Дата на обновяване:01.01.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория   Раздел

 

Статия 115_65: Логически пробник, Тестер за ценерови диоди, Устройство за измерване на h21E в микрорежим, Тестер за диоди, Универсален логически пробник, Tестер за транзистори, Минитестер за операционни усилватели, Комбиниран пробник, Уред за измерване на h21E на биполярни транзистори, Уред за подбор на еднакви диоди, Устройство за проверяване на електрически вериги, Светодиод за всякакви напрежения, Върхов индикатор на нивото, Волтметър с разширена скала, Индикатор за променливо напрежение, Интерфейсен индикатор, Индикатор на захранващото напрежение, Пробници за радиолюбители: Пробник за постоянно напрежение; Пробник за постоянен ток; Пробник за TTL - схеми, Пробник за коефициент на запълване, Волтметър с разширена скала, Светодиоден индикатор с ИС А277D, НЧ функционален генератор, Генератор на трапецовидно напрежение, Генератор управляван с напрежение, Тестер за операционни усилватели, Пробник за осцилаторна честота, Индикатор за антенния ток, Прагов индикатор на механични трептения, Измервател на нелинейни изкривявания, Проверка и измерване на полупроводници, Прибор за измерване на преходно съпротивление.

Статия 115_66: Пробник за транзистори със светлинна индикация, Нисконапрежителни веригопроверители, Светодиоден пробник, Тестер за еднопреходни транзистори, Приставка за измерване БЕТА на транзисторите, Логически тестер, Тестер за CMOS ИС, Приставка за подбор на мощни транзистори, Проверка на кварцови резонатори, Колко мкF е капацитетът на електролитния кондензатор? Измервател на транзистори, Универсален характериограф, Измервател на ценерови диоди, Приставка към характериограф за снемане на изходните характеристики на полеви транзистори, Честотомер – капацитетмер, Някои данни за ИС А277D, Тестер за диоди и транзистори, Генератор на функции, Измерител на капацитет, Четириобхватен капацитетмер, Подбиране на двойка транзистори, Управляван с напрежение генератор, Мостов измерителен уред, Постояннотоков миливолтметър, Универсален измервателен прибор, Приставка към осцилоскоп за установяване изправността на електронни елементи, Приставка за измерване на коефициента на нелинейни изкривявания, Цифров честотомер, Импулсен генератор, Приставка към мултицет за измерване на честоти, индуктивности и капацитети, Тестер за еднакви транзистори, Синусоидален генератор управляван с напрежение.

Статия 115_67: Транзистормер без стрелкова система, Волтметър със светодиод, Линеен индикатор на мощността, Любителски характериограф за транзистори, Сигналоподавач с нестандартно захранване, RLC – измервателен мост, Волтметър с разтеглена скала, Измерване на електролитни кондензатори, Светодиоден индикатор на мощността, Индикатор на консумираната мощност на електрически нагреватели, Приставка към цифров честотомер за измерване на капацитета на кондензатори, Teстер за полеви транзистори, Как се използва децибелната скала на волтметъра, Прост и евтин начин за проверка на изправността на ОУ, Неонови лампи, Домашен ватметър с Неонова Лампа (Глимлампа), Контрол на включени консуматори с неонова лампа (Глимлампа), Нискочестотен измервателен генератор 10 Hz - 200 kHz, Синусоидален генератор 10 Hz - 100 kHz, Прецизен  LC - генератор, Генератор на пакети на сигнали, Измервания с осцилоскоп, Честотно модулиран УКВ генератор, Импулсен генератор, Приспособление за подбиране на транзистори.

Статия 115_73 Честотомер със светодиод, Свръхширокодиапазонен импулсен генератор, Линеен омметър за малки съпротивления, Нулев индикатор, Практическа схема на RC-тонгенератор, Любителски сигнал – генератор, Генератор на синусоидално напрежение с подобрени качества на сигнала, Пикоамперметър, Елементарен функционален генератор, Измерителен усилвател-приставка, Високочестотен пробник за постояннотоков волтметърRC – генератор на синусоидално напрежение, Функционален сигнал-генератор с интегрална схема 8038, Генератор на импулсно напрежение, Приставка към мултицет за измерване на капацитети, Постояннотоков волтметър с високо входно съпротивление, Постояннотоков волтметър – омметър, Цифров честотомер, Четириобхватен мостов честотомер, Високочестотен пробник, Аналогов честотомер, Икономичен цифров честотомер, Електронен честотомер с линейна скала, Тестер за индуктивности, Измервател на индуктивност и вътрешно съпротивление на бобини, RAM тестер, Универсален генератор на линейно изменящо се напрежение, Генератор на стъпалообразно напрежение, Уред за измерване на индуктивности.

Статия 115_74  Точен цифров капацитетметър, Две схеми на звукови RC генератори, Аналогов честотомер с ИС СD4001, Приставка с линейна скала за измерване капацитета на кондензатори, Честотомер с ИС 7400, Транзисторен характериограф, Генератор на линейно изменящо се напрежение, Измерител на капацитет, Високоомен волтметър с измерителна система 1 mA, Делителна приставка към честотомер, Комбиниран уред, Миниатюрен сервизен уред, Генератор за АМ-сигнали с честота 100 кHz до 30 MHz, Приставка характериограф за транзистори, Електронен променливотоков волтметър, Измервателен генератор, Генератор на тестови импулси с фиксирани честоти, Компактен вобел – генератор, Нискочестотен генератор за начинаещите, Практическа схема на RC – тонгенератор, RC  генератор с малки нелинейни изкривявания, Генератор на програмирана поредица импулси, Капацитетметър с еднопреходен транзистор, Генератор с три устойчиви състояния, Приставка към генератор за изработване на правоъгълни импулси, Генератор с електронно управление, Ултранискочестотен автогенератор, Универсален генератор на правоъгълни импулси, Нискочестотен миливолтметър с подобрена линейност на скалата, Генератори на трионообразно и триъгълно напрежение с негатрони, Генератори на стъпалообразно напрежение с тунелни диоди, Приставка към осцилоскоп за измерване на параметрите на трептящи кръгове.

 

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by