Дата на обновяване:18.02.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

                                                               назад

Сп. “FORBES” за програмата “Пчела-1”- Август 2004г. Анастасия Жохова. Какво могат да направят със съвместни усилия пчелар и програмист? Дресировчици на пчели. (с незначителни съкращения
oт пчеларския сайт http://apis.euro-honey.com/)


Производството на мед е рискован бизнес. Ако пчелното семейство лошо е презимувало, от него може да няма смисъл за събирането на мед, а ако пчелите са прекалено бодри, то това е също беда, забравяйки за преките си грижи, пчелите започват прекалено да се размножават. Необходимото равновесие може да получи не всеки пчелар.
Александър Папичев, е заместник на главния лекар на болница от неголям град Галича в Костромска област е запознат с този проблем. На неговия пчелин, мед произвеждат 30 кошера. И, ако другите пчелари се примиряват със загубите, Папичев, вече в началото на 2000г. се е уморил да преживява за своето стопанство: Защо аз съм длъжен да си стоя в къщи и да треперя – ще се появи ли нов рой, ще стигне ли за пчелите меда за благополучно зимуване или не?
Чрез Интернет, Папичев се свързва с програмиста Олег Соловев
началник на отдел коропативни приложения ЗАО “Регионален технически център” и “дъщеря ТНК – БР”. Ако компютрите управляват нефтена компания, как да не се справят с пчелите?
Без да се смущава, че Соловев живее в Ханти – Мансийск, на три хиляди километра от Галича и кошер никога не е виждал, Папичев е предложил на програмиста Соловев заедно да работят над проблема за автоматизиране на управлението на пчелина.
Аз се заех с това изключително от любопитство – тогава за ня-
какъв търговски успех и дума не можеже да става – спомня си Соловев. Резултатът от едногодишната им работа е програмата “Пчела-1”.
На основата на статистически данни, постъпващи от пчелина, този програмен продукт помага да се справи със споменатия проблем – неравенството във възможностите на пчелните семейства. Програмата дава съвет – в каква пропорция “да се преместят” пити с пило (яйца и какавиди на пчели) и мед от силни в слаби пчелни семейства от различни кошери, но с компютърна точност.
Освен това, “Пчела-1” ще даде прогноза за развитието навсяко пчелно семейство за развитието му на един или два месеца напред; определя колко мед ще има през тази година; съветва колко храна да се заложи във всеки кошер преди зимуването, за да стигне до пролетта; прави още повече от 20 операции, за които може да се напише още една статия. Изпитанията на програмата, проведени в 2001г довеждат Папичев до възторг. Вместо традиционните добиви от 20 ... 30 кг мед за местността от кошер, където са му кошерите,той получава около 50 кг. Производителността на пчелина сега съставлява 1,5 т мед.
Още през есента на 2002г, след като оценява търговските перспективи на “Пчела-1”, той заедно с Олег Соловев започва продажбата на програмата чрез Интернет. На клиентите си те предлагат 5 варианти на програми за различни големини на пчелините – от 25 до 150 семейства. Пчеларите са консервативен народ (болшинството от тях). Но и те оцениха новия инструмент. Появяват се клиенти от Щатите и Канада. Авторите създават англоезичен вариант на програмата – “The Bee”. Като цяло клиентите са доволни. Аз познавам практически всички компютърни разработки за управление на пчелини – разказва пчеларят от Калуга, Анатолий Павленков, смятам, че програмата на Папичев/Соловев е най – добрата по функционалност. Болшинството западни програми в това число канадската BeeKeeper Pro 3,0, датската Bidata XP и френската Apilogic по същество – са обикновени дневници на пчеларя, само, че реализирани на компютър.
Към юли 2004г са продадени повече от 300 копия на “Пчела-1”. Но истинския бизнес е напред във времето. Проанализирайки отзивите на купилите програмата пчелари, Папичев/Соловев започват работа над програма “Пчела-2”. Особеност на новата версия е бизнес план за пчелина, пълен разчет на разходите за организация и издържане на пчелното стопанство плюс воденето на цялото счетоводство. “Пчела-2” отчита интересите на т.нар. промишлени пчелари за които производството на мед е основния източник на доходи. Програмата ще може да управлява стотици кошери от различен вид, а така също разположени в различни места кошери от пчелина на един пчелар.
Авторите смятат да завършат работата си до пролетта на 2005г. (бел.авт. Програмата е реализирана, като “Пчела – 2 Професионал” ).
Папичев не прогнозира как ще му се изменят добивите след реализирането на новата програма. Но той има план – да преуспее с пчелите...
 
 

Преводът е от  сайта "Пчеловодный портал" с незначителни съкращения:

Много полезни неща за използването на компютърна, пчеларска програма на пчелина, може да се прочетат и видят от публикуваните на сайта още 10 статии, чиито списък е предложен тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN20/ "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN19/"За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?


Материалите подготви за сайта:
Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by