Дата на обновяване:28.09.2015

  ПЧЕЛАР/ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии 

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

 НАЙ – ЧЕСТО  ЧЕТЕНИ  СТАТИИ,  ПРЕВОДНИ  МАТЕРИАЛИ и АРХИВ (Статии с номера от N1 до N710)

1. Кошери в бъчви (Статия N 2).

2. Програмируем, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити (Статия N 3).

3. Някои полезни идеи за това, как непрограмиста пчелар да си направи собствен, несложен, пчеларски сайт (Статия N 5).

4. Вариант за задвижване на центрофуга с ръчна дрелка (Статия N 7). Чете се заедно със (Статия N 33) , (Статия N 42), (Статия N43) - Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка с цел използването и за въртене на ротора на пчеларска центрофуга.

5. Вана за подгряване на буркани с пчелен мед на водна баня (Статия N 8).

6. Компромисен вариант на рамкоповдигач (Статия N 9).

7. Компромисно, дълбоко дъно в два варианта (Статия N 11)която се чете заедно със Статия N32 "Упростена последователност за работа с класическото дълбоко, многофункционално дъно. Необходимост от неговата употреба. Предимства. Недостатъци".

8. Електрическа, парна восъкотопилка (Статия N 12).

9. Вариант на устройство за закрепване на восъчни основи в четири варианта (Статия N 14). Чете се заедно със (Статия N33) Варианти на регулатори  на оборотите на ръчна дрелка (в статия N14 се използват като регулатори на напрежение), със (Статия N 38)  Регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти от 1% до 99%), (Статия N 41) Стъпален регулатор на мощност (в проценти от 10% до 100%) с цел използването им заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина, (Статия N 45) Ргулатор на мощност за електронагреватели в която мощността се задава с потенциометър със скала около оста му.

10. Статиите за използване на компютърните, пчеларски програми  Пчела – 1 и Пчела 2 Професионал на пчелина (Статия N 15, Статия N 16, Статия N 17, Статия N 18, Статия N 19, Статия N 20, Статия N34, Статия N35, Статия N36, Статия N37, Статия N74).

11. Няколко реда за ограниченията, които неизбежно присъстват в работата на любителя пчелар и рентабилността от нея (Статия N 21).

12. Любителското пчеларство – главно работа и печалба ли е или има и нещо друго? (Статия N 22).

13. Вариант на бъркалка за сироп в стара перална (Статия N 26).

14. Няколко думи за слънчогледовия мед (Статия N 31).

15. Вана за втечняване на кристализирал мед в тенекии. (Статия N 25).

16. Устройство за прослушване на пчелни семейства през зимата. (Статия N24).

17. Поредицата статии, свързани с желанието на много пчелари да имат кошери, живота в които би протичал точно така, както в хралупата. Това реално ли е или е една легенда? Статии с номера от N47 до N60, N62, N63, N65.

66/10.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на В.М. Гончаренко - "Трябва ли да се ограничава снасянето на майката"?

69/12.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на И.Т. Скузоватов - "Вариант на зимна вентилация през дървената възглавница и капака на кошера". "Вариант втори за вентилация на кошера през зимата", автор П.А. Власов. "Вариант трети за вентилация на кошера през зимата", автор Н.К.Мосин. "Въздушен коридор за отвеждане на влажния въздух от кошера", автор М.Н. Хащивский.

75/18.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.Селицкий - "Доход от кошерите в каквато и да е година".

77/19.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Паул Юнгелс - "Монах и пчела" (посветена е на Брат Адам).

80/21.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Иван Парашкевов - "Подхранване на пчелите през зимата с помощта на найлонова торбичка и подвъзглавница".

82/23.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на И. Лонин - "Как да опазим пчелните семейства от отслабване през лятото и от гибел през есента и зимата"?

85/26.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на А.Д. Ухатый - "Вариант на покриващо платно за преглеждане на кошери".

88/28.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на А.И. Волохович - "Метод Волоховича". Заедно с този натериал е публикуван също и такъв на журналиста А.Б. Ловен, който е помагал по време на пашата на А.И. Волохович при формирането на 5 - 6 етажните пчелни семейства - гиганти.

89/29.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Т. Целищева - "О методе Блинова".

91/30.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на В.П. Белоус - "Методы пчеловождения".

94/03.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на В.Г. Яковлев - "Рояването, предотвратяване и ликвидиране".

95/04.02.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Г.Ф. Таранов - "Что такое старение сота".

96/07.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.В. Селицкий - "Подхранване с участието и на белтъчини и зимуването". Публикувана е статията на А.Ф. Загретдинов и С.С. Ардаширов - "Помогнете на своите пчели". Публикувана е и статията - "Вариант на подхранване на пчелите през зимата", автор Н. Копытков.

98/10.02.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на В. Кашковский - "Кемеровская система ухода за пчелами".

100/14.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на В.Г. Кустиков - "Терморегулатор за кошери с ел. нагреватели в бутилки от шампанско".

102/18.02.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство с автор Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Март". Стесняване и затопляне на гнездата. Пролетно подхранване със захарен сироп. Бракуване на старите и негодни пити. Как да се постъпи с търтовъчните семейства през ранна пролет? Признаци, които наподобават търтовъчност.

105/26.02.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство с автор Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Април".

113/12.04.08 В раздела Пчеларски инвентар е публикувана статията на Иван Парашкевов - "Вариант на декристализатор на пчелен мед".

107/03.03.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство с автор Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Май".

108/10.03.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство с автор Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Юни". Предложени са достъпни за всеки пчелар методи за отглеждане на пчелни майки по естествен и по изкуствен път.

24.05.08 Към Статия 115 "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които са приложими и в пчеларството" са добавени още кратки описания на подобни устройства, общият брой на които вече надхвърли 45.  Списък на заглавията им в Статия 115, Статия 115_1,  Статия 115_2, Статия 115_3... Статия 115_13е предложен в раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството" и в началото на Статия 115 също. Статията се допълва непрекъснато.

109/17.03.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство с автор Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Юли".

111/30.03.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материала - "Много полезен пчеларски форум със специален раздел за начинаещите пчелари".

120/07.06.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Милош Чорбик - "Вариант на сушилня за полен".

128/28.06.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от книгата на Бижо Бижев "Отглеждане на пчели" - "Неприятели на пчелите".

129/13.09.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани трите материала - "Научете се да се разбирате със съседите" на А.Панышин и "Моите съседи са мои приятели" на А.П.Басов, "Или пчели или кокошки" на И. Брык.

130/19.07.08 В раздела "Пчеларски хумор" са публикувани непчеларските "Малко над    500   анекдоти за  симпатягата разузнавач Щирлиц", колекционирани от автора на сайта повече от 25 години.

131/19.07.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през месец Август".

16.08.08 Към Статия 30 "Пчеларски анекдоти" от раздела "Пчеларски хумор" са добавени още 9 пчеларски анекдота от Интернет. В момента общият им брой достигна 38.

132/23.08.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Септември".

27.12.08 Към Статия 115 "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които са приложими и в пчеларството" са добавени още кратки описания на подобни устройства, общият брой на които вече надхвърли 350.  Списък на заглавията им в Статия 115, Статия 115_1,  Статия 115_2, Статия 115_3, Статия 115_4Статия 115_5 ...  , Статия 115_34 Статия 115_35 Статия 115_36 е предложен в раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството" и в началото на Статия 115 също.

 

108/27.05.11 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство с автор Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Юни". Предложени са достъпни за всеки пчелар методи за отглеждане на пчелни майки по естествен и по изкуствен път.

107/29.04.11 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство с автор Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Май".

105/01.04.11 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство с автор Любен Радоев - "Месечни задължения на пчеларя през Април".

 

06.09.08 В раздела "Пчеларски инвентар" към Статия N79 преименувана в "Пчеларски разработки, хрумвания и изобретения, свързани с пчеларския инвентар" са добавени преведените материали:  "Метод за електрическо нагряване на пчелите, реализиран с проста конструкция" на Е.Ф.Янченко и "Електронагревател за кошери на А.Г. Обертынский", "Защита от синигери през зимата на В.В.Никитюк,"Две преси - восъкотопилки с вода" на М.П.Петров и "Домашна восъкотопилка също с вода" на В.С.Сорокин "Моят помощник подемника (повдигач на корпуси и надставки)" (вариант 1) на С.В.Калашников и "Малка механизация. Моят помощник подемника (разглобяем и преносим - кран) за корпуси и надставки" (вариант 2) на Н.Ф.Полевода,  в Статия 79_1 са публикувани преведените материали на Н.В.Улянич "Универсална пчеларска рамка на Улянич", "Гравитационна поилка за пчели на" В.А. Никоненко, "Изпит на зрелост при нападение от пчели" на В.С. Шаров, "Просто приспособление с колело от велосипед за преместване на кошери или части от тях"на Е.Ф. Янченко, "Просто приспособление за хващане на майки" на В.Д.Анферов.

138/27.09.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев "Месечни задължения на пчеларя през Октомври".

 

144/22.11.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев "Месечни задължения на пчеларя през Декември".

143/15.11.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Александр Обновленный "Хочу быть пчеловодом".

142/08.11.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията "Митовете за меда" на Новиков В.Б (превод).

22.11.08 Към Статия 30 "Пчеларски анекдоти" от раздела "Пчеларски хумор" са добавени още 10 пчеларски анекдота от Интернет. В момента общият им брой достигна 83.

101/01.11.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Л.Н. Янушкевич, Н.Н. Микульский, Г.В. Антипов - "Разделителна (ханеманова), решетка". Веднага след нея е публикувана статията " Зависимост на медопродуктивността на пчелните семейства от използваната конструкция на кошера при употребата на разделителна (ханеманова) решетка" на Александър Вл. Ткачев (превод).

 

295/24.06.11 Дробница Н.А. 60 схем радиолюбительских устройств. М.: Радио и связь, 1988. - 120 с.: ил. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1116)

294/10.06.11 Дробница Н.А. Электронные устройства для радиолюбителей.- М.: Радио и связь, 1985.- 48 с., ил. - (массовая радиобиблиотека; Вып. 1099)

293/03.06.11 Дробница Н.А. 30 схем радиолюбительских устройств.- М.: Радио и связь, 1982. - 48 с., ил. - массовая радиобиблиотека; Вып, 1049.

 

292/27.05.11 Егоров В.А. Техника безопасности в радиолюбительской работе. ГЭИ Москва/Ленинград 1951г. 18 стр.

291/27.05.11 С.С.Вайнштейн, Д.А.Конашинский. Задачи и примеры для радиолюбителей. ГЭИ. Москва/Ленинград 1951 г. 176 стр.

290/20.05.11 Соколов С.Н. Задачи для радиолюбителей. М. "Энергия", 1970. 72 с. с илл. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 716)

289/20.05.11 О. Кронегер. Сборник формул для радиолюбителя  (Перевод с немецкого).М.-Л., Издательство "Энергия", 1964. 64 стр. с илл. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 506)

288/13.05.11 Упростено изчисляване на радиатори за мощни транзистори. Препоръки по експлоатацията на радиатори и закрепването на полупроводниковите прибори към радиаторите. Пример за изчисление на двустранно оребрен радиатор. Материалите са от книгите: А.И.Аксенова, Д.Н.Глушкова Мощные транзисторы в радиоустройствах. М., "Энергия", 1974; Скрипников Ю.Ф.  Радиаторы для полупроводниковых приборов. М., "Энергия", 1973; Рачев, Д. Справочник на радиолюбителя, София "Техника" 1984 г.; Сп. Радио телевизия електроника 1982/10; Funkamateur 1981/11.

 

 

Архив от главната страница oт 1 до 710 статия

710/06.06.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Цифровой термометр на Atmega8 с пределами измерений 0-250 °С (Цифров термометър с Atmega8 с диапазон на  измерванията 0-250 °С)".

716/30.05.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Нови възможности за увеличаване на количеството на пчелните семейства" с автори Доц. к.с.н. М.Л.ЦВЕТКОВ ФГБОУ ”ВПО ”Алтайский государственный аграрный университет”” Алтайский край, г. Барнаул
Доц. к.с.н. Д.М.ПАНКОВ ”ВПО ”Алтайская государственная академия образования им. В.М.Шукшина””, Алтайский край, г. Бийск
".

709/30.05.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "MicroView - супер миниатюрная Arduino-совместимая отладочная плата с OLED дисплеем (MicroView - супер миниатюрна Arduino-совместима развойна платка с OLED дисплей)".

708/23.05.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Какво трябва да се знае за меда?" с автор Т.М.РУСАКОВА, Л.А.БУРМИСТРОВА
ГНУ «НИИ пчеловодства Россельхозакадемии»
."

702/23.05.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Радиочастотное (RFID) управление доступом с помощью Arduino UNO и модуля EM-18 (Радиочестотно (RFID) управление за достъп с помоща на Arduino UNO и модула EM-18)".

701/16.05.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "osPID - ПИД-контроллер с открытым исходным кодом. Часть 2 - платы ввода/вывода, ПО (osPID - ПИД-контролер с открит изходен код. Част 2 - платка въвеждане/извеждане, ПО)".

700/16.05.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "osPID - ПИД-контроллер с открытым исходным кодом. Часть 1 - основная плата контроллера (osPID - ПИД-контролер с открит изходен код. Част 1 - основна платка на контролера)".

707/09.05.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Водата в живота на пчелите" с автор Э.В.КУЗМИНА.

699/09.05.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Компания STMicroelectronics представила новую гибкую платформу на базе микроконтроллеров STM32 (Фирмата STMicroelectronics представи новата гъвкава платформа на базата на микроконтролерите STM32)". .

698/09.05.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Ошейник для кота с GPS навигацией на базе микроконтроллера TinyDuino (Нашийник за котарака с GPSнавигация на базата на микроконтролера TinyDuino)".

706/02.05.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Световният пазар на меда в пика на глобалната финансова криза" с автор А.С.ПОНОМАРЕВ.

695/02.05.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Новая платформа Embedded Pi включает в себя Raspberry Pi, Arduino и 32-битные встроенные ARM (Новата платформа Embedded Pi включва в себе си Raspberry Pi, Arduino и 32-битовите бградени ARM)".

694/02.05.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Дополнительный модуль для Raspberry Pi объединяет функции LCD-экрана и клавиатуры (Допyлнителeн модул за Raspberry Pi обединява функциите на LCD-екрана и клавиатурата)".

692/25.04.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Оценочный набор Texas Instruments MSP-EXP430F5529LP (Оценъчен набор Texas Instruments MSP-EXP430F5529LP)".

691/25.04.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная плата Freescale FRDM-KL05(Монтажна (развойна) платка Freescale FRDM-KL05)".

690/18.04.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная (развойна) платформа Freescale Freedom (FRDM-KL25Z) (Монтажна платка Freescale Freedom (FRDM-KL25Z))".

689/18.04.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Плата расширения Digilent chipKIT Motor Control Shield (TDGL020) (Платка за расширение Digilent chipKIT Motor Control Shield (TDGL020))".

705/11.04.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Кошер разположен в гнездо в земята" с автор П.И.СТЕПНОВ.

688/11.04.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная плата Digilent chipKIT WF32 (TDGL021) выполнена в Arduino-совместимом форм-факторе, что позволит использовать многочисленные платы расширения и модули Arduino с напряжением питания 3.3 В. (Монтажна платка Digilent chipKIT WF32 (TDGL021))".

687/11.04.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная плата Freescale FRDM-KL46Z совместимый с Arduino форм-фактор, возможность использования плат расширения (Монтажна платка Freescale FRDM-KL46Z)".

704/04.04.14 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Технология на заплануваното рояване и създаването на семейства медовици" с автори А.Г.МАННАПОВ РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, О.А.ЛЕГОЧКИН Тверская ГСХА.

686/04.04.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная плата Freescale FRDM-KL02Zсовместимый с Arduino форм-фактор, возможность использования плат расширения (Макетна платка Freescale FRDM-KL02Z совместима с Arduino форм-фактор, възможност за използоване на платки за разширение)".

685/04.04.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная плата Freescale FRDM-KE02Z (Макетна платка Freescale FRDM-KE02Z)".

703/28.03.14 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Фактори влияещи на отделянето на восък и на изграждането на пити от пчелите" с автори В.И.ЛЕБЕДЕВ, Т.Г.ЧЕПКО - ГБНУ „НИИ пчеловодства Россельхозакадемии.

684/28.03.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Сравнение популярных отладочных платформ (Сравнение на популярните макетни платки) Arduino Uno; Arduino Due; MBED; Discovery;  Raspberry PI; миникомпьютер MK802II/MK802III с ОС Android.".

679/21.03.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Система контроля параметров комнатных растений с контроллера Arduino (Система за контрол на параметрите  на стайните растения с помощта на контролера Arduino)".

697/14.03.14 В раздела "ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "Как Турция подпомага своите пчелари (Материалът е от в-к "Пчела и Кошер" от 5 февруари 2014 г, брой 371) с автор доц. Юл. Станчев, Председател на ОПС-Плевен".

678/14.03.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Подключение PS/2 клавиатуры к Arduino(Включване на PS/2 клавиатура към Arduino)".

677/14.03.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "LCD осциллограф на Arduino (LCD осцилограф с Arduino)".

696/07.03.14 В раздела "ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "Наградените на XII – то международно изложение договаряне „Пчеларство – Плевен 2014” Материалите са от в-к "Пчели" Брой 4 (278) от 27 февруари – 13 март 2014 г. стр. 12 – 13 ".

676/07.03.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Arduino представила Arduino GSM Shield (Arduino представи Arduino GSM Shield)".

675/07.03.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "pcDuino - мощная плата разработчика на процессоре 1ГГц ARM Cortex A8 совместимая с Arduino шилдами (pcDuino - мощна платка за разработващия с процесор 1ГГц ARM Cortex A8 съвместима с Arduino шилдове)".

674/28.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Компания ON Semiconductor представила ИС драйвера шагового двигателя (Фирмата ON Semiconductor представи ИСх - драйвер за  стъпков двигател)".

673/28.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Процессор Sitara AM335x ARM Cortex-A8 интегрирован на Arduino (Процесор Sitara AM335x ARM Cortex-A8 интегриран на Arduino)".

693/21.02.14 В раздела "ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ ПЛЕВЕН" е публикуван материал "ПЧЕЛАРСКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ 2014 г. В ПЛЕВЕН СЪБРА НАД 130 ФИРМИ ОТ 19 ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПА И АЗИЯ (Материалите са от в-к "BG СЕВЕР" Брой 6 (447), 14-20 февруари 2014 г.)".

672/21.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Плата расширения портов ввода/вывода Raspberry Pi открывает возможности навигации и автоматизации (Платка за расширяване на портовете вход/изход на Raspberry Pi открыва възможности за навигация и автоматизация)".

671/21.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Новая плата расширения для Raspberry Pi,  совместимая с Arduino (Нова платка за разширяване за Raspberry Pi,  съвместима с Arduino)".

669/14.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Ампервольтметр на PIC12F675 (Амперволтметър с PIC12F675)".

668/14.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Makerbot - необычные часы - отладочная плата на базе микроконтроллера ATmega328 (Makerbot - необикновен часовник - макетна платка на базата на микроконтролера ATmega328)". 

683/07.02.14 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Основни правила при формирането на отводките" с автори В.И.ЛЕБЕДЕВ, О.А.ВЕРЕЩАКА.

667/07.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Подключение внешней SRAM 512 Кбайт к Arduino Mega. Часть 3 - ПО, базовые решения (Включване на външна SRAM 512 Кбайт към Arduino Mega. Часть 3 - ПО, базови решения)".

666/07.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Подключение внешней SRAM 512 Кбайт к Arduino Mega. Часть 2 - Схема и подключение (Включване на външна SRAM 512 Кбайт към Arduino Mega. Часть 2 - Схема и включване)".

665/07.02.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Подключение внешней SRAM 512 Кбайт к Arduino Mega. Часть 1 - Теория (Включване на външна SRAM 512 Кбайт към Arduino Mega. Часть 1 - Теория)".

682/31.01.14 В раздела "ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ ПЛЕВЕН" е публикувана "Съпътстваща програма на XII Международно изложение "Пчеларство Плевен 2014" за дните:  петък - 07.02.14, събота 08.02.14, неделя - 09.02.14 откриване, пресконференции, лекции, награждаване и др.".

681/31.01.14 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ ПЛЕВЕН" е публикувана "Информация за XII Международно изложение "Пчеларство Плевен 2014".

664/31.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Анализатор спектра аудиосигнала на базе Arduino с видеовыходом (Анализатор на спектъра  на аудиосигнал на базата на  Arduino с видеоизход)". 

 

680/24.01.14 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ ПЛЕВЕН" е публикуван "Актуален ценоразпис на нова лаборатория "Диагностика 7" за анализ на мед в Ловеч, която има и представителство в Плевен".

670/24.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Arduino Due - официальная плата Arduino на микроконтроллере ARM (Arduino Due - официална платка Arduino, реализирана с микроконтролер ARM)".

663/17.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Система регистрации данных акселерометра на базе Arduino Pro mini (Система за регистрация на данни за акселерометър на базата на Arduino Pro mini)".

661/17.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Компания Microchip представила новую макетную плату, совместимую с Arduino™ (Фирмата Microchip представи новата макетна платка, съвместима с Arduino™)".

659/17.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Подключение 4-разрядного светодиодного индикатора по SPI интерфейсу (Включване на на 4-разряден светодиоден индикатор по SPI интерфейс)".  Даденият модул може да се включи и към платформата Arduino.

658/10.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Microchip и Digilent выпускают chipKIT совместимые отладочные платы на базе PIC32 (Microchip и Digilent произвеждат chipKIT съвместими макетни платки на базата на PIC32)".

655/10.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "LED камера - светодиоды в качестве сенсоров света и Arduino (LED камера - светодиоди като сензори за светлина и Arduino)".

654/10.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Шилд распознавания голоса для контроллеров Arduino (Шилд за распознаванне на гласа за контролерите Arduino)".

653/03.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Встраиваемый модуль Терраэлектроника TE-MINI328 (Модуль с възможност за вграждане - Терраэлектроника TE-MINI328, програмно съвместим с платформата Arduino)".

651/03.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "DMX Shield - плата расширения Arduino для проектов управления световыми эффектами (DMX Shield - платка за разсширения на Arduino за проекти за управление на светлинни ефекти)".

650/03.01.14 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "FTDI выпускает отладочную платформу Vinculo (FTDI произвежда макетната платка - платформа Vinculo)".

662/27.12.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Метеорологичните условия и отделянето на нектар" с автор И.Д. САМСОНОВА    ФГБОУ ВПО „Новочеркасская государственная мелиоративная академия”. 

649/27.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Microchip и Digilent создали платы расширения для Arduino-совместимой платформы chipKIT и ресурсы поддержки разработок (Microchip и Digilent создадоха платка за расширяване за Arduino-совместимата платформа chipKIT и ресурси за поддържане на разработките)".

648/27.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Microchip и Digilent выпускают Arduino-совместимую отладочную платформу для 32-битных микроконтроллеров (Microchip и Digilent произвеждат Arduino-совместима макетна платформа за 32-битови микроконтролери)".

647/27.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Microchip анонсировала Arduino-совместимые платы сhipKIT и микроконтроллеры PIC32 с USB загрузчиком  (Microchip анонсира Arduino-совместими платки сhipKIT и микроконтролери PIC32 с USB вход)".

646/27.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Microchip и Digilent выпускают отладочную платформу chipKIT uC32 и плату расширения с Wi-Fi (Microchip и Digilent произвеждат макетна платформа chipKIT uC32 и платка за расширяване с Wi-Fi)".

645/20.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная плата Digilent Cerebot MX7cK (TDGL010)(Совместимость с Arduino совместимой средой разработки chipKIT IDE)латка Digilent Cerebot MX7cK (TDGL010)(Съвместимост с Arduino совместимата среда за разработка chipKIT IDE))".

644/20.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная плата Digilent Cerebot MX4cK (TDGL009) (Совместимость с Arduino совместимой средой разработки chipKIT IDE) (Платка Digilent Cerebot MX4cK (TDGL009) ъвместимост с Arduino совместимата среда за разработка chipKIT IDE))".

643/20.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Отладочная плата Digilent Cerebot MX3cK (TDGL008) (Совместимость с Arduino совместимой средой разработки chipKIT IDE)латка Digilent Cerebot MX3cK (TDGL008) ъвместимост с Arduino совместимата среда за разработка chipKIT IDE))".

660/13.12.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Отглеждане на пчели при нерегулярно посещение на пчелина" с автор К.т.н. А.А.БЕЛОЗЕРОВ – любител пчелар.

642/13.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Универсальный RFID ключ. Часть 3 - Программное обеспечение, прошивка микроконтроллера, режимы работы RFID ключа (Универсальный RFID ключ. Часть 3 - Программно обезпечаване, запис в микроконтроллера, режими на работа на RFID ключа)".

641/13.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Универсальный RFID ключ. Часть 2 - Схема и печатная плата (Универсален RFID ключ. Часть 2 - Схема и печатна платка)".

640/13.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Универсальный RFID ключ. Часть 1 - Технология RFID, передача данных, RFID метки (ключи) (Универсален RFID ключ. Част  1 - Технологията RFID, предаване на данни, RFID белег (ключове))".

656/06.12.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана "Програма за лекциите, които ще се изнесат на на пчеларската учебна година 2013 - 2014 от 23.11.2013 до 15.03.2014 на пчеларите от Плевенска Област в клуба на пчеларите "Станчо Станчев" на ул. "Сан-Стефано".

638/06.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Voice Shield - плата аудио интерфейса для платформы Arduino (Voice Shield - платка на аудио интерфейс за платформата Arduino)".

637/06.12.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "ChipKIT: измерение температуры и относительной влажности с использованием датчика  DHT11 (ChipKIT (съвместима с Arduino платформа): измерване на температура и относителна влажност с исползването на датчика  DHT11)".

657/29.11.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Количеството на събирания прополис може да се увеличи" с автор Э.В.КУЗМИНА Кафедра незаразных болезней Тюменской ГСХА.

636/29.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Atmel и Arduino выпускают несколько отладочных плат на базе AVR и ARM микроконтроллеров (Atmel и Arduino произвеждат няколко  платки на базата на AVR и ARM микроконтролери)".

635/29.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Ethernet плата расширения Arduino на контроллере ENC28J60 (Ethernet платка  за разширяване на Arduino, реализирана с контролера ENC28J60)".

634/29.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Сетевые возможности Arduino-приложений и систем (Мрежовите возможности  на Arduino-приложенията и системи)".

633/29.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Element14 выпускает плату Embedded Pi (Element14 произвежда платката Embedded Pi)".

652/22.11.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана "Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 - 2016 г.".

632/22.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Беспроводная связь между устройствами на базе Arduino станет проще и дешевле (Безпроводната връзка между устройствата на базата на Arduino ще стане по - проста  и по - евтина)''.

631/22.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Новая плата с процессором Sitara AM335x ARM Cortex-A8 станет самой мощной в экосистеме Arduino (Новата платка с процесор Sitara AM335x ARM Cortex-A8 ще стане най - мощната в екосистемата Arduino)''.

630/22.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Microchip и element14 представили 32-разрядную плату расширения chipKIT для Raspberry Pi (Microchip и element14 представиха 32-разрядна платка за расширяване chipKIT за Raspberry Pi)''.

629/22.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Сравнение трех популярных платформ разработки: Arduino Uno, BeagleBone, RaspberryPi (Сравнение на трите популярни платформи за разработки: Arduino Uno, BeagleBone, RaspberryPi)''.

628/22.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Intel представила компьютер Galileo на базе процессора Quark, который станет конкурентом Raspberry Pi (Intel представи компютъра Galileo на базата на процесора Quark, който ще стане конкурент на Raspberry Pi)".

639/15.11.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Голям восъчен молец" с автори Р.Т.Клочко, С.Н.Лугановский, А.А.Котова
ГНУ ВНИИВСГЭ гр. Москва.

626/15.11.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "О басе в подробностях (За баса в подробности)".

625/15.11.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Тенденции сабвуферостроения на примере 12-дюймовых динамиков Audiobahn (Тенденции в сабвуферостроенето на примера на 12-дюймовите високоговорители Audiobahn)".

624/15.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Новая плата с процессором Sitara AM335x ARM Cortex-A8 станет самой мощной в экосистеме Arduino (Новата платка с процессора Sitara AM335x ARM Cortex-A8 ще стане най - мощната в екосистемата Arduino)".  

622/15.11.13 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Простейший датчик температуры на LM35(Датчик за температура с проста конструкция на базата на  LM35 със зумер)".

621/08.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Тюнер гитары на контроллере Arduino(Тюнер за проверка и настройка на китара, реализиран с контролера Arduino)".

620/08.11.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Как подобрать сабвуфер? (Как да си изберем subwoofer?)".

619/08.11.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Это веское слово "сабвуфер" (Тази важна дума "subwoofer")".

618/08.11.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Автомобильные или домашние? (Автомобилни или домашние високоговорители да използвам?)".

617/08.11.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "О применении сабвуфера в музыкальной системе (За приложението на  Subwoofer в музыкалнaта система)".

 

615/08.11.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "На что обращать внимание при прослушивании (На какаво да се обръща внимание при прослушване на звук от високоговорители)".

614/01.11.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана информация: "Областен Пчеларски Съюз – Плевен обявява търг за откриване на процедура за продажба на недвижим имот в Горна Митрополия".

613/01.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Варианти за измерване на температура и влажност чрез Arduino Информацията е от сайтовете Arduino.cc - ИГРИЩЕТО, Amperka.ru, Robotev.com, mk90.blogspot.com".

627/01.11.13 В раздела "Видове мед" е публикуван преведен материал  "За меда от рапица" с автор д.с.н. В.В.КАЛИНИХИН, ГНУ Красноярский НИИ животноводства Росселььозакадемии.

612/01.11.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628 ,..., Arduino и др." е публикуван материал "10 миниатюрных макетных плат для решения любых задач    (10 миниатюрни макетни платки за решаване на всякакви задачи за тези, които харесват идеята на Arduino и клоновете и)".

611/25.10.13 В разделите "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino и др." и "Схеми за управление на стъпкпв двигател ... Енкодер/Валкодер и др." е публикуван материал "Простой тестер униполярных шаговых двигателей на ATtiny2313 и ULN2004 ( Тестер с проста конструкция за униполярни стъпкови двигатели, реализиран с ATtiny2313 и ULN2004)".

610/25.10.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Arduino Yún - первый представитель серии Wi-Fi продуктов, объединивших Arduino с Linux (Arduino Yún - първият представител на  серията Wi-Fi продукти, объединяващи Arduino с Linux)".

609/18.10.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Набор Arduino Robot kit упрощает создание роботов (Наборът Arduino Robot kit упростява създаването на роботи)".

623/18.10.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Глобалното затопляне и пчелите" с автори дсн И.Н. Мадебейкин, кбн И.И.Мадебейкин ФГБУ ВПО „Чувашска държавна селскостопанска академия, г. Чебоскары.

608/11.10.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Ardusumo - открытая платформа для создания боевых роботов (Ardusumo - отворена платформа за създаване на боеви роботи)".

616/04.10.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материал "ГМО и пчелите".

614/04.10.13 В раздела "Информация от "ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана информация: "Областен Пчеларски Съюз – Плевен обявява търг за откриване на процедура за продажба на недвижим имот в Горна Митрополия".

605/04.10.13 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател ..." е публикуван материал "Управление движением и позиционированием шагового двигателя с применением программного обеспечения ZETView (Управление на движението и позиционирането на стъпков двигател с прилагането на  програмно осигуряване ZETView)".

602/27.09.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino" и др. " е публикуван материал "Инфракрасный датчик движения (PIR сенсор) (схема датчика движения с использованием Arduino) (Инфрачервен датчик за движение (PIR сенсор) (схема на датчика за движение с исползоването на Arduino))".

601/20.09.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino" и др." е публикуван материал "Датчики температуры и влажности DHT11 и DHT22 - подключение к плате Arduino в качестве примера (Датчици за температура и влажност DHT11 и DHT22 - включването и към платка Arduino в качеството на пример)".

600/13.09.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Электронный барометр на Arduino своими руками (Да направим електронен барометър с помощта на платка Arduino със собствените си ръце)".

599/06.09.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Подключение 3-осевого акселерометра MMA7455L к платформе Arduino (Включване на  3-осев акселерометър MMA7455L към платформата Arduino)".

482/30.08.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството"е публикуван преведен материал "Пластикови рамки или дървени" с автор Проф. к.т.н. Н.Н.Смирнов – ЦПбГАУ. след него: "Пластикови рамки или дървени (имам мнение)" с автор В.П. Дзюбенко; след него: "Каква вощина е по – добра: пластмасова или восъчна?" с автор: Г.Ш.Чинакаев; след него: "Пластикови рамки" с автор: Н.Н.Смирнов. Първият материал е публикуван на 15.06.12, останалите три на 30.08.13 г.

598/30.08.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "DMX Shield - плата расширения Arduino для проектов управления световыми эффектами (DMX Shield - платка за расширяване на Arduino при проекти за управление на светлинни ефекти)".

597/23.08.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F628, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "RFID плата расширения для Arduino (RFID платка за разширяване на Arduino)".

596/16.08.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Программатор для PIC-контроллеров (Програматор за PIC-контролери)". 

593/09.08.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "SimpleCortex - отладочная плата, совместимая с Arduino. (SimpleCortex - процесорна платка, совместима с Arduino) 2 - ра част".  

592/02.08.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "SimpleCortex - отладочная плата, совместимая с Arduino  (SimpleCortex - процесорна платка, совместима с Arduino)".

591/26.07.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Цифровой термостат на 7 кВт на PIC16F873(Цифров термостат за 7 кВт реализиран с PIC16F873)".

590/19.07.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Логгер температуры и относительной влажности на chipKIT (Устройство за измерване на относителна влажност и на температура с chipKIT)".  

589/12.07.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Netduino: Взаимодействие с символьным ЖК-дисплеем (Netduino: Взаимодействие със символен LCD-дисплей)".

588/05.07.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Автомобильные часы - вольтметр на ATtiny261 (Автомобилен часовник - волтметър с ATtiny261)".  

587/28.06.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Автоматизированный намотчик катушек на AVR  ATMEGA8 (Автоматизироно устройство за  навиване на  бобини на AVR  ATMEGA8)".

586/21.06.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Частотомер до 16 МГц на микроконтроллере Attiny 2313 (Честотомер до 16 МГц с микроконтролер Attiny 2313)".

581/14.06.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Плата расширения Arduino для создания роботов. Часть 1 - Общие элементы аппаратной части.Часть 2 - конструкции роботов, алгоритмы работы и настройки.Часть 3 - Описание общих для трех роботов функций в программе микроконтроллера. (Платка за расширение на платката Arduino при создаването на роботи. Част 1 - Общи элементи на апаратната част.Часть 2 - конструкции на роботи, алгоритми на работа и настройки.Част 3 - Описание на общите за трите роботи функции в програмата на микроконтролера.)".

580/07.06.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Устройство мониторинга сейсмоактивности на Arduino (Устройство за мониторинг на сейзмичната активност, реализирано с помощта на Arduino)".

579/07.06.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Робот, следующий по линии на Arduino (Робот, следващ по линия, реализиран с помощта на Arduino)".

607/31.05.13 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Удължете своя живот" с автор проф. Синяков А.Ф.

578/31.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Интервалометр с LCD для Sony NEX на Arduino (Интервалометър с LCD за Sony NEX с Arduino)".

577/31.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Велосипедный спидометр на Arduino (Велосипеден скоростометър с Arduino)".

576/24.05.13 В раздела "Практически приложими ел. усройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Измеритель влажности и температуры на atmega8 (Измервател на влажността и температурата с atmega8)".

575/24.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "LCD-термометр на PIC16F88 (LCD-термометър с PIC16F88)".

574/17.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 14 - цифровой компас HMC5883L (Arduino UNO урок 14 - цифров компас HMC5883L)". 

573/17.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 13 - драйвер двигателя L298N (Arduino UNO урок 13 - драйвер L298N за двигател)".

606/10.05.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Придаване на майки и … болестите на пчелните семейства" с автор А.В. Матющенко ФГУП „Майкопское”.

572/10.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Сдвоенный цифровой термометр на ATmega8 и DS18B20 (Сдвоен цифров термометyр s ATmega8 и DS18B20)".

564/10.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Ардуино всемогущий   (Всемогъщият Ардуино)".

563/10.05.13 В раздела "Подобряване със свои  ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Активный домашний сабвуфер своими руками (Да направим активен домашен SUBWOOFER със собствените си ръце)".

562/02.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Я презираю Arduino из песочницы (Аз се отнасям към Arduino с презрение още от времето, когато като малък си играех в пясъка)".

561/02.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Как рождаются Arduino   (Как се "раждат" Arduino-тата)".

560/02.05.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Arduino-синтезатор".

559/26.04.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... ,Arduino и др." е публикуван материал "Световой диммер управляемый Arduino (Светлинен регулатор на яркостта на светене, управляван с Arduino)".

555/26.04.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Домашний кинотеатр мини-макс своими руками (Домашeн кинотеатър мини-макс със свои ръце)".

554/26.04.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Домашний кинотеатр - ошибки дизайнерских решений (Домашният кинотеатр - грешки в дизайнерските решения - 12 фотографии на 12 варианта)".

553/26.04.13 В раздела "Електронни схеми, радиосхеми и устройства, удобни за повторение от начинаещи" е публикуван материал "Понимаем мультивибратор (Добиваме представа как работи мултивибратора)".

552/19.04.13 В раздела "Токозахранващи устройства, стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Блок питания (Захранващ блок - основни понятия за начинаещи)".

604/12.04.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Изсушаване на пчелен прашец с инфрачервени лъчи" с автори Волончук С.К., Чекрыга Г.П., Кузнецова Т.Т., Трещук И.Г.

551/12.04.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Поворотная вебкамера на Arduino (Завъртаща се уебкамера, реализирана с Arduino)".

585/16.02.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал от В-к "Посредник от 11 февруари 2013 г. "XI издание на Международното специализирано изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2013”".

570/15.02.13 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Възстановяване на функциите на кръвоносните съдове с помощта на фито- и апитерапия" с автори Г.И.Сержантов - апитерапевт, И.В.Заболоцкая – лекар анестезиолог – реаниматолог, В.И.Усталков – лекар терапевт висша категория.

550/05.04.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Робот лазающий по деревьям на Arduino (Робот лазещ по дърветата, реализиран с помощта на  Arduino)".

571/29.03.13 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Вентилационна преградна дъска" с автор А.М. Матвеев.

549/29.03.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Подключаем к Arduino модуль Bluetooth (Включваме към Arduino модула Bluetooth)".

603/22.03.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН".

548/22.03.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Робот Боб 2.0 на Arduino (Робот Боб 2.0 с Arduino)".

595/15.03.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството е публикуван преведен материал"Използване на полиетиленово покритие през ранна пролет за нарастване на количеството на пчелите" с автори В.И.Панюков РГУ С.А.Есенин – катедра по естествено – научни дисциплини
Н.Л.Попова ФГОУ Рязански държавен агротехнологичен университет П.А. Костичев
.

547/15.03.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... ,Arduino и др." е публикуван материал "Лодка на Arduino с датчиками (Лодка с Arduino снабдена с датчици)".

546/08.03.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Аналоговый функционал Arduino: как использовать его в своих проектах (Аналогов функционал на Arduino: как да го использоваме  в своите проекти)".

594/01.03.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана диплома - "Управителният съвет на Областен Пчеларски Съюз – Плевен обяви Васил Цветанов Палазов за Почетен Председател на ОПС – Плевен в знак на благодарност за големия му принос в развитието на пчеларството в Плевенска област и България".

524/01.03.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчеларството в Норвегия" с автор Пономарев А.С.

545/01.03.13 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Проект Black Angel-2".

544/22.02.13 В раздела "Схеми на устройства приложими за и около автомобила" е публикуван материал "Электронный стенд "Контактная система зажигания автомобиля"лектронен стенд "Контактна система на  запалване на автомобила")".

 

543/15.02.13 В раздела "Подобряване със свои ръце на възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Усилитель ЗЧ для мобильного телефона (Усилвател на НЧ за мобилен телефон)" с автор: Гильванов Альберт.

542/08.02.13 В раздела "Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Инвертор на нестандартном силовом трансформаторе (Инвертор с нестандартен силов трансформатор)".

584/01.02.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "Над 130 пчеларски фирми идват в региона" с автор Ваня Кюрчева. Материалите са от в-к "Посредник" от 01.02.13 г. Плевен.

569/01.02.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Защо пчелите са зли?" с автор М.Гусляков".

541/01.02.13 В разделите "Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" и "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer, други варианти" е публикуван материал "Регенератор сетевого питания с частотой 100Гц (Регенератор на захранване от мрежата с частота 100Hz)".

583/25.01.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "XI Международно Изложение - Договаряне "Пчеларство-Плевен" 8-10 февруари 2013 година - Международен конкурс за детска рисунка - информация".

582/25.01.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувано материал "XI Международно Изложение - Договаряне "Пчеларство-Плевен" 8-10 февруари 2013 година - Предварителна съпътстваща програма - информация".

540/25.01.13 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван кратък материал "Что такое терморезистор (термистор)? Какво е това терморезистор (термистор)?".

539/18.01.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Тахометр на Arduino UNO (Тахометър с Arduino UNO)".

536/18.01.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Развитието на производството на перга в Русия" с автори В.Ф.Некрашевич, Р.А.Мамонов, С.В.Некрашевич, Т.В.Торженова ФГОУ „Рязански държавен агротехнологичен университет П.А.Костычев”.

538/11.01.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 12 - Джойстик".

557/04.01.13 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "ПРОГРАМА
за лекциите, които ще се изнесат в рамките
на пчеларската учебна година 2012-2013
от 10.11.2012 г. до 15.03.2013 г.
на пчеларите от Плевенска област
в клуба на пчеларите „Станчо Станчев”
на ул. „Сан Стефано” тел.628970".
(корегирана за м.януари - март 2013)

537/04.01.13 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 11 - Serial LCD (Arduino UNO урок 11 -  LCD с последователен интерфейс)".

535/04.01.13 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Поведението на пчелите  според акустическите сигнали в периода на медосбор" с автори Е.К.Кичигин, И.В.Гончаров г. Воронеж.

534/28.12.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Два термометра на PIC16F628A и DS18B20 (Два термометъра с PIC16F628A и DS18B20)".

530/28.12.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Колапс на моя пчелин" с автор П.Житников.

533/21.12.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Таймер на PIC16F628A (Таймер с PIC16F628A)".

532/14.12.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Простой робот SPROT на Arduino (Робот SPROT с проста конструкция с Arduino)".

528/14.12.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "ООН публично заяви в свои програми за защита на пчелите" По материалите: “Catch the Buzz”, 10 March, 2011 с автор А.С.Пономарев.

567/07.12.12 В разделите "Книги, списания, РС, Интернет" и "ИНФОРМАЦИЯ от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван Интернет вариант на книгата "Корма и кормление пчел" с автор Таранов.

566/07.12.12 В разделите "Книги, списания, РС, Интернет" и "ИНФОРМАЦИЯ от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван Интернет - вариант на книгата "Интенсификация производства меда" с автор Малаю А.

565/07.12.12 В раздела "ИНФОРМАЦИЯ от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана декларация - образец   "ДЕКЛАРАЦИЯ до кмета на населеното място за собственост на определен брой пчелни семейства с постоянно местонахождение" удобна за отпечатване.

531/07.12.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Ламповый усилитель для наушников NP-100v12 (Лампов усилилвател за стерео слушалки тип NP-100v12)".

529/30.11.12 В раздела "Токозахранващи устройства, стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Бестрансформаторный БП 5В на 7805 (Безтрансформаторен Захранващ блокреализиран с 7805)".

527/30.11.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Въздействие на неблагоприятните фактори върху земните пчели в оранжерии" с автори А.В.Лопатин, Н.В. Солдатова, В.А. Понамарев.

525/23.11.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Простой таймер на PIC16F84A  аймер с просто устройство, реализиран с  PIC16F84A )" с автор Ресин Евгений Евгеньевич (radist).

523/16.11.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Таймер обратного отсчета на 0-9999 секунд на PIC12F683 (Таймер за обратно броене на 0-9999 секунди с PIC12F683)".

521/16.11.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Методи за изсушаване и качеството на пергата" с автор М.Н.Харитонова НИИ по пчеларство.

558/16.11.12 В раздела "ИНФОРМАЦИЯ от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" са публикувани 5 пчеларски снимки от Сърбия.

556/11.11.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "ГАЛЯ КАРАПИРОВА СТАНА ПЧЕЛАР 2012 ЗА ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ - в-к "Посредник" от понеделник 24 септември 2012 г." с автор Ваня Кюрчева.

522/09.11.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Кухонный 4х таймер на PIC16F683 (Кухненски 4х таймер с PIC16F683)".

520/02.11.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Възможно ли е «мирно съвместно същвствуване» на пчелите с кърлежите?
Schwaicerische Bienen-Zejtung, N2, 2009
Pszczelarstwo, N2, 2010 превод от полски
".

519/02.11.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Генератор сигналов на Arduino (Генератор на сигнали с Arduino)".

518/02.11.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Робот на Arduino RBBB проходящий лабиринты (Робот на базата на Arduino RBBB преминаващ през лабиринти)".

517/26.10.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Arduino своими руками с USB портом (Arduino със свои ръце с USB порт)",няколко програматора.

516/19.10.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ,..., Arduino и др." е публикуван материал "Несколько причин не использовать Arduino в своих конструкциях (Няколко причини да не использовате Arduino в своите конструкции)" .

515/19.10.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Преработване на восъчните отпечатки в микровълнова печка (фурна)".

514/12.10.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Современный, ламповый НЧ усилитель (Современен, лампов НЧ усилвател в който за получаване на "ламповия звук" са използвани и транзистори)".

513/05.10.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчели в градовете на САЩ" с автор Д.Рычагов.

512/05.10.12 В разделите "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." и "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Низковольтный лампово-транзисторный усилитель для компьютерных наушников (Нисковолтов лампово-транзисторен външен усилвател за компютер с възпроизвеждане от слушалки)".

511/28.09.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Четвероногий робот на основе Arduino (Робот с четири крака на основата на Arduino)".

526/22.09.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувано съобщение "ПРОГРАМА - СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НССЗ (ТОО-Плевен и ТОО-Ловеч) И ССА НА ТЕМА: „СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПЧЕЛАРСТВОТО. НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ. ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С БОЛЕСТИТЕ“ - 28 Септември 2012 г., гр. Плевен".

510/21.09.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Търтеевото пило – лечебно средство" с автор Машенков О.Н.

509/21.09.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Artduino и др." е публикуван материал "Arduino: спасибо и прощай (Arduino: благодаря и довиждане)". 

508/14.09.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "AC диммер на Arduino (Регулатор на яркост, мощност, обороти и др. с Arduino и  с дистанционно управление)".

30/14.09.12 В раздела "Пчеларски хумор" е публикуван още 1  пчеларски анекдот. Общият им брой достигна 131.

507/07.09.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Методи за отглеждане на пчели" с автор Белоус В.П.

506/07.09.12 В раздела "Пчеларски хумор" са публикувани    " Карикатури свързани със симпатягата - разузнавач Щирлиц и филма 17 мига от пролетта". над 100 броя.

505/07.09.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Светодиодный куб 5х5х5 на Arduino Управление LED осуществляется при помощи контроллера Arduino. (5x5x5 LED куб със светодиоди. Управлението на LED куба се  осъществява с помощта на контролера Arduino.)".

504/31.08.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др. " е публикуван материал "Светодиодный куб 4х4х4 на Arduino Управление LED осуществляется при помощи контроллера Arduino. (4x4x4 LED куб със светодиоди. Управлението на LED куба се  осъществява с помощта на контролера Arduino.)".

503/24.08.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Тайните на биолокацията" с автор Н.Якушин   учен-изследовател-пчелар, специалист по биолокация - Република Башкортостан.

502/24.08.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "3x3x3 LED куб. Управление LED осуществляется при помощи контроллера Arduino. (3x3x3 LED куб със светодиоди. Управлението на LED куба се  осъществява с помощта на контролера Arduino.)".

501/17.08.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Блок питания для Arduino из ATX (Захранващ блок за Arduino от стар захранващ блок за компютър)". 

500/10.08.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Тестер емкости батареек на базе Arduino (Тестер на капацитета на батерии на базата на Arduino)".

499/10.08.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Ролята на прилетния отвор върху топлообмена на пчелите с външната среда" с автор Касьянов А.И.

498/03.08.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Охладитель для пива (Охладител за бира)".

497/27.07.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Влияние на температурата на жизнената дейност на пчелите" с автор Г.Ф. Таранов.

496/27.07.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др. " е публикуван материал "Солнечные часы 21 века с лазерным лучом в роли стрелки (Слънчев часовник през 21 век с лазерен лъч в ролята на стрелка)".

495/20.07.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Автономный танк на Arduino (Автономeн танк с Arduino)".

494/13.07.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Какво е това остаряване на пчелната пита?" с автор Таранов Г.Ф.

493/13.07.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "CARduino – самодельный робот на Arduino (CARduino – саморъчно направен робот на основата на  Arduino)".

492/22.06.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "Условия за кандидатстване за държавна помощ de_minimis за земеделски производители. Срокът за подаване на документите е от 25 юни до 6 юли 2012 г."

491/06.07.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... , Arduino и др." е публикуван материал "Открытая платформа Arduino высвобождает творческий потенциал. Часть 1 Открытая платформа Arduino высвобождает творческий потенциал. Часть 2 - Arduino Shields - расширение возможностей аппаратной платформы" (Откритата (отворената) платформа на Arduino освобождава творчески потенциал).

490/29.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Цялата възможна истина за рояването на пчелните семейства" с автор Ю. Варварин.

489/29.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... ,Arduino и др." е публикуван материал "Часы на Arduino с использованием стандартного индикатора (Часовник реализиран с Arduino с исползоване на стандартен индикатор)".

488/29.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... ,Arduino и др." е публикуван материал "Простой тестер емкости Li-ion аккумуляторов (Тестер за капацитет на  Li-ion акумулатори с Arduino)".

487/29.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, ... ,Arduino и др." е публикуван материал "Измеритель ёмкости аккумуляторов (Li-Ion/NiMH/NiCD/Pb) Измервател на капацитета на  акумулатори с Arduino (Li-Ion/NiMH/NiCD/Pb)".

486/22.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "До какво може да доведе борбата с рояването?" с автор А.В. Ткачев.

485/22.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... Arduino и др." е публикуван материал "Очень оригинальные часы. Arduino + 3 стрелочных измерительных прибора.(Много оригинален часовник. Arduino + 3 стрелкови измервателни прибора)".

484/22.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... Arduino и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 10 - LCD (Пример за включване на LCD индикатор към Arduino UNO урок 10)".

483/22.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... Arduino и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 9 - Нагрузка (Управление с помощта на Arduino UNO на мощен товар /двигател за 12V/ посредством транзистор MOSFET 95N2LH5 N-Channel - урок 9)".  

482/15.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството"е публикуван преведен материал "Пластикови рамки или дървени" с автор Проф. к.т.н. Н.Н.Смирнов – ЦПбГАУ.

481/15.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др."е публикуван материал "Arduino UNO урок 8 - Ночник (Arduino UNO с фоторезистор за автоматично включване на тъмно на нощно осветление и изключването му на светло - урок 8 )".

480/15.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др."е публикуван материал "Arduino UNO урок 7 - Пьезоизлучатель (ШИМ генераторът на Arduino UNO за генериране на звук за пиезоизлъчвател (пиезо датчик Piezo Transducer) урок 7 -)".

479/15.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др."е публикуван материал "Arduino UNO урок 6 - Энкодер (Разглежда се работата на Arduino UNO с Encoder, който служи за преобразуване на ъгъла на завъртане в ел. сигнал -  урок 6)".

478/08.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Рояването на пчелите (различна гледна точка)" с автор И.С.Лонин.

477/08.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 5 - Fade-эффект (Arduino UNO урок 5 - Fade-ефект - плавно управление на яркостта)".

476/08.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 4 - Бегущий огонь (Arduino UNO урок 4 - Бягаща светлина)".

475/08.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 3 - Тайминг".

465/01.06.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕНса публикувани материалите "Откриват схема за застраховка на пчелни семейства и кошери" и "2 млн. лв. помощ за застраховки на кошери, плодове и зеленчуци от държавата". Застраховат пчели срещу бури и градушки.

474/01.06.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Работата с дима при обслужването на пчелните семейства" с автор М.Г.Хациревич.

473/01.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 2 - Управление сервоприводом (Arduino UNO урок 2 - Управление  на сервопривод)".

472/01.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др." е публикуван материал "Arduino UNO урок 1 - Мигание LED (Управление на мигането на LED - светодиод с Arduino урок 1)"

471/01.06.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др." е публикуван материал "Arduino - открытая платформа для разработки ваших собственных прототипов (Arduino - открита платформа за разработка на вашите вашите собствени прототипи)".

470/25.05.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "ДФ "Земеделие" отваря кесията си за пчелари" - пояснение от доц. Юлиян Станчев, зам. председател на Областния пчеларски съюз в Плевен, автор  Ангел Атанасов в-к BG Север от 18 май 2012 г. брой 20 стр. 5."

469/25.05.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Вариант на изравняване на пчелни семейства за медосбора" с автор Г.П.Федотов.

468/25.05.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ... и др." е публикуван материал "Arduino и датчик температуры DS18B20. Интерфейс 1-wire (Arduino и датчик за температура DS18B20. Интерфейс 1-wire)".

467/25.05.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ... и др." е публикуван материал "Как разрабатывали и продвигали Arduino (Как разработваха и придвижваха напред Arduino)"с автор David Kushner.

466/18.05.12 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикуван преведен материал - интервю "Лекарят Александр Папичев – укротител на пчели" с автор Ирина Соловьева.

464/18.05.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчелното млечице - еликсир на младостта и за медоносните пчели" с автор С.И.Трофимов.

463/18.05.12 В раздела "Устройства за имитиране на гласовете за животни и птици. Електронни звънци" е публикуван материал "Дверной звонок с MP3-модулятором (Звънец за входната врата с MP3-модулатор)" с автор Евгений Кривоногов.

462/18.05.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др." е публикуван материал "Простейший программатор для PIC16F84, PIC16F628, PIC12F629, PIC12F675              (Програматор с проста конструкция за PIC16F84, PIC16F628, PIC12F629, PIC12F675)" с автор blaze.

461/18.05.12 В раздела "Токозахранващи устройства, стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение" е публикуван материал "Повышающий преобразователь напряжения 12В в 18В (Повышаващ преобразовател на напряжение от 12В в 18В, реализиран с широко разпространената интегрална схема 555)" с автор Мигачёв В.Г., г. Ульяновск.

460/11.05.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материал "Подготовка на любителския пчелин за главната паша в сибирските климатични условия" с автор В.Я.Иусов, Кемеровска област, г. Юрга.

459/11.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "Ремонт динамика - пособие в картинках (Ремонт на високоговорител - методика в снимки)" с автор Сергей Жильцов (Serzhi).

458/11.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "Сабвуфер на головке MTX (SUBWOOFER с високоговорител MTX)" с автор Sashakorch.

457/11.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "Подсветка сабвуфера своими руками (Осветяване на отвора на SUBWOOFER със свои ръце)" с автор Дмитрий fast.

456/11.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "Подключение усилителя с сабвуфером к магнитоле без линейного выхода (Включване на усилвателя със SUBWOOFER към радио за кола, което няма линеен изход)" с автор Радик Гиндуллин.

455/11.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "Сабвуфер Thunder V-150 (SUBWOOFER Thunder V-150)" с автор Никулин Олег.

454/11.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "Сабвуфер на двух 35ГДН-1  (Subwoofer с два високоговорителя 35ГДН-1)" с автор Саша Корчинський.

453/04.05.12 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Елементи на промишлената технология в частното пчелно стопанство" с автори А.Н.Ермолаев учен – пчелар, к.б.н. Н.И.Брагин - Кемеровски държавен селскостопански институт.  

452/04.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "Сабвуфер на динамике Magnat (Subwoofer с високоговорител Magnat)".

451/04.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "Расчет сабвуфера при помощи WinISD(Изчисляване на SUBWOOFER с помощта на програмите WinISD)".

450/04.05.12 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука ... SUBWOOFER и други варианти" е публикуван материал "О применении сабвуфера в музыкальной системе (За употребата на SUBWOOFER в музикалната система)" с автор Иошко Михаил.

449/27.04.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван видео (от You Tube) материал на тема "Гимнастика за Гръбначния Стълб и Болки в Гърба - видео  (след консултация с лекар)".

448/27.04.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Развитието на апитерапията е необходимо" с автор Бахтин В.С. Научно – изследов. център Пчлосервиз".

447/27.04.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC ... и др." е публикуван материал "Часы на PIC16F628A и FYQ3641A(Часовник с PIC16F628A и FYQ3641A)" с автор Влад Иванович.

446/27.04.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Термометр на PIC16F628A и FYD5622FS-11 (Термометър с PIC16F628A и FYD5622FS-11)"  с автор Влад Иванович.

445/27.04.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Термометр на МК Attiny13 и датчике DS18B20 (Термометър с МК Attiny13 и датчик DS18B20)" с автор Яковлев Александр Вячеславович (г.Витебск, Беларусь).

444/20.04.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Приготвяме лекарства с помощта на пчелни продукти в домашни условия" с автор А.Ф.Синяков.

443/20.04.12 В раздела "Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им" е публикуван материал "Несколько упрощенных формул для расчета обычных и импульсных трансформаторов ИБП и БП (Няколко опростени формули за изчисляване на обикновени и импулсни трансформатори ИБП и БП)" с автор  Артур (Левша).

442/20.04.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC ... и др." е публикуван материал "Простая светодиодная гирлянда на МК Attiny13 (Проста светодиодна гирлянда с МК Attiny13)" с автор Яковлев Александр Вячеславович.

441/20.04.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC ... и др." е публикуван материал "Светодиодная гирлянда на микроконтроллере Attiny2313 для новичков (Светодиодна гирлянда с микроконтролера Attiny2313 за начинаещи)" с автор Антон Гаркуша.

440/20.04.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри." е публикуван материал "Термометр на PIC 16F628A и датчик температуры DS18B20 (Термометр с PIC 16F628A и датчик на температурата DS18B20)" с автор Клюшников Алексей .

439/20.04.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Мозговой электростимулятор BrainStar (Мозъчен електростимулатор BrainStar)".

438/20.04.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Прибор электронного массажа и стимуляции (Прибор за електронен масаж и стимулация)" с автор  Нефёдов Иван.

437/13.04.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материал "Автоматичен мониторинг и управление на състоянието на пчелното семейство" с автори к.т.н. В.В.Семенов, к.т.н. А.Р.Ганеев.

436/13.04.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC ... и др." е публикуван материал "Светофор на ATtiny13 (Светофар с ATtiny13)".

435/13.04.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC ... и др." е публикуван материал "Устройство имитации работы светофора на микроконтроллере PIC16F84A. Устройство за имитация на работата на светофара с микроконтроллера PIC16F84A" с автор А. Каплий, Украйна.

434/13.04.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC ... и др." е публикуван материал "Светофор своими руками на PIC12F509 (Да направим светофар със собствените си ръце с PIC12F509)".

433/06.04.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Медоносната пчела – като индикатор за състоянието на обкръжаващата среда" с автори Л.Я.Морева, А.А.Ефименко.

432/06.04.12 В раздела "Токозахранващи устройства ..." е публикуван материал "Блок питания с микроконтроллерным управлением PIC16F628A и с энкодером (Захранващ блок с микроконтролерно управление с PIC16F628A и с енкодер)".

431/06.04.12 В раздела "Токозахранващи устройства ..." е публикуван материал "Регулируемый источник питания 1.2...14В, 5А с применением ATmega328 (Регулируем  стабилизатор на напрежение  1.2...14В, 5А с използването на микроконтролер ATmega328)".

430/06.04.12 В раздела "Токозахранващи устройства ..." е публикуван материал "Ветрогенератор 200 Ватт своими руками (Генератор задвижван от вятъра с мощност 200 Вата със свои ръце)"

429/06.04.12 В раздела "Схеми за регулиране и поддържане на температура" е публикуван материал "Схема термостата -9.9 +99.9 (Схема на термостат от -9.9 до +99.9)" с автор Anton-habib.

428/30.03.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Ветеринарно – санитарни мероприятия на пчелините" с автори Р.Т.Клочко, С.Н.Лугански - Всеросийски НИИ по ветеринарна санитария, хигиена и екология, г. Москва.

427/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА. Електронни термометри" е публикуван материал "USB термометр на Atmega8 и датчике DS18B20(USB термометр на Atmega8 и датчик DS18B20)" с автор Бражников Михаил

426/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА. Електронни термометри" е публикуван материал "Простой измеритель температуры на PIC16F88 на датчике LM35DZ (Прост измервател на температура с PIC16F88 с датчик LM35DZ)".

425/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА. Електронни термометри" е публикуван материал "Термометр на PIC16F630 на датчике  DS18B20 (Термометър с PIC16F630 с датчик  DS18B20)" с автор Марк Ямпольский.

424/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА.Електронни термометри" е публикуван материал "Цифровой термометр на Attiny 2313 на датчике LM75AD  (Цифров термометър на Attiny 2313 с датчик LM75AD)" с автор Павел Баранов (KVorb).

423/30.03.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на РЕА. Електронни термометри" е публикуван материал "Простой термометр на Attiny2313 для дома с двумя датчиками DS18B20 (Прост термометър с Attiny2313 за дома с два датчика DS18B20)" с автор Антон Гаркуша.

422/30.03.12 В раздела "Практичесли приложими устройства с учебна цел, реализирани с PIC... и др." е публикуван материал "Терморегулятор на PIC16F84A (Терморегулатор с PIC16F84A)".

421/30.03.12 В раздела "Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи" е публикуван материал "Теплоотводящие радиаторы(Топлоотвеждащи радиатори)" с автор Андрей Барышев.

420/23.03.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Хипертонична болест" с автор Н.В.Ульянич.

419/23.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Преобразователь сигналов для механического энкодера (Преобразовател на сигналите за механичен енкодера)" с автор Ермаков Алексей.

418/23.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Валкодер из мышки (Валкодер от компютърна мишка)".

417/23.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Валкодер из оптической мышки (Валкодер/Енкодер от оптична мишка)" с автор Александр UR5FJZ.

416/23.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Что есть валкодер...Программный валкодер  (Какво е това валкодер/енкодер...Програмен валкодер/енкодер) Как опросить валкодер?" с автор Александр.

415/23.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Конструируем валкодер (Конструируираме валкодер/енкодер)".

414/16.03.12 В раздела"Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "С какво са вредни генетично модифицираните организми за пчелите" с автор
В.Ефимов- от страниците на чуждестранните списания.

413/16.03.12 В раздела "Практически приложими устройства с учебна цел, реализирани с PIC..." е публикуван материал "Программатор для КР573РФ5 (Програматор за ИСх КР573РФ5)" с автор Евгений Ресин.

412/16.03.12 В раздела "Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии" е публикуван материал "Автоматическое ЗУ автомобильных аккумуляторов на PIC 16F628A(Автоматично зарядно устройство за автомобилни акумулатори с PIC 16F628A)" с  автор Владимир Гидлевский.

411/09.03.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84 ... и др." е публикуван материал "Матричный дисплей - часы на микроконтроллере PIC18F2550 (Матричен дисплей - часовник с микроконтролер PIC18F2550)".

410/09.03.12 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A ... и др" е публикуван материал "Измерение температуры и относительной влажности с помощью сенсора HSM-20G.(Измерване на  температура и относителна влажност с помощта на  сенсора HSM-20G)".

409/09.03.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Кой да защити пчелата?" с автор В.П.Наумкин - Орловски държавен аграрен университет.

408/09.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Мини станок для сверления печатных плат (двигатель шаговый на 24в, двигатель постоянного тока на 24в и др. из принтера Canon IP1000 (i250/255, i350/355 аналогичные) Мини станок за пробиване на печатни платки (двигател стъпков за 24в, двигател за постоянен ток за 24в и др. от принтер Canon IP1000 (i250/255, i350/355 аналогични)". 

407/09.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Кошачий лоток  (Шаговый двигатель - униполярный ЕМ-201) (Устройство за разклащане на вана с разтвор за разяждане на печатни платки с униполярния стъпков двигател - ЕМ-201)" с автор Евгений Ильин.

406/02.03.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "При китайските пчелари" с автори В.А.Чащухин, А.З.Брандорф.

405/02.03.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "НАСОКИ за дейности на Областен пчеларски съюз Плевен през 2012 г. приети от Общото събрание на съюза на 25.02.2012 г."

404/02.03.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" са публикувани материали "Пчеларското изложение - договаряне Пчеларство - Плевен 2012 завърши". За първи път най - проспериращ млад пчелар е дама Материалите са от вестник "Посредник" 16 февруари 2012 г. Разговаря Ваня Кюрчева, "Пчеларство - Плевен 2012" събра рекорден брой участници и гости Материалите са от вестник "Север" 17 - 23 февруари 2012 г. брой 7 (359) Автор Емилия Карабулева.  Пчеларски багри в адски студ Материалите са от в-к "Пчела и Кошер" брой 322/ 22.02.2012-06.03.2012. *Десето Юбилейно* Пчеларството - непрестанен труд и усилия. 300 детски фантазии участваха в конкурс. Плевен е на 3 - то място по отглеждани пчелни семейства.Сладки награди от международен конкурс. Материалите са от вестник "Пчели" брой 4 23.02.12 до 08.03.12 Автор Ваня Кюрчева.

403/02.03.12  В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтроллере (для станка ЧПУ)(STEP/DIR контролер за 3 стъпкови двигатели с микроконтролер (за станок с ЦПУ)) с автор Ярослав  Холявко.

402/02.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Управление движением: эволюция шаговых двигателей (Управление на движението: еволюция на стъпковите  двигатели)".

401/02.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Плата управления шаговым двигателем (Платка за управление на стъпков  двигател)" с автор Mr. Moss.

400/02.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Энкодер из шагового двигателя (Енкодер от стъпков двигател)" с автор
Александр Кленин
".

399/24.02.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Клинична употреба на маточното млечице" с автори Ш.М.Омаров, Б.Н.Орлов, З.Ш.Магомедова, З.М.Омарова.

398/24.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Драйвер биполярных шаговых двигателей (Драйвер за биполярни стъпкови двигатели)".

397/24.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Новые драйверы шаговых двигателей - AMIS-30532 и AMIS-30542 (Нови драйвери за стъпкови двигатели - AMIS-30532 и AMIS-30542)" с автор Константин Староверов.

396/24.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Валкодер из двигателя (Валкодер /Енкодер/ от стъпков двигател)".

395/24.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Управление шаговым двигателем (Управление на стъпков двигател)".

394/10.02.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "Пчеларски приз - Теодор Балински с над 240 кошера, с диплом от фондация "Еврика", пред "Пчела и кошер" Материалите са от в-к "Пчела и кошер" 8 февруари 2012 г., брой 321".

393/10.02.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "Разговор на Ваня Кюрчева с Васил Палазов, председател на Областния пчеларски съюз в Плевен и с доц. Юлиян Станчев за пчеларството и консумацията на мед в България в навечерието на 10 - то издание на международното изложение - договаряне "Пчеларство - Плевен 2012" Материалите са от в-к "Посредник" 9 февруари 2012 г. стр.4".  

392/17.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен  материал "Симбиоза между пчелата и пчеларя" с автор Н.Д.Саенко, г. Москва.

391/17.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Управление шаговым двигателем через USB (Управление на стъпков двигател чрез USB)".

390/17.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Микросхемы для управления двигателями малой мощности (Микросхеми за управление на двигатели с малка мощност включително и стъпкови)
Freescale » MPC17510, MPC17511, MPC17517, MPC17533, MPC17531, MPC17529, MPC17550, MPC17559
" с автор
Роман Поташов.

389/17.02.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура" е публикуван материал "Подключение датчика температуры DS18B20 к микроконтроллеру Attiny2313ключване на датчика за температура DS18B20 към микроконтролера Attiny2313)".

388/17.02.12  В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "От микрокомпьютера к приводу - интегрированные решения для приводов шаговых двигателей (От микрокомпьютера към предавката (трансмисията, задвижването) - интегрирани решения за предавки на  стъпкови двигатели)".

387/17.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Интегральные решения ON Semiconductor для управления шаговыми двигателями(Интегральни решения на ON Semiconductor за управление на стъпкови  двигатели)" с автор Константин Староверов.

386/10.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството е публикуван преведен материал "Поведение на пчелите на пчелина и в жилищното помещение" с автор А.А.Грибков.

385/10.02.12 В раздела "Семи за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Простой в изготовлении контроллер шагового двигателя из старых деталей (Прост за изработване контролер за стъпков двигател от стари детайли)".

384/03.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчелите като войници – служебно досие" с автор В.Ефимов.

383/03.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Колапс поради лекомислие" с автор к.с.н. И.В.Шафиков, г.Уфа.

382/03.02.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри" е публикуван материал "Интегральные датчики температуры (Интегрални датчици на температура) 
National Semiconductor » LM19C, LM20B, LM20C, LM20S, LM20EP, LM34A, LM34CA, LM34D, LM35, LM35A, LM35C, LM35CA, LM35D, LM45B, LM45C, LM50B, LM50C, LM60B, LM60C, LM61B, LM61С, LM62B, LM62C, LM135, LM135A, LM235, LM235A, LM335, LM335A, LM94021, LM94022, LM70, LM71, LM73, LM74, LM75
" с автор Евгений Иванов.

381/17.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Контроллер шагового двигателя для робота (Контролер за стъпков двигател за робот)" с автор Albert La.

380/10.02.12 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "X МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ - ДОГОВАРЯНЕ "ПЧЕЛАРСТВО - ПЛЕВЕН"10 - 12 февруари 2012 година
Като за ЮБИЛЕЙ... материалите са от вестник "Пчели" Брой 1 (12-16 януари 2012 г.)  "ПЧЕЛАРСТВО ПЛЕВЕН" ЗА 10 ПЪТ...материалите са от вестник "Пчела и кошер" Брой 320 (25 януари 2012 г.)" с автор Нели Данова.
Поводът, началото, към върховете с автор Цано Златев и Плевен ви очаква Материалите са от в-к "Пчели" 9-23 февруари 2012 г стр. 8,9

379/20.01.12 В раздела "Опростено изчисляване повърхността на радиатори за полупроводникови елементи" е публикуван материал "Радиаторы и охлаждение   (Радиатори и охлаждане)". .

378/20.01.12 В раздела "Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура..." е публикуван материал "Варианты размещения интегральных датчиков температуры для повышения точности измерений (Варианти на разполагане на интегралните датчици на температура за повышаване на точността на измерванията)" с автор Е.Иванов.

377/20.01.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Самодельный станок с ЧПУ (Саморъчно направен станок с ЦПУ със стъпкови двигатели)" с автор Р. Ветров.

376/13.01.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Необычные "профессии" микросхем для часов K176ИЕ5, K176ИЕ12, K176ИЕ18 (Необикновени "профессии"за управление на стъпкови двигатели - на интегралните схеми за часовници K176ИЕ5, K176ИЕ12, K176ИЕ18)" с автор Д. Лукьянов.

375/13.01.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател..." е публикуван материал "Простая схема обеспечивает равномерное управление шаговым двигателем (Проста схема обеспечава равномерно управление на стъпков двигател".

374/13.01.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател ..." е публикуван материал "Шаговый двигатель, управляемый устройством на ПЛИС (Стъпков двигател, управляван от устройство реализирано с Програмируема Логическа Интегрална Схема)" с автор В. Вычужанин г. Одеса.

373/03.02.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Автономный Электро Стимулятор
Желудочно-Кишечного Тракта (АЭС ЖКТ) Автономен Електро Стимулатор на
Стомашно - Чревния Тракт (АЕС СЧТ)
".

372/27.01.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Изменение на съдържанието на водата и мазнините в тялото на пчелата в периода на зимуването" с автори Л.Я.Морева, М.А.Козуб.

371/27.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Аппарат для магнитотермии - 2 (Аппарат за магнитотермия - 2)" с автор Ю. Мединец.

370/20.01.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Защо ферментира меда?" с автор В.Левин".

369/20.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Аппарат для магнитотермии  (Апарат за магнитотермия)" с автор Ю.Мединец.

368/13.01.01 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пътища за увеличаване на производството на меда" с автор Гончаренко В.М. пчелар с над 50 годишен стаж.

367/13.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван  материал "Простой электроакупунктурный стимулятор (Електроакупунктурен стимулятор с проста конструкция)".

366/06.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Комплексно лечение" с автор Иванова И.Р. лекар-апитерапевт, гирудотерапевт, висцерален хиропракт.

365/06.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор с омметром (Електроакупунктурен стимулатор с омметър)".

364/30.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Ефективна помощ за здравето на човека" с автори Крылов В.Н., Соколовский С.С.

363/30.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор для профессионалов (Електроакупунктурен стимулатор за профессионалисти)".

362/23.12.11 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувано Писмо до кметовете на общините в Плевенска област . Копие: До кметовете на населените места - от Областен пчеларски съюз - Плевен. (задълженията на кметовете в България според НАРЕДБА N 15 на Министъра на земеделието и храните от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности)

361/23.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор (Електроакупунктурен стимулатор)".

360/23.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Апи – и фитотерапия на епилепсията" с автор проф. д.м.н. Синяков А.Ф.

359/11.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Мышечный биостимулятор (Мускулен биостимулатор)".

358/11.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Рехабилитация на болните със синдром на след инфекциозна астения" с автори проф., д.м.н. Фролов В.М., проф., д.м.н Пересадин Н.А.

357/09.12.11 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана "Програма за лекциите, които ще бъдат изнесени в рамките на пчеларската учебна година 2011 - 2012 г. на пчеларите от Плевенска област в клуба на пчеларите "Станчо Станчев".  

356/09.12.11 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "Пчеларска активност в Плевен" (използвани са материали от вестник "Пчела и кошер").

355/09.12.11 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван материал "Васил  Палазов - пчелар на 2011 г. за Плевенска Област (използвани са материали от вестниците "Пчела и кошер" и "Пчели").

354/02.12.11 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана главната страница на "Ветеринарномедицински дневник на пчелина", който при желание може да бъде разгледан или записан във WORD.

353/02.12.11 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувано интервю от вестник "Посоки" бр. 188 от 2011 г. с доц. Юлиян Станчев, зам. председател на Областния Пчеларски Съюз - Плевен.

352/09.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Таймер для загара (Таймер при облъчване на човешкото тяло със слънчеви лъчи)".

351/09.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Лечение и профилактика на синдрома на повишената уморяемост" с автори д.м.н. Фролов В.М., д.м.н., проф. Пересадин Н.А.

350/02.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электростимулятор биологически активных точек (Електростимулатор на биологически активните точки) .

349/02.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Живителната сила на пчелния подмор" с автор В.В.Смирнова.

348/25.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Целебният въздух на кошера" с автор В.Н.Корж.

347/25.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Противоболевой электронейростимулятор (Електроневростимулатор против болка)".

346/18.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Средство за болен стомах" с автор проф. д.м.н. А.Ф.Синяков. .

345/11.11.11 В раздела "Компютърът на пчелина" на едно място са публикувани 4 (четири) преведени статии за използването на компютърна система за контрол на различни състояния на пчелните семейства с автори А.Ф.Рыбочкин, И.С.Захаров, А.П.Долженков, В.Э.Дрейзин, С.В.Савельев. Публикувани са и 14 снимки и рисунки .

344/11.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Тромбофлебит и тромбоза" с автор Н.В.Ульянич. .

343/04.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Апитерапия при лечение на заболяване на простатната жлеза" с автори Г.И.Сержантов и И.В.Заболотская .

342/28.10.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Ако сърцето работи "неизправно"" с автор Н.В.Ульянич.

341/21.10.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Атеросклероза" с автор Н.В.Ульянич.

340/14.10.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Поведение на осите на пчелините" с автор М.А.Козуб.

339/18.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Устройство для лечения магнитным полем  (Устройство за лечение с магнитно поле)" .

338/11.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Прибор для локальной магнитотерапии - 2 (Прибор за локална магнитотерапия - 2)". Предложена е принципната схема на апарата. ).

337/04.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публуикуван материал "Прибор для локальной магнитотерапии" (Прибор за локална магнитотерапия). Предложени са две принципни схеми .

336/28.10.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Мышечный биостимулятор" (Мускулен биостимулатор). Предложена е принципната схема на апарата.

335/30.09.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Симпозиум в Гърция" с автор к.х.н. Е.Н.Зубова.

334/21.10.11 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16 ... и др." е публикуван материал "Программируемый светодиод с Atmel ATTINY13V-10P (Программируем светодиод с Atmel ATTINY13V-10P )"

333/07.10.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Новости на пчеларската наука" с автор Н.В. Ульянич - индувидуален член на Апимондия.

332/23.09.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Пчелните продукти при синдрома на хроничната умора" с автори проф. д.м.н. Фролов В.М., проф. д.м.н. Пересадин И.А.

331/14.10.11 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16..." е публикуван материал "RFID иммобилайзер на PIC12F629F для автомобиля (RFID имобилайзер с PIC12F629F за автомобил)

330/07.10.11 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти" е публикуван материал "Автомобильный преобразователь +/-20В для аудио усилителя" (Автомобилен преобразувател +/-20V за аудио усилвателя, например за  SUBWOOFER).

329/30.09.11 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, PIC16F88... и др." е публикуван материал "Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870)" (Многофункционален пробник с PIC16F870).

328/16.09.11 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, PIC16F88... и др." е публикуван материал "Декоративная лампа на светодиоде высокой мощности с  PIC16F628" (Декоративна лампа със светодиод с голяма мощност с PIC16F628).

327/16.09.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Удължете активната продължителност на своя живот" с автор А.А. Грибков.

325/16.09.11 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, PIC16F88 ... и др." е публикуван материал "Частотомер до 3,5 ГГц с PIC16F84A " (Честотомер до 3,5 Ghz с PIC16F84A).

326/10.09.11 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз - Плевен" е публикуван преведен материал "Пчеларство - Плевен 2011" с автор Кирил Богомолов конструктор на пчеларско оборудване и участник в изложбата проведена през февруари 2011 г.

324/05.09.11 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз - Плевен" е публикувано писмо от гр. Добрич за безплатно обучение по пчеларство (информация). Три дневни курсове с начало 03.10.11 - Зл. Пясъци, 24.10.11- Хисаря  и 02.11.11 - Велинград.

323/09.09.11 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, PIC16F88 ... и др." е публикуван материал "Приставка для измерения емкости зарядки с PIC16F676 (Приставка за измерване на капацитета на заряд с  PIC16F676)".

322/09.09.11 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала. 3D эффект. Электронное управление (Активен блок за обработка на сигнала за канал на subwoofer. 3D ефект. Електронно управление)".

321/02.09.11 В раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84, PIC16F88 ... и др." е публикуван материал "Цифровой измеритель емкости с AT90S2313". (Цифров измервател на капацитет с AT90S2313).

320/02.09.11 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Активный фильтр НЧ для сабвуфера (готовый блок). Аудиосистема формата 2.1 от МАСТЕР КИТ – своими руками" (Активен филтър НЧ за subwoofer (готов блок). Аудиосистема от МАСТЕР КИТ със своите ръце).

319/26.08.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пчелните продукти - оптимален път към активно дълголетие" с автор В.Смирнова.

19.08.11 Създаден е разделът "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука, в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти".

318/26.08.11 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала" (Активен блок за обработка на сигнала за канал на subwoofer) с автор Г. Ганичев. Поместени са и 5 снимки.

317/26.08.11 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Усилитель НЧ 70 Вт (TDA1562, авто, готовый блок)"   (Усилвател НЧ, подходящ за subwoofer с ИС TDA1562) В статията е предложен и втори вариант на такъв усилвател, произведен от Неомонтана Електроникс. Поместени са и 9 снимки  

316/19.08.11 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Активный сабвуфер своими руками" (Активен Subwoofer със свои ръце) с автор Павел Парыгин. Поместени са 6 снимки

315/19.08.11 В раздела "Информация от Областен Пчеларски съюз Плевен" са публикувани две съобщения от money.bg за ръста на производството на мед според МЗХ и за увеличаване цената на меда до 2 лв. според Съюза на пчеларите.

314/19.08.11 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Высококачественный мощный усилитель моноблок". (Висококачествен мощен усилвател - моноблок за Subwoofer) с автор А. Корчинский ( Поместени са и 20 снимки.

313/19.08.11 В раздела "Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила ..." е публикуван материал "Автомобильный усилитель моноблок" с автор А. Корчинский. (Усилвател за автомобил - моноблок за Subwoofer)  Поместени са и 11 снимки.

312/19.08.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Мониторинг напряжения бортовой сети автомобиля с PIC16F1827 (Мониторинг на напряжението на бордовата мрежа на автомобила с PIC16F1827).

311/12.08.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "История на свещите" с автор В.Евтимов. Поместени са и 10 снимки.

310/12.08.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Цифровой датчик температуры DS18B20 и микроконтроллер PIC16F628A (Цифров датчик на температура и PIC16F628)

309/05.08.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "PlayPIC - учебная плата с микроконтроллером PIC16F84A (PlayPIC - учебна платка с  PIC16F84A)

308/05.08.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Тестер диодов на PIC-контроллере PIC16F84   (Тестер за диоди с PIC16F84)"

05.08.11. Създаден е разделът: "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, PIC18F2550 и др.

307/05.08.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Игральная кость на микроконтроллере PIC16F88 (Електронно зарче с PIC16F88)"

306/29.07.11 Поставено е началото на все още не открит раздел от видеоклипове и изображения в сайта, който е свързан с използването на автомобила не само за предвижване, а  и за почивка, хранене, преспиване, работа с компютър, сервизна работа и много други неща

305/05.08.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Кодовый замок на микроконтроллере PIC16F628A" (Кодова брава с PIC16F628A)

304/29.07.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Подключение энкодера к микроконтроллеру PIC18F2550" (Включване на енкодер към PIC18F2550)

303/29.07.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Измеритель пулса на микроконтроллере PIC16F628A" (Измервател на пулса с PIC16F628A) 

302/22.07.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал "Программируемый, цифровой, коммутирующий таймер с PIC16F628A" (Програмируем, цифров, комутиращ таймер с  PIC16F628A) 

301/22.07.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Автоматизирана система за контрол на състоянието на пчелните семейства" с автор А.Ф. Рыбочкин, АП.Долженков

300/15.07.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Не въвеждайте хората в заблуждение за масовата гибел на пчелните семейства" с автор Плахова А.А.

299/15.07.11  В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства" е публикуван материал: Конструкция и схема на НЧ Усилвател с електронни лампи

08.07.11 Създаден е разделът "Радиоелектронни сайтове". Започна попълването на списък с адреси на  полезни сайтове с насоченост и тематика в областта на радиоелектрониката.

08.07.11 Създаден е разделът "Електронни библиотеки". Започна попълването на списък с адреси на полезни сайтове с насоченост към използването на електронните библиотеки и книжарници.

298/08.07.11 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства е публикуван материал: Конструкция и схема на НЧ Усилвател клас "А" 20 - 25 W

297/01.07.11 В раздела "Информация за електрически компоненти и устройства ..." са публикувани 9 снимки на конструктивната реализация на лампов усилвател за аудио слушалки". Материалите са от Интернет.

296/15.07.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "На гости при италиански пчелар" с автор Насонова Л.  След него е публикуван втори преведен материал "Празник на меда в Италия" с автори В. Борисов, О. Верещека. След него е публикуван трети преведен материал "Пчеларството в Италия" с автор Трифонова Т.

287/03.06.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Електро активирани разтвори в пчеларството" с автор Севастианов Б.Г. Поместени са и 5 снимки. След него е публикуван преведен материал "Инструкция по употребата на разтвори, получени на установките СТЭЛ" с автори Болотский Е.Н. и колектив Поместени са две таблици. След втория материал е публикуван трети преведен материал "Саморъчно направен електро активатор за получаване на анолит и католит" с автор Севастианов Б.Г. Поместени са и две рисунки. След третия материал е публикуван четвърти "Достъпен активатор за получаване на електро активирани разтвори" с автори Хациревич М.Г. и Хациревич М.Ф. Поместени са и две рисунки. След четвъртия материал е публикуван пети  "Устройство за получаване на жива вода (католит) и мъртва вода (анолит)" с автор Никитин П.И. Поместена е и една рисунка. След петия материал е публикуван шести "Анолит и Католит при лечението на пчелите" с автор Севастьянов Б.Г. След шестия материал е публикуван седми "ЕХА разтвори от ново поколение" с автор Болотский Е.Н. След седмия материал е публикуван осми "Новите технологии за дезинфекция и лечение на болестите на пчелите" с автор Болотский Е. След oсмия материал е публикуван девети "Пчелите в обкръжението на микробите" с автори: Е.Н.Болотский, В.М.Бахир, А.М.Кожемякин. Поместена е и една сравнителна таблица за характеристиките на анолит АНК и различни дезинфекциращи разтвори.

286/01.04.11 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материал "Зазимяване и зимуване на пчелните семейства" с автор М.Станоевич

285/01.04.11 В раздела "Физиотерапия, апитерапия, фитотерапия" е публикуван преведен материал "Пчелните продукти при аденом (доброкачествен тумор) на простатата" с автори проф. В.М.Фролов и проф. Н.А.Пересадин

284/11.03.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Безопасност на пчелина" с автори Карл Уенинг и Томас Елстън от 1999г.

283/04.03.11 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз - Плевен" са публикувани материали от в-к "Пчела и кошер" за Пчеларското изложение "Пчеларство - Плевен 2011"

282/25.02.11 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз - Плевен" е публикувано съобщение от 18.02.2011. Българският евродепутат подписа резолюция с цел подобряването на мястото на селскостопанските производители в хранителната верига (от1-ви селскостопански информационен сайт- Източник fermer.bg)

281/04.02.2011 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз - Плевен" е публикуван материал "Пчелните продукти като храна и лекарство" с автор доц. д-р Юлиян Станчев

280/04.02.2011 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Генетичен подход към колапса на пчелните семейства" с автор В.П.Николаенко

279/28.01.11 В раздела "Информация от Областен Пчеларски съюз - Плевен" е публикувана информация за IX Международно Изложение - Договаряне "Пчеларство - Плевен" 11-13 февруари 2011 година с участието на Нели Данова - мениджър на "Партнерс експо" ООД и Предварителна програма на изложението. материалите са от в-к "Пчела и кошер" 26 януари 2011 г. брой 295

278/28.01.11 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз - Плевен" е публикуван преведен материал с автор Кирил Богомолов "Пчеларство Плевен 2010". Авторът е участвал на изложбата през 2010 г.

277/28.01.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Причини за гибелта на пчелите в Европа" с автори О.Ф. Гробов, Е.В. Руденко, Р.Т.Клочко

276/21.01.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор Кичигин Е.К. "Колапс на пчелните семейства: една възможна причина"

275/14.01.11 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз - Плевен са публикувани 3 материала: Информация за възможността всяко дете да участва с  до две рисунки и една пластика в международния конкурс за детска рисунка и пластика на тема "Пчеларството - екология и плодородие, пчелният мед - здраве и дълголетие" от 11 до 13 февруари в Плевен на деветото издание на Международното изложение - договаряне "Пчеларство - Плевен 2011"             Документ (образец) Заявление за включване в курс според Програма за развитие на селските райони на република България за периода 2007-2013 г. Информация Кой е големият печеливш сектор през 2010г. в Българската икономика.

274/14.01.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "На конференция при американските пчелари" с автор А.С. Пономарев.

273/14.01.11 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Гладуването - възможна причина за масовата гибел на пчелите" с автор И.С. Лонин

272/07.01.11 В раздела "Размиски и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Електрети на дълголетието" с автор Кропотов Б.

271/31.12.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Приготвяме "Сребърна вода"".

270/24.12.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Снежна вода" с автор Листвин П.

269/17.12.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал  "Пчеларство в стъкленица" с автор Джейн Критски с 16 снимки. 

268/17.12.10 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз - Плевен" са публикувани 3 материала: Одобрени пределни цени за инвестициите/разходите по мерките на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г. Общи условия за кандидатстване. Общи документи - заявление за подпомагане. Такси, събиране при осъществяване на лабораторно-диагностична дейност и експертизи.

267/17.12.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Защита на пчелите от повишена влажност по времето на зимуването" с автори Сагитов В.С. и Васильев Н.Г.

266/10.12.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван материал от няколко статии под общо наименование "Нови начини и устройства за разпечатване на пчелни пити". Автор на първия материал е Вл. Спасич, на втория Васил Радойчевски.

265/10.12.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Моят начин за подреждане на пчелните гнезда за зимата" с автор Жмаев М.В.

264/03.12.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Пред нас е зимата" с автор Варварин Ю.Н.

263/26.11.10 В раздела "Информация от Областен Пчеларски съюз - Плевен" е публикувана част от програмата за лекции, които ще се изнасят в рамките на пчеларската учебна година 2010 - 2011 от 13.11.2010 до 15.03.2011 г. на пчеларите от Плевенска Област в клуба на пчеларите "Станчо Станчев" г. Плевен

262/26.11.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Феноменът на хралупата при зимуването на пчелите" с автор Куликов Ю.Н.

261/19.11.10 В раздела "Информация от Областен Пчеларски съюз - Плевен" са публикувани двата материала: 10 Основни правила на пчеларя и 7 съвета да снижиш себестойността на произведената от тебе продукция.

260/19.11.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Зимуване с помощта на вентилационни тръбички" с автор Андрианов В.Г.

259/12.11.10 В раздела "Информация от Областен Пчеларски съюз - Плевен" е публикувана НАРЕДБА N26 от 14 октомври 2010 г.(Държавен Вестник брой 84 от 26 октомври 2010 г.) за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

258/12.11.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Още веднъж за зимуването на пчелите" с автор Шитников А.

257/05.11.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Поведение на пчелите върху хоризонтално разположени пити" с автор Левченко И.А.

256/29.10.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведения материал "Обсъждаме варианти на зимуване" с автор Гирсенок П.М.

255/22.10.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведения материал "Затопляне и вентилация на кошерите при зимуването на пчелите на открито" с автор Бузоверов М.И.

254/22.10.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материалът "Дървото на пчеларя" с автор инж. Светломир Иванов

253/15.10.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведения материал "100 - годишен спор за вентилацията на зимното пчелно кълбо" с автори Радионова Н.И. и Кабанов Ю.С.

252/08.10.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Стойки за кошери" с автор Тихонов Н.Н.

251/01.10.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал ""Трета ръка" за пчеларя при преглед на пчелното семейство" с автор Ефимов В. Поместена е рисунка на приспособлението.

250/24.09.10 В раздела "Нестандартни кошери" са публикувани на едно място два преведени материала един след друг "Планков кошер TOP-BAR" с автор Поправко А. и "Кенийски кошер" с автор Поросятников Н. Двата кошера са с много близка конструкция. Поместени са и 10 снимки.

24.09.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор Машенков О.Н. "Кристализация на зимните хранителни запаси"

17.09.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор Корж В.Н. "Да се подкисилява ли захарния сироп?"

247/10.09.10 В раздела "Пчеларски хумор" е публикуван преведен материал "Вредни, ама много вредни съвети за пчеларите с чувство за хумор"- подборка от Интернет.

246/10.09.10 В раздела "Нестандартни кошери" е публикуван преведен материал " Не трябва работата на пчеларя да е свързана само и единствено с печалбата. Отглеждане на пчели в хралупа на кошер тип "колода" и хващане на роеве"с автор Васильев А. Публикувани са и 6 снимки.

245/03.09.10 В раздела "Физиотерапия, апитерапия, фитотерапия" е публикуван преведен материал "Чудесната сила на пчелните пити" с автор Сухоруков А.Н.

244/27.08.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Съхраняване на меда" с автор Сенников И.С.

20.08.10 В раздела "Физиотерапия, апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал - "Профилактика и лечение на депресията" с автор Пересадин Н.А.

241/13.08.10 В раздела "Физиотерапия, апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал - "Свещички на основата на пчелни продукти в урологията" с автор Сержантов Г.И.

241/06.08.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал - разговор с д.м.н., проф. по апитерапия Синяков А.Ф. "Проблеми на здравето при мъжете" с автор Шевченко А.

240/30.07.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "На майката са нужни свободни пространства" с автор Тарасов Л.П.

239/23.07.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Да укрепим имунитета" с автор Синяков А.Ф. по професия апитерапевт

238/10.02.12 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "В защита на термокамерата при борбата с вароатозата" с автор Мельник В.Н. След него е публикуван преведен материал "Отново за термокамерата" с автор Яранкин В. В статията има и три снимки След втория материал е публикуван трети преведен материал "Отново за термокамерата" също с автор Яранкин В. В третата статия има и една снимка. След третия материал е публикуван четвърти "Термическа обработка на пчелите" с автор Бормотов А.А. В четвъртата статия има и две снимки  След четвъртия материал е публикуван пети "От практиката на термообработката на пчелите" с автор Жаров В.Г. В петата статия има и една рисунка. След петия материал е публикуван шести "Прилагам термичната обработка" с автор А.И.Борисов След шестия материал е публикуван седми "Моят начин за топлинна обработка на пчелите в банята" с автор Н.А.Божин, След седмия материал е публикуван осми "Защо термообработката на пчелите против вароатозата не е популярна?" с автор В.Г.Жаров След осмия материал е публикуван девети "Да се върнем към термообработката на пчелите против вароатозата" с автор В.Яранкин. Публикувана е една снимка.След деветия материал е публикуван десети "Нюанси на термообработката" с автор В.Г.Жаров.

237/09.07.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Глина в ръцете на апитерапевта, видове глина" с автор Рузанкина Т.В. по професия апитерапевт.

236/02.07.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Профилактика и лечение на импотентността" с автори проф. Фролов В.М. и проф. Пересадин Н.А.

235/25.06.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Факторът здравословно хранене" с автор Смирнова В.В.

234/18.06.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Профилактика на бременната и бъдещето и дете" с автор Смирнова В.В.

233/11.06.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Млечице от глина и решаване на проблеми в апитерапията с него" с автор Рузанкина Т, по професия апитерапевт.

232/04.06.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "За меда, неговите качества и съхраняването му" с автор проф. Таранов преди повече от 40 години.

231/28.05.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Глина в ръцете на апитерапевта" с автор Рузанкина Т. по професия апитерапевт.

230/21.05.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Сензорите (очи, уши, нос, език, кожа) трябва да бъдат хранени" с автор Рузанкина Т. по професия апитерапевт.

229/14.05.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Събираемите на успеха на пчеларството в Канада".

228/07.05.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Медовата вода - бастион на здравето" с автор Баринова Л.Н. апитерапевт.

227/30.04.10 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз Плевен" е публикувано "Писмо от Областен Управител на Област Плевен във връзка с настъпилата активна земеделска кампания за стопанската 2009/2010 год. и проблемите, които са свързани с опазването на хора, пчели, животни и др. при използването на наземна и авиационна техника".

226/30.04.10 В раздела "Информация от Областен Пчеларски Съюз Плевен" е публикувано "Писмо до Областна служба Земеделие и храни гр. Плевен относно спазването на Наредба 15 за недопускане на отравяния на пчелни семейства".

225/30.04.10 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Методи за усилване на пчелните семейства след пролетното облитане" с автор В.М. Гончаренко.

224/23.04.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Изисквания към технологията за отглеждане на пчелните семейства и производството на пчелна продукция" с автори В.И. Лебедев и Р.Г. Набиулин.

223/16.04.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал от 1911г. с автор Светозар Гаврилович "Седем заповеди за пчеларя".

222/16.04.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Устройство за автоматично регулиране на температурата в кошерите" с автор Курчавенков А.В. и Стоделов С.А.

221/09.04.10 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Телеметричен модул в кошера или зимовника" с автор В.А.Тобоев и колектив.

220/02.04.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "От какво загиват пчелите" с автор Андреев П.Г.

219/26.03.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "За гибелта на пчелите в Сърбия" с автор Миодраг Сталетич.

218/19.03.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Причини за гибелта на пчелите в Русия" с автори Клочко Р.Т и Луганский С.Н.

217/12.03.10 В раздела "Информация от ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикувана ДЕКЛАРАЦИЯ от Управителния съвет на Областен пчеларски съюз - Плевен, съорганизатор на 8 - то международно "Пчеларско изложение - Плевен 2010 год", относно ГМО и въздействието им върху околната среда и пчелите.

216/12.03.10 В раздела "Размислии идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Гибел на пчели в страните от Северна Америка и Европа"

215/05.03.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Масова гибел на пчелите: причини, следствия, уроци" с автор А.Пономарев.

214/26.02.10. В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Дефицитът на белтъчини в организма на пчелите - основна причина за тяхната гибел" с автор Сотников А.Н.

213/19.02.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Възможна причина за колапса на пчелните семейства" с автор "Корзун А.  

212/12.02.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Гибелта на пчелните семейства продължава" с автор А. Пономарев

211/04.02.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Опустошителната гибел на пчелните семейства в САЩ" с автори Ю.М. Батуев и колектив"

 

210/29.01.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Помогнете на пчелата" с автор Лихотин А.К.

209/22.01.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Колапс на пчелните семейства (цялата картина сглобена от малки парчета)?" с автор Пантюхина С.

208/15.01.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "На гости при американските пчелари - фермери" с автор Платонова Т.

207/08.01.10 В раздела "НОВИНИ ОТ ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" са публикувани новини за промени в Закона за животновъдството. В закона се регламентират различни понятия

206/07.01.10 В раздела "НОВИНИ ОТ ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН" е публикуван "Закон за Пчеларството", обн., ДВ, бр. 57 от 34.06.2003 г., изм., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г.  

07.01.10 Поставено е началото на раздел "НОВИНИ ОТ ОБЛАСТЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ПЛЕВЕН"

205/07.01.10 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал "Откъде "идват" през пролетта слабите пчелни семейства" с автор Гончаренко В.М.

11.02.2010  VIII МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ - ДОГОВАРЯНЕ "ПЧЕЛАРСТВО - ПЛЕВЕН 2010" 12 - 14 ФЕВРУАРИ

204/25.12.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал с автор Драгель Ю.Г. "Екзотермично подгряване на пчелните семейства"

203/18.12.09 В раздела "Книги, Списания, РС, Интернет" е публикуван електронен вариант на руски език на книгата "Как уберечь пчелосемьи от ослабления летом и гибели осенью и зимой" с автор И.С. Лонин

202/18.12.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани един зад друг двата преведени материала "Има ли в кошера чрезмерна вентилация, която е в повече за него" и "Какви входове да се отварят през зимата?" с автор Жаров В.Г.

201/11.12.09 В раздела "Книги, Списания, РС, Интернет" е публикуван електронен вариант на руски език на книгата "Ваша колода" с автор Сергей Цыганов

200/11.12.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Работна стойка на пчеларя" с автор Гуськов Ю.П.

199/04.12.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал "Съдове от восък" с автор Датиашвили Д.

198/04.12.09 В раздела "Книги, Списания, РС, Интернет" е публикуван електронен вариант на руски език на книгата "Все об обычном меде" от Интернет с автор Иван Дубровин

197.27.11.09 В раздела "Книги, Списания, РС, Интернет" е публикуван електронен вариант на руски език на книгата "Мой опыт в пчеловодстве" от Интернет с автор Мастицкий Д.С.

79/27.11.09 В раздела "Пчеларски инвентар" към статията "Пчеларски разработки, хрумвания и изобретения" е добавен преведен материал "Пушалка с електрически вентилатор вместо мехче" с автор Логинов Н.В.

196/20.11.09 В раздела "Книги, Списания, РС, Интернет" е публикуван електронен вариант на руски език на книгата "Зимовка пчелиных семей" от Интернет с автор Еськов Е.К. .

195/20.11.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор Новиков В.Б. "За восъка от "диви" пчели".

194/13.11.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор Новиков В.Б. "Искам да изглеждам модно (анорексия) и използването при гладуване на даровете на пчелите".

193/07.11.09 В раздела "Пчеларски технология" е публикуван преведен материал с автор Топорин В. "Технология на производство на секционен мед в пита".

192/30.10.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор И.Шабаршов "През зимата на пчелите им е нужен въздух".

191/23.10.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван кратък преведен материал с автор Л.Крофт "Куриози в пчеларството".

190/16.10.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор В.Н.Гончаренко "Пчеларската година - от март до март".

189/09.10.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал с автори В.П.Курышев и Р.В.Курышев "Бактерицидните лампи в пчеларството".

188/02.10.09 В раздела "Видове мед" е публикуван преведен материал с автор Н.И. Симоненко "Този възхитителен мед".

187/26.09.09 В раздела "Видове мед" е публикуван преведен материал с автор И.С.Сенников "Кой мед е най - вкусен и най - полезен"?.

186/18.09.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автори В.М. Фролов и Н.А. Пересадин - "20 годишен експеримент - медът против грипа и ангината".

 

185/11.09.09 В раздела "Книги, Списания, РС, Интернет" е публикуван материал преведен от чуждестранния печат "Приносът на е-бизнеса във  веригата на печалбата" .

184/11.09.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автори Ю.Черевко и П.Носовицкий "Неизучените свойства на меда".

183/04.09.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведен материал с автор В.И. Лебедев "Какво може да се "прочете" по една пчелна пита от пчелното гнездо".

182/28.08.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор В. Ефимов - "Замяна на питите".

181/21.08.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор В. Чечевицкий - "Споделен опит за съхранение на пчелни пити" .

180/14.08.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведен материал с автор В. Негреев - "Захарта като храна и като хранителни запаси за пчелите".

 

179/05.08.09 В раздела "Пчеларски технологий" е публикуван преведеният материал с автор Прогальский Ф.М. "АероТермоСтат на Прогальский".

178/05.08.09 В раздела "Пчеларски технологий" е публикуван преведеният материал с автор И.Лонин "Как да се предпазят пчелите от отслабване през лятото и от гибел през есента и зимата?".

177/01.08.09 В раздела "Нестандартни кошери" е публикуван кратък, преведен материал с автор Скибенок А. "Кошер в основата на който стои хралупата" .

176/01.08.09 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван кратък, преведен материал с автор Мингазов З. "Два съвета за начинаещите" .

175/25.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията " Пчелин на вилата - проблеми, решения". Автор Матвеев. А. (превод).

174/25.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван матералът "В какво се състои причината за странното, колективно излитане на пчелите от кошерите?" Автор Понамаренко Л.П. (превод).

173/18.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материалът "Възможност за производство на маточно млечице, секционен мед в пита (в няколко вида рамчици) с помощта на АероТермоСтата на Прогальский" (превод), автор Прогальский Ф.М. Приложени са и 15 снимки.

172/18.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материалът "Пчелите на балкона". Веднага след него е публикувана кратката статия "Пчели на третия етаж" (преводи). Към втория материал са поместени и няколко снимки .

171/11.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван  материалът "Здравето на пчелите" с автор "Прогальский Ф.М. (превод).

170/04.07.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материалът "Аеротермостат на Прогальский. Рефлекторни, топлоспестяващи кошери с особени свойства". Автор Прогальский Ф. М.(превод).  Приложени са 10 снимки.

169/27.06.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван докладът на Прогальский Ф.М. в България през 2006 г (преведен) "Въздействие на аеротермостата на Прогальский на отглеждането на пчелите и смяната на приоритетите в развитието на пчеларския отрасъл". Приложени са и 10 снимки.  

168/20.06.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преводния материал на Николай Поросятников "Големите пчелини на Канада". Авторът предлага и 7 снимки.

167/13.06.09 В раздела "Пчеларски технологии" са публикувани преведените материали на Коновалчук А.Т. "Източници на промишленото пчеларство в Русия. Беседа с Цебро В.П." и веднага след него "Календарен план на работа с месечните (включително и по дни) задължения на пчеларя, който работи по технологията на В.П. Цебро" и "В.П.Цебро - Мастер Клас".

166/22.05.09 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван преведения материал с автор проф. Кашковский В.Г. "Кемеровската система за отглеждане на пчели".

165/16.05.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведения материал на Тукоев Л.Д. "Шкафове за изсушаване на цветен прашец".

164/09.05.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преведения материал "За истинската цена на меда и на труда на пчеларя" на В. Ракитин.

163/02.05.09 В раздела "Пчеларски технологии" са публикувани преводните материали на В. Давыдов "Приготвяне, съхранение и използване на брашно от борови иглички за борба с вароатозата при пчелите" и на Ю.Н. Куликов "От вароатозата можем да се избавим с природни средства", които са разположени един след друг.

161/28.03.09 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" са публикувани статии свързани с нивото на част от физиотерапевтичните електро апарати през 80 - те години в България"

162/18.04.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван преводния материал на Иван Парашкевов "Ракът по принцип "не ходи" при пчеларите".

160/11.04.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Кога трябва да се поставят рамки с восъчни основи за градеж"? , "Пчеларството - това е състояние на душата", "Налитане на отводка с оплодена майка", "Как да увеличим пчелина два - три пъти".

 

159/21.03.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Задачите на пчеларството на новия етап или как да се оцелее в днешно време", "Как да се изкарват пари от пчеларството в днешно време"?

158/01.01.12 В раздела "Полезна и забавна информация за начинаещите от статии на схеми и устройства с елeктро, радио и електронен характер, част от които с приложение и в пчеларството" са публикувани описания на няколко схеми на подобни устройства. След тях са публикувани  схемите на "Транзисторен сигнализатор за роенето на пчелите", "Автомат за установяване роенето при пчелите", "Устройство за отнемане на пчелната отрова от пчелите".      Добавени са още 8 устройства в Статия 158_1Добавени са още 14 устройства в Статия 158_2  Добавени са още 8 устройства в Статия 158_3.   Добавени са няколко устройства в Статия 158_4.   Добавени са няколко устройства в Статия 158_5. Добавени са устройства в Статия 158_6  Добавени са устройства в Статия 158_7 . Добавени са устройства в Статия 158_8 . Добавени са устройства в Статия 158_9 . Добавени са устройства в статия 158_10 . Добавени са 17 снимки на електронни компоненти в различни "житейски" ситуации в Статия 158_11. Добавени са 14 снимки на фигурки (изработени от разноцветни кабели) в различни "житейски" ситуации в Статия 158_12.Добавени са устройства в Статия 158_13. Добавени са устройства в Статия 158_14. Създадени са статии с номера от 158_15 до 158_23.

157/07.03.09 В раздела "Физиотерапия, Фитотерапия , Апитерапия" е публикувана статията на Лилия Лозанова - "Пчелен кошер в лекарския кабинет". (нова)

156/28.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на В. Кривчиков - "Етапи на повишаване на качеството на пчелните семейства на пчелина".

155/21.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на В. Кривчиков - "Практически съвети за пчеларите".

154/14.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на В. Кривчиков - "За новия подход в пчеларството".

152/07.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Технология на успеха", "За какво още служат пчелните пити"?, "Пожалете пчелата"!. (преводни, които са разположени една след друга)

150/10.01.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Пчелите или медът", "Приоритетите в пчеларството", "Какво е това силни пчели?"(преводни, които са разположени една след друга).

149/20.12.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Василий Люляков - "Приложение на подгряването на кошерите - моята система". Поместени са 3 фотографии (нагревателната плочка от двете страни и терморегулаторът, разположен в празен, имитационен кошер).

148/13.12.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на Николай Поросятников - "Полесье. Колоди в блатиста местност, обрасла с дървета" (превод). Поместени са и 10 фотографии на кошери - колоди и стара лебедка за повдигането и.

147/06.12.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материала на Йосиф Паздер и Мацей Рысевич (превод) - "Малък кошерен бръмбар".

146/06.12.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материал от  Электронный журнал „Элементы большой науки” (превод от руски) - "Като вземат решение пчелите отчитат своя минал опит и времето от денонощието".

137/27.09.08 В раздела "Видове мед" са публикувани двете статии "Неизучените свойства на меда" на Ю.А.Черевко и Носовицкий П.Б., също така и отзива (мнение - отговор на тази статия) "В защита на меда" на А.Новиков (преводи).

136/20.09.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на С. Ангелов (превод) - "Предлага Тодор Итов".

29.11.08 Създаден е разделът "Малки обяви свързани с пчеларството"

145/29.11.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на А. Орчинский "Оригинална подобрена, гнездова (ДБ с височина h = 300 мм) рамка"(превод). Поместени са 24 фотографии

13.12.08 В раздела "Пчеларски хумор" са добавени 11 фотографии и рисунки на симпатягата разузнавач Щирлиц от филма "17 мига от пролетта".

143/15.11.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Александр Обновленный "Хочу быть пчеловодом".

142/08.11.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията "Митовете за меда" на Новиков В.Б (превод).

101/01.11.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Л.Н. Янушкевич, Н.Н. Микульский, Г.В. Антипов - "Разделителна (ханеманова), решетка". Веднага след нея е публикувана статията " Зависимост на медопродуктивността на пчелните семейства от използваната конструкция на кошера при употребата на разделителна (ханеманова) решетка" на Александър Вл. Ткачев (превод).

140/18.10.08. В раздела "Видове мед" е публикувана статията на Андржей Ниедвицки "Крем - мед" (превод) и веднага след него - част от "Окончателен отчет в канадски съвет по меда" - "Крем - мед" (превод).

139/11.10.08. В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на Николай Поросятников "За продажбите на меда и не само това" (превод).

 

141/25.10.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев "Месечни задължения на пчеларя през Ноември".

140/18.10.08. В раздела "Видове мед" е публикувана статията на Андржей Ниедвицки "Крем - мед" (превод) и веднага след него - част от "Окончателен отчет в канадски съвет по меда" - "Крем - мед" (превод).

139/11.10.08. В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на Николай Поросятников "За продажбите на меда и не само това" (превод).

151/27.12.08 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев "Месечни задължения на пчеларя през Януари".

150/27.12.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на "В. Кривчиков" - "Пчелите или медът".

149/20.12.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Василий Люляков - "Приложение на подгряването на кошерите - моята система". Поместени са 3 фотографии (нагревателната плочка от двете страни и терморегулаторът, разположен в празен, имитационен кошер).

148/13.12.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на Николай Поросятников - "Полесье. Колоди в блатиста местност, обрасла с дървета" (превод). Поместени са и 10 фотографии на кошери - колоди и стара лебедка за повдигането и.

147/06.12.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материала на Йосиф Паздер и Мацей Рысевич (превод) - "Малък кошерен бръмбар".

146/06.12.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикуван материал от  Электронный журнал „Элементы большой науки” (превод от руски) - "Като вземат решение пчелите отчитат своя минал опит и времето от денонощието".

29.11.08 Създаден е разделът "Малки обяви свързани с пчеларството"

145/29.11.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на А. Орчинский "Оригинална подобрена, гнездова (ДБ с височина h = 300 мм) рамка"(превод). Поместени са 24 фотографии

155/21.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на В. Кривчиков - "Практически съвети за пчеларите".

154/14.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на В. Кривчиков - "За новия подход в пчеларството".

153/31.01.09 В раздела "Сезонни и месечни задължения на пчеларя" е публикуван материал от календарния справочник на Любен Радоев "Месечни задължения на пчеларя през Февруари".

152/07.02.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Технология на успеха", "За какво още служат пчелните пити"?, "Пожалете пчелата"!. (преводни, които са разположени една след друга)

150/10.01.09 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани статиите на В. Кривчиков - "Пчелите или медът", "Приоритетите в пчеларството", "Какво е това силни пчели?"(преводни, които са разположени една след друга).

 

135/13.09.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на С. Ангелов (превод) - "Пчелни семейства с периодически отсъстваща майка".

134/06.09.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" е публикувана статията на С. Ангелов (превод) - "Радиацията и пчелите".

06.09.08 В раздела "Пчеларски инвентар" към Статия N79 преименувана в "Пчеларски разработки, хрумвания и изобретения, свързани с пчеларския инвентар" са добавени преведените материали:  "Метод за електрическо нагряване на пчелите, реализиран с проста конструкция" на Е.Ф.Янченко и "Електронагревател за кошери на А.Г. Обертынский", "Защита от синигери през зимата на В.В.Никитюк,"Две преси - восъкотопилки с вода" на М.П.Петров и "Домашна восъкотопилка също с вода" на В.С.Сорокин "Моят помощник подемника (повдигач на корпуси и надставки)" (вариант 1) на С.В.Калашников и "Малка механизация. Моят помощник подемника (разглобяем и преносим - кран) за корпуси и надставки" (вариант 2) на Н.Ф.Полевода,  в Статия 79_1 са публикувани преведените материали на Н.В.Улянич "Универсална пчеларска рамка на Улянич", "Гравитационна поилка за пчели на" В.А. Никоненко, "Изпит на зрелост при нападение от пчели" на В.С. Шаров, "Просто приспособление с колело от велосипед за преместване на кошери или части от тях"на Е.Ф. Янченко, "Просто приспособление за хващане на майки" на В.Д.Анферов.

129/13.09.08 В раздела "Размисли и идеи за пчеларството" са публикувани трите материала - "Научете се да се разбирате със съседите" на А.Панышин и "Моите съседи са мои приятели" на А.П.Басов, "Или пчели или кокошки" на И. Брык.

128/28.06.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от книгата на Бижо Бижев "Отглеждане на пчели" - "Неприятели на пчелите".

127/21.06.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от книгата на Бижо Бижев "Отглеждане на пчели" - "Ненормалности при отглеждането на пчелите".

126/21.06.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от книгата на Бижо Бижев "Отглеждане на пчели" - "Зоохигиена на пчелите".

125/21.06.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван материала на З.Г.Мингазов - ""Кофа" (цилиндър) от ситна мрежа за облитане на пчели".

124/14.06.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван материала на В.П.Батаев "Нестандартно приспособление за подсилване на няколко пчелни семейства с пчелите от голям рой".

123/14.06.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от книгата на Бижо Бижев "Отглеждане на пчели" - "Преглеждане на пчелните семейства".

122/14.06.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от книгата на Бижо Бижев "Отглеждане на пчели" - "Изкуствено роене".

121/14.06.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от книгата на Бижо Бижев "Отглеждане на пчели" - "Основни правила за работа с пчелите".

120/07.06.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Милош Чорбик - "Вариант на сушилня за полен".

119/07.06.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.И. Бельских (сп. Пчеловодство) - "Подхранванията със захар: принудителна мярка ли са или част от технологията?"

118/31.05.08  В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на С.Ангелов (превод от сп. "Пчеловодство") - "Обработка и съхранение на пчелните пити". Веднага след нея е поместен преводния материал на В.М. Чечевицкий (сп. Пчеловодство) "Споделен опит за съхраняване на пчелни пити", който е на същата тема.

17.05.08 Към Статия 6 "Евтин станок за разпечатване на пчелни пити" (след него) е публикуван материала "Нестандартна, кръгла вана за отделяне на меда от восъчните отпечатки при разпечатването на пчелни пити", която е на същата тема.

117/10.05.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикуван материала от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев - "Двукорпусно отглеждане на пчелите в ДБ кошери".

116/26.04.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от Kалендарния справочник по пчеларство на Любен Радоев - "Снабдяване с инвентар и материали за пчелина".

115/26.04.08 В раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството" е публикувано началото на статията "Варианти на регулатори на обороти, температура, осветление и мощност и др. с тиристори, динистори, симистори или техните еквиваленти".115/13.01.12 Към Статия 115 "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които са приложими и в пчеларството" са добавени още кратки описания на подобни устройства, общият брой на които вече надхвърли 1000.  Списък на заглавията им в Статия 115, Статия 115_1,  Статия 115_2, Статия 115_3, Статия 115_4Статия 115_5 ...  , Статия 115_72 Статия 115_73 Статия 115_74(нова) е предложен в раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството" и в началото на Статия 115 също. Към направените подборки от схеми са добавени още 10 електронни устройства.

 

26.04.08 Създаден е разделът "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството"

114/19.04.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев - "Определяне на размера на пчелина, избиране на място за него, разполагане на кошерите в пчелина".

113/12.04.08 В раздела Пчеларски инвентар е публикувана статията на Иван Парашкевов - "Вариант на декристализатор на пчелен мед".

112/06.04.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материал от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев -"Състав на пчелното семейство. Развитие на пчелите, майките и търтеите. Живот и дейност на пчелите и пчелното семейство. Мерки за поддържане на силни пчелни семейства. Болести, неприятели и отравяния на пчелите".

111/30.03.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материала - "Много полезен пчеларски форум със специален раздел за начинаещите пчелари".

110/24.03.08 В раздела "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар" е публикуван материала - "От "старите" години на сп. Пчеларство - учебна програма за курсовете по пчеларство - втора професия".

24.03.08 Създаден е разделът "Информация, която е полезна за начинаещия пчелар"

 

106/01.03.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикуван материал от Интернет - "Крем мед".

29.02.08 В раздела "Пчеларски сайтове" под сайта с N4 "Обьединенный пчеловодческий форум" е публикувана на руски език рецепта на стимулираща напитка (коктейл)  от форума (автор Валент) за повдигане "тонуса" на мъжа и той да се намира в "спортна форма".

27.02.08 В раздела "Пчеларски сайтове" са добавени още 16 интересни, пчеларски адреса. Общият им брой е вече над 100 броя.

104/25.02.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Джеймс Э. Тью (Государств. университет штата Огайо) - "Старые пчелиные матки и старые рамки". Следует ли ежегодно менять матку?

103/24.02.08 В раздела "Видове мед" е публикувана статията на О.Н. Маншенков - "За целебните свойства на нагрявания мед".

24.02.08 В раздела "Пчеларски сайтове" са добавени още 12 интересни, пчеларски адреса.

23.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на М.В. Пареев - "Принципна схема на вариант на регулатор на температурата на шпорчето за използването му при монтаж на восъчни основи с помощта на поялник". Материалът е публикуван заедно със Статия 14, която е на същата тема.

22.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар"  е направена отделна връзка със страница от Статия N3 "Най - често задаваните ми въпроси за програмируемия електронож за разпечатване на пчелни пити с едно или две метални остриета".

21.02.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е направена отделна връзка с превод на статията на известното списание FORBES "Дресировчици на пчели" с автор Анастасия Жохова за компютърната, пчеларска програма "Пчела - 1" (статията е написана през август 2004г.). На сайта преведеният материал е публикуван в Статия18.

20.02.08 Към Статия 102/18.02.08 са добавени материалите: Бракуване на старите и негодни пити. Как да се постъпи с търтовъчните семейства през ранна пролет? Признаци, които наподобават търтовъчност. И трите са от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев.

19.02.08 Към Статия 102/18.02.08 са добавени материалите: Стесняване и затопляне на гнездата. Пролетно подхранване със захарен сироп. И двата са от Календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев.

18.02.08 Създаден е разделът: "Сезонни и месечни задължения на пчеларя".

16.02.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е направена отделна връзка със страница от Статия N18 - "Най - често задаваните въпроси за пчеларските програми Пчела - 1 и Пчела - 2 Професионал".

101/15.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Л.Н. Янушкевич, Н.Н. Микульский, Г.В. Антипов - "Разделителна (ханеманова), решетка".

100/14.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на В.Г. Кустиков - "Терморегулатор за кошери с ел. нагреватели в бутилки от шампанско".

13.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван материала на Е.В. Артемьев - "Устройство за монтаж на восъчни основи на зателени рамки с помощта на шпорче и поялник". Материалът е публикуван заедно със Статия N 14, която е на същата тема.

12.02.08 В раздела "Видове мед" е публикувана статията на Ю.Сенчук - "Още няколко думи за слънчогледовия мед". Материалът е публикуван заедно със Статия N31, която е на същата тема.

99/11.02.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Г.Ф. Таранов - "Влияние температуры на жизнедеятельность пчел".

98/10.02.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на В. Кашковский - "Кемеровская система ухода за пчелами".

09.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.Ф. Загретдинов и С.С. Ардаширов - "Помогнете на своите пчели". Публикувана е и статията - "Вариант на подхранване на пчелите през зимата", автор Н. Копытков. Материалите са публикувани заедно със Статия N96, която е на същата тема.

97/08.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на И. Шабрашов - "През зимата на пчелите им е нужен въздух".

96/07.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.В. Селицкий - "Подхранване с участието и на белтъчини и зимуването". Публикувана е статията на А.Ф. Загретдинов и С.С. Ардаширов - "Помогнете на своите пчели". Публикувана е и статията - "Вариант на подхранване на пчелите през зимата", автор Н. Копытков.

06.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на М.Н. Хащивский - "Въздушен коридор за отвеждане на влажния въздух от кошера". Материалът е публикуван заедно със Статия N69, която е на същата тема.

05.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Н.К. Мосин "Вариант трети за вентилация на кошера през зимата". Материалът е публикуван заедно със Статия N69, която е на същата тема.

95/04.02.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Г.Ф. Таранов - "Что такое старение сота".

94/03.02.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на В.Г. Яковлев - "Рояването, предотвратяване и ликвидиране".

02.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на П.А. Власов - "Вариант втори за вентилация на кошера през зимата". Материалът е публикуван заедно със Статия N69, която е на същата тема.

93/01.02.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Н.Л. Исупов - "Дръжки за кошери".

92/31.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Р.П. Цурикова - "Устройство за работа с тел за рамки - просто и удобно".

91/30.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на В.П. Белоус - "Методы пчеловождения".

90/29.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на М. Подольский - "Метод Чайкина".

89/29.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Т. Целищева - "О методе Блинова".

88/28.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на А.И. Волохович - "Метод Волоховича". Заедно с този натериал е публикуван също и такъв на журналиста А.Б. Ловен, който е помагал по време на пашата на А.И. Волохович при формирането на 5 - 6 етажните пчелни семейства - гиганти.

87/27.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията "Медолечение" - информацията е от Интернет.

86/26.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Игорь Удовиченко (Удав) - "Батарейный метод Удава".

85/26.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на А.Д. Ухатый - "Вариант на покриващо платно за преглеждане на кошери".

84/25.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Н.А. Дубровин и С.С. Шашкин - "Устройство за разливане на мед от гюм за мляко".

83/24.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Л.Н. Янушкевич - "Вариант на пчеларска теглилка (везна) за кошер".

82/23.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на И. Лонин - "Как да опазим пчелните семейства от отслабване през лятото и от гибел през есента и зимата"?

81/22.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на Е.А. Кораблев - "Вариант на удобна хранилка - поилка за кошера".

80/21.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Иван Парашкевов - "Подхранване на пчелите през зимата с помощта на найлонова торбичка и подвъзглавница".

79/20.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията  Пчеларски разработки, хрумвания и изобретения"

79/31.12.09 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикуван преведен материал "Усъвършенствано пчеларско сандъче" с автор Матвеев А.М. Статията е разположена последна след останалите

78/20.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Г.Ш. Чинакаев - "Как да произведе пчеларя мед, през месец май".

77/19.01.08 В раздела "Пчеларски статии на руски език" е публикувана статията на Паул Юнгелс - "Монах и пчела" (посветена е на Брат Адам).

19.01.08 Създаден е разделът: "Пчеларски статии на руски език".

76/19.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Г.М. Воробьев - "Основата на успеха са младите майки".

75/18.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на А.Селицкий - "Доход от кошерите в каквато и да е година".

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

73/15.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на В.И. Лебедев и Е.А Мурашова - "Магазинните надставки".

72/14.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на В.Н. Матов - "Магазинната пита със запечатан мед - на масата за храна на потребителя".

71/14.01.08 В раздела "Видове мед" е публикуван материал от книгата на Ст. Младенов "Пчелните продукти - храна и лекарства", изд. 1978 (стр. 23-39): Пчелен мед; Източници на пчелен мед; Нектарен мед; Манов мед; Смесен мед; Видове нектарен мед: Мед от акация; Мед от бор; Балкански мед; Мед от глухарче; Мед от детелина; Мед от еспарзета; Мед от комунига; Мед от кестен; Мед от лавандула; Ливаден мед; Мед от липа; Мед от люцерна; Мед от мащерка; Мед от мента; Плодов мед; Полски мед, Мед от рапица; Мед от риган, Мед от слънчоглед. Мед от синап; Мед от тънколистна върбовка, Мед от тютюн".

70/13.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията от сп. "Пчеловодство" - "Ето, дойде пролетта"!

69/12.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на И.Т. Скузоватов - "Вариант на зимна вентилация през дървената възглавница и капака на кошера". "Вариант втори за вентилация на кошера през зимата", автор П.А. Власов. "Вариант трети за вентилация на кошера през зимата", автор Н.К.Мосин. "Въздушен коридор за отвеждане на влажния въздух от кошера", автор М.Н. Хащивский.

68/11.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Р.К. Галеев - "Тайни от занаята за производство на мед в хралупа тип борт".

67/10.01.08 В раздела "Видове мед" е публикувана статията на Х.Цэвэгмид - "Електропроводимост на меда".

66/10.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на В.М. Гончаренко - "Трябва ли да се ограничава снасянето на майката"?

 

65/09.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на С.С. Галина и Х.Ш. Мустафина - "Пчеларство в колоди".

64/08.01.08 В раздела "Пчеларски технологии" е публикувана статията на Н.В.Ульянин - "Три важни правила за добър медосбор".

08.01.08 Създаден е разделът: "Пчеларски технологии". В раздела "Пчеларски сайтове" са добавени още интересни пчеларски адреси.

N63/08.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на М.Н. Косарев и Р.Асылгужин - "Влагообменът в хралупата и други екологични фактори, които влияят на заселването на борти-те, изработени в естествените условия на живот на пчелите".

N62/07.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В. Ефремов - "Хора и пчели". Засяга производството на дивия башкирски мед и съдържа 17 фотографии.

N61/06.01.08 В раздела "Видове мед" е публикуван преводния материал на Иван Парашкевов - "Няколко думи за Башкирския мед".

 

06.01.08 Създадени са разделите: Видове мед; Пчеларски хумор;

N60/06.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на А.С. Сенюта - "Краят на епохата на хралупата".

N59/05.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на М.И. Кошин - "Към полемиката за хралупите".

N58/04.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В. Матюшенко - "Целта е меда, средството - пчелите в кошерите".

N57/03.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на инженера - изследовател Гусев А.Д. - "Биорезонансните технологии в пчеларството". В нея е показана известната термо-дендограма на живия организъм на 200 годишен  бор, използван от пчелите за хралупа.

N56/01.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Капунин, М.Косарев, Л.Кичаева - "В резервата Шульган - Таш".

N55/01.01.08 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на Борис Жуков - "Човек, който се грижи за (направена хралупа в дърво с корени) - борт.

N54/31.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "Поглеждайки в изчисленията".

N53/31.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "За мистификациите на И.Куклин".

N52/31.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "Ще спаси ли Г.Глазов пчеларството в Русия"?

N51/30.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "От хралупата към кошера. И обратно".

N50/29.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" са публикувани "18 изображения (фотографии) на хралупи от Интернет".

N49/28.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "Хралупа, кошер, вентилация...".

N48/27.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Г. Жаров - "Кошер-хралупа, това реално ли е"?

N47/26.12.07 В раздела "Нестандартни кошери" е публикувана статията на В.Д. Крутоголов - "Легенди и действителност за живота на пчелите в хралупа".

N46/26.12.07 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на С.Н. Павлов - "Подреждане на питите в кошера преди зазимяване във форма на пирамида".

25.12.07 Създадени са разделите: Компютърът на пчелина; Нестандартни кошери; Пчеларски сайтове; Пчеларски инвентар; Размисли и идеи за пчеларството.

N45/24.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант на регулатор на мощност за електронагреватели с цел използването му за съвместна работа с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина".

N44/18.12.07 Публикувана е статията  на Иван Парашкевов - "Вариант на терморегулатор с цел използването му за поддържане температурата на водата във вана при втечняване на кристализирал мед в буркани или тенекии или за поддържане температурата на въздуха в термокамера със същата цел".

N43/13.12.07 Публикувана е статията  с автори Пламен Иванов и Светослав Стефанов- "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка и на силата на осветление (с чешката интегрална схема МАА436) с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N42/10.12.07 Публикувана е статията - "15 схеми за управление на универсални електродвигатели с регулатори на оборотите от книгата на Р. Марстън "110 тиристорни схеми" с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N41/08.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Стъпален регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти 0%,10%,20%,30% и така до 100%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 2.

                               

N40/07.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Сдвоен ДБ кошер в бъчва с форма на срязан конус".

N39/06.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Сдвоен ДБ кошер в бъчва".

N38/05.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти от 1% до 99%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 1.

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

N36/ 02.12.07 Публикувани са "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

N35/29.11.07 Публикувани са "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

N34/24.11.07 Публикувана е статията на Ралица Петрова - "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

N33/18.11.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

Статия N32: Упростена последователност за работа с дълбокото многофункционално дъно. Необходимост от неговата употреба.Предимства. Недостатъци.

N31/01.11.07 Публикуван е преведеният материал на Иван Парашкевов -"Няколко думи за слънчогледовия мед"  Публикувана е статията на Ю.Сенчук - "Още няколко думи за слънчогледовия мед".

N30/01.10.07  Публикуван е преведеният материал на Иван Парашкевов - "Пчеларски анекдоти от Интернет".

N29/10.09.07  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Три корпусен ДБ кошер от три малки бъчвички".

N28/03.09.2007  Публикуван е преведеният материал на Иван Парашкевов - "За някои идеи, свързани с работата на пчелина". Продължение на материала с N27

N27/21.08.2007  Публикуван е преведеният материал на Иван Парашкевов - "За някои идеи, свързани с работата на пчелина".

N26/19.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант на бъркалка за сироп в стара перална".

N25/17.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вана за втечняване на кристализирал мед в тенекии".

N24/15.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Устройство за прослушване на пчелни семейства през зимата".

N23/13.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Подвъзглавница (надставка)".

N22/11.08.2007   Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Любителското пчеларство - главно работа и печалба ли е ... или има и нещо друго?"

N21/09.08.2007  Публикувана е статията заедно с преводния материал на Иван Парашкевов - "Няколко реда за ограниченията, които неизбежно присъстват в работата на любителя пчелар и рентабилността от нея".

N20/07.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

N19/05.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

N18/03.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Да използваме ли компютър в работата си на пчелина? Цел на пчеларската, компютърна програма. Основни, характерни особености и възможности на пчеларските програми - Пчела - 1 и Пчела 2 Професионал. Практически приложими примери с Пчела - 1. Списание "FORBES" през 2004г. за програмата Пчела - 1.

N17/01.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

N16/30.07.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

N15/28.07.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

N14/26.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант на устройство за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина в четири варианта". Публикуван материала на Е.В. Артемьев - "Устройство за монтаж на восъчни основи на зателени рамки с помощта на шпорче и поялник". М.В. Пареев - "Принципна схема на вариант на регулатор на температурата на шпорчето за използването му при монтаж на восъчни основи с помощта на поялник".

N13/24.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Вариант на основа (стойка) за кошер от винкели".

N12/22.07.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Електрическа, парна восъкотопилка".

N11/20.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Компромисно, дълбоко дъно в два варианта".

N10/18.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант за количка на пчелина".

N9/16.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Компромисен вариант на рамкоповдигач".

N8/14.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вана за подграване на буркани с пчелен мед на водна баня".

N7/12.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант за задвижване на хордиална центрофуга с ръчна дрелка".

N6/11.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Евтин станок за разпечатване на пчелни пити".

N5/09.07.2007 Публикуван е преведения материал на Иван Парашкевов - "Някои полезни идеи за това как непрограмиста пчелар да си направи собствен, несложен, пчеларски сайт".

N4/07.07.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "За някои идеи, необходими, ако си избираме сами вариант на електронож за  разпечатване на пчелни пити"

N3/05.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Програмируем, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити"

N2/03.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов -" ДБ кошери в бъчви"

N1/01.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - По - важните от причините за да се появи настоящия сайт. Няколко реда от и за автора на сайта. За пчеларското оборудване и ползата от неговото самостоятелно изработване (при възможност) от мераклията пчелар. За своя и придобития "чужд" опит, който може да бъде проверен на практика от пчеларя и споделен с други пчелари.

 

                главна                                  горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by