Дата на обновяване:30.10.2016

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение      Раздел

 

(Публикуваните отделни материали по темата (виж по - долу в края на тази страница)

Статия 115_23: Луминесцентна лампа, захранвана от акумулатор, Лампа за къмпинг, 100 W трансфертер 12 V/~220 V, Трансфертер (преобразувател) 12 – 220 V/90W, Преобразувател 6 – 12 V/8 W, Преобразувател на постоянно напрежение 6 V – 12 V, Стабилизатор +5 V/1A (-5 V/1A), Moщен стабилизатор на напрежение +5 V, Стабилизатор на напрежение 3 – 24 V/ 1A, Стабилизатор на двуполярно напрежение +/-15 V/0,2 A, Преносим уред за зареждане на фотосветкавица, Стабилизатор на постоянно напрежение с МАА723  2-24V/1A, Високоволтов маломощен стабилизатор на напрежение 800 - 1200 V/7 W, Тиристорен стабилизатор на постоянно напрежение, Подобрена схема на стабилизатор на напрежение, Технически данни за стабилизатор МАА550 за 31-35 V, Монолитни маломощни прецизни стабилизатори на положително напрежение, Източници на опорно напрежение с операционни усилватели, Стабилизирани токоизправители с МАА723 - 0...40V/1A, Захранващ блок за колективна антенна система 24V/0,8A - проектиране, Преобразувател на напрежение 12V/220V за аеройонизатор АЕМ-3, от акумулаторна батерия на автомобил, Интегрални схеми - стабилизатори на постоянно напрежение, Интегрални схеми за захранващи източници с триизводни регулатори на напрежение.

Статия 115_24: Прецизен източник на опорно напрежение, Стабилизатор за +/- 15 V0,2 A, Схеми, разширяващи възможностите на интегралните стабилизатори на напрежение от серията 78** и 79**, Високоволтов стабилизатор, Схема за захранване на EPROM 2704 и 2708, Защита на Интегралните схеми от повишено захранващо напрежение, Ефикасен филтър срещу смущения, Филтри срещу радиосмущения,Защита от радиосмущения (жп моделизъм), Стабилизиран токоизправител с изходно напрежение 13,8 V, номинален изходен ток 10 А и пиков - 15 А, Интегрален конвертор на напрежение с ИСх MAX 660, Стабилизатор на ток, Стабилизиран токоизправител, Стабилитрон за ниски напрежения, Мощен, регулируем стабилизатор за постоянно напрежение, Стабилизатор на напрежение с подобрени качествени показатели, Токозахранващо устройство с голям обхват на стабилизация по ток и напрежение, "Бърза" защита по ток с IGBT транзистор, Стабилизатор на напрежение с регулиране на тока.

Статия 115_25: Мощен удвоител на постоянно напрежение, Стабилизиран токоизправител 2-45 V/1,5 A, Стабилизатор с токова защита, „Усилен” стабилизатор на напрежение, Стабилизатор на напрежение 5V/5A с намалена мощност върху регулиращият елемент и подобрен КПД, Стабилизиран токоизправител с тиристорна защита, Стабилизатори с последователна защита по напрежение.

Статия 115_26: Паралелно включване на стабилизатори на напрежение, Защита за стабилизатори, Генератор на ток, Регулируеми източници на стабилно напрежение, Стабилизатор с висок коефициент на стабилизация, Мощен преобразувател +U / -U, Защита от по – високо напрежение от 5 V, Стабилизатор на ниски напрежения около 1,5 V, Стабилизиран токоизправител за 9V/30 mA.

Статия 115_27: Стабилизатор на напрежение със защита от късо съединение, Генератори на постоянен ток, Двуполярен захранващ блок, Безтрансформаторен преобразувател ~220 V/5 V, Регулируем стабилизатор, Симетричен захранващ източник, Стабилизатор на ток, Стабилизатор на напрежение без платка, Защита от пренапрежение (предварително зададено) със ИС МАА723, Двуполюсен генератор на ток, Захранване на светодиод от мрежа ~220 V, Филтър за намаляване на пулсациите.

Статия 115_28: Умножители на напрежение, Регулируем стабилизатор, Регулируеми стабилизатори, Нисконапрежителен токоизправител, Стабилизиран токоизправител 9V/250 mA, Стабилизиран токоизправител за уокмен, Стабилизатори с МАА723, Параметри и основни приложения на ИС тип 723 в линейни стабилизатори на напрежение, BXA75 - DC/DC преобразуватели с ниско ниво на шума Справочник, Миниатюрно AC/DC захранване с мощност 65 W и собствена корекция на фактора на мощността, NLP40 - Най - малкото AC/DC електрозахранване с мощност  40 W в света, SIP20 - Нова серия от неизолирани DC/DC преобразуватели, NLP150 - Най - малкото електрозахранване с мощност 150 W, универсален вход и корекция на фактора на мощността, BXA15  и  BXA30 - DC/DC преобразуватели с мощност 15 W и 30 W,   Регулируема електронна защита, Стабилизатори на напрежение в интегрално изпълнение 1РН01А, 1РН01Б, Изключваща автоматика, Някои данни за ИС АК317 (LT317, MC317 и др.), Пълни комплекти аналогови схеми за компютри тип НОУТБУК  Справочник, DC/DC преобразуватели BXB100 Справочник, SXA 15-DC/DC преобразуватели за повърхностен монтаж Справочник, DC/DC преобразуватели от 2 до 200 W - Серии BXB, BXA, NFC Справочник, DC/DC преобразуватели с мощност      40 W - Серия EXA40  (някои данни).

Статия 115_29: Регулируем стабилизатор на ток, Стабилизатор на напрежение 5 V/4 A, Преобразувател 6-12 V, Постояннотоков преобразувател на напрежение, Регулируем стабилизатор на ток, Индикатор за мрежово напрежение, Въпрос: Какво представлява интегралната схема L200 и какво може да се направи с нея?, Устройство за самоизключване на захранването, Регулируем захранващ блок, Акумулаторен  адаптер, Стабилизиран източник на постоянен ток за измерване характеристиките на светодиоди и лазерни диоди, Защита на изходите на група стабилизатори, Безшумен стабилизатор  на напрежение.

Статия 115_30: Регулируеми токоизправители с ИС МА7805, Токоизправители, Инвертор с регулируемо изходно напрежение, Регулируем стабилизатор от 2 до 30 V, DC адаптер 24/12V – 7A, Захранващо устройство за автокасетофон.

Статия 115_31: Стабилизатор за двуполярно напрежение в обхвата +/-2 - +/- 17 V, Стабилизатор на ток, Регулируем стабилизатор на ток, Оразмеряване на шунтове с генератор на ток, Стабилизиран токоизправител.

Статия 115_32: Получаване на две противополярни напрежения от един токоизточник, DC – aдаптер 24/12 V – 8 A, Преобразувател от 6 на 12 V, Двуполярно, положително и отрицателно напрежение от трансформатор с една вторична намотка, Безтрансформаторни захранващи преобразуватели на напрежение, Регулируем стабилизатор на ток, Адаптер към автомобилния акумулатор.

Статия 115_33: Прецизно регулируемо захранващо устройство, Стабилизатор на напрежение, Три схеми на преобразуватели на напрежение, Неполярен кондензатор с голям капацитет, Безтрансформаторен стабилизиран токоизправител, Използване на налични трансформатори за мрежово електрозахранване, Регулируем стабилизатор.

Статия 115_34: Удвоител на постоянно напрежение, Проверка на батерийното напрежение без постоянна консумация на ток, Прецизен стабилизатор, Стабилизиран токоизправител без ценеров диод, Преобразувател от ~8 V на +/- 15 V, Прецизен стабилизатор, Защита на стабилизиран токоизправител със 78Н12 с реле, Стабилизиран токоизправител 10 до 350 V, Регулируем генератор на ток, Две захранващи напрежения в едно.

Статия 115_35: Нови интегрални схеми – стабилизатори, производство на ГДР (Статията е публикувана през 1988г.), Двуполярен стабилизиран токоизправител без платка, Стабилизатори на напрежение, Програмируем токозахранващ блок, Регулируем стабилизиран токоизправител 4 – 20 V/2 A, Преобразувател на напрежение 12V/~220V/100W.

Статия 115_36: Защита от пренапрежение, Преобразувател +5 V в -5 V, Токоизправител за симетрично напрежение, Симетрично напрежение от батерия, Захранване 9 V от акумулатора на автомобил, Стабилизатор на ток, Усъвършенстван стабилизатор (78хх + мощен транзистор), Генератори на ток с ценерови диоди, Стабилизиран токоизправител с L146, Използване при захранване от мрежата на гасящ кондензатор вместо резистор, Интегрален стабилизатор на напрежение 0 – 60 V, Двустепенен стабилизатор на мрежовото напрежение, Стабилизатори на ток със 78/79ХХ, Захранване мрежа - батерия, Токоизточник на симетрично, двуполярно напрежение, Адаптер за лек автомобил, Стабилизиран токоизправител.

 

830/30.10.16 В раздела "Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение." е публикуван материал "Автоматическое переключение на резервный источник питания - 2 (Автоматично превключване на резервен източник на захранване - 2)". (нова).

778/29.06.15 В раздела "Токозахранващи устройства, стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Сетевой фильтр с развязкой от фазного провода (Мрежов филтър без галванична връзка с фазовия проводник)".

552/19.04.13 В раздела "Токозахранващи устройства, стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Блок питания (Захранващ блок - основни понятия за начинаещи)".

542/08.02.13 В раздела "Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Инвертор на нестандартном силовом трансформаторе (Инвертор с нестандартен силов трансформатор)".

541/01.02.13 В разделите "Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" и "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer, други варианти" е публикуван материал "Регенератор сетевого питания с частотой 100Гц (Регенератор на захранване от мрежата с частота 100Hz)".

529/30.11.12 В раздела "Токозахранващи устройства, стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Бестрансформаторный БП 5В на 7805 (Безтрансформаторен Захранващ блокреализиран с 7805)".

461/18.05.12 В раздела "Токозахранващи устройства, стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Повышающий преобразователь напряжения 12В в 18В (Повышаващ преобразовател на напряжение от 12В в 18В, реализиран с широко разпространената интегрална схема 555)" с автор Мигачёв В.Г., г. Ульяновск.

432/06.04.12 В раздела "Токозахранващи устройства ..." е публикуван материал "Блок питания с микроконтроллерным управлением PIC16F628A и с энкодером (Захранващ блок с микроконтролерно управление с PIC16F628A и с енкодер)".

431/06.04.12 В раздела "Токозахранващи устройства ..." е публикуван материал "Регулируемый источник питания 1.2...14В, 5А с применением ATmega328 (Регулируем  стабилизатор на напрежение  1.2...14В, 5А с използването на микроконтролер ATmega328)"

430/06.04.12 В раздела "Токозахранващи устройства ..." е публикуван материал "Ветрогенератор 200 Ватт своими руками (Генератор задвижван от вятъра с мощност 200 Вата със свои ръце)"

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by