Дата на обновяване:29.03.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

 

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

 

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

раздел ПЧЕЛАРСКИ  ИНВЕНТАР

 

571/29.03.13 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Вентилационна преградна дъска" с автор А.М. Матвеев. (нова).

271/31.12.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Приготвяме "Сребърна вода"".

266/10.12.10 В Раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван материал от няколко статии под общо наименование "Нови начини и устройства за разпечатване на пчелни пити". Автор на първия материал е Вл. Спасич, на втория Васил Радойчевски.

252/08.10.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Стойки за кошери" с автор Тихонов Н.Н.

251/01.10.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал ""Трета ръка" за пчеларя при преглед на пчелното семейство" с автор Ефимов В. Поместена е рисунка на приспособлението.

222/16.04.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Устройство за автоматично регулиране на температурата в кошерите" с автор Курчавенков А.В. и Стоделов С.А. .

221/09.04.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Телеметричен модул в кошера или зимовника" с автор В.А.Тобоев и колектив.

79/31.12.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Усъвършенствано пчеларско сандъче" с автор Матвеев А.М. Статията е разположена последна след останалите.

204/25.12.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал с автор Драгель Ю.Г. "Екзотермично подгряване на пчелните семейства"

200/11.12.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Работна стойка на пчеларя" с автор Гуськов Ю.П.

189/09.10.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал с автори В.П.Курышев и Р.В.Курышев "Бактерицидните лампи в пчеларството".

165/16.05.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведения материал на Тукоев Л.Д. "Шкафове за изсушаване на цветен прашец".

149/20.12.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Василий Люляков - "Приложение на подгряването на кошерите - моята система". Поместени са 3 фотографии (нагревателната плочка от двете страни и терморегулаторът, разположен в празен, имитационен кошер).

145/29.11.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на А. Орчинский "Оригинална подобрена, гнездова (ДБ с височина h = 300 мм) рамка"(превод). Поместени са 24 фотографии.

101/01.11.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Л.Н. Янушкевич, Н.Н. Микульский, Г.В. Антипов - "Разделителна (ханеманова), решетка". Веднага след нея е публикувана статията " Зависимост на медопродуктивността на пчелните семейства от използваната конструкция на кошера при употребата на разделителна (ханеманова) решетка" на Александър Вл. Ткачев (превод).

30.08.08 В раздела "Пчеларски инвентар" към Статия N79 преименувана в "Пчеларски разработки, хрумвания и изобретения, свързани с пчеларския инвентар са добавени преведените материали:  "Метод за електрическо нагряване на пчелите, реализиран с проста конструкция"на Е.Ф.Янченко и "Електронагревател за кошери на А.Г. Обертынский, Защита от синигери през зимата на В.В.Никитюк,"Две преси - восъкотопилки с вода" на М.П.Петров и "Домашна восъкотопилка също с вода" на В.С.Сорокин "Моят помощник подемника (повдигач на корпуси и надставки)" (вариант 1) на С.В.Калашников и "Малка механизация. Моят помощник подемника (разглобяем и преносим - кран) на корпуси и надставки" (вариант 2) на Н.Ф.Полевода. в Статиа 79_1 са публикувани материалите на Н.В.Улянич "Универсална пчеларска рамка на Улянич", "Гравитационна поилка за пчели" на В.А.Никоненко", "Изпит на зрелост при нападение от пчели" на В.С. Шаров, "Просто приспособление с колело от велосипед за преместване на кошери или части от тях" на Е.Ф. Янченко, "Просто приспособление за хващане на майки" на В.Д. Анферов.(нова)

125/21.06.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван материала на З.Г.Мингазов - ""Кофа" (цилиндър) от ситна мрежа за облитане на пчели".

124/14.06.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван материала на В.П.Батаев "Нестандартно приспособление за подсилване на няколко пчелни семейства с пчелите от голям рой".

120/07.06.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Милош Чорбик - "Вариант на сушилня за полен".

17.05.08 Към Статия 6 "Евтин станок за разпечатване на пчелни пити" (след него) е публикуван материала "Нестандартна, кръгла вана за отделяне на меда от восъчните отпечатки при разпечатването на пчелни пити", която е на същата тема.

113/12.04.08 В раздела Пчеларски инвентар е публикувана статията на Иван Парашкевов "Вариант на декристализатор на пчелен мед".

23.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на М.В. Пареев - "Принципна схема на вариант на регулатор на температурата на шпорчето за използването му при монтаж на восъчни основи с помощта на поялник". Материалът е публикуван заедно със Статия14, която е на същата тема.

22.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар"  е направена отделна връзка със страница от Статия N3 "Най - често задаваните ми въпроси за програмируемия електронож за разпечатване на пчелни пити с едно или две метални остриета".

100/14.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на В.Г. Кустиков - "Терморегулатор за кошери с ел. нагреватели в бутилки от шампанско".

13.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван материала на Е.В. Артемьев - "Устройство за монтаж на восъчни основи на зателени рамки с помощта на шпорче и поялник". Материалът е публикуван заедно със Статия N 14, която е на същата тема.

06.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на М.Н. Хащивский - "Въздушен коридор за отвеждане на влажния въздух от кошера". Материалът е публикуван заедно със Статия N69, която е на същата тема.

05.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Н.К. Мосин "Вариант трети за вентилация на кошера през зимата". Материалът е публикуван заедно със Статия N69, която е на същата тема.

02.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на П.А. Власов - "Вариант втори за вентилация на кошера през зимата". Материалът е публикуван заедно със Статия N69, която е на същата тема.

93/01.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Н.Л. Исупов - "Дръжки за кошери".

92/31.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Р.П. Цурикова - "Устройство за работа с тел за рамки - просто и удобно".

85/26.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на А.Д. Ухатый - "Вариант на поккриващо платно за преглеждане на кошери".

84/25.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Н.А. Дубровин и С.С. Шашкин - "Устройство за разливане на мед от гюм за мляко".

83/24.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Л.Н. Янушкевич - "Вариант на пчеларска теглилка (везна) за кошер".

81/22.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Е.А. Кораблев - "Вариант на удобна хранилка - поилка за кошера".

79/20.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на В.М. Островерхов - "Вариант на заслонка за кръгъл вход на кошер".

73/15.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на В.И. Лебедев и Е.А Мурашова - "Магазинните надставки".

72/14.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на В.Н. Матов - "Магазинната пита със запечатан мед - на масата за храна на потребителя".

69/12.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на И.Т. Скузоватов - "Вариант на зимна вентилация през дървената възглавница и капака на кошера". "Вариант втори за вентилация на кошера през зимата", автор П.А. Власов. "Вариант трети за вентилация на кошера през зимата", автор Н.К.Мосин.

N46/26.12.07 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на С.Н. Павлов - "Подреждане на питите в кошера преди зазимяване във форма на пирамида".

N45/24.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант на регулатор на мощност за електронагреватели с цел използването му за съвместна работа с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина".

N44/18.12.07 Публикувана е статията  на Иван Парашкевов - "Вариант на терморегулатор с цел използването му за поддържане температурата на водата във вана при втечняване на кристализирал мед в буркани или тенекии или за поддържане температурата на въздуха в термокамера със същата цел".

N43/13.12.07 Публикувана е статията  с автори Пламен Иванов и Светослав Стефанов- "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка и на силата на осветление (с чешката интегрална схема МАА436) с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N42/10.12.07 Публикувана е статията - "15 схеми за управление на универсални електродвигатели с регулатори на оборотите от книгата на Р. Марстън "110 тиристорни схеми" с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N41/08.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Стъпален регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти 0%,10%,20%,30% и така до 100%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 2.

N38/05.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти от 1% до 99%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 1.

N33/18.11.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

Статия N32: Упростена последователност за работа с дълбокото многофункционално дъно. Необходимост от неговата употреба.Предимства. Недостатъци.

N26/19.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант на бъркалка за сироп в стара перална".

N25/17.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вана за втечняване на кристализирал мед в тенекии".

N24/15.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Устройство за прослушване на пчелни семейства през зимата".

N23/13.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Подвъзглавница (надставка)".

N14/26.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант на устройство за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина в четири варианта". Публикуван е материала на Е.В. Артемьев - "Устройство за монтаж на восъчни основи на зателени рамки с помощта на шпорче и поялник". М.В. Пареев - "Принципна схема на вариант на регулатор на температурата на шпорчето за използването му при монтаж на восъчни основи с помощта на поялник".

N13/24.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Вариант на основа (стойка) за кошер от винкели".

N12/22.07.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Електрическа, парна восъкотопилка".

N11/20.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Компромисно, дълбоко дъно в два варианта".

N10/18.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант за количка на пчелина".

N9/16.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Компромисен вариант на рамкоповдигач".

N8/14.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вана за подграване на буркани с пчелен мед на водна баня".

N7/12.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант за задвижване на хордиална центрофуга с ръчна дрелка".

N6/11.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Евтин станок за разпечатване на пчелни пити".

N4/07.07.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "За някои идеи, необходими, ако си избираме сами вариант на електронож за  разпечатване на пчелни пити"

N3/05.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Програмируем, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити"

 

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by