела – 2 Професионал” за многокорпусната технология и двумайчиното пчелоотглеждане. Твърде много е изписано в пчеларските сайтове за двете програми, за да бъде повтаряно отново. С няколко думи, идеята на тяхното приложение е такава, че с тях се гарантира еднаквост на възможностите на всички кошера на пчеларя с приетия за „идеален кошер” за дадената местност и технология. С други думи, на пчелина към момента на началото на главната паша всички кошери получават възможностите на „идеалния” такъв. Програмата е гарант за точността, че на
пчелина няма пчелни семейства лидери и аутсайдери. Например на моя пчелин, 12 рамковите ми ДБ кошери имат по 5 кг пило и по 10 кг мед в началото на главната паша. Това ми позволява да взема малко над 2 магазинни надставки мед от всеки кошер, чието развитие съм контролирал с различни таблици, графици и функции на пчеларската програма през месеците март, април и май.
Такива са средностатистическите възможности, които имат 12 рамковите ДБ кошери в местността в която ми се намира пчелина при избраната ДБ технология с един плодник. Получените добиви на пчелина се дължат на това, че в тях участват всички кошери, не само лидерите, които могат да бъдат получени по естествен или по изкуствен път. Разбира се, че използването на компютъра, като инструмент на пчелина за сега в много случай е едно пожелание, но с него или без него идеята на изравняването трябва да се реализира, макар и „на око”.
Важен фактор за поддържането на силни семейства и рентабилен пчелин е възрастта и качеството на майките. Желателна е тяхната смяна на всеки две години и непрекъснатия контрол за качеството на работата им. С пчеларската програма това е много удобно. При забелязана слаба работа, след направените прегледи, и оценка на получените от програмата резултати, майката трябва да се сменя. Понякога пчелите правят това сами, но на това не трябва да се разчита.
Друг важен фактор е обновяването на пчелните пити всяка година поне по една четвърт до една трета на всеки кошер в идеалния случай всяка година.
Не мога да пропусна ползата, която допринася за всяко пчелно семейство наличието на монтирано дълбоко, многофункционално дъно на кошера в което то се намира. В пчеларската литература се изброяват над 10 предимства, които има то в сравнение с кошерите, които са с обикновено дъно и е излишно да бъдат повтаряни всички. Достатъчно е да се спомене ползата, която то допринася през тежките зимен и летен сезони за пчелното семейство, което живее над него.
В пчеларството, включително и любителското няма маловажни неща. Останалите задължения, които има пчеларя през всеки месец на годината, никой не ги е отменил. Те също са задължителни и след като той си е избрал тази професия, макар и като втора, не трябва да ги пропуска. Важно условие за рентабилността на пчелина е производството и на други пчелни продукти, не само на мед. Ако пчеларят иска със същата си
материална база да допринесе още повече за допълването на паричните си постъпления, трябва да произвежда и пчелен прашец и прополис, защо не и пчелно млечице, например, ако създаде за реализирането на тези цели необходимата организация на пчелина си.

Произведените, но непродадените пчелни продукти не допринасят както е известно с нищо за да се затвори цикълът започнат от пчеларя още през миналия сезон. В този случай, пчеларят не работи за пазара, а за да си напълни склада с произведена продукция. Много колеги започват да чакат да
се случи нещо, което да е свързано с продажбата на произведеното от тях, но то все не се случва или ако се появят някакви предложения, неизвестно от къде, те обикновено са крайно неизгодни и произведената продукция продължава да си стои в склада. Тук започва следващият етап от работата на пчеларя – продажбата и, също толкова важен, колкото и производството, а според данни от Интернет по важност заема даже 2/3 от цялата дейност.

Могат да се споменат принципните неща, които за производителя с малко пчелни семейства са повече от задължителни за да не се обезсмисли положения от него труд. Необходима е малка „ниша” в пазара, клиенти, които са само „негови” и които той трябва да си завоюва с труда и качествената си продукция, която да предлага. По – лесно и най – удобно е разбира се да се продава на едро, но когато кошерите са малко, количеството на меда е малко и продажбите му едва връщат направените разходи...
Според мен, много е полезно да се „чуят” мненията по тези въпроси на няколко десетки пчелари, независимо от това, че те практикуват пчеларство на територията на бившия СССР. Пчеларят навсякъде е пчелар, независимо от родния си език...

Не мога да не спомена един от безспорно добрите интернет сайтове на пчеларска тематика „Объединенный пчеловодческий форум”, който може да бъде намерен на адрес: www.pchelovod.info
Независимо от това, че повечето колеги – пчелари, участници във форума са от СНГ (за по – младите – бившия СССР) и са рускоговорящи, може да се каже, че проблемите и възможните варианти на тяхното решение съвпадат с българските такива и като информация (идеи) са много полезни.
Eдин от начините да се попадне на въпроси, които са аналогични по смисъл и съдържание на разглежданите в статията е следният:

С мишката се кликва в следната последователност:
1. Обединенный пчеловодческий форум.
2. Пчеловодство как бизнес.
3. Можно ли жить с пасеки? Доходная пасека.
Към днешна дата, този въпрос на форума е разгледан в над 100 страници и има какво да се научи от тях. Само на пръв поглед темата е за професионалистите пчелари с „многото” кошери. Повечето идеи са приложими и за любителя – пчелар.
4. Как привлечь клиента на пчелопродукты? Обмен опытом. Кто как реализует?

Към днешна дата този въпрос е разгледан в над 20 страници, според мен също много полезни и за любителя – пчелар.
Посочените два примера съвсем не са единствени, достатъчно е да се попадне на форума и информацията по различни, подобни на дадените примери може да се използва от всеки пчелар, който си направи труда да прочете нещо на близкия до българския - руски език.


МОЖЕ ЛИ ПЧЕЛАРЯТ ДА ЖИВЕЕ САМО ОТ ПЧЕЛИНА
И ПРИ какви условия? Доходен пчелин.


превод от руски със съкращения от форума
www.pchelovod.info

Всички се срещат с проблема за реализирането на произведения
мед и затова много хора се грижат за животни, а не за пчели.
И аз мислех, че е по – добре от къщи да се продава малко по –
евтино, отколкото да се ходи на пазарa. На пръв поглед изглежда, че там ще се продаде по – бързо, но за нас е по – добре, да продадем повече, над определена цена, отколкото по – бързо.
Пчеларят в нашия край може да преживее от пчелина. Да забогатее е много съмнително.
Сега за това, какво задържа прехода на пчеларите от любители в
професионалисти. Пчелите са нежни същества и от тях можем да се лишим за минути. И, ако това е единствената упражнявана професия от пчеларя, той остава без парче хляб. Ето тези моменти принуждават пчеларя да има още и друга работа.
Ако на някой му харесва да се занимава с пчели, то тогава напред, всичко, което е прогресивно в тази посока, може да се вземе от капиталистите. Те живеят не лошо, просто ние не сме свикнали още да работим за себе си.
Да се живее от пчелина може, но има много но.
1. Комплексно използване на n – но количество семейства.
2. Системата за реализация на продукцията.
3. Късмет. По – точно, наличие на запасни варианти.
Да се взима всичко от всички кошери, да се доведе продукцията
до пазарен вид – отнася се и за меда. И не тенекета и три литрови буркани, а подходяща разфасовка. И да не се очаква “добрият чичо”, който ще купи всичко за нормална цена. Да се участва на изложби е сложно. А кое е това хубавото и доброто, което се получава лесно? Може би си струва да повярва човек в себе си. Може и да не се получи всичко. В живота никога няма гаранции, само надежда. В какъвто и да е случай, за каквото и да се хване човек, трябва добре да го знае и разбира, иначе по – добре да не рискува.
Слушаме по радиото, гледаме по телевизията, различни предавания за това как след обработването на различните селскостопански култури с лекарства със самолет или хеликоптер, измират почти всички пчелни семейства на някои села. Ще се промени ли с нещо такава трагедия, даже и ако пчеларят е застраховал кошерите си предварително?
Медът разбира се е перо от дохода на пчеларя, но мисля, че не по – малко перспективни са и останалите пчелни продукти, които от повечето пчелари се пропускат и не се произвеждат от тях. Могат и да се използват като БАД (биологично активни добавки). И разбира се, много добре е, ако наблизо има курортен град например в който да се реализира продукцията.
Продажбата по важност заема 2/3 от цялата работа. Понякога стационарното пчеларство, там където е къщата или вилата на пчеларя не е изгодно и той е принуден да се занимава с подвижно. Може да се случи да не се прибира 3 месеца в къщи. Човек се превръща в диво животно, което никой не очаква. А да се пише за пчеларството пред компютъра е много лесно.
Да бъде знаещ човек в областта на пчеларството е малко.
Той трябва и да е умеещ. Трябва да бъде и мислещ практик и освен да чете пчеларска литература и да ползва интернет – пчеларските сайтове, трябва и да експериментира. Само така може да намери своя път в този колкото сладък, толкова и каторжен труд.
В полето, пчеларят понякога стои от безисходност, тъй като
друг способ да заработи пари няма, а да краде не се е научил. Затова и тези, които са при диви условия няколко месеца, обикновено знаят защо го правят.
Ако пчеларят има над 30 пчелни семейства, работата с тях е много. Тя трябва по възможност да се върши в нормални , човешки и комфортни условия, а не на коленете си в полето. Може и създаването на подходящите условия за работа нещо да струва, но след това всичко похарчено ще се възвърне с лихва. Вярно, че е сложно в полето да се занимаваш с битовите условия. Необходимия минимум от условия и удобства в краен случай, като креват, телевизор, радио, телефон, печка и др. трябва да са налице.
Смятам, че ако искаш да получаваш прилични пари, трябва да
организираш не пчели, а пчелари, т.е. бизнес, а не майсторлък. А дарба за това нямат всички пчелари. Като начало, без обучение, някои го имат като дадено от природата, други (повечето) не го могат и това си е. Ако душата му не е предразположена към обучение по мениджмънт, и
обучението може да не помогне. Някои се успокояват с мисълта, ето отначало ще създам кошерите с пчелите, ще набавя нестандартното оборудване, ще изкарам някакви пари и тогава...Много е вероятно това тогава да не бъде. Има само сега, а утре може да се случи – дявол знае какво. Всеки човек живее така, както се получи и колкото и да се опитва да се вмъкне в чужда кожа, няма как да стане това.
С пчеларство може да се занимава човек, който е фен на тази професия. Пчеларят може да съществува от пчелина си. Да забогатее, както беше отбелязано е много съмнително. Сега за това, какво задържа любителите пчелари от преминаването и на страната на професионалистите.

Това е принципът на лимитиращия фактор. Идеята е в това,
че сред множеството възможни причини (фактори), обуславящи развитието на биологическата система, на практика винаги има един фактор – лимитиращ т.е. фактически определящ динамиката на системата на дадения времеви отрязък.
Класическите и очевидните, лимитиращи фактори като пример са недостатъчната медоносна база, неподходящото време. Когато тези прости и очевидни проблеми се решат – бъдете спокойни, системата ще се придвижи напред. Но само до достигането на следващия лимит, обусловен от следващия лимитиращ фактор, най – често не толкова очевиден. Това може да бъде породата или недостатъците на конструкцията на кошера или… ръцете на пчеларя не излизат от това място, от което трябва, или главата му е само за това, че да му подпира шапката. Впрочем последните два, това са комплексни фактори.
Здравето и хъса на самия пчелар, неговото участие в живота на пчелите, както и който и да е от пречислените фактори, могат драматично да влияят на толкова прост и като, че ли очевиден показател, като количеството на получения мед. Или цената на меда, или удоволствието (удовлетворението) от заниманията с пчеларство.
Аз отлично разбирам този, който не иска да остави своя
„страничен дял за хляба си” и напълно да се превключи на пчеларство.
Сам цяла година обгарям и боядисвам кошери за пролетта, рамки подготвям и натягам тел върху тях. Но и от основната си работа не мисля да се отказвам. Съзнателно не отстранявам този очевиден „лимитиращ фактор”. Пък и за „пълно удоволствие”, създай някъде условия за работа с пчелите, макар и на 100 км разстояние от дома.
Ясно е, че удоволствието струва пари. Първо създай условия, а
удоволствието от работата ще ти „изплати” разходите. За добрия бит трябва да се вложат пари.
Само със свой труд (без наемен), няма да получиш прилични пари, няма да гладуваш и ще имаш “за сладолед”, но не повече от това. Тук е сложно да се спори с Маркс (макар, че не той го е измислил) – без добавена стойност на никъде. Макар, че пчеларството навярно в някакъв смисъл е наемен труд. Пчеларят обезпечава пчелите с жилище, грижи за здравето и, а в замяна изземва излишъка от продукцията
Може и да организирате 150 или 300 кошера за които да се грижите. Но тогава „бял свят” няма да видите и ще станете по – богати с малко. На който му се занимава с пчели – той се занимава, на който не му се занимава – него за никакви пари няма да го заставиш. Пробват много, а с пчели работят не всички. Ако искаш много пари – трябва да се грижиш не за пчели, а за пчелари, повторението не е излишно!
Който иска да изкарва пари, търси методи, а който не иска – се
оплаква от живота. При работата с пчелите, аз навярно както и много от вас получавам душевно равновесие, но и физическо удовлетворение. Почти практически всички познати на мен пчелари имат херния – професионално заболяване.

По целия свят е така. При крупните пчеларски стопанства (ферми) се експлоатира наемен труд. И самите стопани се контузват. Кой в австралийската пустиня, кой в канадската
тайга и къде ли не.
Всички машинки, механизми и технологични приспособления, както е известно струват пари. Така, че крупните пчеларски ферми, това на първо място е огромно капиталовложения и адски труд. И често не на едно поколения пчелари.
Да наемният работник най – често, не е пчелар. Затова той може да работи не повече от 8 часа на ден, а пчеларя през целия сезон, от април до октомври по 20 часа на ден.
Полупрофесионалистите (имат основна професия и освен нея са и любители - пчелари), обезпечават производството на мед, достатъчно за пълно насищане на пазаря. За цените на едро нямам желание да говоря. Далече са от световните. Както се вижда ограничаващият фактор има външен произход и е трудно отстраняем. Моите старания тук са безполезни. Нека професионалистът пчелар пробва да поработи в такива условия, без разлика използва ли наемен труд или само този на пчелите. Провалът е почти обезпечен. По мои наблюдения на всеки 5 години 2 от тях са точно неудачни и да не дава господ да са една след друга. А полупрофесионалистът може меда си да го предаде и за „дребни стотинки”. Все едно няма да умре от глад.
Да се продаде медът зад граница също не е проста работа. Трябва да се събере изискваното количество, което да отговаря на необходимите изисквания. Да се заплатят всички разходи, включително и тези за изследванията на меда. Да се решат проблемите с неговото съхранение и транспорт, митнически и други проблеми, рискът, който никак не е малък, особено ако се организира от един човек. Ето по тези причини, които далече не изчерпват пълния им списък, пчеларското хоби с 30 – 50 кошера за един човек е най ефективно. Ако кошерите са повече, трябва да се работи ден и нощ. Тук основната работа вече пречи и за летен отпуск и дума не може да става. Ако кошерите са по – малко, няма смисъл да се пътува до кошерите, тъй като разходите за бензин са постоянна величина и не зависят от количеството на кошерите. Същото се отнася и за някои от разходите на самия пчелар, за храна и дрехи, например.
Да се остави основната работа, значи през цялата година да се разчита главно само на меда, или да се продаде за “малки стотинки” и пчеларя да се превърне в бомж. Да оставя пчелите не мога, организма ми си иска отровата, пък и не всички години са лоши като тази, може пролетта през следващата година да бъде по – добра.

А освен това според моето убеждение, трудът на пчеларя не е толкова сладък, гърба си вече повредих, в големия пек през лятото да изцентрофужваш мед, в кишата да раздаваш канди, през зимата да гониш мишки, всеки мислеш и работещ пчелар го знае. И това при мен е само през почивните дни и през някои от празничните. А професионалистът е задължен да се занимава с това всеки ден, без отпуск, риболов и др. Според мен без тези неща, от които той трябва да се лишава, това не е живот, а съществуване.

Наемният труд в нашите условия, не особено се получава, тъй като наетия човек ще работи повече за себе си, отколкото за мен, а да се контролира това е много сложно. Питите с пило, това не са гвоздеи, които да се контролират на килограм. Даже, ако се наложи някой да ми охранява пчелина, то той няма да бъде пчелар.
Да изкарам на основната работа, тези пари, които изкарвам на
пчелина мога. А има ли на пчеларския форум пчелари, които се грижат за по 500 кошера. Ако ги има, то в Интернет да стоят не биха имали време. Затова за себе си съм направил извод – да се живее от пчелина може, но това не е живот. Такова качество на живота, мене не ме устройва. По добре да съм роб на шефа, отколкото на пчелина. Всичко това е вярно в определени граници разбира се. Ние вървим вече по отъпкан път, защото в тази посока нещо сме постигнали и нещо получаваме в материален план. В морален и духовен план, нищо не получавам, просто нямам време да се любувам на природата и да се уединявам с нея. Нощно време сънувам пълзящи, пчели и майки. А да разказвам колко това е леко и романтично, не е в моите правила да лъжа хората. Те могат да си изберат не този професионален път в живота. А ако ми повярват за измамата, ще ме проклинат цял живот за това.
Както се казва, “Няма много пари – или са малко или ги няма” .
При такъв днешен живот, в който умението да откраднеш или да излъжеш се смята за норма, затова навярно и се занимавам, пък и това ми харесва. Минавам и през такива състояния, като умора и неудовлетвореност, но те бързо преминават. Затова, тези, които си мислят от пчелите да спечелят, трябва първо да слязат на земята, нещата не са толкова прости.
А да се продава мед може по различен начин – може на пазаря да се стои и в майонезни буркани да се търгува, а може и да се приемат хора с визита от столицата, които да го купуват по местна цена масово, кой за цялата си фамилия, кой за отдела си в който работи. Но медът трябва да бъде такъв, че при теб да идват и да питат, а не да стоиш на всеки ъгъл. Има и други възможности за реализацията на меда, само, че към това трябва да се подхожда неординарно и творчески.
Сам два дни в седмицата ставах в 5 сутринта, отивам на пчелина, работя до 9 вечерта. По време на работата обмислям темата за възможността да се издържам от пчелина. А ако кошерите бяха 10 пъти повече? Така “бял свят” няма да видиш. Този път води до тупик и не се нарича професионален подход. Механизация трябва да се развива, за да си облегчиш работата. Подходът е важен. Да работи пчеларя сам и непрекъснато да си увеличава броят на кошерите, това не е професионален път и той води само до влошаване на здравето на пчеларя. Тежко е да се грижиш сам за повече от средностатистическите 30 – 50 само през почивните дни. Радост и удовлетворение от работата няма да има. На лице ще бъде една постоянна гонитба без нормален сън и почивка, която няма да доведе до нищо добро. С такъв темп далече никой не стига.
Трябва да се каже директно. Пчеларството е един добър помощник към основната работа (при 30 – 50 пчелни семейства) и не повече от това.
Искам да си издържам семейството и да живея човешки! Това не са амбиции или завишени, човешки потребности. Аз зная, че мога да изкарвам пари без да се отчитам на някого в своите действия, както това става в предприятията.
Сам да се занимаваш с пчеларски бизнес, това е нереално. Налага се да се търсят варианти. Тъй като пчеларския бизнес е по начало семеен бизнес, трябва да заинтересуваш най – напред хората от своето семейство. Да стоиш през лятото на подвижно пчеларство сам, означава да донесеш само мед в къщи или и прашец. А перспективата да си „изпуснеш” семейството не е много примамлива. Нормалните пчелари са при близките си през цялата година, я ти като „по – умен”, стоиш 4 – 5 месеца сам между пчелите.
Всеки има своя методика. И това е правилно. Панацеи в пчеларството няма и не може да има. Теорията плюс собствения опит дават в резултат своя технология, лична за всеки пчелар.
В любителското пчеларство, разходите са много, а печалбата е
малка. Както настроиш себе си, така и ще се получава при теб занапред.
Животът ще те накара да намериш оптималната стратегия.
А според мен повечето пчелари са лентяи в добрия смисъл на тази дума. Но лентяи мислещи. Постоянно присъства мисълта как да се работи по – малко, да се държат повече кошери и да се получава за своя труд повече.
Въобще, аз имам такъв принцип – всичко да се прави навреме, а в пчеларството особенно. Един ден – година храни. Тук трябва

         главна страница                       напред                    горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by