Дата на обновяване:19.03.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Причини за гибелта на пчелите в Русия
Клочко Р.Т., Луганский С.Н. водещи научни сътрудници на ВНИИВСГЭ

В последните години гибелта на семействата на пчелините на европейските страни и САЩ по своите мащаби премина всички показатели, с които са се срещали пчеларите до сега (от 5 до 90% от семействата). Тази тайнствена гибел получи названието „Колапс на пчелните семейства”. В Русия ние свързваме това явление с комплекс от причини. Преди всичко човешкия фактор – нарушаване на правилата за отглеждане и хранене на пчелите, отсъствие на контрол за състоянието на пчеларството като отрасъл от страна на държавата; отсъствие на контрол от страна на опитни пчелари; отсъствие на съвременни методи на диагностика на болестите на пчелите, особено на вирусните.
Често гибелта на пчелите става вследствие на манова токсикоза. Медът в много страни го проверяват за наличие на мелицитоза (типичната захар на мановия мед). В нашата страна това не се прави. Нейното високо съдържание в мановия мед довежда до кристализация на зимните запаси от мед и гибелта на пчелите от глад. В резултат на потреблението на манов мед рязко се претоварват червата на насекомите с баластни вещества, поради изменението на съотношението на калия и натрия, в пчелите се развива жажда, нарушава се цялостността на перетрофическата мембрана на червата.
Намаляването на имунния статус на пчелите довежда до широко разпространение на аскосфероза, вароатоза, акаропидоза, нозематоза, гнилцови заболявания и др.
Една от основните причини за гибелта на пчелите – е вароатозата. В резултат на тази болест те отслабват, снижава се устойчивостта към заразяване с различни възбудители. Кърлежът е способен да съхранява в тялото си и активно да пренася патогенни вируси, нещо, което е пагубно за пчелите.
С появяването на вароатозата, острият вирусен паралич е станал една от причините за гибелта на пчелите в семейството. Тяхното загиване се намира в право пропорционална зависимост от броя на кърлежа вароа. Болестта се появява през есента във връзка с увеличаването на броя на паразитите. При облитането, поразените млади пчели не могат да излетят, пълзят по земята, понякога се въртят на място, треперят. Известно време след завършване на облитането, болните пчели вече не се виждат, тъй като те са се разпълзели по територията на пчелина и са се загубили в тревата.
При силни поражения в отделни семейства започват да се забелязват и заболявания на пилото. Пчелите отначало правят отворчета в капачетата, а след това изхвърлят кукличките изцяло. Близо до есента болните насекоми постепенно напускат семейството, и пчеларят може да намери след някакво време празен кошер със запаси от храна (пчелите като че ли са излетели някъде).
Кърлежите вароа така също са преносители на вируса на деформация на крилото. Болестта се характеризира с едновременната гибел на кукличките (до 20%) и на младите пчели. Отслабване и гибел на семействата най – често се констатират през есента и зимата. Болестта може да се съпровожда с голяма гибел на пчели (по една междина за седмица), отначало само в отделни семейства, след това и на целия пчелин. На дъното и около кошера намират загинали куклички и млади пчели често с деформирани криле, с по – къси стомахчета, пълзящи с паралич на органите за предвижване (крака и крила). Провеждането на обработка против вароатозата в семействата, в които вече е започнало заболяването, не довеждат до оздравяване.
По такъв начин, имайки предвид горе изложеното, борбата с кърлежите вароа трябва да се провежда в ранна пролет веднага след изкарването на пчелите от зимовника. В противен случай към есента пчелите ще загинат преди всичко от вируси, които са се развили в семейството поради кърлежите, които са останали от пролетта.
Появяването на високоефективни препарати с избирателно действие на кърлежите вароа и относително безопасните за самите пчели позволява активно да се борим с вароатозата. Препоръчваме произвеждания в Русия Фумисан и внасяния от вън Апистан.
Фумисанът представлява тънки дървесни лентички, които са пропити със специфически акарициди с фумигантно и контактно действие. Лентичката се поставя така, че да увисне в пространството между питите в средната негова част. При наличие в семейството на пило, за да се достигне на 100% лечебен ефект лентичката трябва да остава в семейството от 16 до 25 денонощия.
Апистан – широко се използва зад граница и е достатъчно широко известен на по – голямата част от пчеларите от опита натрупан през миналите години. Това са полихлорвинилови лентички, които съдържат флувалинат, които са опаковани в плътни пакети.
Препаратите са ефективни, надеждни, прости и удобни за употреба, те отлично се понасят от пчелите; те са безопасни за здравето на пчелите и не влияят на санитаното качество на пчелните продукти. Гарантираната съхраняемост на препаратите във времето – не по – малко от три години. Отчитайки всички положителни качества на апистана и фумисана, ние сме уверени, че те ще се харесат на по – голямата част от взискателните пчелари, които вече имат опит от работата с различни лечебни средства.
При борбата с вароатозата добре се е показал новия също руски препарат Акарасан. Семействата се обработват в пролетно – летния период 2 пъти с интервал от 7 дни.
Широко се използва за борба с вароатозата и препарата Бипин. Той притежава системно и контактно акарицидно действие.
Акаропидоза – болест на възрастните пчели, която се предизвиква от паразитиране в тяхната трахейна система на кърлежа Acarapis woodi. Тя протича най – често хронически. В самото начало не е възможно практически да се забележат някакви изменения в семейството. Явната форма се забелязва при поразяването от 30 – 50% от пчелите в семейството. Признаците на болестта са неспецифични. Пчелите се безпокоят. В процеса на зимуването кълбото не е плътно, от кошера излитат и загиват отделни пчели. Коремчетата в болните пчели, излезли от зимуването, са увеличени. В кошерите се намират петна от фекалии, наоколо откриват пълзящи, неспособни за полет насекоми. В някои от тях се намират неправилно разположени криле (разкрилица). Гибелта на пчелите на неблагополучните пчелини най – често става през зимата или през пролетта. При отварянето им в лаборатория, техните трахеи в зависимост от продължителността на поражението имат жълти, кафяви или черни петна, трахейната тръба на пчелата става черна и трошеща се.
Диагнозата се поставя на основата на резултатите от лабораторните изследвания. Пробите ги вземат през пролетта преди изкарването на пчелите от зимовника или през есента. Вземат само свежи тела на пчели или живи насекоми от крайните пити или около прилетния отвор.
При откриване на болестта, на пчелина и обкръжаващата го територия обявяват карантина. Забраняват вкарването или изкарването на семейства в и от неблагопулучната зона.
За борбата с акаропидозата добре се е показал препарата Aкарасан. Едновременно всички неблагополучни семейства на пчелина ги обработват в пролетно – летния период при температура на обкръжаващия въздух не по – ниска от 14 С – 6 пъти с интервал от 7 дни. Работата я изпълняват сутринта или вечерта, до или после активното летене на пчелите. Еднократната доза на препарата за семейство – една лентичка като се пресмята за 9-10 пити или на корпус от многокорпусен кошер. През пролетта лечението се провежда след облитането на пчелите; през есента – след изцентрофугирането на меда. Тази работа се прекратява за не по – малко от 4 – 5 дни до основния медосбор.
Нозематоза – инвазионно заболяване на възрастните пчели, майки и търтеи, което е предизвикано от обикновените Nosema apis и Nosema ceranae, които паразитират в епителните клетки на средното черво. Това е едно от най – опасните заболявания на медоносните пчели, което нанася значителен ущърб на пчеларството. Заради него се наблюдава масова гибел на пчелните семейства в зимния и раннопролетния периоди.
За установяване на точната диагноза 30 – 50 мъртви или живи пчели ги отправят за анализ в близката ветеринарна лаборатория.
В пчелите, които са поразени от Nosema ceranae, се наблюдава тежка картина на заболяването, която е свързана с необикновено силното повреждане на червата, отсъствието на диария. По – често са поразени старите пчели – събирачки, които загиват далече от кошера, което довежда до отслабването на семейството. В много страни причината за масовата гибел се явява гореуказаната форма на нозематоза. И двата типа възбудители с обикновени начини на изследване не се различават, тяхното разделяне е възможно само с помощта на молекулярно – генетични методи.
Препарат с широк спектър на действие, ефективно средство за лечение и профилактика на нозематозата на пчелите в продължение на много години се явява Ноземат. Най – добре е той да се прилага във втората половина на февруари заедно с канди. Това е най – добрата профилактика на нозематозата, пчелите излизат от зимуването силни и добре се развиват. След изкарването на пчелите от зимовниците, следва да се обезпечат пчелните семейства с вода в поилките и още веднъж да се подхранят със захарен сироп с ноземат.
По такъв начин, гибелта на пчелите се получава от много фактори, които е необходимо своевременно да се отстраняват.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2008/ N1
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by