Дата на обновяване:05.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

ЗА НЯКОИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЧЕЛАРЯ С КОМПЮТЪРНА, ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА

 

д-р  инж  Иван Парашкевов, гр. Плевен

Статията е публикувана на сайта "Пчеларство.bg" от същия автор.

С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина. Техническият прогрес у нас навлиза и в пчеларството, независимо от съпътстващите го проблеми. Живеем в 21 век, а е известно, че част от пчеларските методи на пчелоотглеждане и инвентара си остават на нивото на 18 – 19. Пчеларството е тежък труд, който се извършва на ръка от пчеларя и заради спецификата на биологията

на пчелата не е възможно напълно да бъде автоматизиран.Един от новите пчеларски инструменти ( с огромни възможности),  засега приет от не много пчелари е компютърът. Който има възможност да избира, защо да не си позволи и най – удобния му и подходящ вариант – преносим, персонален компютър. В този си вид, той може да се намира в колата на пчеларя и да му бъде под ръка навсякъде, включително и на пчелина. Другият, също добър вариант е използването на домашният компютър, а също така и служебния такъв (при любителското пчеларство), когато пчеларят има друга, основна професия. Подразбира се, че предварително е инсталирана пчеларска програма (например “Пчела –1”  или “Пчела – 2 Професионал” на близкия до нас руски език).

На интернет – адресите (те не са единствените):

http://apis.euro-honey.com/                  

Пчеловодный портал

http://pavl2004.narod.ru/      Kомпьютер и пчелы

са разгледани кратко, малко над 10 пчеларски програми, всяка от които може да бъде полезна с нещо на интересуващия се пчелар. Те са на английски, немски, френски, руски език. Всяка е със своите характерниособености и възможности.

Известно е, че компютърът е универсален инструмент. За да бъдеизползван той с голяма полза от пчеларя, трябва да се отчетат няколко не сложни изисквания, които без претенции, че са посочени всички, са изложени в статията. Те дават възможност на пчеларя да прибави към своя набор от нестандартни инструменти и приспособления, които е събрал през годините на пчеларстването си още един – компютъра с всички възможни ползи за работата  с пчелите. Изброяваме по – важните му нови задължения:

  1. Избор и купуване на пчеларска програма.

Трябва задължително да се отбележи, че на първия Интернет – сайт, посочен в статията - “Пчеловодный портал” се предлага безплатно пчеларската програма “Пчела – 1” за 10 пчелни ДБ семейства като подарък за всеки пчелар, който използва компютър.

  1. Набавяне на компютър с възможности:

По данни от Интернет, програмата “Пчела – 1” работи даже със слаби и 2- ра употреба компютри от типа на PentiumIP100, памет 16 МВ с Windows 98. Подразбира се, че се препоръчва компютър с по – добривъзможности от написаните, например PentiumII, памет 32 MB и повече. При работата и с цитираните компютри (вече втора употреба), не е имало прекъсвания и увисвания.

За  “Пчела – 2 Професионал”, изискванията са следните: Windows 2000/XP; Pentium II 233 MHz (препоръчва се Pentium III на 500 MHz и повече. Памет 64 MB (препоръчва се 128 МВ и повече). Всеки, който е работил поне малко с компютър ще потвърди, че към днешна дата Pentium I,II,III се заменят с по – нови и съвременни машини, което означава, че цената на компютрите с указаните параметри вече не е висока.

  1. Инсталиране на пчеларската програма в компютъра на

пчеларя от компютърен специалист. Някои пчелари, които са работили с компютър продължително време, също могат да се справят.

  1. Прочитане на особеностите за работа с програмата и 

нейните възможности. Тъй като аз съм работил с “Пчела – 1”,

мога да дам положителното си мнение за нея и да посоча място, където други пчелари са изложили своето и са задавали въпроси към авторите, свързани с експлоатацията и – “Пчеловодный портал” и в него “Международный форум пчеловодов”.

  1. Подготовка на приспособление (тетрадка или нещо

подобно за записване на резултатите от всеки преглед на кошерите на пчелина, което се закачва на врата на пчеларя, заедно с химикалката или молива. Записаните в тази работна тетрадка данни след всеки преглед, в същия ден или след няколко, трябва да бъдат въведени в компютъра на пчеларя в пчеларската му програма. Трябва да се отбележи, че различните пчелари подхождат по свой начин. Някои закачват картон с прикрепени листчета на него, други по друг начин. Аз мога да разкажа кратко за този, който използвам и от който съм доволен. Идеални неща няма. Купих си тетрадка, малък формат от 80 листа, на която листовете са хванати от тел с форма на пружина.

При прегледа на кошера, пчеларят преценява и записва за всяка пита, количеството на меда и пилото в проценти, след което го въвежда в компютърната, пчеларска програма. Компютърът с пчеларска програма, като още един инструмент с много възможности в помощ на пчеларя.

През нея може да се прекара гъвкав, многожилен проводник, който да се върже в кръг, според телосложението на пчеларя и да може да се  закачва на врата му. Същото се отнася и за химикалка или молив, които заедно с тетрадката да висят около гърдите му за да са му под ръка.

Работата с тези допълнителни приспособления никак не е сложна. Изважда се първата пита от кошера, разглежда се от пчеларя и веднага след поставянето и обратно, се записва количеството на меда и на пилото на нея в проценти. Предварително за всеки кошер на пчелина в тетрадката или на картона (кой както предпочита) се подготвят таблици. Някои пчелари  ги разпечатват на принтер и си ги изрязват като отделни листчета. Тук вариантите и предпочитанията са много за да бъдат разглеждани всички. Главното е след направения преглед, пчеларят да има данни за всяка пчелна пита от кошера с който току що е работил и да може тези данни да ги въведе в компютъра си, когато реши да направи това.

 

         Примерният вид на таблиците (заедно с въведените данни по време на прегледа) е следният: Например

 

ДБ кошер №12 (с 12 пчелни пити)

Изходни данни от 26.03.2005г.

N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 1 3 2 2 2 2 3 4 7 7 5 4 умножено по 10
% пило 0 0 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 умножено по 10

След въвеждане на тези данни в компютъра, програмата ще изчисли количеството на меда (15,88 кг) и на пилото (1,20кг), числа, които пчеларят е задължен да следи и да сравнява с тези на другите кошери през този сезон и ако има възможност и през минали сезони. Програмата използва въведените данни за много други неща, (различни графики, препоръки, прогнозиране, разрези на кошерите с разположението на меда и пилото по всяка пита  и др.), които са описани в статии, посветени на тях, в описанието и за работа и тук не ги разглеждаме.

  1. Въвеждане на записаните в работната тетрадка данни в пчеларската, компютърна програма.

Както беше отбелязано, това може да стане или в края на работния ден на пчеларя или след няколко дни, както му е удобно на него. Тук изискването е, това да не се отлага до “безкрайност”, защото след 14 дни идва следващия преглед на кошера. Трябва да се въвеждат нови данни за следващото му състояние след 2 седмици и така се губи времето за размисъл от пчеларя след предишните такива. Ако не се въвеждат редовно данните в програмата, няма да се използват нейните предимства. Никоя програма не работи без изходни данни. А пчелар, който няма време за кошерите си и за информацията получена от тях ... не е точно пчелар, а нещо друго.

  1. Няколко десетки минути работа с пчеларската програма. Лично мое мнение изразявам, че това не е

задължение, а е удоволствие закойто и да е мислещ пчелар склонен към анализ. На всеки, който преглежда кошери е известно, че като се прегледат няколко десетки кошера и не се записват резултатите от прегледите, за всеки следващ кошер се създава зрителен ефект за всеобщо благополучие на пчелните семейства. Пчеларската програма в това отношение, поставя тези неща на своите места. Пред монитора, пчеларят може на спокойствие да разгледа разрезът на всеки кошер и всички таблици и графики, които програмата предлага. Така погрешното впечатление за “всеобщото благополучие” на всички кошери се разсейва и може да се мисли и работи с всяко нуждаещо се от намеса семейство поотделно. Тази информация, пчеларят я получава от монитора на компютъра и си прави планове за отстраняване на набелязаните проблеми. Слушал съм от познати пчелари изрази от рода на: “Абе, горе – долу са добре”, “И така ще карат”. Само един поглед в монитора е достатъчен, тези неща да не бъдат говорени. Програмата след запитване от пчеларя, подрежда кошерите по необходим на него признак (мед, пило, възраст на майките, последни прегледи и др.) и той вижда на монитора, бързо и нагледно какви кошери изискват допълнителни мероприятия от негова страна. Може да си разпечати някаква интересуваща го информация на принтера или да си препише от монитора, какво и кога да работи с всеки от кошерите си.

         Не е едно и също да се правят изводи за състоянието на пчелните семейства на пчелина, когато пчеларят е прегледал няколко десетки кошера и едва се държи на краката си от умора и когато е пред мониторана спокойствие, защо не с чаша кафе в ръка, няколко дни след прегледите.

  1. При свалянето на пълните магазинни пити за центрофугирането и, пчеларят не трябва да забравя,

да въведе данни за количеството на меда на всяка пита. Така програмата ще може да изчисли количеството на произведения мед от всеки ДБ (При “Пчела – 2” и от други системи кошери)  кошер и от пчелина като цяло в края на сезона.

  1. Задължително е  интервалите между прегледите на кошерите да

са на 14 дни, особено от около края на март до началото на юни. Разбира се нищо лошо няма да се случи, ако пчеларят прави прегледите си например на 12 или примерно 20 дни, но всяко отлагане си върви с последствията и 20 – те дни след допълнително забавяне, стават месец и повече и тогава възниква въпроса, защо да се използва програмата, след като с поведението си, пчеларя не допринася за подобряване

състоянието на пчелина си и без компютър?

       Всеки уважаващ себе си пчелар, ако не е привърженик на

рояването, а на получаването на максималното, разумно количество мед от всеки кошер, както беше отбелязано, трябва да преглежда ДБ семействата си (всяка пита) не по – рядко и не по – често от 14 дни от първия пролетен преглед до началото на първата главна паша. След като тя започне, примерно от началото на юни и до края и, например до средата на месец август, не е необходимо да се преглежда всяка пита от кошерите. Това подробно е обяснено в описанието за работа с програмата и ако той иска да съкрати част от прегледите при определени условия може да използва функцията - прогноза. Дали да проведе изравняване по мед и пило, месец преди главната паша, също така само по мед през есента, при подготовката за зазимяването и с кои кошери, пчеларят ще реши сам.

 

 

  1. Да се следи за състоянието на компютъра. Задължението е универсално и се отнася за всеки

 инструмент. Ако компютърът не е изправен, работата с пчеларската програма, както и с всяка друга ще бъде затруднена или невъзможна. В такъв случай се търси помощта на компютърен специалист. Самата програма “Пчела – 1” се показва като много добър помощник в работата на пчеларя и забележки към работата и не е имало до сега.

11. Желателно е ползването на Интернет. Така пчеларят може да прочете сам, какво казват други пчелари за ефекта от използването на пчеларската програма, да сподели своя опит и да посещава всички пчеларски и други сайтове, които предлагат интересна за него информация, от областта на пчеларството и извън нея.

 

         Описаните задължения, както се вижда не са нито трудни, нито невъзможни за изпълнение. Съобразяването с тях, дава възможност на пчеларя да работи с пчеларска програма и съответно да увеличи своите възможности с възможностите, които тя му предлага и съответно компютъра. Обемът на информацията по този въпрос е твърде голям за да бъде изложен едновременно кратко и пълно. На който пчелар му е интересен материала, може да намери в Интернет – сайта “Пчеловодный портал”, възможностите и особеностите за работа с пчеларските програми  “Пчела – 1” и “Пчела – 2 Професионал”. В обобщен вид преимуществата от използването на такъв мощен инструмент като компютъра, при отчитането и планирането дейността на пчелина, могат да бъдат представени по следния начин: (без претенции за пълна изчерпателност и за пълно обяснение на всяка възможност, която получава пчеларя, използващ компютър, поради големия обем на информацията)

1.     На основата на изходните данни, които пчеларят е получил от пчелина след провеждането нареднияпчелина след провеждането на поредния преглед на кошерите си, пчеларската програма му позволява да се справи с висока точност с един сериозен проблем – неравенството на развитието на пчелните семейства.

Програмата дава съвет в каква пропорция да се преместят  пити с пило (яйца и какавиди на пчели) и мед от силни в слаби, пчелни семейства от различни кошери, но с компютърна точност. След намесата на пчеларската програма, около месец преди главната паша, над 90% от пчелните семейства от пчелина имат равни стартови условия по количеството на пилото и меда си и те са приблизително толкова, колкото на приетия за “идеален” за дадената технология и район кошер. Проведеното изравняване на възможностите им, при това с компютър е доказан метод за увеличаване на медопродуктивността. В сравнение с пчелините в които не се провежда изравняване, при прочие равни условия, тя е около 1,5 – 2 пъти по – голяма. Заедно с това се получава съпътстващ, положителен, противороеви ефект. Той не е нещо измислено за да звучи добре, а е следствие от редовните прегледи през 14 дни, навременните намеси от пчеларя за отстраняване на възникнали нередности в кошерите и направеното изравняване, но не “на око”, а с помощта на компютър.

Същото се отнася и за изравняването само по мед през есента от пчеларя преди зазимяването на кошерите. Направените от него прегледи в края на лятото и началото на есента ще му дадат информация, кои кошери се нуждаят от допълване на запасите им. Пчеларят ще вземе решение дали да проведе изравняване само по мед или да направи подхранване, така, че в зимата всичките му ДБ кошери да влезат с хранителни запаси по – големи, например от 12 – 14 кг. С други думи ще се появят номера на кошери с които той няма да работи, тъй като техните хранителни запаси ще са достатъчни. В дадената ситуация са интересни останалите пчелни семейства, количеството на техните запаси и какво точно да направи пчеларя с тях за да презимуват успешно. Известния от литературата метод за изравняване на възможностите на пчелните семейства, реално с помощта на компютъра се упростява и става достъпен и за начинаещия пчелар. Простото увеличаване на броя на семействата, без да се използва изравняване, а защо не и с компютър е разорително за пчеларя. Ако всички кошери са с равни възможности, то техния брой може да е между 1,5 и 2 пъти по – малко от тези на пчелар, който не се интересува от възможностите на изравняването, притова направено точно с помощта на компютър (при еднакви други условия).

Компютърната, пчеларска програма се явява като гарант за точността. От пчеларя се иска да въведе точно изискваните от нея изходни данни. За това, лично за авторите на програмата, а и за многото пчелари, които я използват най – важната нейна функция  е изравняването. Не е възможно “на око” пчеларят с висока точност да премести нужните пчелни пити от едни кошери на необходимите им места в други. Затова и задачата е възложена на компютъра.

При произвеждането на меда за продаване и за свои нужди, вече е съвсем реално и възможно да се използва и пчеларска програма, като инструмент в работата на пчеларя.

Целта на повечето пчелари, така също и на пчеларската програма е да се получи повече мед от каквото и да е количество пчелни семейства или с други думи да се получи максимална медопродуктивност от пчелина. С помощта на програмата се отива по -

напред в това отношение. Ясно е, че повече мед може да се получи, като се използват различни методи (създаване на медовици, на Озеров, увеличаване на броя на кошерите и др.) С пчеларската програма, високата медопродуктивност се получава не за сметка на увеличаването на пчелина, а точно обратното.

Както беше отбелязано, да се използват минимално количество кошери, които да съберат толкова мед, колкото събират 1,5 – 2 пъти повече пчелни семейства в същите модели кошери от други пчелари от същата местност, които не са изравнявани. Доказателството е свързано с използването от пчеларя на функциите изравняване и прогнозиране.

Обещаното увеличение на медопродуктивността в 1,5 – 2 пъти се получава от това, че е проведено изравняване на възможностите на всички кошери от целия пчелин, а не от единични такива, които са се показали като лидери с възможностите си.

2.     Програмата дава в удобен вид информация за анализ на ситуацията

на пчелина и съхранява данните от прегледите на пчеларя от всички сезони, през които той е работил с нея. Получава се добра база данни,която се отнася за собствения пчелин на пчеларя и с нея е много удобнои нагледно да се работи. Дневникът не е отменен. Той се използва за фиксирането на събития и мероприятия от работата на пчеларя, но вече с възможностите на компютъра. Анализът се извършва в главата на пчеларя. С други думи – той работи с ръцете си както и по – рано, а с главата си много по – ефективно, отколкото преди да започне да използва пчеларската, компютърна програма. За пчеларя е удобно да направи по – добър анализ за пчелина, като използва компютъра с графиките, таблиците и разрезите на кошерите си. Веднага се вижда какво не е направено и какво може да се направи с всяко пчелно семейство.

Осъвременен е вариантът на пчеларски бележник, данните в който се натрупват от година на година. Никой не пречи на пчеларя да се ориентира по тези данни (по съответните разрези на кошерите) през един сезон или на такива от няколко сезона и да сравнява. Неговият опит като  пчелар, може само да му бъде от полза и никой не може да му го отнеме. Това, че електронния дневник е по – нагледен и по – удобен, отколкото на книжен носител, не трябва да се доказва – очевидно е.

Пчеларският компютърен бележник (дневник) е реализиран нагледно, може бързо да се намери, какво и кога е направено от пчеларя с всяко, конкретно семейство, веднага се виждат от главната таблица

показателите на меда за продаване, пилото, меда в гнездото и т.н., което е много удобно. Лесно е с програмата да се подредят кошерите по зададен от пчеларя параметър, който най – много го интересува в момента (количество на меда в гнездата, количество на пилото, възраст на майките и др.).

3.     При равни други условия, пчеларя, използващ компютър може да

“изцеди” допълнителни килограми мед от всеки кошер, поради това, че програмата му помага да приведе възможностите им до тези на приетия за “идеален” за дадената местност и технология. С други думи – кошерите на пчелина му стават почти еднакви по възможности в началото на главната паша. Съответно те произвеждат мед в почти еднакво количество, равно на това, което би произвел “идеалния” за региона и местността. Така получените резултати, като числа от тук нататък трябва да се поддържат през всички следващи сезони и да се търсят начини да се увеличават. Разбира се, всичко това е възможно при навременни грижи и благоприятни природни условия.

4.     Предвиден е календар (в два варианта) за отглеждане на пчелни майки  с подходяща анимация за състоянието на майката.

5.     Предвидена е възможност за записване на всякакви коментарии в свободен текст от пчеларя. Ако той не трябва да забрави нещо или се налага следващия път да извърши някакво действие, може да си го запише в предвиденото за целта място.

6.     Програмата не налага своето мнение на пчеларя и лесно работи с която и да е ДБ технология на отглеждане на пчели. Дали да използваа изравняването или прогнозирането – това индувидуално го решава всеки пчелар. Подразбира се, че при “Пчела – 2”, технологията, можеда е и многокорпусна.

7.     След “Пчела – 1”, от средата на 2005 г. се предлага следващата и версия “Пчела – 2 Професионал”. Особеност на новата версия е

възможността и за правене на пресмятане на разходите за организация и издържане на пчелното стопанство. “Пчела – 2” отчита интересите на т.нар. промишлени пчелари за които производството на мед е основния източник на доходи. Програмата управлява стотици кошери от различен вид, а така също разположени в различни места кошери от пчелина на един пчелар. В нея е предвидена е  и възможност за двусемейно пчелоотглеждане. Както се подразбира, възможностите на “Пчела – 1” влизат в нейните такива. Други пчеларски програми, способни да анализират и да прогнозират развитието на пчелното семейство, към днешна дата не са създадени.

8.      Програмата работи в който и да е район. Не е необходимо в нея да

се внасят данни за местонахождение на пчелина, климатични особености и др. подобни. Тя се ориентира по датите на прегледите, по развитието на целия пчелин от преглед към преглед. Тъй като развитието на  пчелина зависи пряко от природните условия, затормозяване на развитието на пчелните семейства ще има при лошо време и обратно...

 

 

 

 

         Програмата оценява конкретните въведени данни - възраст, порода на майката, размер на кошерите, рамките и всички данни за времето и пашата взема от 2 прегледа с редуване през 14 дни и прави анализ не по отделния кошер, а по пчелина в цяло и едва след това изчислява за всеки кошер прогнозата. Тя не работи по “идеализиран” модел, а по резултатите от прегледите. А “идеалния” модел се изгражда за всеки индувидуален пчелин на всеки пчелар, а не по абстрактен шаблон. Ако пчеларят подробно е отработил поне един сезон в неговите местни условия, то прогнозата в следващите години, ще бъде още по – точна ( над 95%), тъй като програмата се адаптира именно по климатичните особености на пчелина, изхождайки от производителността на пчелните семейства на целия пчелин в първата и последващите години на работа с програмата. Тя ще изпълни точно прогнозата, ако по време на работата с кошера, не се смачка майката, не се случи наводнение, земетресение, нещо, от което програмата не може да предпази.

9.     Независимо от това дали пчеларят е използвал функцията прогноза или не, при излизането си от програмата, ако се предвижда рояване, програмата ще му съобщи за това и ще посочи вероятния срок за това и номера на съответното пчелно семейство.

10.  С програмата е реално да се проиграят ситуации, как би се

развивал определен кошер при определени манипулации в него от страна на пчеларя. За тази цел не трябва да се експериментира с живи пчели. Толкова е лесно да се направи с компютърната, пчеларска програма.

Разбира се, ако начинаещият пчелар има (към момента) например 3 кошера, не трябва да фантазира на тема “голяма печалба”, защото от 3 пчелни семейства, тя няма как да бъде такава. По – добре е да “слезе на земята” и докато кошерите са още 3, да усвои работата с програмата и всичко, което е свързано с неговите месечни задължения към тях и набавянето на нестандартното му оборудване. От някъде трябва да се започне. Всеки пчелар е преминал през тази бройка пчелни семейства, преди да ги увеличи. А, когато се почувства подготвен да ги направи няколко десетки и повече, пчеларската програма и компютъра ще му бъдат един незаменим и много добър помощник.

         Каквото и да бъде изобретено, не е възможно, то да направи всички хора здрави, умни, богати и щастливи. Винаги е имало и ще има противоположности. Същото се отнася и за приложението на пчеларската, компютърна програма. С нея няма гаранция, че пчеларите ще станат “супер” пчелари. Ако на човек работещ с пчелите, не му идва “от вътре”, и не ляга и не става с мисълта за това, което прави на пчелина си, не една, а пет програми няма да му помогнат. Който не иска да върви напред в пчеларството, а се задоволява да поддържа нивото, което някак е получил “някога си” (този така казал, онзи така си помислил за кошерите), той е малко вероятно да започне да изисква от себе си повече за да получи по – добри резултати, при това с използването и на компютър. В такъв и подобни на този случаи, “агитацията” за използване на компютърна програма за въвеждане на по – голям ред в работата с кошерите, получаването на по – добра медопродуктивност и поддържането и във всички сезони на пчелина е направо излишна.

 

 

        На пчеларя на който му се иска да прави по – малко грешки, да има по – голяма нагледност на записките, направени при прегледите и да има възможността да моделира или прогнозира  развитието на пчелното семейство с един или два месеца напред,  компютърната програма много ще му помогне. Няма такъв пчелар, който да е против да има само “идеални” кошери на пчелина си, равни по възможности на приетия за “идеален” такъв за дадената местност и технология. Една от целите на програмата е да ги направи “еднакви” по възможности с всички положителни последствия от това. Главно, ще го научи сам да си прави изводи, като преглежда по – рано направените записки (въведени данни) и да анализира по графиките, таблиците и т.н. Този пчелар, който е започнал да работи с пчеларската програма, както показват мненията на използващите я колеги,  вече не иска да работи без нея. Към последното се присъединявам с удоволствие. Когато за пръв път видях на монитора колко много, още, допълнително мога да направя с всеки от кошерите си, и да им следя и поддържам развитието на определено, избрано от мен ниво, през всички пчеларски сезони с помощта на удобствата, които предлага компютъра, малко е да се каже, че  останах изненадан...

    

Много полезни неща за използването на компютърна, пчеларска програма на пчелина, може да се прочетат и видят от публикуваните на сайта още 10 статии, чиито списък е предложен тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN20/ "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN18/ "Да използваме ли компютър в работата си на пчелина? Цел на пчеларската, компютърна програма. Основни, характерни особености и възможности на пчеларските програми - Пчела - 1 и Пчела 2 Професионал. Практически приложими примери с Пчела - 1. Списание "FORBES" през 2004г. за програмата Пчела - 1.

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

 

                                           

      Иван Христов Парашкевов

     e-mail: ivanparst@dir.bg

 

 

                                   главна страница                      горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by