Дата на обновяване:20.03.2016

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

 

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

 

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


раздел  Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия - полезна информация (заглавията в които участват и физиотерапевтични апарати в техните варианти и подварианти с кратки обяснения, схеми и конструктивна реализация са повторени в долната част на списъка)!!! 

 

791/05.10.15 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Второто сърце на мъжа (простатната жлеза) и пчелните продукти" с автори Н.А. ПЕРЕСАДИН – професор и Н.Е. ВЕРЕМЬЕВ – лекар – сексопатолог. (нова).

607/31.05.13 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Удължете своя живот" с автор проф. Синяков А.Ф.

570/15.02.13 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Възстановяване на функциите на кръвоносните съдове с помощта на фито- и апитерапия" с автори Г.И.Сержантов - апитерапевт, И.В.Заболоцкая – лекар анестезиолог – реаниматолог, В.И.Усталков – лекар терапевт висша категория

449/27.04.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван видео (от You Tube) материал на тема "Гимнастика за Гръбначния Стълб и Болки в Гърба - видео  (след консултация с лекар)".

448/27.04.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Развитието на апитерапията е необходимо" с автор Бахтин В.С. Научно – изследов. център Пчлосервиз".

444/20.04.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Приготвяме лекарства с помощта на пчелни продукти в домашни условия" с автор А.Ф.Синяков.

420/23.03.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Хипертонична болест" с автор Н.В.Ульянич.

399/24.02.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Клинична употреба на маточното млечице" с автори Ш.М.Омаров, Б.Н.Орлов, З.Ш.Магомедова, З.М.Омарова.

371/27.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Аппарат для магнитотермии - 2 (Аппарат за магнитотермия - 2)" с автор Ю. Мединец.

369/20.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Аппарат для магнитотермии  (Апарат за магнитотермия)" с автор Ю.Мединец.

367/13.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван  материал "Простой электроакупунктурный стимулятор (Електроакупунктурен стимулятор с проста конструкция)".

366/06.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Комплексно лечение" с автор Иванова И.Р. лекар-апитерапевт, гирудотерапевт, висцерален хиропракт.

365/06.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор с омметром (Електроакупунктурен стимулатор с омметър)".

364/30.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Ефективна помощ за здравето на човека" с автори Крылов В.Н., Соколовский С.С.

363/30.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор для профессионалов (Електроакупунктурен стимулатор за профессионалисти)".

361/23.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор (Електроакупунктурен стимулатор)".

360/23.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Апи – и фитотерапия на епилепсията" с автор проф. д.м.н. Синяков А.Ф.

359/11.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Мышечный биостимулятор (Мускулен биостимулатор)".

358/11.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Рехабилитация на болните със синдром на след инфекциозна астения" с автори проф., д.м.н. Фролов В.М., проф., д.м.н Пересадин Н.А.

352/09.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Таймер для загара (Таймер при облъчване на човешкото тяло със слънчеви лъчи)".

351/09.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Лечение и профилактика на синдрома на повишената уморяемост" с автори д.м.н. Фролов В.М., д.м.н., проф. Пересадин Н.А.

350/02.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электростимулятор биологически активных точек (Електростимулатор на биологически активните точки)

349/02.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Живителната сила на пчелния подмор" с автор В.В.Смирнова.

348/25.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Целебният въздух на кошера" с автор В.Н.Корж.

347/25.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Противоболевой электронейростимулятор(Електроневростимулатор против болка)".

339/18.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Устройство для лечения магнитным полем  (Устройство за лечение с магнитно поле)"

346/18.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Средство за болен стомах" с автор проф. д.м.н. А.Ф.Синяков.

344/11.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Тромбофлебит и тромбоза" с автор Н.В.Ульянич.

338/11.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Прибор для локальной магнитотерапии - 2 (Прибор за локална магнитотерапия - 2)". Предложена е принципната схема на апарата.

337/04.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публуикуван материал "Прибор для локальной магнитотерапии" (Прибор за локална магнитотерапия). Предложени са две принципни схеми.

343/04.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Апитерапия при лечение на заболяване на простатната жлеза" с автори Г.И.Сержантов и И.В.Заболотская

342/28.10.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Ако сърцето работи "неизправно"" с автор Н.В.Ульянич.

336/28.10.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Мышечный биостимулятор" (Мускулен биостимулатор). Предложена е принципната схема на апарата.

341/21.10.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Атеросклероза" с автор Н.В.Ульянич

332/23.09.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Пчелните продукти при синдрома на хроничната умора" с автори проф. д.м.н. Фролов В.М., проф. д.м.н. Пересадин И.А.

327/16.09.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Удължете активната продължителност на своя живот" с автор А.А. Грибков. 

285/01.04.11 В раздела "Физиотерапия, апитерапия, фитотерапия" е публикуван преведен материал "Пчелните продукти при аденом (доброкачествен тумор) на простатата" с автори проф. В.М.Фролов и проф. Н.А.Пересадин

245/03.09.10 В раздела "Физиотерапия, апитерапия, фитотерапия" е публикуван преведен материал "Чудесната сила на пчелните пити" с автор Сухоруков А.Н.

243/20.08.10 В раздела "Физиотерапия, апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал - "Профилактика и лечение на депресията" с автор Пересадин Н.А.

242/13.08.10 В раздела "Физиотерапия, апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал - "Свещички на основата на пчелни продукти в урологията" с автор Сержантов Г.И.

241/06.08.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал - разговор с д.м.н., проф. по апитерапия Синяков А.Ф. "Проблеми на здравето при мъжете" с автор Шевченко А.

239/23.07.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Да укрепим имунитета" с автор Синяков А.Ф. по професия апитерапевт

237/09.07.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Глина в ръцете на апитерапевта, видове глина" с автор Рузанкина Т.В. по професия апитерапевт.

236/02.07.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Профилактика и лечение на импотентността" с автори проф. Фролов В.М. и проф. Пересадин Н.А.

235/25.06.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Факторът здравословно хранене" с автор Смирнова В.В.

234/18.06.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Профилактика на бременната и бъдещето и дете" с автор Смирнова В.В.

233/11.06.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Млечице от глина и решаване на проблеми в апитерапията с него" с автор Рузанкина Т, по професия апитерапевт.

231/28.05.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Глина в ръцете на апитерапевта" с автор Рузанкина Т. по професия апитерапевт.

230/21.05.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Сензорите (очи, уши, нос, език, кожа) трябва да бъдат хранени" с автор Рузанкина Т. по професия апитерапевт.

228/07.05.10 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван преведен материал "Медовата вода - бастион на здравето" с автор Баринова Л.Н. апитерапевт.

161/28.03.09 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" са публикувани статии свързани с нивото на част от физиотерапевтичните електро апарати през 80 - те години в България"

157/07.03.09 В раздела "Физиотерапия, Фитотерапия, Апитерапия" е публикувана статията на Лилия Лозанова - "Пчелен кошер в лекарския кабинет".

 

Статия 115_69: Пулстахометър, Захранване на електроакупунктурен апарат, Откривател на точките за акупунктура, Детектор на точките за акупунктура, Лечебно – диагностичен апарат за електроакупунктура, Електропунктурен стимулатор, Устройство за откриване на акупунктурни точки,  Ултразвуков генератор, Устройство за биологична обратна връзка, Терморегулатор за медицински цели, Електронна биологична обратна връзка, Измервател на кръвно налягане, Симулатор на ЕКГ сигнал, Индикатор на електрическата активност на сърцето, Изчисляване на процента на модулацията директно от екрана на осцилоскоп, Индикатор за аеройони, Оптоелектронен преобразувател за медицински изследвания.

161/28.03.09 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" са публикувани статии свързани с нивото на част от физиотерапевтичните електро апарати през 80 - те години в България".

336/28.10.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Мышечный биостимулятор" (Мускулен биостимулатор). Предложена е принципната схема на апарата.

337/04.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публуикуван материал "Прибор для локальной магнитотерапии" (Прибор за локална магнитотерапия). Предложени са две принципни схеми

338/11.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Прибор для локальной магнитотерапии - 2 (Прибор за локална магнитотерапия - 2)". Предложена е принципната схема на апарата.

339/18.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Устройство для лечения магнитным полем  (Устройство за лечение с магнитно поле)"

347/25.11.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Противоболевой электронейростимулятор(Електроневростимулатор против болка)".

350/02.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электростимулятор биологически активных точек (Електростимулатор на биологически активните точки)

352/09.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Таймер для загара (Таймер при облъчване на човешкото тяло със слънчеви лъчи)".

359/11.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Мышечный биостимулятор (Мускулен биостимулатор)".

361/23.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор (Електроакупунктурен стимулатор)".

363/30.12.11 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор для профессионалов (Електроакупунктурен стимулатор за профессионалисти)".

365/06.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Электроакупунктурный стимулятор с омметром (Електроакупунктурен стимулатор с омметър)".

367/13.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван  материал "Простой электроакупунктурный стимулятор (Електроакупунктурен стимулятор с проста конструкция)".

369/20.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Аппарат для магнитотермии  (Апарат за магнитотермия)" с автор Ю.Мединец.

371/27.01.12 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Аппарат для магнитотермии - 2 (Аппарат за магнитотермия - 2)" с автор Ю. Мединец.

373/03.02.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Автономный Электро Стимулятор
Желудочно-Кишечного Тракта (АЭС ЖКТ) Автономен Електро Стимулатор на
Стомашно - Чревния Тракт (АЕС СЧТ)
".

439/20.04.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Мозговой электростимулятор BrainStar (Мозъчен електростимулатор BrainStar)"

438/20.04.12 В раздела "Електронни схеми и устройства приложими в медицината" е публикуван материал "Прибор электронного массажа и стимуляции (Прибор за електронен масаж и стимулация)" с автор  Нефёдов Иван.

820/13.03.16 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" и в раздела "Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628,..., Arduino и др." е публикуван материал "Электростимулятор мышц на PIC-контроллере PIC12F629 (Електростимулатор за мускули с PIC-контролер PIC12F629)". (нова).

821/20.03.16 В раздела "Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия" е публикуван материал "Нейростимулятор (Невростимулатор)". (нова).

107. Изделия с приложение в медицината, някои от тях могат да се направят самостоятелно

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by