Дата на обновяване:12.03.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Гибел на пчели в страните от Северна Америка и Европа


САЩ. В последните месеци на 2006 г. в редица щати на източното крайбрежие на САЩ е отбелязана небивала до сега като висок процент гибел на пчелите. В началото на 2007 г. тревожните съобщения започнаха да постъпват от Калифорния и други щати на западното крайбрежие. Основните симптоми на това явление: пълно изчезване на възрастните пчели от кошера в течение на 7-10 дни и отсъствие на загинали пчели в кошера или в близост до него. Понякога майката остава в обкръжението на неголям брой млади пчели. В САЩ това явление се е наблюдавало и по – рано, но в много по – малки мащаби. Него обикновено го наричаха пролетна, майска и есенна загуба на пчели. Сега се използват термините – Fall-Dwindle Disease – есенно излитане на пчелите и Colony Collapse Disorder – колапс на пчелните семейства (КПС).
Общо наличието на КПС вече е фиксирано в 27 щата на страната. Загубите в много от тях съставляват около 30%, а в отделни райони – 60%. Някои пчелари съобщават за гибелта на 80% от семействата си. Експертите за сега (статията е писана през 2007 г. – допълнение при превода) не са стигнали до окончателен извод относно главната причина на това явление. Традиционно него го смятат за следствие от вароатозата, вирусни, гъбични и други болести.
Загубите на голям брой семейства предизвиква тревога в американските пчелари и представители на агробизнеса, в това число в производителите на бадеми в Калифорния, където ежегодно возят за опрашване на плантации на този орех повече от 1,4 милиона пчелни семейства от други щати. Във връзка с това рязко  нарасналo (до 180 долара) е заплащането на стопаните за едно семейство за работа на бадемите. През 2006 г. в САЩ е било произведено само 70 000 тона мед. Това е най – ниския показател в историята на съвременното американско пчеларство.
За изяснаване на причините на описваното по – горе явление е създадена комисия в състав от специалисти от университетите в Монтана и Пенсилвания, а така също от представители на Министерството на Селското Стопанство в САЩ и департаментите на Селското Стопанство на Флорида и Пенсилвания. Финансирането изцяло е поето от Националното управление по Меда (НУМ), бюджета на който се формира от отчисления на участниците в пчеларската индустрия в размер на 1 цент от фунт продаден мед. През 2006 г. НУМ е финансирал 12 програми „Здрави пчелни семейства – гаранция за производството на мед с високо качество”. Отчисленията за реализацията на тези програми съставляват 183 000 долара. Предвижда се през 2007 г. да се реализират 4 аналогични програми, от които най – мащабната е свързана с изучаването на КПС.
През февруари 2007 г са били изказани предположения, че причината за гибелта на семействата би могло да стане употребата от фермерите на пестициди от групата на неоникотиноидите: imidoclorid, clothlanlden и thiamethoхam, които може би разрушават способността към обучение и запомняне от пчелите, които употребяват прашец или перга с остатъци от пречислените препарати. В резултат те губят ориентация в полет, не могат да се върнат в гнездото и загиват. Някои специалисти напомнят, че употребата на указаните препарати в миналото е предизвикало не бивала по мащабите си гибел на пчели във Франция (до 70% в отделни райони). Не се изключват така също, че причината на това явление се крие в широкото разпространение на генетично модифицираните селскостопански култури, снабдената с гените на почвената бактерия bacillus thuringieosis (BT). Такива устойчиви против различни вредители трансгенни култури в днешно време се отглеждат в САЩ на десетки милиони хектари. Препарати с упоменатия бацил се използват така също и за борба с москитите, мухите и восъчния молец. До последно време те се смятаха за безвредни за медоносните пчели. Сега това твърдение е поставено под съмнение.
В тези случаи, когато ни се удава да намерим в кошерите мака групичка не успели да излетят пчели, във всички от тях едновременно са намирани признаци на няколко вирусни, гъбични и други опасни болести – свидетелство за пълното разрушение на тяхната имунна система и или на имунодефицит. По тази причина журналистите започнаха да наричат КПС – „Пчеларският СПИН”. Характерно е, че в кошерите, които са напуснати, остават пълни с хранителни запаси и там известно време не влизат пчели и други насекоми. Това дава основание да се предполага, че в тях за някакво време се запазват определени токсини или репеленти, които отпъждат насекомите.
В началото на април беше съобщено, че на основание на Закона „За защита на опрашването” за изследване на причините на КПС от бюджета на САЩ се отделят 75 милиона долара. От тях 5 милиона се предлага да се използват непосредствено за провеждане на указаните изследвания. 50 милиона ще отидат за изучаването на причините за КПС, а така също за изясняване причините за съкращаването на другите насекоми – опрашвачи в Северна Америка; 20 милиона ще бъдат използвани от за обезпечаване на Министерството на Селското стопанство на САЩ с всичко необходимо за провеждане на изследванията.
Канада. Съобщава се, че в провинциите Саскечеван и Онтарио са загинали повече от 40% от пчелите. Симптомите са същите които са наблюдавани и в САЩ. Групата от три учени в Онтарио е започнала разследване на това явление. Не се изключва, че причината за гибелта може да е станал „коктейл” от пестициди и прочие препарати, които в продължение на много години за пчеларите са използвали в работата със своите пчели. Възможно е тези препарати да са встъпили по между си в реакция, като са образували като резултат някаква нова отрова (по материали на Интернет и СМИ от САЩ).
Германия. Президентът на Асоциацията на пчеларите на Германия (АПТ) М. Хередер съобщава, че в края на март 2007 г. в Германия са загинали 25% от семействата, в някои райони – до 60%, в Бавария – 12%.
Според мнението на члена на изпълкома на АПТ и вицепрезидент на Асоциацията на професионалните пчелари в Европа В.Хефакер, такова явление е резултат от много причини, между които главните са кърлежът Вароа, обработката на посевите на селскостопанските култури с пестициди, монокултурността на тези посеви и все повече широкото внедряване на генно – модифицираните (ГМ) растения.
В. Хефакер е изпратил на американските си колеги, изучаващи в днещно време причините за КПС, материалите от изследванията от въздействието на ГМ царевица на пчелите. В хода на това изследване, което се провеждаше на базата на Университета в Халле в 2001 – 2004 г.., на пчелите е давана храна, която е съдържала токсини, които 10 пъти превишават неговото средно ниво в прашеца на ГМ царевица. При това не било намерено някакви признаци за негативно въздействия на пчелите. Но трябвало е само да станат обект на нападение на паразити, като тяхната гибел приемала лавинообразен характер.
По мнение на професора Г.К.Каац от университета Халле, токсините на ГМ растенията изтъняват и разрушават стените на червата на пчелите, което в свой ред, ги прави лесна плячка на паразитите и на болестите. Указаният експеримент е бил в своето си време прекратен, поради недостиг на средства. „Тези, които имат пари не са заинтересовани в такъв вид изследвания, а този , който е заинтересован, той няма пари” – прави си извод накрая Г.К. Каац.
Политиците в Германия не реагират на тревожните сигнали на пчеларите. СМС също оставят тези сигнали без особено внимание. Пчеларите могат само да си мечтаят за широка реакция, която предизвикват протестните акции на тези екологически организации които са подобни на Гринпийс. Независимо от това броят публикации за гибелта на пчелите и възможните последствия от този феномен расте.
В. Хефакер в една от своите статии за положението на нещата в пчеларството напомня пророчеството на Алберт Айнщайн: „Ако от земята изчезнат пчелите, то човечеството ще може да съществува само 4 години след това. Няма да има пчели – няма да има опрашване, ще изчезнат растенията, животните, ще изчезне и човека” (по материалите Der Spiegel, March 22, 2007).
Aнглия. В Лондон са загинали 2/3 от наличните към началото на зимата 9-10 хиляди семейства. Големите загуби – на ниво 40% са отбелязани и в други райони на страната. И при това, че в Англия е забранено да се отглеждат ГМ растения и действа много твърд контрол за използването на пестициди. Мащабите на днешните загуби на пчели нямат прецедент в историята на Англия.
Гибелта на пчелите в размерите, превишаващи средните показатели от предидущите години, се отбелязва така също в Гърция, Италия, Испания - (50%), Полша, Португалия, Хърватия и Швейцария.
Ясно е едно: за да се открие причината на указаното явление и да се набележат методи за профилактика и борба с КПС, се налагат значителни и продължителни усилия на специалистите от САЩ и от други страни. Наличните на днешния ден данни са объркващи и противоречиви. Както е заявил с беседа с наш кореспондент президентът на Апимондия А. Юргенсен, поради указаните и други причини, тази организация не е готова да излезе с някакви разяснения или с обръщение към пчеларите от света по повода на КПС.
Надяваме се, че руските учени ще изкажат свое мнение за КПС. Ние всички помним гибелта на пчелните семейства през есента на 2002 г и зимата на 2002/3 г., когато в Русия в различни региони бяха загубени до 70% от пчелните семейства. Причината тогава не беше точно установена, макар, че хипотези имаше достатъчно много. Надяваме се, че със съвместните усилия на учените – пчелари от различните страни ние ще намерим отговора на тази загадка за пчелните семейства.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2007/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by