Дата на обновяване:30.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи   Раздел

 

Статия 115_12: Устройство за имитиране на краткотрайни прекъсвания на напрежението от мрежата, Реле регулатор,Стенд за проверка на реле – регулатори, Фотореле, Радиатори за полупроводникови прибори – избор, оразмеряване и използване, Изчисление на площта на радиатори, Взаимно заменими ли са операционните усилватели 741 и 709, Приложение на интегрални аналози (LM195, LM295, LM395) на мощен транзистор, Устроство за генериране на еднократен импулс чрез бутон с една контактна система, Гъвкава връзка „Ансли”, Две схеми с мултиплексора 4053, Устройство за автоматично включване чрез акустичен сигнал, Акустичен преобразувател, Електронен звуковключвател, Акустичен ключ, Многоканално далечно управление за къси разстояния по двупроводна линия, Усилвател с електронно управление, Сигнали с TTL - ниво с двойна и четворна мрежова честота.

288/13.05.11 Опростено изчисляване на радиатори за мощни транзистори. Препоръки по експлоатацията на радиатори и закрепването на полупроводниковите прибори към радиаторите. Пример за изчисление на двустранно оребрен радиатор. Материалите са от книгите: А.И.Аксенова, Д.Н.Глушкова Мощные транзисторы в радиоустройствах. М., "Энергия", 1974; Скрипников Ю.Ф.  Радиаторы для полупроводниковых приборов. М., "Энергия", 1973; Рачев, Д. Справочник на радиолюбителя, София "Техника" 1984 г.; Сп. Радио телевизия електроника 1982/10; Funkamateur 1981/11.

379/20.01.12 В раздела "Опростено изчисляване повърхността на радиатори за полупроводникови елементи" е публикуван материал "Радиаторы и охлаждение   (Радиатори и охлаждане)". (нова).

421/30.03.12 В раздела "Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи" е публикуван материал "Теплоотводящие радиаторы(Топлоотвеждащи радиатори)" с автор Андрей Барышев. (нова).

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by