Дата на обновяване:24.07.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

 

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

 

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

раздел ПЧЕЛАРСКИ  ХУМОР и не само ...

506/24.08.12 В раздела "Пчеларски хумор" са публикувани    " Карикатури свързани със симпатягата - разузнавач Щирлиц и филма 17 мига от пролетта". над 100 броя  (нова).

30/26.09.14 В раздела "Пчеларски хумор" е публикуван още 1  пчеларски анекдот. Общият им брой достигна 138. (нова).

247/10.09.10 В раздела "Пчеларски хумор" е публикуван преведен материал "Вредни, ама много вредни съвети за пчеларите с чувство за хумор"- подборка от Интернет.

 

Статия 158_11 Снимки на електронни компоненти в различни "житейски" ситуации, някои от които имат анекдотични елементи.

Статия 158_12 Снимки на фигурки (изработени от електрически, разноцветни кабели) в различни "житейски" ситуации, някои от които имат анекдотични елементи.

 

Несериозно за сериозните неща
КОДЕКС НА ЛЮБИТЕЛСКОТО КОНСТРУИРАНЕ


* Първи закон на Мърфи: Ако е писано някаква неприятност да се случи, тя се случва.
* Втори закон на Мърфи: Ако някаква неприятност изглежда, че няма да се случи, тя се случва.
* Теорема на Чимст: Ако дадена работа може да се отложи, тя непременно се отлага.
* Принцип на Паркинсън: Всяка дейност се върши за два пъти повече време от предвиденото.
* Правило 20/80: Двадесет процента от хората измислят 80% от създаденото (в специализираната литература по въпроса Правилото 20/80 е формулирано, че 20% от хората изпиват 80% от бирата).
* Закон на Чефи: Временната конструкция често остава да служи за постоянно, което трябва да се има предвид при пускането и в действие.
* Принцип на Питър: Всеки любител-конструктор се стреми към изделие, надхвърлящо неговото ниво на компетентност, при което поврежда най – дефицитния елемнт или най – скъпия материал.
* Постулат на Чизхолм: Ако дадено твърдение изключва погрешно тълкуване, непременно се намира някой, който да го схване неправилно и при дискусията бъркотията нараства.
* Аксиома на Нернст: Срещу природата не се рита.
 

130/08.11.08 В раздела "Пчеларски хумор" са публикувани непчеларските "Малко над 500 анекдоти за симпатягата разузнавач Щирлиц", колекционирани от автора на сайта повече от 25 години. Добавени са в статията фотографии на Мюлер, Айсман, Холтоф, Калтенбрунер, разбира се няколко на Щирлиц от филма - "17 мига от пролетта" и Статия която дава отговор на въпросите: - "Защо Щирлиц танцува с Наташа Ростова?", "Съществувал ли е Щирлиц в действителност?", "На какво се дължи хипнотичното въздействие на Щирлиц върху публиката?" и др.

506/10.08.12 В раздела "Пчеларски хумор" са публикувани    " Карикатури свързани със симпатягата - разузнавач Щирлиц и филма 17 мига от пролетта". над 100 броя (нова). 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by