Дата на обновяване:04.12.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, PIC18F2550 и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Съдове от восък
Датиашвили Д.

Природните особености на Грузия са предпоставка за развитието на много отрасли на селското стопанство, в това число пчеларството и прoизводството на вино. В Грузия от 365 дни в годината около 300 са слънчеви. Изобилието на превъзходни медоноси – акация, липа, кестен, лечебни треви, между които се срещат и такива, които цъфтят през ноември. Водата, използвана от пчелите, основно изворна няма нужда от зимовник и накрая, превъзходната порода пчели.
Аз имах щастието да бъда ученик на Буду Кикнавелидзе – интересен човек, който ме зарази с „болестта” наречена пчеларство. Той прекрасно знаеше философията и биологията на своите пчели, но когато го питаха, добре ли разбира всичко за тях, той отговаряше, че животът на тези божествени създания на човешкия разум не му е дадено да ги разбере. Уроците на Буду Кикнавелидзе и на моя дядо Андрей Павлович, който ме обучаваше в производството на вино (и разбира се на други мъдрости от живота), а така също собственото ми наблюдение ме доведоха до идеята за създаването на съдове от натурален, пчелен восък.
Но тъй като създаването на съдове от восък е тясно свързано с производството на вино, на мен отначало ми се иска да направя малка екскурзия в историята на производството на вино.
Ако се вярва на знаменития френски диетолог Мишел Монтеньяк, „виното има своето начало в региона на юг от Големия Кавказки хребет, след това се култивира в Индия. От индийските простори, виното след това се разпространява в средноморския басейн”. Човек не трябва да се занимава с География, за да знае, че Районът на юг от Големия Кавказки хребет, e същата земя, която се е паднала по жребия на светите апостоли в Иеросалим с Божията майка - на нея за проповед и се e паднала Иверската земя - Грузия”.
От незапомнени времена местното население съхранявало виното си в глинени стомни. За предотвратяване на температурни спадове, тях ги закопавали в земята, върху тях поставяли дебел слой от специално обработена глина, като по този начин осигурявали херметичност. Отгоре върху нея насипвали земя, която периодически пръскали с вода. По този начин виното може да се съхранява няколко десетилетия. Вътрешната повърхност на стомните я обработвали с пчелен восък. Защо с восък, а не със смола, още повече, че с нея още от древността са смазвали „румби и тики” – обеми за съхраняване и транспортиране на вина и водка (румбите са ги приготвяли от биволска кожа, а тиките от козя). Обработката с восък на стомните от глина преследва няколко цели: подобрение на качеството на виното за сметка на отстраняване на незабележими кухини (шупли) на глинените повърхности, тъй като по времето на почистването и осветяването на вината в шуплите остават частици от гроздовата мъст, която отрицателно влияе на цвета, миризмата, вкусът на виното; създаване на условия за неговото продължително съществуване благодарение на херметичността и бактерицидните свойства на восъка; Улеснява се миенето на стомните, а техният обем се колебае от 5 до 100 пуда и повече. Стомна, която не е обработена с восък се мие много трудно, понякога това трябва да се прави цял ден. Отначало за измиването използват по особен начин събраната кора на плод от череша, а след това с метла от изсушени стъбла на жълт Кантарион, от които накрая остава не повече от четвърт. Нашите предци са знаели за обеззаразяващите свойства на жълтия Кантарион, който в Русия са наричали „Трева против 99 болести” и я включват в болшинство лечебни рецепти, използвани в народната медицина. Обаче анисептическото действие на жълтия Кантарион не е продължително, затова с времето стомните започнали да ги обработват с пчелен восък, който притежава добри бактерицидни свойства.
Трябва особено да се подчертаят бактерицидните свойства на пчелния восък на сивата планинска, кавказка порода. Тя запечатва меда с тъмна, мокра запечатка, но според мен, тъмният цвят на восъка е обусловен от съдържанието на голямото количество прополис. Знае се, че именно каквказките пчели го събират най – интензивно.
… Самият процес на изобретяването на съдовете от восък протичаше така: по време на работата си на пчелина, аз правих восъчни чашчици за произвеждане на майки. Когато те бяха вече готови, а разтопен восък имаше още много, на мен под ръка ми попадна старинна бутилка за вино. Аз я потопих във восъка, след това много внимателно го снех от бутилката, залепих отново съда и налях в него чача. Чача – та практически е същото каквото е конячният спирт, с тази разлика, че първото го получават след като се прекарават остатъци от вино без примеси, а второто – от прекарване на висококачествено вино. Моите приятели, като опитаха съдържанието на съда, повярваха, че това е обикновена Чача, след като след няколко дни съдът повтори своето въздействие. След това аз наливах в съда от восък водка, и тя получаваше приятен вкус и миризма. Вярно е и това, че след многократното използване на съда от восък, органолептическите свойства на напитката отслабват.
Интересното е, че даже каквото и да е съдържание, поместено в съдове от восък, даже обикновена вода, получава приятна миризма и вкус, т.е. минимална част на восъка се разтваря в съдържанието, в резултат на което се образува нова смес.
За съжаление ние не сме определили, какви лечебни свойства притежава тази смес. Ако в някого от специалистите възникне желание да и направи анализ, аз с удоволствие ще споделя резултатите от опитите си. Като потвърждение – конякът „Метакса” е знаменит с това, че в неговият състав влиза цветен прашец, а смесите, които са стояли в съдове от восък съдържат в себе си почти всички продукти на пчеларството.
В заключение аз искам да благодаря на всички организации и отделни лица, които оцениха моя труд и са ми помогнали да получа авторско свидетелство за своето изобретение. Това са Р.В. Сидория, лабораторията за независима оценка „Болари”, РАЕН, НИИ по пчеларство, Орг. Комитет на III Международна научно – практическа конференция „Екология и охрана на свързаното с пчелите”, редакцията на сп. „Тара и опаковка”, ЗАО „Гони”, Настоятелят и всички работници от храма на Свети Николай в Зайцк и, редакцията на нашето любимо списание „Пчеловодство”.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2000/N3
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by