Дата на обновяване:16.10.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Пчеларската година – от март до март
В.Н. Гончаренко


Много въпроси, и преди всичко въпросите свързани с  оживяването на пчелите в екстремални условия за зимуване и възможността да получавам с помощта на осъществен от мен подбор на по – закалени семейства, не ме оставяха на спокойствие.
В 1967-1968 гг. в пресата имаше публикувана информация за случай, който е станал в Урал. Рой се заселил в тръба, която служи за изливане, и се намира под шосе с интензивно транспортно движение, презимувал е, издържал е не само грохота, но и лютата зима (-53 С), а през пролетта в гнездото се е появило пило. Не е ли чудо това? Защо роевете издържат в условията, които според нас, трябва неминуемо да доведат до гибел, а те продължават да растат, да се развиват, да събират мед и отново да зимуват? Защо нашите пчели в доброкачествени, добре затоплени кошери се оказват във влага и плесен, боледуват, губят сила и през пролетта не рядко загиват? Въпросите възникваха постоянно, и аз опитвайки се да намеря отговор, започнах да мисля, че нашето свръх усърдие в подхода към затоплянето на гнездата довежда до такива нежелателни последствия. Аз своите пчели не ги загръщам (завивам), защото, според мен, ако имат мед ще се сгреят.
След като изучих учебния материал по биологията на пчелното семейство, селекцията, а така също следейки за периодически публикуваните пчеларски статии и материали, аз плътно се заех с правенето на експерименти свързани със зимната устойчивост на пчелите. Започнах с отчитането на състоянието на всички семейства (това не съм го оставил и до сега). Правих не само описание на визуалните наблюдения във всеки сезон на годината, но и измервах определени параметри.
Към предстоящия ми експеримент започнах подготовка още от пролетта: направих две групи (опитна и контролна) в които подбирах пчелните семейства да са с равна сила, с еднакво количество въглехидратна и белтъчна храна, правих еднаква пролетна и есенна лечебна профилактична обработка и осигурявах съответните грижи.
В зимата семействата от тези групи ги оставях да зимуват с маса 2,7 – 3,5 кг, с 96 – 97%, които се състоят от млади пчели; обезателно с майка от последната година; с 25 – 35 кг доброкачествена храна, която е разместена по единна схема; в кошерите има голямо (250 мм) пространство под питите. В течение на зимата им осигурявах абселютно спокойствие.
Пчелите от подопитната група зимуваха в 14-, 16- рамкови и многокорпусни кошери с решетка вместо дъно. Някои от тях ги покривах с дървени възглавници, покриващо платно и капаци, други отгоре още ги затоплях с възглавници или със слой кълчища. Отдолу около кошерите поставях щитове като заграждения против вятъра. С това подготовката я завърших и оставях семейството или под открито небе, или под навес.
Останалите семейства от пчелина ги подготвях като се придържах към същите правила, но задължително ги засипвах със сняг. Контролните семейства, подготвени също като основните, зимуваха без затопляне със сняг. Примерно по такава схема аз работя 14 години.
Данните за подготовката на всички семейства и резултатите след зимуването записвах в дневник.
От презимувалите семейства от експерименталната и контролната група избирах най – добрите за репродукция. От 8 до 15 март (65 – 75 дни до формирането на отводките на 27 май) стъпка по стъпка довеждах родителските семейства до предроево състояние: съкращавах гнездата, създавах теснота, усилвах с по една две пити със запечатано пило от други семейства, силно затоплях отгоре, отдолу, отстрани, давах стимулиращо подхранване, провеждах лечебно – профилактични мероприятия и стимулация на снасянето на яйца от майката. Благодарение на отработени противороеви методи контролирах рояването. Отначало подготвях бащините семейства, като ги подбуждах да отглеждат търтеево пило на една – две пити с търтееви килийки, а след 12 дни – майчините, като поставях една – две добри гнездови или маломедни пити. В основните семейства не допусках да се отглеждат търтеи до излизането и съешаването на младите майки.
Вземах мерки за запазване на търтеевото пило в бащиното семейство и спирах появяването му в майчиното. Излизането на рой – първак от бащино семейство смятам, че е неопасно за селекцията: всички останали маточници незабавно ги разрушавах, а в замяна давах от майчиното маточник, неоплодена или оплодена майка. С майките на майчините семейства заменях майки от миналата година, като оставях последните в качеството на помощнички за предотвратяване на прекъсването на снасянето на яйца, или правих двумайчини семейства.
Случайността да стане съешаване на майките с търтеи от други пчелини е изключена, тъй като най – близко разположената е достатъчно далече според литературата. Още повече, към това време (25 – 28 май) обикновено търтеи в семействата още няма.
В читателите може да възникне въпрос: не съществува ли при такива условия опасност от близкородствено кръстосване? Мога да кажа – категорично не. Аз не допускам това, като използвам за обновяване на генофонда от майки доставени от страни. За 45 години не веднъж правих двукратна смяна на майките, като използвах както купени майки, така и майки от долетели роеве (тогава на цялата наша местност се използваха средноруски пчели). От 1986 г в Омската област започна вкарването на пчели от цялата страна, затова нашата местна стана хибрид (смес), но при мен тя зимува добре. Според съобщенията на много пчелари, по времето на зимуването през 2000/01 г. на много от тях са им загинали от 30 до 100% от семействата. Аз работех и с „карпатка”. Добра пчела е, продуктивна е в нашата зона, при възможност прави късно есенно и ранно пролетно очистително облитане, добре зимува, но майките в продължение на сезона се износват, и те трябва да се сменят ежегодно. Работил съм и с „казанка” (популация на средно руската пчела от Татарстан) – много продуктивна, устойчива за зимата но злоблива, така също и с други популации на средноруската порода.
От година на година, като оценявам семействата по продуктивност, устойчивост през зимата и по други показатели, аз отбирах и размножавах най – доброто, като повишавах продуктивността на целия пчелин (сега ежегодно от едно семейство получавам 110 – 150, а се случва и 170 кг мед, семействата „излизат” от зимата без загуби и слабо се роят); отработвах най – добрите методи за организация на благополучно зимуване, крайната цел на които – минимален разход на хранителни запаси, устойчивост на пчелите към нозематоза и други заболявания, отсъствие на влажност и на плесен в кошерите, бързо нарастване на силата на семействата през есента при подготовка за зимуването и. Като резултат съм формулирал шест основни позиции, които гарантират в нашия Западно – Сибирски регион положителен изход от зимуването и ранно пролетно развитие без намесата на пчеларя до определено време. Това са достатъчно количество качествени въглехидрати (23 – 35 кг) и белтъчни храни, правилно разместени в гнездото (препоръчвам да нараства от центъра към периферията в двете посоки; майка от последния сезон; сила на семейството задължително в границите 2,8 – 3,5 кг; изключително физеологически млада пчела, отгледана през месец август и в началото на септември; здрави пчелни семейства (лечебно – профилактични мероприятия през есента и през пролетта; абселютен покой на пчелите по време на зимуването (изключвам даже тяхното прослушване през зимата).
В своята практика никога не използвам подхранване със захарен сироп, не се грижа за слаби семейства и никога не ограничавам снасянето на яйца от майката в периода на главната паша.
Много е важен принципа на своевременността на извършване на всяка работа. В срок увеличавам броят на пчелите за главната паша и за зимата, в срок провеждам подхранване през пролетта и в края на лятото (август), предприемам мерки за удържане на семействата от възникване в тях на роево състояние. Вкарването на семействата в зимовника съшо изисква да се прави навреме: слънчев мразовит ден, в никакъв случай в облачно със затопляне време. Оптимален срок за изкарването на пчелите от зимовника и разопаковане на зимуващите на открито семейства смятам 10 – 15 март.
Отработеният начин за отглеждането на пчелите с  голямо пространство под питите ми помага да задържам възникването на роевото състояние, да се предотвратяват появяването на влага в кошерите при зимуването и запарването и при подвижно пчеларство, а така също препятства повторното заразяване на насекомите с вароатоза в процеса на лечението.
Появяването през 1975 г. в нашата зона на кърлежа вароа не се превърна за мен в катастрофа, тъй като аз веднага използвах народните рецепти за борба с насекомите – кръвопийци: пелин (горчива запарка или отвара със захарен сироп) и пр. Падането на кърлежите достигаше до 80% - 85%. По – нататък правех топлинна обработка на пчелите. След появяването на ефективни ветиринарни препарати от тази трудоемка работа се отказах. Аз смятам, че един от най – ефективните препарати против акара е бипина. Необходимо е да се отделя съсредоточено внимание на здравето на пчелите.
Пчеларският сезон продължава от 8 – 15 март до 8 – 15 март на следващата година. Именно тази дата – е датата на изкарване на пчелите на точката и това определя темпа на развитието на семействата в течение на сезона.
Пчеларите ги съсипва алчността! Една част от тях центрофугират доброкачествен мед за реализиране с надеждата, че пчелите ще донесат още нещо. И те донасят, но в много случаи то и не стига като количество и не подхожда като качество за зимуване.
Всичко изложено по – горе ми дава право да твърдя, че поставените цели са достигнати и сега не само аз, но и моите ученици използват плодовете на продължителния и голям труд в това направление.
Правете както правя аз, и няма да виждате загинали през зимата пчелни семейства, няма да ги реанимирате през пролетта, те ще бъдат бодри и жизнерадостни.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2002/2
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by