Дата на обновяване:19.02.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Възможна причина за колапса на пчелните семейства (КПС)
Корзун А.


Тревожните данни за гибелта на пчелните семейства вълнуват пчеларите от всички страни. Учените предприемат опити да намерят причините на това явление, изказват своята гледна точка за причините на неговото възникване (С. Пантюхин. Пчеловодство N1 2008. A.К. Лихотин Пчеловодство N2 2008). Напълно съм съгласен с техните твърдения. Мащабите на проблема имат застрашаващ характер. Загиват най – силните и здрави семейства и това навежда на мисълта, че причината току що се е появила и се намира зад границите на пчелина и още повече вън от кошера.
Според мен възможната основна причина за КПС се заключава в това, че пчелите събирачки на кошера не се връщат вследствие на смущения в тяхната навигационна система, които са създадени от човека. Те губят ориентировката и загиват далече от гнездото. На поредната конференция “Пчела и човек – 2002” аз говорих по темата, че за връщането си в кошера пчелите използват не визуална навигация, а летят като използват физическото поле. Признанието на този факт би позволило да се изучат и отчетат всички изкуствени и естествени източники на смущения и по този начин да се избегнат неоправданите загуби. По време на полета, пчелите визуално не запомнят прилетния си отвор, а създават излъчващо физическо поле (излъчващ енергетически стълб) – вариант на приводна радиостанция., сигналите на която се приемат от насекомите в полет и така те могат да летят в посока на този източник на облъчване. Мощността на едно такова поле е много малка и зависи от броя на пчелите, които вземат участие в неговото създаване. С времето то отслабва, особено след дъжд. Затова пчелите редовно го възстановяват. Ако се отчете, че всяко семейство има своя честота на излъчвания сигнал, то полето на което е разположен пчелина представлява своеобразна медова телефонна станция. Каналите за връзка на тази станция работят за всеки кошер поотделно.
Възможно е различните видове и породи пчели да имат свой диапазон от честоти. При облитане насекомите се настройват на честотата на своя източник на излъчване едновременно със създаването на енергетическо поле. Както и която и да е енергетична навигационна система, системата за навигация на пчелите е подложена на смущения, при това действието им зависи от мощността и съвместимостта на честотите. Малка мощност на полето обусловява силна зависимост от смущенията.
По такъв начин в резултат от създаването на смущения в навигационната система на пчелите, загиват не болни а здрави събирачки на храна, тъй като загубват ориентация и не могат да се върнат в кошера. Смущенията могат да бъдат природни, но тогава те са постоянни в продължение на векове. В нашия случай те възможно са създадени от връзките между мощните спътникови системи за навигацията и други източници на излъчване, но във всички случаи това е резултат от дейността на човека. За търсенето на изход от ситуацията е необходимо да се обединят усилията на учените и политиците и да се приеме решение на ниво ООН. Необходим е закон за разделянето на честотите на „разрешени за използване от човека” и „свещенни” за останалия жив свят.
Какво може да посъветваме пчеларите за отстраняване на смущенията на пчелите (а и на останалия жив свят): да създават силни пчелни семейства, да не допускат рояване, внимателно да се отнасят към майките, които се донасят на пчелина от „някъде”, да отглеждат собствени майки, като отдават предпочитание на използването за целта на силни семейства, планът на подвижното пчеларство трябва да се състави с отчитането на местоположението на кулите за връзка на високи и свръх високи честоти, да създават паша в близост до пчелина.

Източник: Сп. Пчеловодство 2008/7
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by