Дата на обновяване:30.04.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

 

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

 

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

раздел ПЧЕЛАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ

 

726/30.04.15 В раздела "Нестандартни кошери" е публикуван преведен материал "Преселване на пчелно семейство от бортева хралупа в кошер с пчелни пити" с автор К.б.н. А.Я.Шарипов ФГБУ Государственный заповедник” „Шульган Таш. (нова).

703/04.04.14 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Технология на заплануваното рояване и създаването на семейства медовици" с автори А.Г.МАННАПОВ РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, О.А.ЛЕГОЧКИН Тверская ГСХА. (нова).

683/07.02.14 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Основни правила при формирането на отводките" с автори В.И.ЛЕБЕДЕВ, О.А.ВЕРЕЩАКА. (нова).

515/19.10.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Преработване на восъчните отпечатки в микровълнова печка (фурна)". (нова).

507/07.09.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Методи за отглеждане на пчели" с автор Белоус В.П. (нова).

469/25.05.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Вариант на изравняване на пчелни семейства за медосбора" с автор Г.П.Федотов. (нова).

460/11.05.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материал "Подготовка на любителския пчелин за главната паша в сибирските климатични условия" с автор В.Я.Иусов, Кемеровска област, г. Юрга. (нова).

453/04.05.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Елементи на промишлената технология в частното пчелно стопанство" с автори А.Н.Ермолаев учен – пчелар, к.б.н. Н.И.Брагин - Кемеровски държавен селскостопански институт.  (нова).

286/01.04.11 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материал "Зазимяване и зимуване на пчелните семейства" с автор М.Станоевич (нова).

269/17.12.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал  "Пчеларство в стъкленица" с автор Джейн Критски с 16 снимки.

249/24.09.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор Машенков О.Н. "Кристализация на зимните хранителни запаси"

248/17.09.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор Корж В.Н. "Да се подкисилява ли захарния сироп?"

240/30.07.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "На майката са нужни свободни пространства" с автор Тарасов Л.П.

225/30.04.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Методи за усилване на пчелните семейства след пролетното облитане" с автор В.М. Гончаренко.

199/04.12.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Съдове от восък" с автор Датиашвили Д.

193/01.11.09 В раздела "Пчеларски технология" е публикуван преведен материал с автор Топорин В. "Технология на производство на секционен мед в пита"

190/16.10.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор В.Н.Гончаренко "Пчеларската година - от март до март".

182/28.08.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор В. Ефимов - "Замяна на питите"

181/21.08.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор В. Чечевицкий - "Споделен опит за съхранение на пчелни пити"

180/14.08.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор В. Негреев - "Захарта като храна и като хранителни запаси за пчелите"

179/05.08/09 В раздела "Пчеларски технологий" е публикуван преведеният материал с автор Прогальский Ф.М. "АероТермоСтат на Прогальский"

178/05.08.09 В раздела "Пчеларски технологий" е публикуван преведеният материал с автор И.Лонин "Как да се предпазят пчелите от отслабване през лятото и от гибел през есента и зимата?"

175/25.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията " Пчелин на вилата - проблеми, решения". Автор Матвеев. А. (превод)

174/25.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван матералът "В какво се състои причината за странното, колективно излитане на пчелите от кошерите?" Автор Понамаренко Л.П. (превод)

173/18.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материалът "Възможност за производство на маточно млечице, секционен мед в пита (в няколко вида рамчици) с помощта на АероТермоСтата на Прогальский" (превод), автор Прогальский Ф.М. Приложени са и 15 снимки

172/18.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материалът "Пчелите на балкона". Веднага след него е публикувана кратката статия "Пчели на третия етаж" (преводи). Към втория материал са поместени и няколко снимки.

171/11.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван  материалът "Здравето на пчелите" с автор "Прогальский Ф.М. (превод).

170/04.07.09 Аеротермостат на Прогальский. Рефлекторни, топлоспестяващи кошери с особени свойства. Автор Прогальский Ф. М.(превод).Приложени са 10 снимки.

169/27.06.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван докладът на Прогальский Ф.М. в България през 2006 г (преведен) "Въздействие на аеротермостата на Прогальский на отглеждането на пчелите и смяната на приоритетите в развитието на пчеларския отрасъл". Приложени са и 10 снимки.

167/13.06.09 В раздела "Пчеларски технологии" са публикувани преведените материали на Коновалчук А.Т. "Източници на промишленото пчеларство в Русия. Беседа с Цебро В.П." и веднага след него "Календарен план на работа с месечните (включително и по дни) задължения на пчеларя, който работи по технологията на В.П. Цебро" и "В.П.Цебро - Мастер Клас"

166/22.05.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведения материал с автор проф. Кашковский В.Г. "Кемеровската система за отглеждане на пчели".

В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статии с автор Кривчиков В. в които е разгледана неговата технология на работа и много негови идеи за работата с пчелните семейства на стационарния пчелин и при подвижно пчеларство.

163/02.05.09 В раздела "Пчеларски технологии" са публикувани преводните материали на В. Давыдов "Приготвяне, съхранение и използване на брашно от борови иглички за борба с вароатозата при пчелите" и на Ю.Н. Куликов "От вароатозата можем да се избавим с природни средства", които са разположени един след друг.

136/20.09.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на С. Ангелов (превод) - "Предлага Тодор Итов"

135/13.09.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на С. Ангелов (превод) - "Пчелни семейства с периодически отсъстваща майка"

119/07.06.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.И. Бельских (сп. Пчеловодство) - "Подхранванията със захар: принудителна мярка ли са или част от технологията?"

118/31.05.08  В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на С.Ангелов (превод от сп. "Пчеловодство") - "Обработка и съхранение на пчелните пити". Веднага след нея е поместен преводния материал на В.М. Чечевицкий (сп. Пчеловодство) "Споделен опит за съхраняване на пчелни пити", който е на същата тема.

117/10.05.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материала от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев - "Двукорпусно отглеждане на пчелите в ДБ кошери".

09.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.Ф. Загретдинов и С.С. Ардаширов - "Помогнете на своите пчели". Публикувана е и статията - "Вариант на подхранване на пчелите през зимата", автор Н. Копытков. Материалите са публикувани заедно със Статия N96, която е на същата тема.

97/08.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на И. Шабрашов - "През зимата на пчелите им е нужен въздух".

96/07.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.В. Селицкий - "Подхранване с участието и на белтъчини и зимуването". Публикувана е статията на А.Ф. Загретдинов и С.С. Ардаширов - "Помогнете на своите пчели". Публикувана е и статията - "Вариант на подхранване на пчелите през зимата", автор Н. Копытков.

94/03.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на В.Г. Яковлев - "Рояването, предотвратяване и ликвидиране".

82/23.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на И. Лонин - "Как да опазим пчелните семейства от отслабване през лятото и от гибел през есента и зимата"?

80/21.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Иван Парашкевов - "Подхранване на пчелите през зимата с помощта на найлонова торбичка и подвъзглавница".

78/20.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Г.Ш. Чинакаев - "Как да произведе пчеларя мед, през месец май".

76/19.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Г.М. Воробьев - "Основата на успеха са младите майки".

75/18.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.Селицкий "Доход от кошерите в каквато и да е година".

70/13.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията от сп. "Пчеловодство" - Ето, дойде пролетта"!

68/11.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Р.К. Галеев - "Тайни от занаята за производство на мед в хралупа тип борт".

66/10.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на В.М. Гончаренко - "Трябва ли да се ограничава снасянето на майката"?

64/08.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Н.В.Ульянин - "Три важни правила за добър медосбор".

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by