Дата на обновяване:26.11.2016

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Регулатори на мощност и на обороти   Раздел

 

832/26.11.16 В раздела "Регулатори на мощност и на обороти" е публикуван материал "Симисторный регулятор мощности (напряжения) Симисторен регулатор на мощност (напрежение)". (нова).

829/06.09.16 В раздела "Регулатори на мощност и на обороти" е публикуван материал "Стабилизатор оборотов коллекторного двигателя 12В (Стабилизатор на  оборотите на колекторен двигател 12V)".

780/13.07.15 В раздела "Релета за време, Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555" е публикуван материал "Простой 12В диммер на 555 таймере (Регулатор на интензивността на светене  на 12V лампа с проста конструкция, реализирана с ИСх 555 - таймер)".

 

Статия 115: Tиристорен регулатор за бормашина, Тиристорен регулатор за бормашина – продължение, Регулатор на скоростта на въртене, Прецизен регулатор на честотата на въртене, Синхронен тиристорен ключ, Ключ – регулатор за електронагревателни уреди, Tранзисторен еквивалент на динистор, Тиристорен еквивалент на симистор (вариант 1), Тиристорен еквивалент на симистор (вариант 2), Електронно реле. Електронен, мощен ключ, Tранзисторни аналози на тиристорите и триаците, Еквивалент на еднопреходен транзистор, Как се проверява тиристор? Транзисторен еквивалент на динистор.

Статия 115_1: Защитена бормашина, защитена ръчна дрелка, Ограничител на пусков ток, Термостат за домашната оранжерия, Елементарен, симисторен регулатор, Тиристорен терморегулатор, Тиристорен регулатор, Терморегулатор-термоключ, Регулатор на силата на осветлението, Как се проверява изправността на тиристор?, Проверител за тиристори, Прожектиране на диапозитиви със звуков съпровод.

Статия 115_2: Бърза проверка на триаци и тиристори, Уред за проверка на годността на тиристори, Изправен ли е тиристорът?, Автоматично изключване на вентилатор със схема с тиристор, Регулатор на мощност със симистор, Регулатор на обороти за бормашина (ръчна дрелка) с тиристор, Тиристорен регулатор на оборотите, Регулатор на оборотите, Тиристорен регулатор на мощност с ИС CD4011, Тиристорен регулатор на мощност.

Статия 115_3: Безконтактен терморегулатор, Терморегулатор със симетричен тиристор, Стаен терморегулатор, Електронен терморегулатор, Синхронно управление на електронагреватели, Регулатор за електрически поялник, Терморегулатор.

Статия 115_4: Пропорционален терморегулатор с мрежова синхронизация със симистор и термодатчик – транзистор, Автоматичен терморегулатор с тиристор и датчик термистор, Терморегулатор в два варианта, Тиристорен регулатор, Стабилизатор за електродвигател, Безстепенно регулиране на мощността на поялник с нагревател (с тиристор или симистор), Кодова електронна брава, Прецизно фотореле, Стабилизатор на оборотите на микроелектродвигател, Термостат за инкубатор, Термостат за инкубатор, Термостат за инкубатор с датчик еднопреходен транзистор, Терморегулатор, Формировател на къси импулси, Схема за удвояване на честотата на цифров сигнал, Източник на постоянен ток (схема). 

Статия 115_5: Регулатор за плавно изменение на силата на осветление, Симисторен светлинен регулатор, Общо регулиране яркостта на светене при устройствата за светлинни ефекти, Фотоключ, Устройство за автоматично плавно включване и изключване на осветлението, Две схеми на оптоелектронни устройства, Светлинен ефект „Трепкаща светлина със симистор”, Автоматичен регулатор на мрежовото напрежение, Тиристорен фотоключ, Мигаща лампа, Регулатор на бормашината, Устройство за периодично включване на променливотоков товар, Поялник с терморегулатор, Контролиране на температурата на поялниците, Микровълнова фурна, Бойлер с контактор, Захранване от мрежа 220 V на поялник с нагревателен патрон чрез кондензатор, Регулатор на мощност за електрически поялник, Индуктивен краен изключвател.

Статия 115_6: Уред за проверка на тиристори, Пробник за тиристори, Цифров програматор за температура, Синхронен терморегулатор, Терморегулатор, Тиристорен регулатор на мощност с реле за време, Вариант на еднофазна силова част на терморегулатор за поддържане температура на топлоносител във вана, Eквивалент на еднопреходен транзистор, „ЛАМБДА - ДИОД” с биполярни транзистори (По материали на „Funkamateur”, Датчици на ХОЛ, производство на ГДР, Разходомер с магнитотранзистор, Магнитоуправляем тиристор.

Статия 115_7: Вариант на трифазна силова част на терморегулатор, Пропорционален терморегулатор, Устройство за управление на процеса на охлаждане на течности, Някои приложения на програмируемите памети, Еноплатков микрокомпютър с 6502 и 6522 (принципна схема и някои данни), СМ650 - Български 8 - разреден едночипов микрокомпютър, Монолитен 12 – разреден аналого – цифров преобразувател СМ757, Цифров термометър с ИС СМ757,

Статия 115_11: Устройство за превключване на пет термодатчика към общ термометър, Тиристорен регулатор на обороти, мощност и яркост на светене, Електронен терморегулатор, Тиристорни релета за време, Схема за управление на стъпков двигател, Автоматично изключване с реле за време, Управление на четирифазов стъпков електродвигател, Включване на асинхронни двигатели, Включване на асинхронен двигател в еднофазна мрежа, Пропорционално телеуправление - изпълнителни механизми, Изпълнителни схеми за управление на пренавиващия електродвигател в лентодвижещите механизми за касетни магнетофони с електронно управление, Импулсен регулатор на скоростта на въртене на постояннотоков електродвигател с ИСх 555, Блок за фиксирана настройка с цифрова индикация.

Статия 115_56: Регулиране на температурата с ИС 555 и симистор, Електронен терморегулатор, Термо – и фотореле с 1РН723, Бутонен регулатор на осветлението, Eлектронен термостат, Термостатиран кварцов генератор, Терморегулатор за лабораторен ферментор, Tеморегулатор за управление на пелтие – модул, Термореле, Стаен терморегулатор, Схеми за регулиране на температури с интегралната схема А301D, Прецизен електронен терморегулатор (с ИС МАА436), Поялник с тиристорен регулатор, Tиристорен регулатор.

Статия 115_61: Трифазен електродвигател в еднофазна електрическа мрежа, Eлектронна защита на трифазни електродвигатели, Стабилизатор на оборотите на маломощни електродвигатели, Устройство за контрол и сигнализация, Регулатор на ниво на течност, Автомат за регулиране нивото на водата, Сигнализатор за ниво на течности, Електронен ниворегулатор, Стабилизатор на оборотите на постояннотоков електродвигател, Широчинно – импулсен регулатор за управление на електродвигател, Реверсивно управление на скоростта на сериен постояннотоков двигател с две управляващи намотки, Електронен реверсивен ключ,  Алармено устройство за нивото на течност, Регулиране на оборотите на постояннотокови електродвигатели, Сигнализатор за вода, Защитно устройство за трифазен електродвигател, Следящо устройство с тиристори, Нивосигнализатор, Сигнализатор за ниво на течности.

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by