Дата на обновяване:10.08.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Импулсни стабилизатори на напрежерние. Инвертори на напрежение.        Раздел

 

784/10.08.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Сверхпростой преобразователь 12-220 Вольт 50Гц 300Ватт (Свръх опростен преобразувател 12-220 Волта 50Hz - 300 Вата)". (нова).

776/08.06.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Импульсник на любой вкус (Импулснo захранване за което и да е очакване и вкус)". (нова).

771/30.04.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Инвертор для зарядки аккумуляторов (Инвертор за зареждане на акумулатори)".

769/13.04.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение." е публикуван материал "Мощное импульсное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора (Мощно импулсно зарядно устройство за автомобилен акумулатор)".

764/13.02.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Преобразователь напряжения 6 в 12 вольт (ток до 0,8А) (Преобразувател на напрежение от 6 на 12 волта (ток до 0,8А))".

763/06.01.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Преобразователь напряжения 6 в 12 вольт/100 ват (Преобразувател на напрежение от 6 на 12 волта/100 вата)".

762/30.01.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Преобразователь напряжения для питания варикапов спутникового приемника  15V/36V (Преобразувател на напрежение за захранване на варикапите на спътников приемник  15V/36V)".

761/23.01.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Сверхнизковольтный преобразователь напряжения (от 200mV) (Свръх нисковолтов преобразувател на напряжение (запазва работоспособност даже при  200mV))".

760/16.01.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение". е публикуван материал "Преобразователь напряжения 12 в 22 вольта (ток до 2А)(Преобразувател на напряжение от 12 на 22 волта (ток до 2А))".

759/09.01.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение.Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Бестрансформаторный преобразователь напряжения 12V/20V(Безтрансформаторен преобразувател на напрежение 12V/20V)".

758/02.01.15 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Преобразователь напряжения 12 / 2х15...18 вольт (Преобразовател на напрежение 12 / 2х15...18 волта)".

753/05.12.13 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Сетевой импульсный адаптер с гальванической развязкой для маломощной нагрузки (Мрежов импулсен адаптер с галваническо отделяне на нисковолтовата верига за маломощен товар)".

749/21.11.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Блок питания ~220V/9,5V...10,5V/20mA (импульсный) антенного усилителя (Блок захранващ ~220V/9,5V...10,5V/20mA (импулсен) за антенен усилвател)".

748/14.11.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Миниатюрный блок питания ~220V/5-12 V/20mA - все его детали размещены в корпусе... сетевой вилки (Миниатюрен захранващ блок  ~220V/5-12 V/20mA - всички негови детайли са разположени   в корпуса ... на мрежовия щепсел)".

747/07.11.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Блок питания - простой, регулируемый, импульсный на  L4960 5,1В...40В, с током нагрузки 2.5 А (Захранващ блок с просто устройство, регулируем, импулсен с ИСх  L4960 5,1В...40В, с товарен ток  2.5 А)".

746/31.10.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Простой импульсный источник питания ~220V/5V/4А   (Импулсен източник на захранване с просто устройство ~220V/5V/4А)".

745/24.10.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Простой импульсный блок питания на 15 Вт ~220V/15V/1A (Импулсен захранващ блок за 15 Вт мощност с просто устройство ~220V/15V/1A)".

744/17.10.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Бестрансформаторный БП 5В на 7805 (Безтрансформаторен захранващ блок за ~220/5V, реализиран с ИСх  7805)".

743/10.10.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал"Простейший ИБП ~220V/12V/0,7A (Импулсен захранващ блок с просто  устройство ~220V/12V/0,7A)".

742/03.10.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Регулируемый блок питания с импульсным стабилизатором напряжения 3,3V...9V/0,5A (Регулируем захранващ блок с импулсен стабилизатор на напрежение 3,3V...9V/0,5A)".

741/26.09.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Импульсный преобразователь сетевого напряжения ~220V/9,2V/3A (Импулсен преобразувател  на мрежовото напрежение ~220V/9,2V/3A)".

740/19.09.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Простой мощный импульсный блок питания для питания радио электро-аппаратуры ~220V/300W ( Импулсен захранващ блок с голяма мощност  за захранване на  радио електро-апаратура ~220V/300W)".

739/12.09.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Сетевой источник питания с высокими удельными параметрами ~220V/5V/6A  (Източник на захранване от мрежата с високи относителни параметри ~220V/5V/6A)".

770/29.08.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока (часть 2) (Захранващ блок (инвертор) с адаптивно ограничение на тока (част 2))".

737/29.08.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока Часть 1 (Захранващ блок (инвертор) с адаптивно ограничение  на тока Част 1)".

736/22.08.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "750 ваттный, каскадный регулируемый импульсный источник питания из трёх АТХ/АТ блоков питания по 300W (750 ватов, каскаден, регулируем, импулсен източник  на захранване  от три АТХ/АТ захранващи блока по 300W)".

735/15.08.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Собираем импульсный БП на микросхеме KA2S0880 (Сглобяваме импулсен Захранващ блок с интегр. схема KA2S0880)".

734/08.08.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Простой ИБП на IR2153 с защитой от перегрузки и КЗ (300Вт) (Импулсен захранващ блок с проста конструкция с ИСх  IR2153 със защита от претоварване и късо съединение (300Вт))". 

727/01.08.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение." е публикуван материал "Энергосберегающие сетевые конвертеры (Енергоспестяващи мрежови (импулсни с малки габарити) конвертори)".

733/25.07.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2153 (200-500Вт)(Импулсен източник на захранване за НЧУ, реализирано с ИСх  IR2153 (200-500Вт))".

732/18.07.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Импульсный БП ~220V/20V/3A - 60Вт на TOP246Y . (Импулсен захранващ блок  ~220V/20V/3A - 60Вт, изпълнен с ИСх  TOP246Y)".

731/11.07.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P(Импулсeн БП ~220V/5В, 1,5А с ИСх TNY264P)".

730/04.07.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Импульсный блок питания (60Вт) на базе ШИМ UC3842 (Импулсен блок  за захранване  (60W) на базата на ШИМ UC3842 ~220V/20V/3A)".

729/27.06.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение" е публикуван материал "Малогабаритный ИИП ~220V/12V/2A (Импулсен източник на захранване с малки габарити ~220V/12V/2A)".  

728/20.06.14 В раздела "Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение". е публикуван материал "Усовершенствованный ИИП в спичечной коробке (Усъвършенствован импулсен източник на захранване, който се побира в кибритена кутия)".

Статия 115_19: Импулсен стабилизатор на напрежение за 5V/6A, Бордови електронни устройства, Импулсен преобразувател на мрежово напрежение с управляващо устройство, Особености при проектирането на импулсни стабилизатори на напрежение с интегралната схема В260D, Токозахранваща система за служебна връзка в цифрови линейни трактове, Tранзисторен импулсен стабилизатор на напрежение + 5 V, Импулсен преобразувател – стабилизатор за устройства с електронна настройка.

Статия 115_20: Импулсен стабилизатор на напрежение, Импулсен стабилизатор на напрежение, Токозахранващо устройство +/-5 V/45 mA, Импулсен преобразувател на напрежение, Стабилизиран токоизправител със защита от късо съединение, Електронен преобразувател на напрежение, Приложение на интегрални стабилизатори на напрежение в импулсни стабилизиращи схеми -Справочник, Приложни схеми на импулсни стабилизатори, осъществени със специализирани интегрални схеми - Справочник.

Статия 115_21: Импулсен стабилизатор на напрежение, Стабилизиран импулсен преобразувател на напрежение, Ключово захранване за микропроцесорни системи, Трансформаторът в импулсното мрежово захранване, Импулсен преобразувател за +/- 5 V, захранван от батерия, Инвертор на напрежение, Безтрансформаторен двуполярен преобразувател на напрежение, Безтрансформаторен нисковолтов изправител, Преобразувател 12 V/~220 V, Импулсен стабилизатор с широчинно – импулсна модулация с МА709 и МА723, Самоосцилиращи импулсни стабилизатори на постоянно напрежение с МАА501 и МАА723 (К1ЕН421), Особености на работата на мощни транзистори в импулсен режим при индуктивен товар, Стабилизиран импулсен преобразувател на напрежение.

 

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by