Дата на обновяване:31.12.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Електронни схеми и устройства приложими в медицината  Раздел

Статия 115_69: Пулстахометър, Захранване на електроакупунктурен апарат, Откривател на точките за акупунктура, Детектор на точките за акупунктура, Лечебно – диагностичен апарат за електроакупунктура, Електропунктурен стимулатор, Устройство за откриване на акупунктурни точки,  Ултразвуков генератор, Устройство за биологична обратна връзка, Терморегулатор за медицински цели, Електронна биологична обратна връзка, Измервател на кръвно налягане, Симулатор на ЕКГ сигнал, Индикатор на електрическата активност на сърцето, Изчисляване на процента на модулацията директно от екрана на осцилоскоп, Индикатор за аеройони, Оптоелектронен преобразувател за медицински изследвания.

336/28.10.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Мышечный биостимулятор" (Мускулен биостимулатор). Предложена е принципната схема на апарата.

337/04.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публуикуван материал "Прибор для локальной магнитотерапии" (Прибор за локална магнитотерапия). Предложени са две принципни схеми

338/11.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Прибор для локальной магнитотерапии - 2 (Прибор за локална магнитотерапия - 2)". Предложена е принципната схема на апарата. (нова).

339/18.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Устройство для лечения магнитным полем  (Устройство за лечение с магнитно поле)" (нова).

347/25.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Противоболевой электронейростимулятор(Електроневростимулатор против болка)". (нова).

350/02.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электростимулятор биологически активных точек (Електростимулатор на биологически активните точки) (нова).

352/09.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Таймер для загара (Таймер при облъчване на човешкото тяло със слънчеви лъчи)". (нова).

359/11.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Мышечный биостимулятор (Мускулен биостимулатор)". (нова).

361/23.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор (Електроакупунктурен стимулатор)". (нова).

363/30.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор для профессионалов (Електроакупунктурен стимулатор за профессионалисти)". (нова).

365/06.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор с омметром (Електроакупунктурен стимулатор с омметър)". (нова).

367/13.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван  материал "Простой электроакупунктурный стимулятор (Електроакупунктурен стимулятор с проста конструкция)". (нова).

369/20.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Аппарат для магнитотермии  (Апарат за магнитотермия)" с автор Ю.Мединец. (нова).

373/03.02.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Автономный Электро Стимулятор
Желудочно-Кишечного Тракта (АЭС ЖКТ) Автономен Електро Стимулатор на
Стомашно - Чревния Тракт (АЕС СЧТ)
".
(нова).

438/20.04.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Прибор электронного массажа и стимуляции (Прибор за електронен масаж и стимулация)" с автор  Нефёдов Иван. (нова).

439/20.04.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Мозговой электростимулятор BrainStar (Мозъчен електростимулатор BrainStar)". (нова).

107. Изделия с приложение в медицината, някои от тях могат да се направят самостоятелно

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by