Дата на обновяване:04.02.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Опустошителната гибел на пчелните семейства в САЩ
Ю.М. Батуев, О.Ф. Гробов, Л.К. Березина, Е.В. Сичанок, С.А. Сазонова

През есента на 2006 г. пчеларите на някои щати на САЩ намериха пчелните си кошери, съвършено празни, в други останаха малко пчели (майките продължаваха да снасят яйца), в трети – пилото остана без пчели. При това загинали пчели нямаше нито вътре в кошера, нито около него. Тяхното изчезване ставаше в кратки срокове. При подготовка на семействата за зимата пчеларите не са забелязали нищо особено. Тяхната сила съответства на дадения времеви период в който се намирали. Храна имало достатъчно и практически всичката тя останала цяла и запазена в опразнените кошери. Кога и по какъв начин пчелите са напуснали кошерите, пчеларите не са забелязали. На някои пчелини по такъв начин са изчезнали пчелите от повече от 80% от пчелните семейства.
Феноменът на опустелите кошери е отбелязан в редица страни, но американските учени съобщават за някои странни особености на това явление. Медът, оставен в опустелите кошери, не се ограбва от останалите на пчелина семейства, на питите не се размножава восъчния молец и малкия кошерен бръмбар. Поради тази особеност на явлението са дали специално название – Колапс на пчелните семейства (Colony Collapse Disorder).
Били са изказани много предположения за причините на тайнственото изчезване на пчелите. Например, такива като загубване на ориентацията от тях под въздействието на излъчването на мобилните телефони и предаващите станции, негативното въздействие на прашеца на генетически модифицираните селскостопански растения, отрицателното въздействие на нови пестициди от групите на неоникатиноидите (сп. Пчеларство N9, 2007 г., стр. 28,29). Редица изследвания традиционно свързват колапса на пчелните семейства с вароатозата, други тази причина я отричат.
Накрая, на най – съвременно равнище проведените изследвания на пчелите от загиналите семейства на инфекциозни и инвазионни болести. Открити са много видове вируси, бактерии, гъбички и едноклетъчни организми. Под особено подозрение са попаднали новите (не само за САЩ) възбудители на заболявания. Това са азиатската нозема и израелският вирус на остър паралич на пчелите. Обаче до сега не е назована основната причина на този феномен. Някои изследователи смятат, че колапсът е предизвикан от събирането на едно място на всички отрицателни въздействия на пчелите.
В достъпните публикации за възможното влияние на природните условия за сезона 2006 г. ние не намерихме.
Предположението за въздействието на мобилните телефони не издържа на критиките, тъй като периодът на максималното нарастване на техния брой в САЩ отдавна е преминал, те са навсякъде, а масовото изчезване на пчелите е станало през 2006 г. и то не във всички щати.
Към съмнителните причини за станалото може да се отнесе прашецът на генетически модифицираните селскостопански растения и обработката с пестициди от групата на неоникатиноидите, които се предполага, че могат да доведат до загуба на ориентация на пчелите. В първия случай изчезването на пчелите трябва да бъде ясно свързано с началото на цъфтенето на генетически модифицирани растения, във втория – с периода на използването на гореуказаните пестициди. Такива данни в публикациите ние не намерихме.
Друга категория от предположения за причините на това влияние – възбудителите на инфекциозни и паразитни болести. Например, азиатската нозема. Този вид нозема се е появила в европейските пчели, по всяка вероятност неотдавна. Ако с европейска нозема могат да се заразяват само възрастни пчели и забележим ущърб този паразит може да нанася на презимувалите пчели през пролетта, то азиатската нозема е по – опасна, тъй като тяхната гибел може да става в течение на цялата година.
Морфологически европейската нозема и азиатската си приличат, и при обикновено изследване под микроскоп те не могат да се отличат. В редица страни на Европа и САЩ азиатската нозема е открита с помощта на специални методики. В Русия тя се предполага, че също е внесена. На един от пчелините в пчеларя са предизвикали безпокойство болните, пълзящи по земята пчели. Тъй като е станало това през юли, предположения за нозематоза даже не са възникнали. Обаче ние с учудване сме намерили в болните пчели силна степен на заразяване с това заболяване: Червата им бяха пълни с с голямо количество спори на паразита. Между силно поразените пчели се оказаха даже току що излюпилите се пчели, което беше още повече от необикновено. На пръв поглед заразяването е ставало още на стадия на личинката, нещо, което е нехарактерно за европейската нозема. Ние нямахме възможност с помощта на специални методики да докажем, че това е била азиатска нозема, но европейската никак не можеше в силна степен да порази червата на току що излезлите от килийките пчели. Намерената нозема не предизвика катастрофически последствия на дадения пчелин, а след употребата на обикновени препарати, появяването на пълзящи по земята пчели се е прекратило.
Особено безпокойство на американските изследователи предизвиква израелската разновидност на вируса на острия паралич на пчелите. Този нов вирус по пчелите е бил открит през 2004 г. в Израел. В САЩ него са го е намерили в 96,1% проби пчели на семейства, където е изчезнала основната маса възрастни пчели. Обаче изследователите, открили вируса, не са уверени, дали той се явява основна причина или само е агент, който съпровожда заболяването, и може да служи само като индикатор. Предполага се, че тази разновидност на вируса се разпространява между пчелите от кърлежите Вароа, както и обикновенният вирус на острия паралич.
Кърлежът вароа така също е назован като една от възможните причини. Обаче ние не намерихме някакви по – подробни сведения за степента на опаразитеност на семействата при даденото явление. Ясно е, че ако пчелите са изчезнали, то не е възможно да се пресметнат броят на кърлежите на тях, но ние не намерихме такъв род данни и за тези семейства, които са оживели и в които са останали майки с много малко пчели, а така също за степента на поражение на останалото запечатано пило в загиналите семейства. Не се анализира и не се обсъжда въпроса за това, какви акарицидни препарати използват пчеларите и няма ли връзка между колапса и използването на някои от тях (поради недостатъчната ефективност или на вредните последствия за пчелите).
В края на 1990 – те години в САЩ също имаше големи загуби на пчели в САЩ, които са свързани с това, че в този период там в течение на продължителен период от време преобладаващо са използвали апистан. В резултат се появява популация на кърлежи, които са устойчиви към този препарат и съответно се отбелязва масова гибел на пчелите от вароатоза.
Така нареченото масово изчезване на пчелите в нашата страна е известно отдавна. Макар, че периодически в статии, които претендират, че са свързани с науката се появяват съобщения за техните есенни излитания, че те излитат като рой. Обяснението на есенното изчезване на пчелите е известно. Пусковият механизъм е кърлежът вароа. Когато количеството на паразитите в някои семейства достигне критическото ниво през лятото, пчеларят при преглед вижда, че тези семейства не се развиват или отслабват, подлагат се на разграбване от другите семейства и причината за това нещо е вароатозата. Ако те загиват през зимата, причината също така се вижда – загиналите пчели остават на дъното на кошера, а кърлежите са на пчелите. В края на сезона – добър индикатор е вирусът на деформацията на крилата. Кърлежът вароа се явява негов преносвач. При увеличение на броя на паразитите на пчелина се появяват пълзящи по земята пчели с деформирани криле. Те добре се виждат и на питите (някои не веднага напускат кошера). Такова явление често служи на пчеларя като сигнал за това, че е необходимо да се провеждат мероприятия против вароатозата.
Обаче ако броят на кърлежите достига критично ниво през есента, а на пчелина е разпространен основно вируса на острия паралич, то болшинството поразени от вируса пчели не губят способността си за полет. Те нямат външни уродства. При последните есенни облитания на пчелите, поразени от това заболяване, губят ориентировка и не се завръщат в кошера. Затова загинали насекоми няма нито на дъното на кошера, нито около него, а кошерът е празен (сп. Пчеловодство N7, 2006 – Вироза на пчелите).
Ако внимателно се наблюдава за облитането на младите пчели на пчелина, в който има загуби от вируса на острия паралич, може да се забележи, че някои не могат да летят, те веднага падат и пълзят по земята, другите летят на някакво разстояние и падат зад границите на пчелина. След някакво време след свършване на облитането, не се виждат болни пчели, тъй като те се разпълзяват по територията на пчелина и се губят в тревата. По такъв начин, загубите не ни се струват толкова значими. Но на някои пчелини понякога могат да се намерят места (например, вътрешен ъгъл на висока плътна ограда, която се намира на пътя на летене на пчелите), в който болните пчели се събират в значителни количества на групи, образуват се купчинки в тревата и тогава ущърбът от заболяването става нагледен.
В Русия масовата гибел на пчелите е станала в края на 2002 г. и началото на 2003 г. Тогава също посочваха различни причини и сигурно във всеки конкретен случай те са били вероятно различни, но последствията са могли да бъдат по – малко сериозни, ако не се е намирал още и климатичният фактор. Август 2002 г беше много сушав в много области на европейската част на Русия, а както е добре известно, зимуването добре се понася от пчелите, които са се родили във втората половина на август и по – късно. Обаче поради липсата на медосбор това поколение се оказва малочислено. В много пчелари то беше при това отслабено от други фактори, например: относително високата наситеност с кърлежи вароа поради неефективността на избрания противоваратоазен препарат, късното попълване на хранителните запаси със захарен сироп, наличие на вирусни и други инфекциозни заболявания и т.н. При благоприятни климатични условия болшинството пчелни семейства „прощават” много грешки на пчеларя и с големи „мъки” но презимуват. Обаче в редица случаи в екстремалните условия на сезона 2002 г. тези грешки се оказаха решаващи за целия пчелин.
В достъпни публикации за възможното влияние на климатичните условия на гибелта на пчелите в САЩ ние не намерихме.
При лична беседа с пчеларя от щата Тенеси Харворд Керр ми се удаде да узная накои подробности относно изчезването на пчелите през есента на 2006 г. През 2005 г. той е обработил своя пчелин (примерно 80 семейства) с Апистан. В течение на сезона не е провеждал някакъв контрол за нивото на опаразитеност на пчелина си.
През есента на 2006 г. същите 80 семейства ги е обработил с Кумафос. При последният преглед на семйствата през септември, семействата бяха в добро състояние, обаче през ноември Хаворд намерил, само 12 останали живи семейства. В останалите кошери пчелите отсъстваха, но в тях останала много храна. Климатът в Тенеси е много мек, и семействата зимуват на открито.
През пролетта само едно от 12 семейства е започнало успешно да се развива и от него той получил 50 кг стоков мед. Останалите се развивали слабо и се оказали непродуктивни. През пролетта кошерите с храната, но без пчелите са били на пчелина, а останалите живи семейства не са се опитвали да ги разграбят, макар, че не може да бъдат обвинени в пълно отсъствие на активност. Сиропът от хранилките си те го взимали охотно, а миналогодишният мед от случайно разбит стъклен буркан на пчелина събраха и отнесоха много бързо. В миналите години, ако по някаква причина е загинало семейство, при настъпването на топло време пчелите от другите семейства моментално разнасяха хранителните запаси, а в началото на юни восъчния молец оставяше от питите само трохи. В 2007 г. восъчният молец започна да се проявява на питите на изчезналите семейства чак през август месец. В течение на сезона част от кошерите, които останаха празни, но с хранителни запаси ги заселихме с купени пчелни семейства. Пчелите заживяха в тях и опити за излитане не се наблюдаваше. В края на сезона ги обработиха с мравчена киселина и в течение на есента колапс, подобен на миналогодишния нямаше. В течение на зимните месеци наблюдения за пчелите аз не водих, а за резултатите от зимуването Хеворд Керр - обеща да съобщи.
Теоретически може да се предположи, че през 2005 г. след обработката с Апистан, значително количество кърлежи е оживяло (отдавна е известно за появяването на популация кърлежи, които са устойчиви към този препарат). За сезона 2006 г. останалите кърлежи се размножили и техният брой в семействата достигна критичното ниво. Даже и ако през есента на 2006 г. обработката с Кумафос да е била ефективна, останалите пчели са били вече болни и постепенно са напуснали кошерите при последните облитания. Тъй като по степента на опаразитеност на семействата в един пчелин, те могат да се отличават силно едно от друго, някои от тях са оживяли. Възможно е, при наличието на израелската разновидност на вируса на острия паралич на пчелите, даже при много по – малка опаразитеност (по – малко кърлежи в семейството), катастрофическите последствия настъпват по – бързо, но механизмът на развитието на процеса може би е сходен. Ако това е така, то при появяване на този вирус в Русия на пчеларите ще им се наложи още по – старателно да лекуват своите пчели от вароатозата, и да понижават опаразитеността до по – ниско ниво. Възможно е да са необходими и противовирусни обработки. Единственият противовирусен препарат за пчелите в днешно време се явява Ендоглюкин.
Може така също да се предположи, че остатъците от кумафоса в меда са отпъждали пчелите крадци и восъчния молец, но неговата концентрация е била не толкова голяма, за да предизвика излитане на новите семейства пчели, заселени в тези кошери. Обработката на пчелните семейства през 2007 г. с мравчена киселина, според нас не е била най – добрия вариант. Семействата пчели се отглеждат в многокорпусни кошери, и препаратите с фумигантно действие, такива като мравчена киселина, в тях дават нестабилен резултат.
По такъв начин, съдейки по наличните данни, първопричината на така наречения колапс на пчелните семейства в САЩ се явява кърлежът вароа, без който израелският вирус на острия паралич не би проявил такава висока вирулентност. Както е известно, този вирус е открит и в Австралия, но там няма кърлежи вароа и няма съобщения, че има масова гибел на пчели от него. Възможно, втора причина се явяват природните особености на сезона 2006 г. в САЩ. Няма съобщения за повторен колапс през есента на 2007 г.
След като статията беше подготвена за печат, ние получихме съобщение от Харворд Керр. През зимата при него са загинали много пчелни семейства. Сега той е съгласен с нашето мнение, че основната причина за тяхната гибел – това е вароатозата.

Източник: сп. Пчеловодство 2008/5
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by