Дата на обновяване:05.03.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Масова гибел на пчелите: причини, следствия, уроци
А. Пономарев


Гибелта на пчелите, която много пъти превишава стандартното ниво от 10 – 15%, продължава. Както и това да не е парадоксално, но особено широки мащаби тя получи в развитите страни, в които на борбата с болестите и паразитите по пчелите се отделя достатъчно сериозно внимание. Особена тревога в световното пчеларско съобщество предизвиква наблюдаваното в САЩ от края на 2006 г. явление, което е получило името „Колапс на пчелните семейства” (КПС).
Американската инспекция по пчеларство [(American Apiari Inspection) – AИП] съобщава, че по данни на февруари 2008 г. в САЩ са загинали 36% пчелни семейства (с 6% повече, отколкото през зимата 2006/07 г.), от тях от недохранване и други естествени причини 70% и от КПС – 30%. И това се случва независимо от това, че пчеларите, следвайки препоръките на специалистите, започнаха повече да се грижат за своите пчели.
През март и април съобщенията за гибелта на пчелите продължаваха да постъпват от щатите на север на страната. Като извод накрая, както смята главния редактор на списание „Bee Culture” Ким Флотт, към началото на юни в САЩ загинаха повече от 1 млн пчелни семейства (44% от статистическите 2,2 – 2,4 млн). Преките загуби на пчеларската индустрия се оценяват в 150 млн долара. Измени се географията на загубите: ако през 2007 г. повече от другите пострадаха Флорида и другите източни щати, то през 2008 г. – бяха щатите на тихоокеанското побережие. В днешния ден КПС е фиксиран в 36 штата.
Особено значителни загуби е причинила болестта на професионалните (пчелари, които продават) пчелари, които живеят за сметка на доходите от опрашване, и продаване на продуктите от пчеларството, инвентар, пчелите и т.н. и по – голямата част от годината се занимават с подвижно пчеларство и търсещи работа. Към тази група принадлежат около 1000 човека. Големи загуби са понесли и много от 5 000 професионални пчелари, за които пчеларството служи страничен източник на доходи. Тези две категории специалисти играят ключова роля в пчеларската индустрия на САЩ и които са собственици на преобладаващата част от семействата. Останалите 95% пчелари са любители, които имат около 10 кошера. Американската статистика не взема в предвид производството на мед в стопанствата в които има 5 и по – малко кошери.
Макар, че ажиотажът около „пчелната драма” забележимо е отслабнал в сравнение с началото на 2007 г., тя както и по – рано остава във фокуса на СМИ. Характерно е, че представителите на американскоте пчеларски и научни съобщества не са склонни да драматизират ситуацията. Заедно с това те подчертават, че пчеларската индустрия за пръв път от много години се е срещнала с толкова сериозни проблеми, които могат да бъдат решени само със съвместните усилия на всички заинтересовани страни и при масирана поддръжка на държавата. В противен случай селското стопанство на САЩ може да се лиши от главния опрашвач на 130 селскостопански култури.
Разбирането на мащабите на приближаващата се опасност принуди пчеларските структури на САЩ да отложат в страни разногласията и да се търсят пътища за изход от кризиса. За това свидетелстват серия конференции и други мероприятия в защита на пчелите и пчеларството, а така също рекламни акции за ползата от меда и другите пчелни продукти. Значителна информационна работа провеждат две американски асоциации на пчеларите. За координацията на работа по изучаването на КПС участва създадената през декември 2006 г. некомерческа организация Pam (Project Apis mellifera). В нея влизат ръководители на Американската асоциация на производителите на меда, Американска пчеларска федерация, Национално управление по меда, Асоциация на пчеларите от Калифорния и Обединения на калифорнийските фермери-производители на бадеми. Pam издава своя бюлетин новости.
Обръща на себе си внимание факта, че отсъства критика към американските учени, които, независимо от всички усилия, засега така и не можаха да вникнат в природата КПС. Никой не ги обвинява в некомпетентност или в това, че те прахосват средствата на данакоплатците.
Американците са стигнали до разбирането, че гибелта на пчелите следва да се разглежда не изолирано, а във връзка с ускоряващите се темпове за съкращения на другите опрашители (пеперуди, мухи, бръмбари, птици, летящи мишки и т.н.). Тази гледна точка, в частност, беше изложена в публикуваното през 2007 г. в специален доклад на Националната акадения на науките (Committtee on the Status of Pollinators in North America) и получи широк и известен резонанс.
От юни 2007 г. в САЩ провеждат общенационални седмици за защита на опрашвачите, снемат научно – популярни филми, издават информационни материали, произвеждат пощенски марки и т.н.
Както е известно, пчеларството е способно да възстанови своите загуби много по – бързо, отколкото другите отрасли на народното стопанство, в това число с помощта на организацията на отводки. Съдейки по всичко, американските пчелари втора година подред успешно се справят с последствията на крайно неудачното зимуване. Топлата пролет и благоприятната първа половина на сегашното лято ни позволяват да се надяваме, че ще ни се удаде накрая да спрем продължаващото от 2002 г. спадане на производството на меда. Почти двукратното увеличение на закупните цени на меда в САЩ в сравнение с миналата година, безусловно отговаря на интересите на пчеларите, но води към това, че населението с ниски доходи е принудено да се „превключи” на по – евтини подсладители. Подскокът на цените на меда американците обясняват не само с вътрешните трудности на пчеларската индустрия, но и с нарастването на цените на енергоносителите.
Пчеларството в САЩ има ясно изразена опрашваща страна. Основните доходи пчеларите получават не от продажбите на своята продукция, а за сметка на арендното плащане за опрашване на градини и овощни плантации.
Арендното плащане за поставяне на пчелните кошери за опрашване в сравнение с 2006 – 2007 гг. се увеличи 1,5 – 2 пъти. В Пенсилвания, например, цената за аренда на едно пчелно семейство за опрашване на ябълки се е увеличила от 35 – 45 до 65$, а на тиквата – от 55 – 65 до 105$. Най – доходно се смята опрашването на бадемовите дървета в Калифорния, където през февруари – март 2008 г за аренда на едно пчелно семейство са плащали по 180$. Тази сума покрива разходите на пчеларите за подготовка и доставка на пчелите и включва в себе си компенсация за случай на тяхната гибел. С високата вероятност да се случи последното на пчеларя му се налага да се съобразява. Специалистите отбелязват, че ежегодното извозване на 1,2 – 1,5 млн пчелни семейства в Калифорния от всички краища на страната е превърнал тази територия в главен развъдник на всички пчелни болести. Освен това продължителните превози изтощават пчелните семейства, отслабват техните защитни сили, в резултат рано или късно те стават лека плячка на различни болести. Никакви подобрения на това не се предвиждат. Крупният агробизнес диктува на пчеларите своите закони и правила. Изучава се въпроса за по – нататъшната „индустриализация” на опрашването и използването му в периода на цъфтенето на бадемовите дървета, на феромоните, които имитират наличието в пчелните семейства на голямо количество пило и задължаващи пчелите да работят с удвоена енергия. В случай, че се окаже, че има дефицит на пчелни семейства от САЩ за опрашване на бадемовите дървета се предлага да се отвори достъп в Калифорния на професионални пчелари от Мексико. Противниците на това решение подчертават, че вкарването на мексикански пчели само ще задълбочи проблемите на американското пчеларство, ще доведе до разширяването на списъка на пчелните болести и ще увеличаването на влиянието на агресивните африканизирани пчели.
В днешно време своя главна задача пчеларите на САЩ смятат същественото увеличаване на финансирането от държавата на научни изследвания и други работи, които касаят охраната на здравето на пчелите. В тази област са достигнати вече значителни успехи. За службата на селскостопанските научни изследвания [(Agriculture Research Service) – ССНИ] при министерството на селското стопанство на САЩ през 2007 г за указаните цели е било отделено около 6 млн. долара. Тези разходи бяха увеличени с 1 млн. долара през 2008 г и ще нараснат примерно с толкова през 2009 г.
През юни 2008 г е бил публикуван доклад по резултатите от съвместното изследване на ССНИ и АИП за един от главните “индикатори” на КПС – израелския вирус на острия паралич (ИВОП). В сравнение с 2004 г територията на разпространение на ИВОП в САЩ значително се разшири. В днешно време две негови разновидности са открити в 19 щата. Една от тях има сходство с австралийския ИВОП и е разпространена на запад в страната, където от 2005 г доставят австралийски пчели. Втората преобладава на изток и северо – запад в САЩ и, по всяка видимост, се е появила там по – рано, откогато е бил разрешено внасянето на пчели от Австралия. И двете се отличават генетично от ИВОП от израелски произход. Да се тълкува този феномен може двояко: или ИВОП в САЩ бързо мутира, или неговите разновидности присъстват тук вече продължително време.
Така също са били отбелязани следните обстоятелства:
* средната опаразитеност на изучаваните образци се е доближавала към критичното ниво (9,5 кърлежа вароа на 100 пчели), обаче в поразените от КПС и в контролните семейства тя е била примерно еднаква.
* изследванията в САЩ и Израел потвърдиха, че ИВОП поразява възрастни пчели и е способен да предизвика бърза гибел на семействата; отделни семейства с времето оздравяват благодарение на резистентността по отношение на кърлежа вароа и към ИВОП;
* ИВОП се предава от поразените семейства на здравите в границите на един пчелин; другите вируси (деформация на крилото, SBV, BQCV) се пренасят от пчелите доставчици с прашеца на растенията, нещо, което се предполага от наличието на техните външни “резервоари”;
* В 2007 г ИВОП е намерен на немедоносни пчели в близост до заразени пчелини;
* стресовете, които изпитват пчелите, способстват за активизацията на ИВОП.
Независимо от изброените факти, авторите на доклада са заявили, че „не виждат причини за голяма тревога” от наличието на ИВОП в САЩ. Те подчертаха, че преките причинно – следствени връзки между заразеността на пчелното семейство с ИВОП и развитието на КПС не се забелязва; други вируси така също нееднократно са били виновници за мащабната гибел на пчелите; почти всички семейства се явяват носители поне на един вид патогенни вируси. Основните препоръки за пчеларите свързани с контрола на ИВОП са следните: да не се обединяват слабите семейства със силните за избягване на разпространението на болести; да не се използва инвентар, получен от други пчелари; да не се подлагат пчелините семейства на излишен стрес; да се използват само лицензирани препарати за контрол на вароатозата, нозематозата, американският и европейският гнилци; да се осигурят на семeйствата достатъчно количество храна.
Важно направление стана изучаването на въздействието на пестицидите на здравето на пчелите. Смята се, че широкомащабното прилагане на химически препарати в селското стопанство – това е една от главните причини за масовата гибел на пчели и замърсената среда на тяхното обитание. Ако по – рано тези препарати убиваха пчелите „на място – с един удар”, то сега тези препарати постепенно се натрупват в почвата и растенията, попадат в кошерите в малки дози заедно с нектара и прашеца и действат като бомба с часовников механизъм.
Учените от Университета от Пенсилвания изследваха 108 образци на прашец (прашец и перга) за наличието на 171 химически препарата и техните метаболити. Бяха намерени остатъците от 46 различни пестициди, в това число 20 инсектицида и 6 техни метаболита, на 14 фунгицида и 6 хербицида. В някои от образците се съдържаха до 17 пестицида, средно във всеки образец присъстваха по пет пестицида и само три образци се оказаха чисти. Удаде се да бъдат намерени препарати от следните класове: пиретроиди – 8, органофосфати – 5, карбомати – 4, неоникотиноиди – 3, регулатори на развитието на насекомите – 3, органохлорини – 2, хлоринирани циклодини – 1. В прашеца между 14 най – често срещаните пестициди на първите места се оказаха Флувалинат (в 70% от образците), Кумафос (60%), Хлорпирифос (55%) и Ендосулфан (54%). Остатъците от другите препарати са намерени в 20 – 10% от образците. В отделни образци се съдържаха инсектициди на различни класове и комбинации с фунгициди и по – рядко с хербициди. Това даде основание да се предположи, че указаните препарати могат да оказват комбинирано въздействие на здравето и поведението на пчелите както едноразово, така и в течение на продължително време.
В 88 образци на восъка, взети от плодниковата част на гнездото, са намерени 20 различни пестицида и два метаболита. Между 11, най – често срещащи се препарати, “шампиони” се оказаха Кумафос и Флувалинат (в 100% от образците), Хлорпирифос (76%), Кумафос оксон (42%). Другите препарати бяха в 5-30% от образците. В реда за изследвания на остатъците от пестициди са възрастните пчели, пилото и нектара.
По мнението на американските учени, Флувалинат, до неотдавна се използваше за борба с вароатозата в САЩ и другите страни, не само, че загуби своята ефективност поради привикване към него на вредителя, но и стана отровен за пчелите вследствие на измененията в неговата формула, осъществени от компаниите – производители.
През юни 2008 г за пръв път в историята на САЩ бяха асигновани допълнителни средства за изследвания свързани със защитата на опрашителите. По съобщенията на СМИ, става дума за ежегодно отделяне на указаните цели на 20 млн долара в продължение на четири години.
В конкурса за получаване на сума в размер на 4,1 млн долара в рамките на координируемия селскостопански проект (Coordinated Agricultural Project) победи Университета в Джорджия. В обединената група влязоха водещи учени от 14 университета на САЩ, две лаборатории за селскостопански изследвания и една държавна такава. Средства в размер на 215 хил. долара за “оказване на помощ на пчеларите в чрезвичайна ситуация” и т.н. са отделени от бюджета на щата Орегон.
За финализирането на изследванията на пчелата и в кампанията за нейната защита се включи и частния бизнес. Компанията Haagen-Dazc, произвеждаща сладолед, заяви за намерението си да предостави на университетите в Пенсилвания и На Калифорнийския за тази цел 200 000 долара. Своята акция кампанията е мотивирала с това, че в 40 вида нейни продукти се „използват ингадиенти произведени благодарение на пчелите”. За готовността да окажат подобна финансова помощ заявяват и други американски компании.
Всичко горепречислено говори за това, че пчеларската и научната общественост на САЩ, а така също и отделни сектори на агробизнеса и хранителната промишленост са могли да обединят усилия за защитата на пчеларската индустрия. Те доведоха своята загриженост за положението на нещата в отрасъла до законодателната и изпълнителната власт и накрая като извод съумяха да получат многократно увеличаване на асигнованието на изследвания, свързани със защитата на медоносната пчела и развитието на пчеларството. Тези действия станаха пример за подражание в други страни. Така канадския съвет по меда изиска от федералното правителство да отдели 50 млн. долара за компенсация на загубите на пчеларите в хода на последното зимуване и 10 млн долара за съответстващите изследвания. Примерно в такава сума ръководството на пчеларските структури в Австралия е оценило асигнованията за защитата на националната пчеларска индустрия, в това число за мероприятия по предотвратяването на нахлуването в тази страна на вароатозата.
Асоциацията на британските пчелари изиска, правителството на Англия да отдели 8 млн фунта стерлинги за разработката и реализацията на програми за изследвания на медоносната пчела.
След голямата гибел на пчели в Чехия, ръководителите на пчеларските обединения на тази страна през пролетта на 2008 г предложиха да увеличат асигнованията на изследания и оказване на помощ на пчеларите в чрезвичайна ситуация до 3 млн евро.
Федералното правителство на Германия отдели 1,5 млн евро за изследванията на медоносните пчели. Компанията „Байер” е изплатила компенсация в размер на 2 млн евро на пчеларите от земята Баден-Вюртенберг, загубили през май 2008 г 11,5 хил семейства поради безконтролната употреба от фермерите на песициди от групата на неоникотиноидите (Ponco Pro) при засаждането на царевица. В Швейцария е създаден своеобразен пчеларски „Интерпол” – структура за мониторинг за самочувствието на медоносните пчели в различните страни. Начело на него стои доктор Питер Нойман.
Това са само отделни факти, които свидетелстват за това, че в света расте разбирането за необходимостта от защитата на медоносната пчела и пчеларството, особено в условията на рязкото скачане на цените на продоволствие, изостреното внимание към обезпечаването на продоволствената безопасност, към забелязващият недостиг на продоволствие в редица развиващи се страни.

Източник: сп. Пчеловодство 2008/9
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by