Дата на обновяване:22.01.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Колапс на пчелните семейства (цялата картина сглобена от малки парчета)?
Пантюхина С.

Ние вече не веднъж сме се обръщали към проблема за колапса на пчелните семейства (КПС), който днес е станал тема номер едно за пчеларите от много страни на света. Даже в тези хора, които са далече от проблемите на отрасъла, има разбиране на важността и за селското стопанство и като цяло за обкръжаващата среда, а така също, какви загуби и какви непоправими последствия може да донесе изчезването на пчелите. А какво да кажем за хората, които се занимават с пчелите професионално или на научно ниво? Болшинството от тях са съгласни, че масовото излитане на пчелите се е случвало и по – рано, но мащабите на проблема в настоящия момент изглеждат по – сериозни, отколкото в предидущите години.
В различни страни и на международно ниво са сформирани работни групи, целта на които е подробно да изучат колапса на пчелните семейства, да намерят основните причини на това явление и, по възможност да се намери решение на проблема. Както ние вече съобщихме, на конгреса Апимондия в Австралия (2007) редица доклади бяха посветени на масовата гибел на пчелите. В работната група на Апимондия по КПС влязоха повече от 20 страни. Тя се оглавява от координационен комитет в лицето на следните учени: Marie-Prerre Chausat, Antonio Nanetti и Peter Neumann.
Много изследователи по целия свят се съгласяват, че съществуват редица фактори, които могат негативно да влияят на пчелите: новото поколение пестициди плюс съвместното въздействие на група пестициди; натрупване във восъка на остатъци от препаратите, които се използват против вароатозата; преките и съпътстващите разрушения, предизвикани от вароатозата плюс неизвестни вируси; влошаването на биоразнообразието – неголям набор от прашец; нови заболявания: Nosema ceranae и др.: стрес предизвикан от променливият климат, миграцията на семействата пчели, лошата храна; електромагнитните излъчвания (особено на радиостанциите, TV, мобилните телефони и други прибори); влияние на генетически модифицираните растения.
Създадени са работни групи на учените и в САЩ. В неодавна направения отчет на доктор Diana Cox-Foster се говори, че много бактерии, гъбички и вируси са били намерени както в болните, така и в здравите пчели на пчелните семейства. Така, един от патогените, а именно израелският вирус на остър паралич на пчелите (ИВОП) (Israeli Acute Paralysis Virus – IAPV), се е оказал в 84% „болни” семейства и само в 5% здрави. „Едва ли ще бъде справедливо да се каже, че ИВОП – е причината за колапса на пчелното семейство. Той, като минимум, може да служи като явен показател именно за този феномен” – така като цитира работата на тази група обобщава в своята статия за КПС Jerry Hayes (Amerikan Bee Journal, December, 2007).
Както казват Yanpring Chen и Jay D. Evans (USDA-ARS, Bee Research Laboratory, Beltsville, December, 2007), ИВОП са намирали и във изведените пчели от Австралия, и в маточното млечице с китайски произход. Този вирус по – рано не е бил описан в САЩ, обаче като се отчита неговата връзка с КПС, в днешно време към изучаването му са преминали много сериозно.
Съгласно данните на американските изследователи (“Axcess News” Вашингтон, USDA http://axcessnews/index.php/articles/print/id/12286), за първи път израелският вирус на острия паралич беше идентифициран през 2002 г. в Израел, във връзка, с което е получил своето название. Заразените от него пчели се държали по необикновен начин, отбелязано е гърчене на крилата, когато те са се намирали вън от кошера; имаше значително намаляване на пчелите. ИВОП – е близка „роднина” на кашмирския вирус, който по – рано го намираха в САЩ. Съгласно този източник израелският вирус на остър паралич може да се пренася от кърлежа вароа..)
Доктор Jay D. Evans (USDA/Beltville) е разработил чип за прочитане на гена, който дава възможност да се установи, налични ли са в пчелите потенциални възбудители на КПС. За това съобщава в своята статия Jerry Hayes. Говорейки с други думи, тази технология може да каже, кой от имунните или стресовите гени е „включен” (явно се вижда) или е „изключен” в изследваните образци на пчели. В същото време чипът помага да се да се намери наличието на известните вече патогени. Ако генът на определена част на имунната система на пчелата е „включен”, то може да се види, каква група организми има отношение към изследваното явление. Изследователската група в университета в Илинойс (University of Ilinois) използва микро матрица на медоносните пчели по сложен начин. Матрицата дава ясна картина на целия геном на пчелата за разкриване на гени, свързани с КПС. Подобни тестове като че ли „питат самата пчела” било ли е оказано на нея въздействие от възбудителни заболявания, химически вещества или даже лошо хранене – вероятните причини за КПС? По – нататък Jerry Hayes пише за работата на група от държавния университет на Северна Каролина (North Carolina State University) начело с доктор David Tarpy, които пробват да проследят наследствеността (историята) на рода или биологическия вид на образци пчели. Тяхната работа ще помогне да се даде отговор на въпроса: „Явяват ли се някои пчели по възприемчиви към това явление, отколкото други, което е свързано с тяхната принадлежност към определен биологически вид?”. Например, поддават ли се по – бързо пчелите с италиански произход на въздействие на факторите, пречислявани към КПС – симптоми, отколкото кавказките или обратно.
Продължавайки изследванията на групата на държавния университет на Северна Каролина, Derri Hayes разказва, че едно от направленията на тяхната работа – анализ на образци пчели на общото съдържание на белтъчините в тялото, нещо, което може да покаже че е налице неудовлетворително правилно хранене. По – нататък тези показатели ги сравняват между здравите и болните пчели. Известно е, че различни изследвания провеждани със земни пчели, показват, че оскъдното хранене довежда до отслабване на имунитета на системата и прави насекомите по податливи на въздействието на болести. Изследователите казват: “Отначало ние храним пчелите със заменители, които са непълноценни от гледна точка на тяхната хранителна ценност, даваме им заменители на прашеца, които са вредни за тяхното здраве; след това товарим пчелите на кола и ги возим на 3000 мили на запад. Може ли да очакваме те да бъдат здрави?” Авторът прави такава аналогия: „Представете си, че аз ще ви храня само със шоколад, след това ще ви поя с огромно количество сладка газирана течност, няма да ви давам да си почивате цяла нощ, а след това ще ви настаня да летите със самолет за Узбекистан… Гарантирам, че в края на полета ще пристигнете като болен човек. Какво да кажем за пчелите?”
Значителна част от статията си Jerry Hayes посвещава на описването на крачки, които учените от САЩ, които се занимават с КПС, предприемат днешно време.
* Доктор Jeff Pettis и неговата група измерват пораженията на пчелите от вароатозата, трахейният кърлеж, а така също от ноземата. Учените смятат, че ако се подхожда към инвазията във всеки случай индувидуално, то не е възможно да се намери разликата между КПС и не – КПС при медоносните пчели. Именно заради това се провежда работата с дадените паразити в комплекс.
* Простото отваряне на телата на пчелите, чиято гибел е предизвикана от КПС е показало, че във всички случаи присъства особена с белези (ръбове) тъкан в органите на преработване на храната, а така също около жлезите на жилоносния апарат. Каква е причината за появяването на белезите? Може ли този симптом да помогне в прогнозирането на КПС без използването на по – сложни молекулярни и генетични технологии? Над получаването на отговори на тези въпроси работят Dennis van Engelsdorp и неговата група.
* Обединена група от американски учени изследват образци от „пчелния хляб” – пергата, които са взети от питите, анализират ги на наличие на остатъци от пестициди.Учените пробват да разкрият действието (ако има такова), което те, ако бъдат намерени - оказват на здравите семейства. Някои образци ги изследват на присъствието в тях на патогени (групата на доктор Diana Cox-Foster). Главната цел на дадената работа – е да се провери, доколко контактът с източника на заразяването и самата инфекция могат да се проследят в пергата с която се хранят пчелите.
* Множество акарициди, които се използват за профилактика и борба с вароатозата, се адсорбират във восъка. По такъв начин, восъкът се превръща във химическа гъба, която натрупва потенциално опасни съединения. Може ли тези „съединения” да се отделят от меда, пергата или развиващите се млади пчели? (Били са представени восъчни образци от пчелни семейства за определянето в тях на остатъци от химикали).
* В някои случаи са правили анализ на пчелното пило за определяне на нивото на пестициди в него. Могат ли отделни пестициди или техните групи да служат за възможна причина за нарушаване на имунната система или да станат причина за други проблеми?
След като всички изследвани образци бъдат анализирани по метода на многомерния анализ, както пише Jeri Hayes, резултатите на работата ще бъдат събрани заедно за сравнение. Възможно е да се удаде, нещо да се изясни по ситуацията с КПС. Може да сработи ефекта на съставената картина, образувана от много малки картини ( пример за това са многото главоблъсканици), когато събраните заедно малки картинки дават ясна обща картина, а поотделно всяка няма особен смисъл. Всички изследователи, чиито имена се споменаваха по – горе, работят в координации един с друг, за това за да се придвижват напред колкото се може по – бързо.
Ако израелския вирус на острия паралич, кашмирският вирус, Nosema apis и/или Nosema ceranae, пестициди, хербициди, гъбички, лошата храна, кърлежът вароа, трахейният кърлеж, сами по себе си, действайки по отделно, не могат да предизвикат КПС, то многомерният анализ, е възможно да установи, какви комбинации от горе пречислените фактори са станали потенциална причина за КПС.
Благодаря на Jerry Hayes за съгласието му за безвъзмездното използване на материалите на неговата статия.
Източници на информацията, използвани в статията
1. Jerry Hayes, Colony Colapse Disorder, American Bee Journal, December, 2007.
2. Yanping Chen & Jay D. Evans, Histoncal Presence of Israell Acute Paralysis Virus in the Unated States. American Bee Journal, December, 2007.
3. http://axcessnews.com/index.pxp/articles/print/id/12286 “AXcess News”, Washington, USDA

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2008/1
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by