Дата на обновяване:03.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като  статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

                                                       назад

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРНИ  ОСОБЕНОСТИ И  ВЪЗМОЖНОСТИ  НА  ПРОГРАМАТА ПЧЕЛА – 1
(със съкращения от http://www.euro-honey.com/)

 
С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина. 1. Предвидена е за всички варианти на рамки в ДБ кошери и лежаци.
2. В програмата се отчитат породата на майката, въвеждат се датите
на прегледите, прави се оценка на пчеларските сезони в сравнение с
предни години.
3. Дава количеството на меда и пилото в семейството (отделно за
 

гнездови и магазинни рамки в кг. и %.

4. В графата “Примечания” (Забележки), може да се запише каквато и да е необходима информация, според желанието на пчеларя.
5. Групира семействата по мед, пило по намаляване на избран от пчеларя показател.

6. Отделя кошерите по цвят и ги групира (например: медовик, племенен, рой, отводка, болен и т.н.).

7. Може да покаже който и да е избран кошер в разрез.

8. Групира семействата по възрастта на майката, по породата на майката.

9. Изравнява семействата по мед и по пило (по резултатите от
последния преглед), без да отслабва силните семейства и “издърпва” по сила слабите за началото на първата главна паша, което довежда до значителен прираст на продукцията на пчелина.

10. Дава ръста на силата на семейството във вид на графика на основата на направените прегледи и предупреждава пчеларя за приближаващата се подготовка на семейството за рояване.

11. Дава ръста на силата на семейството по години във вид на графика (за това са нужни данни като минимум за два сезона).

12. Дава сравнителен график на пчелина по данните от последния преглед по мед и пило.

13. При запитване от пчеларя, програмата дава цялото количество мед, събрано от пчелите за сезон (в магазините) и може да сравни с предишни години.
14. Прогнозиране на развитието на пчелното семейство за 1 месец напред. Подразбира се, че може и за 2 месеца, според последния преглед, дадената функция помага на пчеларя рационално да координира действията си по работата със семейството.

 

15. След запълване на картончетата с номерата на кошерите, програмата автоматично дава количеството на меда и пилото в гнездото и в магазинните надставки в кг. и в %.

16. След запълването на всички “картончета” ,(които съответстват на номерата на кошерите, тя след запитване от пчеларя може да подреди кошерите по цвят (медовик, племенен, рой, отводка, болен и т.н.), по година на майката; по порода на майката; по най – многото мед в гнездото, в магазина; по най – многото пило в гнездото, според последния преглед.

17. Подходяща е за който и да е кошер ДБ и лежак с каквито и да са рамки (които пчеларят избира (задава) сам) при запълването на “картончетата” или добавя необходимия за него размер на рамката, ако работи с нестандартни.

18. Показва в разрез графиките за развитието на семействата за сезон, а така също и на пчелина за сезон.
19. Може да сравни данните по развитието на пчелина за различните сезони и съхранява данните на всички прегледи за всички пчеларски сезони.
20. Способна е да анализира състоянието на семейството при достигането от кошера на определена биомаса пчели, програмата любезно предупреждава пчеларя по – рано, че семейството се готви за рояване.
21. Незаменима е възможността на програмата – това е способността и по запитване на пчеларя да направи изравняване на целия пчелин както по мед, така и по пило, като това в никакъв случай не отслабва силните семейства. Равномерното изравняване на семействата дава с нищо не сравнима възвращаемост на пчелина. Обемът на меда за продаване, на пчелина нараства с 1,5 до 2 пъти (в зависимост от при- родните условия) в сравнение с пчелините на които не е провеждано изравняване, още повече с компютърна точност.
Предимства на използвания метод
21.1. Изравняването угасява в силните семейства инстинкта на рояване;
21.2. “Издърпва” отслабналите по сила при зимуването си семейства в развитието си, което способства за равномерно нарастване на нивото на силата на целия пчелин към основния медосбор, и дава прираст на продуктивността на пчелина в сравнение с неизравняваните такива от 1,5 до 2 пъти.
21.3. Способства за борбата на пчелите с болестите (в частност с аскосферозата). Тъй като е известно, че дадената болест прогресира в отслабналите семейства, а изравняването не дава на семействата да отслабнат, а следователно и да прогресира даденото заболяване. Програмата в никакъв случай не съветва да се пренасят пчелни пити от болни в здрави семейства.
21.4. “Пчела – 1” помага на пчеларя да координира действията по работата на пчелина, особено при наличието на голямо количество кошери, което значително снижава трудозагубите и икономисва времето, нещо, което е не е за пренебрегване.
Добавена е в програмата функция за прогнозиране на развити-
ето на семейството за 1 месец напред по последния преглед. Дадената функция помага на пчеларя в работата със семействата. Програмата при планирането дава най – вероятния отрязък от времето в което това или онова семейство може да се рои, така, че той има време за предотвратяване на рояването или обратно, пчеларят може от рано да знае вероятния срок за рояване на семейството и да чака излизането на роя, като предварително е предупреден за това.
23. В програмата е добавена функция “календар за отглеждане на майки” в два варианта.

24. Програмата работи с всички видове пчелни пити.
25. Прогноза за два месеца напред с отчитане на болните и здравите семейства, с предупреждение на пчеларя за срока на рояване на всяко семейство.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА ПЧЕЛА-1 (превод от раздела "Информация" на програмата)

Преди да пристъпите към работа с дадената програма се запознайте със следните препоръки.
Преди да започнете работа с програмата, трябва да направите преглед на всеки кошер от вашия пчелин и всички резултати да ги запишете, за всеки кошер поотделно:
Разчертайте предварително на лист хартия (или в тетрадка) няколко таблици (броят им трябва да съответства на количеството на кошерите ви). Това е удобно да се направи с помощта на компютър, и да се закрепи разпечатания лист с таблиците към лист дебел картон. Той с помощта на конец, или шнурче се закрепва за костюма на пчеларя или увисва на шията му, заедно с химикалката, което по време на прегледите е много удобно. Над таблицата, напишете N на кошера, годината на
майката, датата на прегледа, породата на майката (за всеки кошер). Пример на таблица за кошер с 24 гнездови рамки:

 
N на питата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Мед в % умн. х 10                                                
Пило в % умн. х 10                                                

Количеството таблици, трябва да съответства на количеството на кошерите.

При прегледа на кошера, вие можете да работите в тази последователност в която сметнете за нужно. Именно тази последователност, вие трябва спазвате при записването в таблицата на листа хартия или в тетрадката (ако сте избрали тетрадка да ви виси на шията заедно с химикалка).

Оценката на питата за количеството на пилото и меда се прави визуално в процентно съотношение мед/пило. Цялата пита се приема за 100% (което съответства на цифра 10 в таблицата). 10 (100%) – това е максималната сума на меда и пилото в питата. Предполагаме, че вие вземате крайната пита (при прегледа се старайте да преглеждате и записвате всички пити от удобната за вас страна) от дясно на ляво (започвате да преглеждате кошера от дясната му страна) или обратно, бегло я оглеждaте от двете страни и стигате до извода, че на тази страна няма пило (в таблицата в графата пило на пита N1 поставяте цифрата нула), а например количеството на меда и от двете страни е наполовина, което съответства на 50% (мислено, ако преместите меда само от едната страна, тя ще се напълни, а другата ще остане празна), и в графата мед на пита N1 поставяте цифрата 5. Много е удобно, ако таблиците на пчелина ви ги зпълва помощник, а вие през това време ще работите с питите и ще диктувате на колко процента оценявате количеството на меда и пилото по тях  за всеки прегледан кошер.
Точно така оценявате и останалите пити. Ако, вие поставяте в гнездото празна пита или рамка с восъчен лист за градеж, то в таблицата ще впишете комбинация мед/пило – 0/0. Вие преглеждате и сте стигнали до пита с пило, например пита N 5, при визуализацията на оценката от двете страни сте отбелязали, че мед на питата практически няма, значи поставяте в графата мед за питата N 5 – 0, ако го има в незначително количество, примерно 10%, то тогава пишете – 1, а пилото е заело практически цялата останала част на рамката, което съответства на 90%, тогава пишете в таблицата в графата пило на питата N5 цифрата 9. Сумата при събирането на двете цифри, дава числото 10 (100%). Това е максимално запълнена пита. Подразбира се, че повече от 10 сумата не може да бъде. При по – нататъшното въвеждане на информацията в компютъра, програмата такива числа няма да пропусне, значи е допусната грешка при оценката на питата. Количеството на пергата не се отчита от пчеларя, оценява се само количеството на меда и пилото (пергата се изчислява автоматично от програмата за всеки кошер). Ако в кошера има пълна пита с перга, на нея няма мед и пило, то в таблицата се поставя комбинация 0/0, ако има мед 20%, то комбинацията мед/пило ще бъде 2/0 ( нулата идва от това,че няма пило, а наличието на перга,  пчеларят не оценява и когато тя
е в наличност, също пише нула).

Пример за запълването на таблица за кошер с 16 пити:

 
N на питата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Мед в % умн. х 10 8 6 5 5 4 0 1 5 6 2 0 5 5 2 7 9                
Пило в % умн. х 10 0 0 0 2 4 8 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0                


В дадения пример от 4 до 9 пита има пило, една рамка с N 11 е празна или е поставен восъчен лист за градеж в нея, останалите са с различно количество на меда в тях. Тъй като кошера е с 16 пити, то съответно за 17 до 24 пити както се подразбира, не трябва да се записва нищо, програмата сама ще си постави нули и няма да ги отчита.

Точно в такава последователност вие запълвате информацията за всичките кошери на пчелина. После вкарвате тези данни в програмата.

Препоръки по съхраняването на вашите данни.
Всички данни, които вие въвеждате в процеса на работа се намират в каталога Dbase. Вие можете да архивирате този каталог и да го съхранявате в безопасно място, за да може в случай на някакви непредвидени обстоятелства да го възстановите.
Програмния файл bee.exe също е предназначен за възстановяване на базата данни в случай на нейното повреждане в резултат на увисване на компютъра, претоварвания, отпадане на захранването и т.н.
Така също програмата optibee.exe изпълнява функцията на диагностика и оптимизация на базата данни.

 

РЕД ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА ПЧЕЛА-1

(превод от раздела "Информация" на програмата)

Имайки в наличност твърдия картон с лепнатите (закрепените) за него таблици, които са запълнени след прегледите на всеки кошер поотделно (можете разбира се да ползвате за целта и тетрадка с начертани таблици в нея), включвате компютъра,
пускате програмата Пчела-1 и избирате най – отгоре точката данни, в която избирате настройки. В настройките въвеждате текущата дата, датата за началото на пчеларския сезон (въведете деня на вашия пролетен преглед и датата на завършването на пчеларския сезон – 01.10.200_г), след което съхранявате данните и излизате от този прозорец.
След това избирате точките гнездови и магазинни рамки и ако нямате в предложените рамки вашите размери на вашите рамки, то просто го добавете (в мм), например 450 х 441. Програмата самостоятелно ще направи пресмятане на количеството на меда и пилото в добавения от вас вариант и го съхранете (запишете) за в бъдеще.
След това изберете с мишката номера на кошера, натиснете Enter или два пъти щракнете с мишката на тази запис, след което ще се отвори „картонче” „Список осмотров – улей N 001” (Списък на кошерите – кошер N 001), където вие избирате редактиране и след това непосредствено работите с „картончето” на дадения кошер. В „картончето” въвеждате датата на първия преглед, датат на поставянето на магазина (ако не сте поставяли магазин, то тази дата може да не я поставяте), възрастта на майката, породата на майката, избирате рамката, която съответства на вашия кошер), след което пренасяте данните от таблицата която сте запълнили по време на прегледа в таблицата в програмата (за гнездовите (плодниковите) рамки (пити)), избирате „цвета” на кошера (отводка, племенен, медовик, болен и т.н.), ако имате някакви забележки, свои мисли, които не трябва да забравите – внесете ги в графата Примечание (Забележка).
Ако пчелното семейство е болно от някаква болест, то поставете в „картончето” процентът на поражение на даденото семейство от болестта. Тези данни програмата ще използва при съставянето на прогнозата за един месец напред. Прогноза може да се прави и за по – дълъг период от време, и по желание да се внесе полученият резултат в списъка с  прегледите в „картончето”, за да се ориентира пчеларя в по – нататшната си работа с даденото семейство. Но не се препоръчва да се прави по – дълга прогноза, отколкото за 2 месеца, без да се прави поредният преглед на семейството. Колкото повече не се внасят
данни от дадено семейство в програмата, толкова вероятността от разминаване на прогнозата с реалните данни се увеличава.
Обърнете внимание!!! Прогнозата няма да предпази вашия пчелин нещастни случаи, стихийни бедствия, внезапно умиране или загуба на майката и т.н. Ако, майката по някакви причини е умряла, в графата „год матки” (възраст на майката), поставете 0, в този случай прогнозата ще бъде коректна!
Избирате рамка за магазина., ако той още не е поставен, това не е съществено.
Съхранявате данните (записвате) и излизате от от „картончето” В прозореца „Список осмотров улей N001, вие ще видите показателите на дадения кошер по мед и и расплод (пило) в кг и %. Затваряте даденото „картонче”, избирате следващия кошер, чиито данни ще въвеждате и повтаряте за него същата описана по - горе процедура. И така за всеки кошер.
След това избирате командата „Рекомендации” (Препоръки), програмата ще ви даде рекомендации (препоръки) за всички кошери, ако има такива. След това избирате в графата „Данные” всеки параметър, който ви е нужен „выравнивание, графические разрезы, цвет улья, порядок записей и т.д.” (изравняване, графически разрези, цвят на кошера, ред на записване и т.н.) и задавате нужната на вас функция, която програмата ще изпълни за вас мигновено.

Препоръчва се следния ред за работа с програмата при провеждане на изравняване (выравнивание):
Забележка: Темата е разгледана много по – подробно с практически пример в статия N17 на сайта : “Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма”.
След запълване на всички „картончета”, подредете кошерите (F4) по расплод (пило). След което вие ще видите в горната част на таблицата кошери с най – голямо количество пило, а в долната част – кошери с най – малко количество пило. Средната част на таблицата ще бъде примерно с еднаква сила (почти равно количество пило). Ако силните семейства имат пило повече от 3 кг, а слабите по – малко от 2 кг, то има смисъл да се изравняват именно тези кошери по расплод (пило). За средна Русия, изравняването е добре да се направи в края на април – началото на май. В южните райони, съответно с месец по – рано. В северните с 2 – 3 седмици по – късно. Изравняването трябва да се провежда само в семейства, прегледани в едно и също време, иначе на практика няма да се получи правилно изравняване! Не се препоръчва да се провежда изравняване на повече от 4 семейства (става въпрос за кошери – лежаци за 16 – 24 пити), макар, че програмата ще се справи и с 25 едновременно. Това не е реално, тъй като практически на пчелина е трудно да се осъществи и не е нужно. По – добре е да се разбият семействата на тройки (на едно силно семейство – 2 слаби). Ако кошерите са до 10 или 12 пити, то е удобно да се изравняват по двойки както е разгледано в практическия пример в Статия N 17 (едно силно семейство се изравнява с едно слабо).
Задават се съответните параметри (F9) изравняване (въвеждат се необходимите номера на кошери чрез запетая). Давате команда да се изравнят. Обърнете внимание на препоръчаните минимални показатели по мед и расплод (пило) за пролетта. По – малки от тези параметри не е желателно да се задават, особено по расплод (пило). По мед може, но след изравняването с помощта на програмата е необходимо да допълните недостигащото количество мед в кошерите или да се замени с равноценно количество захарен сироп, най – добре инвертиран, може с някаква профилактическа добавка. Ако вие зададете параметри по – големи от възможното, то програмата ще ви съобщи за това и изравняване няма да бъде направено, трябва да се намали в „картончето” минимума по зададената категория (мед, расплод (пило)). След някакво минимално време, програмата ще ви даде комбинацията от изравнените кошери в която ще бъдат дадени точните цифри по меда и разплода (пилото). Ще бъде написано от кой кошер в кой трябва да се преместят следните номера на рамки (пити). Обърнете внимание! Номерата на питите се поставят именно в тази последователност, в която вие сте внесли в „картончето” на изравнявания кошер след поредния преглед. Ако вие не сте удовлетворени от комбинацията, която е предложена от
програмата, то може отново да се пусне функцията изравняване след необходимите корекции и така до като предложеното от програмата ви хареса. След като сте удовлетворени от предложеното от програмата, разпечатайте на принтера лист с изравнената комбинация между кошерите (или го препишете от екрана) и след това дайте команда на програмата да постави получените резултати за всеки от изравнените кошери в
техните „картончета”. Програмата ще измени всички „картончета”, така както е отпечатано при вас (или сте го преписали от монитора). Това лесно може да се провери по
нагледен график за силата на семействата или в таблицата след подреждането на кошерите по расплод (пило). До тук програмата си е свършила работата. От тук нататък пчеларят реализира на пактика в пчелина получените резултати. Бъдете много акуратни и внимателни! Много акуратно сваляйте пчелите от преместваните от вас пити, за да не повредите майката. Пренасят се само питите! Пчелите не се пренасят заедно с питите в никакъв случай! Болните семейства да не се включват в изравняването до пълното им излекуване!
Точно така се изпълнява изравняването през есента на пчелните семейства по мед. За това показателят по разплод (пило), може да се намали до 0, а за меда да се постави някакъв реален параметър. И да се проведе изравняване. Ако меда в кошерите не е достатъчно, то може да се намали параметъра за меда, да се направи изравняване, а необходимото количество на меда да се запълни с инвертиран сироп до необходимото количество постепенно в продължение на 2 – 3 седмици,за да успеят пчелите да го преработят в мед за зимуването.

В програмата е предвидена функция за планирането на пчелното семейство по датата на последния преглед (F12). Програмата показва данните за меда и разплода (пилото) за текущия ден, за месец напред, ако семейството в зададения период ще се рои, програмата ще пресметне и ще ви даде най – вероятния срок за рояването. Този въпрос е разгледан в Статия N 16 на сайта, заедно с практически пример.”Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма”.

Така също може да се разгледа семейството в графически разрез, на различни графики както за отделния кошер, така и за целия пчелин, което е много удобно.

След центрофугирането на магазинните пити, не забравяйте да въведете, количеството на меда за всяка от тях. Не забравяйте в „картончето” за прегледите на всеки кошер, да натиснете бутона „собрать мед из магазина” (сумиране на меда в магазинните пити на кошера), след което медът ще се отрази в прозорчето, което е разположено непосредствено близко, а в „картончето” с магазина, всички резултати ще се нулират и даденият мед ще бъде внесен в колонките в таблиците „товарный мед” (мед за продаване), които са срещу номера на кошера. В основната таблица на пчелина медът ще се сумира.

В програмата е добавена функцията – „календар вывода маток” (календар за отглеждане на майки).
Първи вариант: ако вие сами си подготвяте пита със снесени яйца, то поставяте в календара за дадения кошер денят от развитието на майката и съхранявате (заоисвате)
данните. След което може да видите кога се залага маточник, кога се очаква да излезе майката, кога майката ще снесе първите си яйца. Тези дни се съпровождат с картинки от
съответният ден от развитието на майката.
Втори вариант: При преглед на кошер вие намирате маточник в определен стадии на развитие и искате да дочакате естественото роене, или правите отводка, като пренасяте питата с маточника в отводката. В календара за дадения кошер избирате стадия на развитието на майката и съхранявате (записвате) данните. Календарът ще ви покаже всички нужни дати. Ако, вие работите с програмата ежедневно, то в календара ще се променят картинките, съответстващи на деня на развитието на майката. Ако вие забравите да погледнете в календара, то програмата ще ви напомни, за излизането на майката в нужния ден!

Така също се препоръчва:
1. Прелед на гнездовата част на кошера един път на две – три седмици в периода от април до средата на юни. По – нататтък да се тревожи семейството не е целесъобразно, параметрите на гнездото в периода на основната паша практически незначително се променят.
2. Функцията изравняване на семействата по разплод (пило) и мед се препоръчва да се правят в края на април или началото на май месец, по – нататък дадената операция няма да повиши производителността на пчелина.
3. Изравняването само по мед е целесъобразно да се използва есента при комплектуването на гнездата на семействата за зимуването им.
4. В периода от средата на юни до 1 август е по – правилно да се използва само функцията планиране за анализа на работата на семейството. Тъй като гнездата в дадения период обикновено не се проверяват, то показателите в „картончетата” за всяко гнездо оставяйте на нивото на последния направен преглед на кошера. Магазинните пити е целесъобразно да се внасят в програмата за всеки кошер непосредствено след тяхното снемане за центрофугиране.

Много полезни неща за използването на компютърна, пчеларска програма на пчелина, може да се прочетат и видят от публикуваните на сайта още 10 статии, чиито списък е предложен тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN20/ "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN19/"За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?                      главна страница             напред                горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by