Дата на обновяване:29.01.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Помогнете на пчелата
А.К.Лихотин

Към нас се обръщат много пчелари по повод на гибелта на пчелните семейства в есенния период. Какво според нас е предизвикало загиването на пчелите?
Преди всичко сухото лято, а следователно и отсъствието на медосбор доведоха до нарушаване на нормалното развитие на семейството. Във връзка с това там, където са работили стари майки, се отбелязваше по – раншно прекращаване на снасянето на яйца от майката или то беше недостатъчно голямо. Така се образува дефицит от млади, физиологически подготвени за зимата пчели.
Следващият важен момент се заключаваше в това, че октомври беше много топъл, пчелите излитаха от кошерите. Това доведе до преждевременното изразходване от тях на резервните хранителни вещества, намаляване на продължителността на живота им, понижаване на устойчивостта към неблагоприятните фактори.
Поради топлото и сухо лято пчелите запълваха хранителните си запаси с манов мед, който за тях се явява като отрова, особено като вид храна през зимата. За съжаление ние не изследваме в началото на август хранителните запаси за наличие на вещества, които ги има в мановия мед.
Не последна роля в тези необикновени природни катаклизми, според нас, можеше да изиграе и подхранването на семействата със захарен сироп без добавянето в него на белтъчини, които добре се усвояват от пчелите. Ако ние не правим това, то ферментите за разлагане на белтъчините се образуват от запасните (резервни) хранителни вещества на мастното тяло. Това довежда до отслабване на устойчивостта на организма на пчелите и рязко съкращава продължителността на живота им. Затова ние сме длъжни да забравим митът за това, че пчелите по – добре зимуват на захарен сироп, отколкото на мед получен от цветчета. А вие ще попитате – какво да кажем за финландците? Цялата работа е в това, че те подгатвят за зимата своите семейства на захарен мед, но направен в началото на лятото. Последните години в много региони се стекоха такива условия, че захарния мед за пчелите през зимата трябва да бъде получен през юни: и семействата биха се развивали по – добре, и храната за зимата би била подготвена. По – нататък финландското чудо за успешно зимуване на пчелите на захарен сироп (ако няма възможност да се подхранят по първия вариант) – това е подхранване на семействата за зимата с инвертиран сироп. Трябва да се помни, медът, използван за инвертиране не трябва да бъде заразен с възбудители на заболявания. И никога да не се забравят горчивите уроци на белтъчното подхранване на пчелите, когато заради използването на прашец и канди беше заразено с аскосфероза огромно количество семейства от бившия Съветски съюз.
Една от главните причини на гибелта на пчелите е свързана с това, че семействата на болшинството пчелини не боледува само от някаква – само една болест, а се срещат на едно място няколко заболявания: поразяване от вароатоза и аскосфероза. През последните години се появиха американски и европейски гнилци, отново за себе си напомни вече почти забравената акаропидоза.
В днешно време заедно с Nosema apis в семействата е намерен и друг вид Nosema ceranae, който е открит в края на XX в. (О.Ф.Гробов, А.Н.Сохликов; сп. „Пчеловодство” N1, 2007) в средното черво на китайската восъчна пчела. В медоносните пчели този възбудител е бил за пръв път намерен в Корея. В Испания при изследването на пчелите възбудителят N. ceranae e е бил намерен в 97% образци. Широкото разпространение на това заболяване и голямата гибел на семействата в последно време се забелязват в Германия, Австрия, Швейцария, Италия.
При поразяване на пчелите от N. carnae няма явни признаци на заболяванията (диария, пълзене на пчелите около кошера), характерни за по – рано известната нозематоза. Поразяват се пчелите – събирачки, които се губят вън от кошера, семействата бързо отслабват и загиват.
За съжаление, пчеларите всичко това горе казано не го отчитат, на тях им е останал навика да избавят пчелите си само от вароатозата, без да отчитат другите възбудители.
Сега за борба с вароатозата често се прилагат препарати, действащо вещество на които се явяват синтетичните перитроиди. Те не само притежават висока акарицидна активност към възбудителите на болестите на пчелите, но и ги използват и за защитата на растенията. Така след използването им в редица стопанства на Република Татарстан за защита на зърновите и хранителните култури от насекоми, кърлежи и гъбички, са отбелязани случаи на отслабване и загиване на пчелни семейства. При прегледите е констатирано отсъствие на възрастни, а наличие само на млади пчели и голямо количество пило. Необходимо е да се обърне внимание, че загиването на пчелите – събирачки става вън от кошерите и вън от територията на пчелина. Всяко семейство се е състояло средно от 20 до 45 000 пчели. С лабораторни изследвания е установена причината за тяхната гибел: отравяне с химически препарати от групата на перитроидите.
По такъв начин, синтетичните перитроиди могат да представляват опасност за медоносните пчели и да замърсяват продуктите на пчеларството. Особено много те се натрупват във восъка, който се замърсява 10 пъти по – интензивно от меда. Токсичността на перитроидите се усилва от комбинацията им с фунгицидите. Особено внимание трябва да се отделя на обработката на пчелните семейства при смесени заболявания (вароатоза и аскосфероза) и точно да се спазват препоръките за дозите на препаратите.
В Германия и другите страни на Западна Европа за борба с вароатозата успешно прилагат мравчена киселина – екологически чисто средство за борба с кърлежа и възбудителите на на други заболявания. Широко разпространение тя е получила при провеждането на дезинфекции на пити, унищожаване на восъчния молец и други паразити.
Как да се помогне на пчелните семейства? Ако вие не сте уверени в достатъчното количество на хранителните запаси, необходимо е да ги подхраните. Най – добре за тези цели подхожда кандито. За неговото приготвяне вземам инвертиран сироп, захарна пудра и микроелементи. През зимата пчелите отиват на меда, но независимо от неговото количество след 20 февруари им давам още по 1 кг канди. Добавям го в семействата, като се съобразявам с това колко е изразходвано до този момент. Обаче най – често това количество стига до изкарването на пчелните семейства след зимуването.
През пролетта според количеството на изразходването му давам канди плътно до месец май и в този месец вземам от всяко семейство по два пакета от по четири пити. Този метод позволява ежегодно да се заменят две трети от гнездовите пити, благодарение на които отделям от пчелните семейства огромно количество микрофлора, санирам ги и не давам възможност в питите да се натрупват остатъци от препаратите използвани за лечение на вароатозата. След формирането на два пакета от всяко семейство, последните успяват да се развият до основния медосбор и ежегодно дават достатъчно количество стоков мед. Освен това получавам секционен мед.
Всичко изброено позволява да се препоръчва да се вземат необходимите мерки за пролетното нарастване на силите на семействата, за производството на качествени майки, за получаване на маточно млечице прашец, като се прави есенното подхранване на семействата, нещо, което осигурява добро физиологическо състояние на пчелите, увеличава продължителността на живота им; да се прави профилактика и лечение на нозематозата и повишаване на устойчивостта на организма на пчелите към други заболявания.
Мисля, че в пчеларската практика е целесъобразно да се използват препоръките и съветите приведени в статията.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2008/2
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by