Дата на обновяване:26.10.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

 

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

 

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

раздел РАЗМИСЛИ И ИДЕИ ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО И ПЧЕЛИНА

 

794/26.10.15 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчелната майка без работа – пчеларят без мед" с автор В.А.БУЛАВИН  Оренбургска област. (нова).

723/20.03.15 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Производство на прашец и прополис в Забайкалието" с автор К.с.н. И.В.ДРЯНОВ с.н.с.в отдела по НИР „Забайкальский аграрный институт”, г. Чита. (нова).

722/16.01.15 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Периоди в годишния жизнен цикъл на пчелите".(нова).

719/24.10.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "За натрупването на голяма маса пчели за медосбора и за зимата" с автор В.М.Гончаренко, гр. Омск".

718/10.10.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Вода за пчелите" с автор И.А.РЯЗАНЦЕВ.

715/06.06.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Моят метод за работа с магазинни надставки" с автор А.Ф.КРИВОЛАП.

716/30.05.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Нови възможности за увеличаване на количеството на пчелните семейства" с автори Доц. к.с.н. М.Л.ЦВЕТКОВ ФГБОУ ”ВПО ”Алтайский государственный аграрный университет”” Алтайский край, г. Барнаул
Доц. к.с.н. Д.М.ПАНКОВ ”ВПО ”Алтайская государственная академия образования им. В.М.Шукшина””, Алтайский край, г. Бийск
".

708/23.05.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Какво трябва да се знае за меда?" с автор Т.М.РУСАКОВА, Л.А.БУРМИСТРОВА
ГНУ «НИИ пчеловодства Россельхозакадемии»
."

707/09.05.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Водата в живота на пчелите" с автор Э.В.КУЗМИНА.

706/02.05.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Световният пазар на меда в пика на глобалната финансова криза" с автор А.С.ПОНОМАРЕВ.

705/11.04.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Кошер разположен в гнездо в земята" с автор П.И.СТЕПНОВ.

703/28.03.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Фактори влияещи на отделянето на восък и на изграждането на пити от пчелите" с автори В.И.ЛЕБЕДЕВ, Т.Г.ЧЕПКО - ГБНУ „НИИ пчеловодства Россельхозакадемии.

662/27.12.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Метеорологичните условия и отделянето на нектар" с автор И.Д. САМСОНОВА    ФГБОУ ВПО „Новочеркасская государственная мелиоративная академия”. 

660/13.12.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Отглеждане на пчели при нерегулярно посещение на пчелина" с автор К.т.н. А.А.БЕЛОЗЕРОВ – любител пчелар

657/29.11.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Количеството на събирания прополис може да се увеличи" с автор Э.В.КУЗМИНА Кафедра незаразных болезней Тюменской ГСХА.

639/15.11.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Голям восъчен молец" с автори Р.Т.Клочко, С.Н.Лугановский, А.А.Котова
ГНУ ВНИИВСГЭ гр. Москва.

623/18.10.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Глобалното затопляне и пчелите" с автори дсн И.Н. Мадебейкин, кбн И.И.Мадебейкин ФГБУ ВПО „Чувашска държавна селскостопанска академия, г. Чебоскары.

616/04.10.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материал "ГМО и пчелите".

482/30.08.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството"е публикуван преведен материал "Пластикови рамки или дървени" с автор Проф. к.т.н. Н.Н.Смирнов – ЦПбГАУ.  Допълнен на същото място с материалите:  след него: "Пластикови рамки или дървени (имам мнение)" с автор
В.П. Дзюбенко; след него:
"Каква вощина е по – добра: пластмасова или восъчна?" с автор: Г.Ш.Чинакаев; след него: "Пластикови рамки" с автор: Н.Н.Смирнов. Първият материал е публикуван на 15.06.12, останалите три на 30.08.13 г.

606/10.05.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Придаване на майки и … болестите на пчелните семейства" с автор А.В. Матющенко ФГУП „Майкопское”.

604/12.04.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Изсушаване на пчелен прашец с инфрачервени лъчи" с автори Волончук С.К., Чекрыга Г.П., Кузнецова Т.Т., Трещук И.Г.

595/15.03.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството е публикуван преведен материал"Използване на полиетиленово покритие през ранна пролет за нарастване на количеството на пчелите" с автори В.И.Панюков РГУ С.А.Есенин – катедра по естествено – научни дисциплини
Н.Л.Попова ФГОУ Рязански държавен агротехнологичен университет П.А. Костичев
.

524/01.03.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчеларството в Норвегия" с автор Пономарев А.С.

569/01.02.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Защо пчелите са зли?" с автор М.Гусляков".

536/18.01.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Развитието на производството на перга в Русия" с автори В.Ф.Некрашевич, Р.А.Мамонов, С.В.Некрашевич, Т.В.Торженова ФГОУ „Рязански държавен агротехнологичен университет П.А.Костычев”.

535/04.01.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Поведението на пчелите  според акустическите сигнали в периода на медосбор" с автори Е.К.Кичигин, И.В.Гончаров г. Воронеж.

530/28.12.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Колапс на моя пчелин" с автор П.Житников.

528/14.12.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "ООН публично заяви в свои програми за защита на пчелите" По материалите: “Catch the Buzz”, 10 March, 2011 с автор А.С.Пономарев.

527/30.11.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Въздействие на неблагоприятните фактори върху земните пчели в оранжерии" с автори А.В.Лопатин, Н.В. Солдатова, В.А. Понамарев.

521/16.11.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Методи за изсушаване и качеството на пергата" с автор М.Н.Харитонова НИИ по пчеларство.

520/02.11.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Възможно ли е «мирно съвместно същвствуване» на пчелите с кърлежите?
Schwaicerische Bienen-Zejtung, N2, 2009
Pszczelarstwo, N2, 2010 превод от полски
".

513/05.10.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчели в градовете на САЩ" с автор Д.Рычагов.

510/21.09.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Търтеевото пило – лечебно средство" с автор Машенков О.Н.

503/24.08.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Тайните на биолокацията" с автор Н.Якушин   учен-изследовател-пчелар, специалист по биолокация - Република Башкортостан.

499/10.08.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Ролята на прилетния отвор върху топлообмена на пчелите с външната среда" с автор Касьянов А.И.

497/27.07.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Влияние на температурата на жизнената дейност на пчелите" с автор Г.Ф. Таранов.

494/13.07.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Какво е това остаряване на пчелната пита?" с автор Таранов Г.Ф.

490/29.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Цялата възможна истина за рояването на пчелните семейства" с автор Ю. Варварин.

486/22.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "До какво може да доведе борбата с рояването?" с автор А.В. Ткачев.

482/15.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството"е публикуван преведен материал "Пластикови рамки или дървени" с автор Проф. к.т.н. Н.Н.Смирнов – ЦПбГАУ.

478/08.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Рояването на пчелите (различна гледна точка)" с автор И.С.Лонин.

474/01.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Работата с дима при обслужването на пчелните семейства" с автор М.Г.Хациревич.

464/18.05.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчелното млечице - еликсир на младостта и за медоносните пчели" с автор С.И.Трофимов.

437/13.04.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материал "Автоматичен мониторинг и управление на състоянието на пчелното семейство" с автори к.т.н. В.В.Семенов, к.т.н. А.Р.Ганеев.

433/06.04.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Медоносната пчела – като индикатор за състоянието на обкръжаващата среда" с автори Л.Я.Морева, А.А.Ефименко.

428/30.03.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Ветеринарно – санитарни мероприятия на пчелините" с автори Р.Т.Клочко, С.Н.Лугански - Всеросийски НИИ по ветеринарна санитария, хигиена и екология, г. Москва.

414/16.03.12 В раздела"Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "С какво са вредни генетично модифицираните организми за пчелите" с автор В.Ефимов- от страниците на чуждестранните списания.

409/09.03.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Кой да защити пчелата?" с автор В.П.Наумкин - Орловски държавен аграрен университет.

406/02.03.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "При китайските пчелари" с автори В.А.Чащухин, А.З.Брандорф.

392/17.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен  материал "Симбиоза между пчелата и пчеларя" с автор Н.Д.Саенко, г. Москва.

386/10.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството е публикуван преведен материал "Поведение на пчелите на пчелина и в жилищното помещение" с автор А.А.Грибков.

238/10.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "В защита на термокамерата при борбата с вароатозата" с автор Мельник В.Н. След него е публикуван преведен материал "Отново за термокамерата" с автор Яранкин В. В статията има и три снимки След втория материал е публикуван трети преведен материал "Отново за термокамерата" също с автор Яранкин В. В третата статия има и една снимка. След третия материал е публикуван четвърти "Термическа обработка на пчелите" с автор Бормотов А.А. В четвъртата статия има и две снимки  След четвъртия материал е публикуван пети "От практиката на термообработката на пчелите" с автор Жаров В.Г. В петата статия има и една рисунка.  След петия материал е публикуван шести "Прилагам термичната обработка" с автор А.И.Борисов. След шестия материал е публикуван седми "Моят начин за топлинна обработка на пчелите в банята" с автор Н.А.БожинСлед седмия материал е публикуван осми "Защо термообработката на пчелите против вароатозата не е популярна?" с автор В.Г.Жаров. След осмия материал е публикуван девети "Да се върнем към термообработката на пчелите против вароатозата" с автор В.Яранкин. Публикувана е една снимка. След деветия материал е публикуван десети "Нюанси на термообработката" с автор В.Г.Жаров. Публикувана е една снимка.

384/03.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчелите като войници – служебно досие" с автор В.Ефимов.

383/03.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Колапс поради лекомислие" с автор к.с.н. И.В.Шафиков, г.Уфа.

372/27.01.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Изменение на съдържанието на водата и мазнините в тялото на пчелата в периода на зимуването" с автори Л.Я.Морева, М.А.Козуб.

370/20.01.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Защо ферментира меда?" с автор В.Левин".

368/13.01.01 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пътища за увеличаване на производството на меда" с автор Гончаренко В.М. пчелар с над 50 годишен стаж.

340/14.10.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Поведение на осите на пчелините" с автор М.А.Козуб.

333/07.10.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Новости на пчеларската наука" с автор Н.В. Ульянич - индувидуален член на Апимондия.

335/30.09.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Симпозиум в Гърция" с автор к.х.н. Е.Н.Зубова.

319/26.08.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчелните продукти - оптимален път към активно дълголетие" с автор В.Смирнова.

311/12.08.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "История на свещите" с автор В.Евтимов. Поместени са и 10 снимки.

301/22.07.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Автоматизирана система за контрол на състоянието на пчелните семейства" с автор А.Ф. Рыбочкин, АП.Долженков

300/15.07.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Не въвеждайте хората в заблуждение за масовата гибел на пчелните семейства" с автор Плахова А.А.

296/15.07.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "На гости при италиански пчелар" с автор Насонова Л.  След него е публикуван втори преведен материал "Празник на меда в Италия" с автори В. Борисов, О. Верещека. След него е публикуван трети преведен материал "Пчеларството в Италия" с автор Трифонова Т.

287/03.06.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Електро активирани разтвори в пчеларството" с автор Севастианов Б.Г. Поместени са и 5 снимки. След него е публикуван преведен материал "Инструкция по употребата на разтвори, получени на установките СТЭЛ" с автори Болотский Е.Н. и колектив Поместени са две таблици. След втория материал е публикуван трети преведен материал "Саморъчно направен електро активатор за получаване на анолит и католит" с автор Севастианов Б.Г. Поместени са и две рисунки. След третия материал е публикуван четвърти "Достъпен активатор за получаване на електро активирани разтвори" с автори Хациревич М.Г. и Хациревич М.Ф. Поместени са и две рисунки. След четвъртия материал е публикуван пети  "Устройство за получаване на жива вода (католит) и мъртва вода (анолит)" с автор Никитин П.И. Поместена е и една рисунка. След петия материал е публикуван шести "Анолит и Католит при лечението на пчелите" с автор Севастьянов Б.Г. След шестия материал е публикуван седми "ЕХА разтвори от ново поколение" с автор Болотский Е.Н. След седмия материал е публикуван осми "Новите технологии за дезинфекция и лечение на болестите на пчелите" с автор Болотский Е. След oсмия материал е публикуван девети "Пчелите в обкръжението на микробите" с автори: Е.Н.Болотский, В.М.Бахир, А.М.Кожемякин. Поместена е и една сравнителна таблица за характеристиките на анолит АНК и различни дезинфекциращи разтвори.

284/11.03.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Безопасност на пчелина" с автори Карл Уенинг и Томас Елстън от 1999г.

280/04.02.2011 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Генетичен подход към колапса на пчелните семейства" с автор В.П.Николаенко

277/28.01.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Причини за гибелта на пчелите в Европа" с автори О.Ф. Гробов, Е.В. Руденко, Р.Т.Клочко .

276/21.01.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор Кичигин Е.К. "Колапс на пчелните семейства: една възможна причина" .

274/14.01.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "На конференция при американските пчелари" с автор А.С. Пономарев .

273/14.01.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Гладуването - възможна причина за масовата гибел на пчелите" с автор И.С. Лонин .

272/07.01.11 В раздела "Размиски и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Електрети на дълголетието" с автор Кропотов Б. .

270/24.12.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Снежна вода" с автор Листвин П. .

267/17.12.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Защита на пчелите от повишена влажност по времето на зимуването" с автори Сагитов В.С. и Васильев Н.Г. .

265/10.12.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Моят начин за подреждане на пчелните гнезда за зимата" с автор Жмаев М.В. .

264/03.12.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пред нас е зимата" с автор Варварин Ю.Н. .

262/26.11.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Феноменът на хралупата при зимуването на пчелите" с автор Куликов Ю.Н.

260/19.11.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Зимуване с помощта на вентилационни тръбички" с автор Андрианов В.Г.

258/12.11.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Още веднъж за зимуването на пчелите" с автор Шитников А.

257/05.11.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Поведение на пчелите върху хоризонтално разположени пити" с автор Левченко И.А.

256/29.10.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведения материал "Обсъждаме варианти на зимуване" с автор Гирсенок П.М.

255/22.10.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведения материал "Затопляне и вентилация на кошерите при зимуването на пчелите на открито" с автор Бузоверов М.И.

254/22.10.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материалът "Дървото на пчеларя" с автор инж. Светломир Иванов

253/15.10.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведения материал "100 - годишен спор за вентилацията на зимното пчелно кълбо" с автори Радионова Н.И. и Кабанов Ю.С.

244/27.08.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Съхраняване на меда" с автор Сенников И.С.

232/04.06.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "За меда, неговите качества и съхраняването му" с автор проф. Таранов преди повече от 40 години.

229/14.05.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Събираемите на успеха на пчеларството в Канада".

224/23.04.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Изисквания към технологията за отглеждане на пчелните семейства и производството на пчелна продукция" с автори В.И. Лебедев и Р.Г. Набиулин.

223/16.04.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал от 1911г. с автор Светозар Гаврилович "Седем заповеди за пчеларя".

220/02.04.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "От какво загиват пчелите" с автор Андреев П.Г.

219/26.03.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "За гибелта на пчелите в Сърбия" с автор Миодраг Сталетич.

218/19.03.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Причини за гибелта на пчелите в Русия" с автори Клочко Р.Т и Луганский С.Н.

216/12.03.10 В раздела "Размислии идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Гибел на пчели в страните от Северна Америка и Европа"

215/05.03.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Масова гибел на пчелите: причини, следствия, уроци" с автор А.Пономарев.

214/26.02.10. В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Дефицитът на белтъчини в организма на пчелите - основна причина за тяхната гибел" с автор Сотников А.Н.

213/19.02.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Възможна причина за колапса на пчелните семейства" с автор "Корзун А.

212/12.02.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Гибелта на пчелните семейства продължава" с автор А. Пономарев

211/04.02.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Опустошителната гибел на пчелните семейства в САЩ" с автори Ю.М. Батуев и колектив"

210/29.01.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Помогнете на пчелата" с автор Лихотин А.К.

209/22.01.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Колапс на пчелните семейства (цялата картина сглобена от малки парчета)?" с автор Пантюхина С.

208/15.01.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведеният материал "На гости при американските пчелари - фермери" с автор Платонова Т.

205/07.01.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Откъде "идват" през пролетта слабите пчелни семейства" с автор Гончаренко В.М..

202/18.12.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани един зад друг двата преведени материала "Има ли в кошера чрезмерна вентилация, която е в повече за него" и "Какви входове да се отварят през зимата?" с автор Жаров В.Г.

195/20.11.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор Новиков В.Б."За восъка от "диви" пчели".

194/13.11.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор Новиков В.Б. "Искам да изглеждам модно (анорексия) и използването при гладуване на даровете на пчелите".

192/30.10.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор И.Шабаршов "През зимата на пчелите им е нужен въздух".

191/23.10.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван кратък преведен материал с автор Л.Крофт"Куриози в пчеларството"

186/18.09.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автори В.М. Фролов и Н.А. Пересадин - "20 годишен експеримент - медът против грипа и ангината"

184/11.09.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автори Ю.Черевко и П.Носовицкий "Неизучените свойства на меда"

183/04.09.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор В.И. Лебедев "Какво може да се "прочете" по една пчелна пита от пчелното гнездо"

168/20.06.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преводния материал на Николай Поросятников "Големите пчелини на Канада". Авторът предлага и 7 снимки

164/09.05.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведения материал "За истинската цена на меда и на труда на пчеларя" на В. Ракитин.

162/18.04.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преводния материал на Иван Парашкевов "Ракът по принцип "не ходи" при пчеларите".

160/11.04.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Кога трябва да се поставят рамки с восъчни основи за градеж"? , "Пчеларството - това е състояние на душата", "Налитане на отводка с оплодена майка", "Как да увеличим пчелина два - три пъти"

159/21.03.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Задачите на пчеларството на новия етап или как да се оцелее в днешно време", "Как да се изкарват пари от пчеларството в днешно време"?

156/28.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на В. Кривчиков - "Етапи на повишаване на качеството на пчелните семейства на пчелина".

155/21.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на В. Кривчиков - "Практически съвети за пчеларите".

154/14.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на В. Кривчиков - "За новия подход в пчеларството".

152/24.01.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Технология на успеха", "За какво още служат пчелните пити"? "Пожалете пчелата"! (преводни, които са разположени една след друга)

150/03.01.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Пчелите или медът", "Приоритетите в пчеларството", "Какво е това силни пчели?"(преводни, които са разположени една след друга)

147/06.12.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материала на Йосиф Паздер и Мацей Рысевич (превод) - "Малък кошерен бръмбар".

146/06.12.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материал от  Электронный журнал „Элементы большой науки” (превод от руски) - "Като вземат решение пчелите отчитат своя минал опит и времето от денонощието".

142/08.11.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията "Митовете за меда" на Новиков В.Б (превод).

139/11.10.08. В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на Николай Поросятников "За продажбите на меда и не само това" (превод).

134/06.09.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на С. Ангелов (превод) - "Радиацията и пчелите".

129/13.09.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани трите материала - "Научете се да се разбирате със съседите" на А.Панышин и "Моите съседи са мои приятели" на А.П.Басов, "Или пчели или кокошки" на И.Брык.

N28/03.09.2007  Публикуван е преведеният материал на Иван Парашкевов - "За някои идеи, свързани с работата на пчелина". Продължение на материала с N27

N27/21.08.2007  Публикуван е преведеният материал на Иван Парашкевов - "За някои идеи, свързани с работата на пчелина".

N22/11.08.2007   Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Любителското пчеларство - главно работа и печалба ли е ... или има и нещо друго?"

N21/09.08.2007  Публикувана е статията заедно с преводния материал на Иван Парашкевов - "Няколко реда за ограниченията, които неизбежно присъстват в работата на любителя пчелар и рентабилността от нея".

N1/01.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - По - важните от причините за да се появи настоящия сайт. Няколко реда от и за автора на сайта. За пчеларското оборудване и ползата от неговото самостоятелно изработване (при възможност) от мераклията пчелар. За своя и придобития "чужд" опит, който може да бъде проверен на практика от пчеларя и споделен с други пчелари.

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by