Дата на обновяване:07.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

 ДОБАВЯНЕ  НА  МЕДОВИ  ЗАПАСИ  В ПЛАСТМАСОВИ  ЧИНИЙКИ  ЗА ЕДНОКРАТНА  УПОТРЕБА  С  ПОМОЩТА НА  РЕЗУЛТАТИ  ПОЛУЧЕНИ  С ПЧЕЛАРСКА   ПРОГРАМА

д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен


Статията е публикувана на сайта "Пчеларство.bg" от същия автор.

Всеки пчелар се сблъсква с проблема за медовите запаси през
ранната пролет, когато пчелните семейства започват да се развиват в посока влизане в първата пчелна паша и есента при подготовката на кошерите за зазимяване. Става въпрос за най – широко разпространената у нас система кошери, Дадан – Блат (ДБ). При провеждане на пролетните и есенните прегледи, аз записвам процентното количество на медовите запаси на всяка пита от кошерите си. Същото правя и за пилото, но в случая за
С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина, а в конкретния случай - за допълнително дозапасяване с мед на някои от кошерите. него не става дума. В работата си използвам руската компютърна, пчеларска програма “Пчела – 2” и това много ме улеснява. Когато кошерите се държат “изкъсо” по отношение на информацията за количеството на меда и пилото на всяка от 

питите през 14 дни, при всеки преглед, то това няма как да не е от полза. Програмата изчислява количеството на медовите запаси за всеки кошер и от тук нататък “думата” има пчеларя, след като погледне списъка. В пчеларската литература е изписано много за това, какви трябва да бъдат количествата на хранителните запаси и за влиянието и върху нормалното (правилното от гледна точка на целите на пчеларя) развитие на кошера.
Интерес представлява необходимостта от допълване на запасите, без да се безпокоят пчелите. Един от вариантите, това да стане е като се използват стандартните, пластмасови хранилки, които са много широко разпространени у нас. Както е известно те стоят в повечето случаи почти през цялата година на дървените възглавници на кошерите. Идеята се свежда до поставянето на правоъгълни кутийки с кристализирал мед в хранилките. Като такива могат да се използват правоъгълните, пластмасовите чинийки за еднократна употреба, като за приемлива, минимална цена, могат да се купят примерно 100 броя. Единствено трябва да се вдигнат перпендикулярните прегради на хранилките на ДБ кошерите и да се поставят на дървената възглавница, за да не бъдат загубени. Те ще станат отново необходими в момента, в който пчеларят ще започне да налива захарен сироп. Подразбира се, че капаците на хранилките са в наличност и те няма да позволят на пчелите да имат достъп до въздушното пространство под капака на ДБ кошера.
Когато съм споделял с колеги пчелари за тази идея, някои от тях са изтъквали проблема за възможното давене на пчели, особено, ако медът не е съвсем кристализирал. Тук е и отговорът на въпроса. Медът не трябва да е течен, нито да е “твърд като камък”. Трябва да си призная, че понякога има по няколко пчели, потънали в меда и след неговото пренасяне по питите, те остават в пластмасовите кутийки. Количеството и не е такова, че да буди огромно безпокойство. В преобладаващото число случаи, в поставените чинийки за еднократна употреба не остава, нито една пчела. Възможно е, по този повод върху меда да се постави и подходящо парче марля например, но практиката показва, че не е необходимо. Подразбира се, че трябва да се държи сметка за това, всички пчелни семейства да са здрави, защото при повторната употреба на правоъгълните чинийки, на други кошери, ако има някаква болест, тя ще се разнася из пчелина.
Пълните с кристализирал мед чинийки са поставени пред все още затворените хранилки за да са максимално близко до тях  и да може пчеларя бързо да ги постави вътре в тях и да ги затвори отново. След една седмица, обикновено пчелите са "почистили" кутийките и пчеларят, ако прецени ги заменя с пълни с кристализирал мед.

Процесът на поставяне на споменатите вече правоъгълни чинийки за еднократна употреба се улеснява и от ниските температури, в сутрешните часове в ранна пролет и през есента. В тези случаи движението на пчелите е слабо и не е необходимо да се използва пушалката в посока отворите на хранилките на дървената възглавница.

Както е известно, повечето любители - пчелари посещават пчелините си в съботните, неделните и празничните дни. Описаното допълване на запасите от мед, може да бъде направено в края на седмицата. За по – малко от седем дни, до следващото идване на пчеларя, пчелите “почистват” кутийките с меда и пренасят даденото количество по питите. Пчеларят преценява дали да повтори многократно предложеното увеличаване на медовите запаси и колко пъти. Както се подразбира, това зависи от наличните количества мед в питите в кошера към момента на последния преглед. Едно поглеждане в монитора на ком- пютъра или в работната му тетрадка в която се намират изчислените от програмата килограми мед за гнездовата част на всеки кошер и планът за по – нататъшната работа с пчелните семейства е готов.

Програмата “Пчела – 2” работи с конкретни числа. Редки са
случаите, но понякога, като се погледнат получените резултати, могат да се забележат и “рекорди” в смисъл на отсъствие на медови запаси в процеса на подготовката за зазимяването на кошерите. Спомням си, че при преглеждането на един от кошерите ми в края на лятото, се оказа, че на пчелните пити имаше само пило, а количеството на меда сумарно за целия кошер не надвишаваше 1 кг. В този и подобни на него случаи (независимо, че са изключение от правилата), намесата на пчеларя е повече от задължителна. Могат да се използват (особено в тази ситуация и подобни на нея) и други начини за попълване на медовите запаси, като поставяне на пити с мед, пити с инвертиран сироп и др. В противен случай, кошерът няма да дочака пролетта и производствените единици на пчеларя ще бъдат с една по – малко през следващата година.
При прегледа на всяка пита, пчеларя преценява и записва количеството на меда и пилото в проценти, след което за всяка пита го въвежда в компютърната програма. компютърът с пчеларска програма, като още един инструмент с много възможности в помощ на пчеларя.

Аналогични са случаите през пролетта. Ако иска нормално, а не
забавено развитие на кошерите си до първата главна паша, пчеларят няма как да не се съобразява с количеството на медовите запаси. Аз се ориентирам по количеството на същите и от миналата година, които виждам в програмата “Пчела – 2” за всеки от кошерите ми. Както е известно идеални и напълно еднакви неща няма. За мен е важно медовите ми запаси в кошерите да са примерно в “съответното” количество, което ми гарантира, че пчелните семейства, така ще се развиват, че няма да се роят преди първата главна паша (с отчитане разбира се на количеството на пилото) и същевременно ще влезнат в нея подготвени. В този случай, информацията от минали сезони, за количеството на меда и пилото за кошерите е направо безценна.
Тук разглеждаме 2 примера ( ДБ с 12 и 10 пчелни пити), които се отнасят до кошери, прегледани от пчеларя в деня на първия пролетен преглед през пролетта и през септември 2005 г. и 2006г., когато се оценява готовността им за зазимяване. Останалите резултати, получени при провеждането на междинните прегледи през годината, поради големия обем информация не разглеждаме. Не се спираме и на възможностите за стесняване на пчелните семейства през есента и постепенното им разширяване през пролетта. В статията не се разглеждат начините за подреждане на пчелните пити преди зазимяване, методът на Блинов през пролетта и др. Някои пчелари практикуват всички тези неща, други не, особено, ако ДБ кошерите им са оборудвани с дълбоки дъна и броят на питите им не надвишават 8 … 12. Последствията от това (в положителна или отрицателна посока) също не разглеждаме. Тези неща могат да бъдат предмет на отделна статия.

ДБ Кошер № 12 (12 пчелни пити), през 2005г.
Изходни данни от 26.03.2005г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 1 3 2 2 2 2 3 4 7 7 5 4 умножено по 10
% пило 0 0 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 умножено по 10

Изходни данни от 04.09.2005г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 умножено по 10
% пило 0 0 2 4 5 2 2 2 7 5 2 0 умножено по 10

Изчисления на програмата за ДБ кошер № 12
Дата                Запаси,мед в кг         Пило в кг
26.03.2005г.        15,88                           1,20
04.09.2005г.          8,32                          3,10


ДБ Кошер № 7 (10 пчелни пити) през 2005г.
Изходни данни от 26.03.2005г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
% мед 2 3 4 2 2 1 1 1 1 1 умножено по 10
% пило 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 умножено по 10

Изходни данни от 04.09.2005г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
% мед 0 0 2 3 3 2 4 3 7 1 умножено по 10
% пило 0 0 1 0 4 4 3 2 0 0 умножено по 10

Изчисления на програмата за ДБ кошер № 7
Дата               Запаси,мед в кг          Пило в кг
26.03.2005г.         6,80                           0,60
04.09.2005г.         9,45                           1,40

Разглеждане и данните, получени от същите два кошера през пролетта по време на провеждането на първия пролетен преглед и през есента на 2006г. преди зазимяването и с цел сравнение.

ДБ Кошер № 12 (12 пчелни пити), през 2006г.
Изходни данни от 26.03.2006г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 0 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 0 умножено по 10
% пило 0 0 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 умножено по 10

Изходни данни от 16.09.2006г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 умножено по 10
% пило 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 умножено по 10

Изчисления на програмата за ДБ кошер № 12
Дата              Запаси,мед в кг              Пило в кг
26.03.2006г.          6,43                            0,90
16.09.2006г.          5,67                            0,00

ДБ Кошер № 7 (10 пчелни пити) през 2006г.
Изходни данни от 26.03.2006г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
% мед 0 1 3 1 1 3 4 5 4 0 умножено по 10
% пило 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 умножено по 10

ДБ Кошер № 7 (10 пчелни пити) през 2006г.
Изходни данни от 16.09.2006г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
% мед 5 6 6 4 3 4 4 5 4 1 умножено по 10
% пило 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 умножено по 10

Изчисления на програмата за ДБ кошер № 7
Дата                  Запаси,мед в кг         Пило в кг
26.03.2006г.             8,32                         0,50
16.09.2006г.           15,88                         0,80


Тук му е мястото да цитирам от списание “Пчеларство” кн,3, стр.3 от 2006г.- н.с. Христов Й. , “Условия за успешна, пчеларска година”:
“Краинската порода, каквато се отглежда у нас ... са удивително чувствителни към правилото (минимум медови и прашецови запаси в гнездото), което непрекъснато трябва да имаме пред вид. Ако количеството мед в кошера намалее до определено ниво (до 6-8 кг), семейството стопира или намалява дейностите си, включително и по отглеждането на пило и възходящото си развитие. Това е много съществен момент и трябва да се отчита”.
В програмата “Пчела – 2” (Ред за работа с програмата) се препоръчва за средните райони на Русия, през пролетта, запасите от мед да не спадат под 7 кг. Нищо не ни пречи да използваме подобни числа и в нашите условия. Това е едно съвпадение с цитираното от списанието “Пчеларство”. На кошер № 7 може да му се даде веднъж (виж получените от програмата резултати за 2005г.) или два пъти кристализирал мед в правоъгълните чинийки за еднократна употреба през пролетта и те да се поставят в пластмасовите хранилки. Аз завиших цитираните 7 кг до 10кг, без разбира се да твърдя, че всеки трябва да прави същото и съм доволен. Както беше подчертано, след като се контролира количеството на меда и пилото, особено във времето преди настъпването на първата главна паша, винаги има добри резултати. Възможни са сравнения с резултати, получени от минали години.

Преди зазимяването, същите два кошера са с медови запаси малко под 10 кг. Това се вижда от направения преглед на 04.09.2005г. Може да бъдат подпомогнати по същия начин с кристализирал мед. Може да се направи и изравняване на запасите им с помощта на програмата, като се използват за целта други кошери с повече мед по питите си.
Главното е, че се вижда, че пчеларят трябва да “пипне” , т.е. да се намеси и медовите запаси на всеки от кошерите да се увеличат с цел успешното им презимуване, примерно до около 12 кг. Някои колеги се подсигуряват и за пролетното развитие, като осигуряват и до 14 кг.

Както се вижда двата кошера трябва да бъдат подпомогнати с мед и през 2006г. (виж. резултатите от програмата Пчела-2 за 2006г. получени през деня на провеждането на първия пролетен преглед).
През есента на 2006г. трябва да бъде подпомогнат само кошерN 12. пчеларят ще реши по какъв начин.
Независимо от многото дъждове през лятото на 2005г., ръсенето със самолет и хеликоптер на селскостопанските култури с лекарства в началото на юни и продължилия (за добро още 10 ... 15 дни) извънредно медосбор до около 20.08.2005г. и до около 31.08.2006г в мястото, където се намира пчелина ми, и двата кошера се отчетоха с мед от малко повече от две магазинни надставки и през двата сезона. Полученият резултат за година с по – неблагоприятни условия от добрата 2003г, с известно слабо преувеличение, мога да ги отчета за прилични и още веднъж да похваля програмата “Пчела – 2”. Тя е също толкова полезен инструмент колкото и всички останали нестандартни, технологични приспособления с които работи пчеларя.

Подразбира се, че предложеното подхранване не е универсално
и не е подходящо за всички случаи от практиката на пчелина. На мен ми върши добра работа през периода, след като направя първия пролетен преглед до времето, когато започвам да наливам захарен сироп (примерно от няколко дни преди края на март до около началото на април). През есента, методът е подходящ особено за останалите няколко кошера (изключения) в пчелина, които са “извън правилата” и не могат да влязат в зимата с по - малко от нормата (12 – 14 кг.) количество медови запаси, които имат. С други думи това е периодът от около средата на септември до около половината на октомври, в който, ако е необходимо трябва да се “спасяват” няколкото кошера “двойкаджии”, които присъстват на почти всеки пчелин. Когато се погледне списъка с медовите запаси на всеки кошер в програмата “Пчела – 2” и те са примерно над 12 кг, се подразбира, че методът може и да не се използва. Просто няма кой да бъде подпомаган или спасяван с негова помощ. Компромисното решение го взема пчеларя. Ако “нуждаещите” се кошери са един или няколко – може да се помогне и така. Ако обаче са няколко десетки, то на помощ трябва да дойде доброто – старо изравняване по мед през есента, да се дадат резервни пити с мед или с инвертиран сироп, няма да е рационално да се пълнят кутийки с мед до „безкрайност” и да се разнасят в пчелина.
Без да се безпокоят пчелите, могат да се добавят медови запаси, като се използва и свободния обем, който предоставя дълбокото дъно. Не трябва да се забравя обаче за съществуващия риск от нападение, особено през седмицата, когато пчеларят отсъства от пчелина и не може да се намеси за да го предотврати. Може да се получи същият неблагоприятен ефект, когато неправилно през пролетта се разпечатват гнездови пити и на пода на кошера падат отпечатки с мед, които и стават причина за възможното нападение на кошера. Затова, ако пчеларят, както беше отбелязано отсъства през седмицата от пчелина, по – добре е да се ограничи с добавяне на мед в хранилките или да използва друг метод с по – малък риск от нападение.
Подредени така, бурканите с мед изглеждат добре, но, ако кошерите без хранителни запаси  не бъдат подпомогнати през есента или пролетта, то те може да не стигнат до произвеждането на мед и неговото подреждане няма да е възможно, както е показано на снимката или подобно на него. Предлаганият начин за допълване на медовите запаси е добър, както беше подчертано през пролетта и есента в ранна утрин, когато движението на пчелите е ограничено, температурата на околната среда е ниска и пчелите са почти на кълбо. Повечето работа в този случай е свързана с

вдигането и поставянето на капаците на кошерите. Така пчеларят приключва с намесата си в живота на пчелите по за по –малко от1...2 минути на кошер, без да повдига дървената възглавница и да безпокои пчелните семейства. През това време, той е вдигнал капака на кошера, отворил е пластмасовите хранилки, поставил е вътре в тях чинийките за еднократна употреба, напълнени с мед предварително (общо двете около 1 кг), затворил е хранилките и капака на кошера и се е приготвил да отиде при следващия от списъка с „нуждаещи се” от помощ. В повечето от кошерите, особено при по – ниски температури, пчелите не излизат бързо в пластмасовите хранилки с поставения в тях кристализирал мед. Пчеларят вече ги е затворил и те няма да попаднат под капака на кошера. При следващото посещение на пчелина след няколко дни или седмица, ако семействата са здрави, медът е взет от пчелите и чинийките за еднократна употреба са „почистени”. Ако пчеларят след няколко дни завари недокоснат меда от пчелите, то това е повод да си зададе въпроса, защо е така и да намери отговора своевременно. Най – често семейството боледува.

Има ли недостатъци този метод? Той е подходящ за няколко кошера (7-8), не за целия пчелин от няколко десетки пчелни семейства.
Подразбира се, че става дума за пчелин на „съботно - неделен пчелар”. В някои от хранилките, пчелите залепват с восък поставените чинийки за еднократна употреба. Започват да градят килийки, но количеството на восъка не е такова, че да буди голямо безпокойство. При ваденето на някои от чинийките, тъй като са залепнали чрез восъка за хранилките, се късат. Поради нищожната и цена обаче и това не е проблем да не се направи още няколко пъти описаното хранителното подпомагане без да се безпокоят пчелите т.е. още толкова пъти, колкото е нужно. Те просто се заменят с нови, ако се налага да се напълнят с кристализирал мед още веднъж. Колко пъти да подхрани, пчеларя лесно може да прецени, като погледне числата, които показват количествата на медовите запаси в деня на прегледа на кошерите за всеки от тях по отделно в списъка, с количеството на меда в гнездата на кошерите, който предлага пчеларската програма Пчела – 2.
Случаите на презапасяване с хранителни запаси в ДБ семейството не разглеждаме в тази статия. Материалът е голям като обем и е за отделна публикация. Пчеларят ще прецени, дали и колко от тях да отнеме, ако се налага, или да ограничи действията си, например само с разпечатване, където и колкото е необходимо, особено през пролетта.

Иван Христов Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

Много полезни неща за използването на компютърна, пчеларска програма на пчелина, може да се прочетат и видят от публикуваните на сайта още 10 статии, чиито списък е предложен тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN19/"За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN18/ "Да използваме ли компютър в работата си на пчелина? Цел на пчеларската, компютърна програма. Основни, характерни особености и възможности на пчеларските програми - Пчела - 1 и Пчела 2 Професионал. Практически приложими примери с Пчела - 1. Списание "FORBES" през 2004г. за програмата Пчела - 1.

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

 

 

                                      главна страница                           горе


 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by