Дата на обновяване:20.02.2017

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Измерване на температурния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри.   Раздел

 

 

Статия 115_44: Измерване на температурния режим на радиоелектронна апаратура, Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура с термодвойки Мед – Константан, Някои данни и характеристики на Интегр. Схема AD594 и Интегр. Схема  AD595, използвани за измерване на температура с термодвойки, например желязо-константан, хромел-копел, Многоточков термопреобразувател, Особености на температурните измервания в електрониката, Измерване на температурата на радиоелементите, Прост начин за направа на термодвойки в любителски условия с цел използването им като датчици на температура, Термоиндикатор.

Статия 115_45: Електронен термометър в два варианта, Eлekтронен термометър с датчик еднопреходен транзистор, Термометър с полупроводников датчик, Електронен термометър, Електротермометър, Електронен термометър, Линеен термометър, Преобразувател температура – напрежение, Няколко думи за Датчиците за температура, Индикатор на течение, Линеен преобразувател на температура в честота, Електронен термометър с транзисторен датчик.

Статия 115_46: Измерване на температура в градуси Целзий и Келвин, Преобразувател температура – напрежение, Eлектронни термометри с транзистори и диоди като датчици, Проектиране на електронен термометър, Цифров термометър, Електронен термометър, Индикатор за ниски температури, Стаен термометър със светодиодна скала, Digitalthermomet auf der Basis C520D B. Endler
Funk Amateur 1984/6/s. 281-282,
Някои данни за ИС C520D, Още някои данни за АЦП С520D, Цифрова индикаторна система с ИС С520, LX5600 и LM3911 Температурни контролери на фирмата NSC, Цифров термометър.

Статия 115_7: Вариант на трифазна силова част на терморегулатор, Пропорционален терморегулатор, Устройство за управление на процеса на охлаждане на течности, Някои приложения на програмируемите памети, Еноплатков микрокомпютър с 6502 и 6522 (принципна схема и някои данни), СМ650 - Български 8 - разреден едночипов микрокомпютър, Монолитен 12 – разреден аналого – цифров преобразувател СМ757, Цифров термометър с ИС СМ757,

Статия 115_8: Цифров термометър с ИС СМ757, Цифров термометър с ИС СМ757 (допълн.), Цифров термометър с ИС СМ757 (допълн. на публикуваното), Цифров термометър с ИС СМ757, Цифров термометър с ИС СМ757 (вариант до 127 С), HADC574Z, HADC674Z, SPT774, HADC77100 - Аналого - цифрови преобразуватели - Справочник, Мощни операционни усилватели РА04, РА04А - Справочник, Цифрово-аналогови преобразуватели HDAC51400, HDAC10181, HDAC10180, HDAC7545A, HDAC7543A - Справочник (Експрес информация), Принципна схема за сравняванена две четирибитови числа с индикиране на стойността на опорното число, при достигане на равенство между двете числа, АЦП  DAC1200 - Кратки справочни данни, Следящ аналогово - цифров преобразувател, Преобразувател на честота в напрежение, Преобразувател напрежение - честота, Аналого - цифров преобразувател, Шестнадесетканален комутатор за аналогови сигнали.

Статия 115_9: Схема за задаване на съпротивления, пропорционални на температурата, Устройство за подбор на транзистори – термодатчици, Измерване на топлинния режим на термокамера, Приставка за 10 – точково измерване на температура, Електронен термометър с цифрова индикация, Измерване на относителна влажност, Устройство за поддържане на влажността на въздуха, Прецизен влагорегулатор за инкубатор, Термостат за инкубатор с малка инертност, Електронен измервател на влажност с капацитивен датчик, Измервател на влажност, Автоматичен контрол с фото- и терморезистори, Електронен сигнализатор за наличието на дим, Автоматичен терморегулатор, Сигнализатори за неизключен електрически уред, Полупроводниковите прибори и околната температура, Компенсиране на температурния дрейф, Интегралните схеми TDA1023 и TDA1024 при управление на симистори и тиристори Справочник, Приложения на фамилията интегрални схеми LM2907 и LM2917.

 

20.02.17 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Простой термостат на компараторе (Термостат с просто устройство на основата на компаратор)". (нова).

622/15.11.13 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Простейший датчик температуры на LM35 (Датчик за температура с проста конструкция на базата на  LM35 със зумер)".

613/01.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Варианти за измерване на температура и влажност чрез Arduino Информацията е от сайтовете Arduino.cc - ИГРИЩЕТО, Amperka.ru, Robotev.com, mk90.blogspot.com".

540/25.01.13 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван кратък материал "Что такое терморезистор (термистор)? Какво е това терморезистор (термистор)?".

446/27.04.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Термометр на PIC16F628A и FYD5622FS-11 (Термометър с PIC16F628A и FYD5622FS-11)"  с автор Влад Иванович.

445/27.04.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Термометр на МК Attiny13 и датчике DS18B20 (Термометър с МК Attiny13 и датчик DS18B20)" с автор Яковлев Александр Вячеславович (г.Витебск, Беларусь).

440/20.04.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри." е публикуван материал "Термометр на PIC 16F628A и датчик температуры DS18B20 (Термометр с PIC 16F628A и датчик на температурата DS18B20)" с автор Клюшников Алексей.

427/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА. Електронни термометри" е публикуван материал "USB термометр на Atmega8 и датчике DS18B20(USB термометр на Atmega8 и датчик DS18B20)" с автор Бражников Михаил.

426/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА. Електронни термометри" е публикуван материал "Простой измеритель температуры на PIC16F88 на датчике LM35DZ (Прост измервател на температура с PIC16F88 с датчик LM35DZ)".  

425/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА. Електронни термометри" е публикуван материал "Термометр на PIC16F630 на датчике  DS18B20 (Термометър с PIC16F630 с датчик  DS18B20)" с автор Марк Ямпольский.

424/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА.Електронни термометри" е публикуван материал "Цифровой термометр на Attiny 2313 на датчике LM75AD  (Цифров термометър на Attiny 2313 с датчик LM75AD)" с автор Павел Баранов (KVorb).

410/09.03.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ... и др" е публикуван материал "Измерение температуры и относительной влажности с помощью сенсора HSM-20G.(Измерване на  температура и относителна влажност с помощта на  сенсора HSM-20G)".

389/17.02.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура" е публикуван материал "Подключение датчика температуры DS18B20 к микроконтроллеру Attiny2313ключване на датчика за температура DS18B20 към микроконтролера Attiny2313)".

378/20.01.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура..." е публикуван материал "Варианты размещения интегральных датчиков температуры для повышения точности измерений (Варианти на разполагане на интегралните датчици на температура за повышаване на точността на измерванията)" с автор Е.Иванов.

382/03.02.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Интегральные датчики температуры (Интегрални датчици на температура)  National Semiconductor » LM19C, LM20B, LM20C, LM20S, LM20EP, LM34A, LM34CA, LM34D, LM35, LM35A, LM35C, LM35CA, LM35D, LM45B, LM45C, LM50B, LM50C, LM60B, LM60C, LM61B, LM61С, LM62B, LM62C, LM135, LM135A, LM235, LM235A, LM335, LM335A, LM94021, LM94022, LM70, LM71, LM73, LM74, LM75" с автор Евгений Иванов.

423/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА. Електронни термометри" е публикуван материал "Простой термометр на Attiny2313 для дома с двумя датчиками DS18B20 (Прост термометър с Attiny2313 за дома с два датчика DS18B20)" с автор Антон Гаркуша.

310/12.08.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Цифровой датчик температуры DS18B20 и микроконтроллер PIC16F628A (Цифров датчик на температура и PIC16F628).

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by