Дата на обновяване:07.01.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Откъде „идват” през пролетта слабите семейства?
Гончаренко В.М.


Най – краткият отговор – те са следствие от ниското качество на подготовка на пчелните семейства за зимата и от условията за зимуване.
В моята книга „Все о пчелах и о меде” (Всичко за пчелите и меда) и в други статии аз подчертавах важността на подготовката на пчелите за зимата и създаването на семействата на такива условия, при които на тях им са необходими минимални загуби за поддържане на оптимален микроклимат. И това напълно може да се достигне. Ние сега наблюдаваме отслабването на семействата през пролетта без видими причини, когато времето е благоприятно, цъфтят медоноси и т.н. А такова явление е свързано с лошата подготовка и зимуването на пчелите. Слабите и средните по сила семейства са принудени да произвеждат много топлина, като следствие, става остаряване на техния организъм, и това става много по – бързо отколкото при оптимален микроклимат. От това старите пчела ще загинат по – рано, от времето през което ще бъдат отгледани млади. Добре е известно, че през пролетта по – бързо се развиват и набират сила тези семейства, които са влезли в зимата с голямо количество физиологически млади пчели, отгледани през август и септември. Те заедно с младите, излюпени пчели съставляват тази жива сила на семейството, която при наличието на достатъчно количество храна служи за база за бърз растеж и развитие. Пчелите, излезли в края на месец юли, в зимата влизат физиологически износени от късния медосбор, те съставляват основната част от падналите пчели на дъното през зимата, а останалата маса се оказва отслабнала. Правените от пчеларите грешки са свързани с незнанието на „абвг…” а именно биологическата закономерност на задълженията, които изпълнява пчелата от деня на своето раждане.
В първия етап на своята жизнена дейност, излезлите от килийките пчели през първите три дни на своя живот изпълняват работа на чистачки – чистят килийките, от които те и техните сестри са излезли, полират ги и ги покриват с тънък слой прополис (в неподготвените килийки майката няма да снесе). Вторият етап - във възраст 3 – 5 дни тя храни личинките на тридневна възраст със смес от мед и перга. На третия етап пчелите на възраст от 5 до 10 дни благодарение на усилената дейност на жлезите, отделящи млечице, хранят най – младите личинки с възраст до три дни.
На четвъртия етап от живота (от десет дневна възраст до осемнадесет дневна) в нея се развиват восъчни жлези, които достигат максимума си. През това време тя се занимава с изграждане. Освен това, младата пчела през това време изпълнява в кошера и други работи: чисти боклуците, труповете на загиналите пчели, оси, мухи, плесенясала и изхвърлена перга, приема нектар и го преработва в мед, запечатва запълнените килийки.
През петия етап 18 – 20 дневните пчели носят охранителната служба до прилетния отвор. Такива врагове като мухи, оси, мравки, те разпознават бързо по външния вид, а ето пчелите – крадци долетели да се полакомят с мед от чуждия кошер със слабо семейство, не е толкова просто да бъдат познати, те ги опипват с мустачки, на които се намират органите на обонянието. Знае се, че всяко семейство си има своя специфическа миризма. По нея охраняващите пчели отличават своите от чуждите. Този период е периодът на младостта, когато пчелата работи в кошера, излизайки от него, прави облитания, при това мускулатурата на нейните крила се превръща в силна и издръжлива.
Шестият етап от живота на пчелите настъпва от 21 – я ден от нейния живот. Тя става събирачка на нектар или прашец или и едното и другото, нещо, което зависи от потребностите на семейството. Животът на пчелата с всеки ден се съкращава, крилата и се износват при ежедневните излитания, особено във ветровито време, организмът бързо се износва и отслабва, тъй като изразходва много енергия. Професор Филипс говореше, че животът на пчелата се ограничава от сумата на тази работа, която тя е изпълнила. Редът на изпълняваните работи в семейството не се явяват закономерност. В значителна степен той зависи от различни причини: силата на семейството, състоянието на времето. При определени условия пчелата на възраст 20 – 30 дни може да изгражда гнездото, а младите да излитат за нектар. Ние не се научихме да натоварваме всички наши пчелни семейства с работа 100%, а трябва да се научим…
Какво пречи на бързото развитие на семействата през пролетта и лятото?
Ръководейки се от собствените наблюдения, мога да назова няколко причини. Първата – недостиг в кошера не само на белтъчна и на въглехидратна храна, но и на топлина, която трябва да отделят пчелите за да затоплят пилото. Втората причина е свързана с вкарването в местния регион на различни популации пчели, които лошо понасят местните условия, забелязва се израждане. И третата причина: не се прави преливане на „свежа кръв”, в резултат продуктивността на майките спада, в най – добрия случай тя достига 1000 – 1500 яйца в денонощие. Такъв брой личинки се отглеждат само от 10 – 20% пчели от възрастната група „отглеждачки”, останалите са без работа и трябва да се натоварят с такава. Всички знаем крилатата фраза на Г.П.Кондратьев: „Спасението е в силните семейства”, но е трудно да се намери отговор: как да ги направим силни? Ето и се налага на някого да отговаря на този въпрос в статията, в писма, а някъде само с препратка към моята книга, в която всичко това е обяснено.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2008/N3
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by