Дата на обновяване:30.04.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

 

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

 

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

                                                                                                                   
 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

раздел  НЕСТАНДАРТНИ  КОШЕРИ

 

726/30.04.15 В раздела "Нестандартни кошери" е публикуван преведен материал "Преселване на пчелно семейство от бортева хралупа в кошер с пчелни пити" с автор К.б.н. А.Я.Шарипов ФГБУ Государственный заповедник” „Шульган Таш. (нова).

250/24.09.10 В раздела "Нестандартни кошери" са публикувани на едно място два преведени материала един след друг "Планков кошер TOP-BAR" с автор Поправко А. и "Кенийски кошер" с автор Поросятников Н. Двата кошера са с много близка конструкция. Поместени са и 10 снимки. (нова).

246/10.09.10 В раздела "Нестандартни кошери" е публикуван преведен материал " Не трябва работата на пчеларя да е свързана само и единствено с печалбата. Отглеждане на пчели в хралупа на кошер тип "колода" и хващане на роеве"с автор Васильев А. Публикувани са и 6 снимки. (нова).

177/01.08.09 В раздела "Нестандартни кошери" е публикуван кратък преведен материал с автор Скибенок А. "Кошер в основата на който стои хралупата" (нова).

148/13.12.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на Николай Поросятников - "Полесье. Колоди в блатиста местност, обрасла с дървета" (превод). Поместени са и 10 фотографии на кошери - колоди и стара лебедка за повдигането и.(нова)

65/09.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на С.С. Галина и Х.Ш. Мустафина - "Пчеларство в колоди".

N63/08.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на М.Н. Косарев и Р.Асылгужин - "Влагообменът в хралупата и други екологични фактори, които влияят на заселването на борти-те, изработени в естествените условия на живот на пчелите".

N62/07.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В. Ефремов - "Хора и пчели". Засяга производството на дивия башкирски мед и съдържа 17 фотографии.

N60/06.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на А.С. Сенюта - "Краят на епохата на хралупата".

N59/05.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на М.И. Кошин - "Към полемиката за хралупите".

N58/04.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В. Матюшенко - "Целта е меда, средството - пчелите в кошерите".

N57/03.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на инженера - изследовател Гусев А.Д. - "Биорезонансните технологии в пчеларството". В нея е показана известната термо-дендограма на живия организъм на 200 годишен  бор, използван от пчелите за хралупа.

N56/01.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Капунин, М.Косарев, Л.Кичаева - "В резервата Шульган - Таш".

N55/01.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на Борис Жуков - "Човек, който се грижи за (направена хралупа в дърво с корени) - борт.

N54/31.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "Поглеждайки в изчисленията".

N53/31.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "За мистификациите на И.Куклин".

N52/31.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "Ще спаси ли Г.Глазов пчеларството в Русия"?

N51/30.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "От хралупата към кошера. И обратно".

N50/29.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" са публикувани "18 изображения (фотографии) на хралупи от Интернет".

N49/28.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "Хралупа, кошер, вентилация...".

N48/27.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "Кошер-хралупа, това реално ли е"?

N47/26.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Д. Крутоголов - "Легенди и действителност за живота на пчелите в хралупа".

N40/07.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Сдвоен ДБ кошер в бъчва с форма на срязан конус".

N39/06.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Сдвоен ДБ кошер в бъчва".

N29/10.09.07  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Три корпусен ДБ кошер от три малки бъчвички".

N2/03.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов -" ДБ кошери в бъчви"

 

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by