Дата на обновяване:30.10.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


През зимата на пчелите им е нужен въздух
И.Шабаршов


„Добрата вентилация – е едно от първите и важни условия за благополучно зимуване на пчелите”, така е определил ролята на обмена на въздуха в кошера академик А.М.Бутлеров. Това е едно от основните правила в пчеларството. Трябва да се подчертае в потвърждение на казаното, че всички класици на руското и задграничното пчеларство са единни. Научните изследвания, практическите резултати са показали, че от вентилацията зависи продължителността на живота, енергията и работоспособността на презимувалите пчели. Пресният, богат на кислород въздух им е нужен в достатъчно количество. Знае се, че в нормално, добро семейство има 30 000 насекоми и даже повече. По данни на академик Бутлеров, на тях в течение на денонощие им са нужни за дишане около 230 л въздух. „Пресният въздух и спокойствието, казвал Витвицкий, е необходим за това насекомо още повече през зимата в сравнение с друго време на годината.”. Л.Лангстрот смята, че през зимата „на пчелите им трябва същото голямо количество въздух, както и през лятото”.
В гнездото с лош обмен на въздух пчелите се държат неспокойно, усилено вентилират. Шумът, идващ от кошера, който не се прекратява нито през деня, нито през нощта, независимо от това на открито или в помещение протича зимуването, не е нищо друго, а представлява замяната в гнездото на отработения въздух с чист, богат на кислород, а не е реакцията на студа и не е способ за сгряване на „измръзналите” насекоми, както мислят много пчелари. Иначе казано, на пчелите им е нужен въздух, въздух и въздух.
На всеки пчелар му е известно, че изяждайки по килограм мед, пчелното семейство отделя приблизително толкова вода. Ако крайните продукти на разпадането на въглехидратите – водните пари и въглеродният двуокис – не се отделят своевременно или се отделят твърде бавно, то влажността в кошера постепенно нараства и в крайна сметка достига критичната си точка – от въздуха падат капки вода, които се утаяват на стените на кошера и питите. А това вече е беда. Откритият мед, тъй като е хигроскопичен, попива влага в себе си и се разводнява. Тъй като медът се намира в топлината, излизаща от кълбото, то дрождевите гъбички, които се съдържат в него започват да се размножават; намокря се и се вкисва пергата.
Храненето на пчелата с развалена храна нарушава в нея обменните процеси. Пчелите се разболяват. Излишъкът на вода в храната – това е първопричината за диарията.
По данни на задгранични изследвания, при относителна влажност на въздуха 97%, продължителността на живота на пчелите се съкращава с една четвърт. Установено е, че при по – голяма влажност пчелите изяждат повече храна. Излишно голямата влажност благоприятства за развитието на кърлежа вароа, способства за възникването и разпространението на аскосферозата. Аспергилите се размножават в намокрената перга. При влага, незаетите пити с пчели се покриват със плесен. Това са много големи загуби за семейството и за пчелина.
Влажните гнезда са студени. В зимовниците влажния и застоял въздух обрича пчелите на хроническо отравяне. Пчелите, обезсилени от задухата и тежестта на изпаренията, физиологически се износват. Както показва практиката, през пролетта такива семейства значително изостават в развитието си, изравнявайки се с нивото на другите едва в края на главната паша.
За съжаление, учебните пособия по пчеларство главно говорят за необходимостта от запазване на топлината в гнездото, затоплянето му с възглавници и увиването му, нещо, което става причина и за високата влажност. Пчелите сами и без особени трудности се справят със студа. Механизмът на топлообразуване и съхраняване на топлината при тях е отработен до съвършенство.
При добра вентилация, крайните продукти на обмена на веществата се отделят по хода на образуването им, а вместо тях постъпва външен чист въздух, пчелите стоят спокойно, те почти не се чуват, гнездата са сухи, семействата съхраняват енергията си до пролетта и добре се развиват.
Главна роля в обмена на въздуха в кошера играят прилетните отвори. Само долните не могат да се справят с този процес, затова държат отворени и добавъчни – горните отвори, някои от тях кръгли. Напълно справедливо тях ги наричат зимни. Това не е ново. Старите пчелари, които отглеждат пчели и в кошери – хралупи тип „колоди” пробивали в тях отвор под самия таван и го отваряли през зимата. Влажният въздух преминавал през тези отдушници, и в колодата е било сухо. В кошерите – хралупи от типа „борти” пчеларите също оставяли процеп в горната част до должеята, макар, че от пролетта до есента должеята плътно затваря гнездото. Финландските пчелари използват горните междукорпусни прилетни отвори, които са като процепи.
Практиката от последните години е показала, че при широки долни прилетни отвори зимуването преминава по – добре, отколкото при отворени само на 2-3 или на 5 см. Неголемият прилетен отвор крие в себе си опасност. Той почти винаги се запълва с подмор.
Големината на прилетния отвор не оказва влияние на температурата в кошера. Малкият отвор по същия начин безпрепятствено пропуска студа, както и големият, само може би въздухът в кошера изстива по – бавно, но затова при затоплянето при неголям прилетен отвор и по – бавно се загрява. При отворени долни и горни прилетни отвори не става течение. Идващият отдолу въздух , на пътя на който се намират питите, само слабо и бавно обтича седящото на тях кълбо, не пронизвайки го и не предизвиквайки някаква противоположна реакция от пчелите. Кората на кълбото надеждно го защитава от проникването на студа вътре. Обаче отворените долни и горни прилетни входове могат да не осигурят своевременното отделяне на влажния въздух от гнездото. Поради това, в частност, в кошерите, оставени на открито, при силни студове питите и стените на кошера се покриват със скреж. „За благополучното зимуване на пчелите, е писал Лангстрот, - е необходимо да се спазва едно от важните условия, а именно: трябва да се поставя на питите отгоре нещо такова, което да поглъща влагата, произлизаща от дишането на пчелите. Ако не се постави на питите нещо, което поглъща влагата, то не е възможно да се осигури на пчелите благополучно зимуване и да се защитят питите от влага и плесен”.
За гаранция включват допълнителна вентилация нагоре. Тя е по – надеждна и ефективна, отколкото през горния прилетен отвор, който при много големи студове се запълва с „пробка” от скреж и лед.
Утвърдило се е едно мнение, че въглеродният двуокис, отделян от пчелите, поради своята тежест се спуска на дъното на кошера и излиза през долния прилетен отвор. Обаче пчелите
издишат въздух, в който само 7% е въглеродния двуокис. Смесен с въздуха на кошера, той не се спуска на пода. Ако има горен прилетен отвор или отвор в тавана, той преминава през тях и излиза. Горната вентилация през тавана е особено важна. През горните затоплящи материали гнездото трябва да диша.
При естествена, възходяща вентилация, когато влагата се отнася достатъчно бързо, кошера не се овлажнява. Вертикалният, многокорпусен кошер в голяма степен е приспособен за това.
Притокът на студен външен въздух в кошера е единственият способ за отделянето на влагата. Студеният въздух е стотици пъти по – добър в дадения случай от топлия. Колкото и странно да изглежда в кошера с добра вентилация на пчелите им е по – топло, отколкото в кошера със застоял въздух.
Отделянето на влажния въздух и въглеродния двуокис от кошерите, които се намират в зимовници, изцяло зависи от вентилацията на помещенията. В случайно избраните и неприспособени за зимуване помещения, погреби, складове в които се съдържа влага и е задушно, пчелите изпитват големи претоварвания и зимуват неудовлетворително.
Влажността и температурата на въздуха в типичните зимовници се регулират с усилването на действащата вентилационна система. Много е важно това да се направи в средата на зимата и когато наближи пролетта, когато в семействата вече има много пило и необходимостта от кислород нараства. Навременното отделяне от кошерите на въглеродния двуокис и водните пари, снабдяването на пчелите с кислород са възможни само при десетократно обновяване на въздуха в зимовника в течение на едно денонощие, както експериментално е установил и научно е обосновал академик Н.М. Кулагин.
Добрата вентилация на кошерите през зимата не е по – маловажен фактор от колкото обилието на доброкачествен мед в тях.

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: Сп. „Пчеловодство” 2002 N1 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by