Дата на обновяване:01.01.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

 

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки   Раздел

Статия 158_15   Детски любителски набори - радиоприемници - конструктори за сглобяване от начинаещи радиолюбители (предимно деца и ученици) с цел обучение, произвеждани като радиоконструктори между 1964г. и 1991г. в бившия СССР. Някои от тях в руската техническа литература са наричани "играчки" - бяха и по нашите магазини "Млад Техник", кръжоци, радиоклубове, станции на младите техници, училища и др. в първата по - голяма част  от написания времеви период.

Радиоприемници от наборите - конструктори N1 и N2. Модели от 1964 г., Радиоприемници "Юный радиолюбитель" от наборите - конструктори N1, N2 и N3 Модели от 1967 г. Портативен радиоприемник "Электрон - 2" от набора - радиоконструктор. Модел от 1965 г. Портативен радиоприемник "Юность" от набора - радиоконструктор. Модел от 1965 г.  Портативен радиоприемник "Детский" от набора - радиоконструктор.   Модел от 1969 г.  Портативен радиоприемник "Сверчок" от набора - радиоконструктор. Модел от 1970 г. Портативен радиоприемник "Зорька" от набора - радиоконструктор. Модел от 1970 г. Портативен радиоприемник "Звездочка" от набора - радиоконструктор. Модел от 1972 г.  Портативен радиоприемник "Электрон - M" от набора - радиоконструктор. Модел от 1977 г. Портативен радиоприемник - приставка "Эфир" към магнитофон  от набора - радиоконструктор. Модел от 1978 г. Портативен радиоприемник "Юность КП-101" от набора - радиоконструктор. Модел от 1978г. Портативен радиоприемник "Электроник" от набора - радиоконструктор. Модел от 1980 г. Портативен радиоприемник "Нейтрон" от набора - радиоконструктор. Модел от 1985 г. Портативен радиоприемник "Киев-4" от набора - радиоконструктор. Модел от 1980 г. Портативен радиоприемник "Юность-105" от набора - радиоконструктор. Модел от 1985 г. Портативен радиоприемник "Марс" от набора - радиоконструктор. Модел от 1986 г. Портативен радиоприемник "Юность-102" от набора - радиоконструктор. Модел от 1988 г. Портативен радиоприемник "Юность-202" от набора - радиоконструктор. Модел от 1988 г. Портативен радиоприемник "Эфир303" от набора - радиоконструктор. Модел от 1991 г. Портативен радиоприемник "Мальчиш" от набори - радиоконструктори. Модели от 1973г. и 1988 г. Портативен радиоприемник "Поиск" от набора - радиоконструктор. Модел от 1987 г. Портативен радиоприемник "Электрон-2М" от набора - радиоконструктор. Модел от 1969 г. "Набор-Радиоконструктор из 6 радиоконструкции" . Модел от 1978 г. Набор-конструктор за сглобяване на Портативен радиоприемник, който работи на любителските диапазони "Колос". Модел от 1987 г.

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by