Дата на обновяване:12.02.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Гибелта на пчелите продължава
Пономарев А.

Пчеларският сезон, започнал в Северното полукълбо за редица икономически, развити страни се оказа толкова драматичен, колкото и предидущия.
В края на април в публикувания междинен доклад на Инспекцията по пчеларство в САЩ се съобщава, че по време на зимуването през 2007/2008 г. в страната са загинали около 35% от семействата. За аналогичен период на миналата година загубите съставляват 31%. В доклада са включени резултатите от запитванията и изследванията до февруари 2008 г. включително, в това число данните за Калифорния. В него не можеха да намерят място изследванията за северните щати, тъй като сезонът тук започва в същите срокове както и в средната лента по картата на Русия. С отчитането на този фактор, редактора на списанието „Bee Culture” K. Флот е предположил, че до началото на май месец са загинали около 44%, или 1 млн от наличните в САЩ 2,4 млн семейства. Предстои да се изясни, каква част от тези загуби може да се отнесат към КПС, но и сега е ясно, че загубите мигат да се окажат повече от колкото през миналата година. За американските учени и експерти както и по – рано, остава загадка главната причина на това явление.
Представители на американските учени и пчелари, а така също на агробизнеса и доведоха тези сведения до законодателите. Като заключение в Подкомитета по асигнованията на селското стопанство на сената на САЩ на 19 март е отправено писмо, подписано от 18 сенатори, с изразена тревога във връзка с гибелта на пчелите и другите насекоми – опрашители, и е поставен въпросът за значителното увеличаване на асигнованията за изследвания в тази област. Става дума за отделяне през 2009 г за това на цели 20 млн. долара. В писмото се подчертава, че интересите на продоволствената безопасност на страната диктуват необходимост от по – внимателно отношение към защитата на медоносната пчела, тъй като за последните 50 години броят на пчелните семейства в САЩ
се е съкратило два пъти при стабилно нарастване на търсенето на техните „услуги” за опрашване. Благодарение на пчелите се произвеждат 30% от продоволствията. Тяхната гибел ще донесе на страната 15 млрд. долара преки и 75 млрд. косвени загуби.
Ръководителят на Националната програма за изследвания на пчелите К. Хаккер е заявил, че в текущата година за нейното финансиране ще бъдат отделени 7,5 млн. долара, от които 80% са с цел изучаване на КПС. Той е обърнал внимание на мнението на американските учени, че пчелите в САЩ в днешно време „са подложени на такъв стрес, че в края на зимуването в тях просто не остават сили да се борят за своето оживяване.
В координацията на работите по изучаването на КПС вземат участие създадените през декември 2006 г. нетърговска организация Pam (Project Apis melifera), в която влизат ръководители на следните ключеви структури: Американска асоциация на производителите на меда; Американска пчеларска федерация; Национално управление по меда; Асоциация на пчеларите в Калифорния и Обединение на калифорнийските фермери – производители на бадеми. PАm издава бюлетин новости и провежда информационна и организационна работа. С нейно участие за изследване на причините за КПС е било закупено оборудване за разпознаване на вирусите (Integrated Virus Detection System), създадено от Министерството на отбраната на САЩ.
Към финансирането на изследванията на пчелата и в кампанията в нейна защита са се включил частния бизнес в САЩ. Така компанията Haagen-Dazs (производител на сладолед) е заявила за намерението си да предостави на университета в Пенсилвания и на Калифорнийския университет за изследвания 200 000 долара, мотивирайки акцията с това, че в 40 вида произвеждана продукция използват ингредиенти произведени с помощта на пчелите.
В Англия са отбелязани съществено високи загуби на семейства в сравнение с предходните години. Така, през 2003 г. те съставляваха 6%, в 2007 г. – 12%, а в началото на 2008 г. 28%.
Председателят на Асоциацията на британските пчелари (АБП) Тим Ловет смята тези загуби за опасно високи и не изключва, че пчеларството в Англия ще изчезне в близките години, ако загубите приближат границата от 60%. Ръководството на АБП настоява за отделяне от правителството на асигнования за разработка и реализация на програма за изследвания на медоносната пчела в размери на 8 млн. фунта стерлинги. Подчертава се, че това е само 1% от доходите, която английската икономика е получила за последните 5 години благодарение на опрашването от пчелите на селскостопанските култури. В началото на май за своята готовност “да отдели внимание на проблемите на националното пчеларство” са заявили ръководителите на Министерството по работите с продоволствието и фермерството и Департамента на обкръжаващата среда, продоволствието и селското развитие (Derta).

Източник: сп. Пчеловодство 2008/7
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by