Дата на обновяване:03.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ КОМПЮТЪР В РАБОТАТА СИ НА ПЧЕЛИНА?

 

д-р инж Иван Парашкевов –  гр. Плевен

Статията е публикувана на сайта "Пчеларство.bg" от същия автор.

 

Необходимо ли е на пчеларя да използва компютър с пчеларска програма в работата си на пчелина?

Цел на програмата.

Възможности на пчеларските програми Пчела-1 и Пчела – 2.

Няколко практически, приложими примери с Пчела – 1.

Списание “FORBES” през 2004г. за програмата  Пчела – 1.

 

С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина. При преглеждането на Интернет – пчеларските сайтове по този въпрос и при разговорите си с колеги пчелари, които са свързани с темата за използването на компютъра на пчелина, ми правят впечатление многото оправдания, които показват тенденция към точно обратното. Ще се опитам да изброя няколко от тях:

 1. Защо да харча пари и за компютър, малко ли са ми другите разходи? Не мога ли да си купя по – добре ремарке за колата? 2. Трябва да купя, но на децата си. 3. Да слезем на земята, какъв компютър на пчелина в днешно време? Меда не можем да продадем, заплатите от основната професия не се изплащат навреме.4. Като си свърша работата на пчелина, съм толкова изморен, че бъркам копчетата на дистанционното на телевизора, а трябва да работя със 100 клавиша на клавиатурата. 5. Повече от 200 години пчеларите работят ибез компютър, та точно аз ли ще започна? 6. Да вземем Щатите, Австрия, Полша, Унгария, Чехия и др. Те  “по определение” по ниво на развитие са няколко десетилетия преди нас. Защо масово не внедряват такива програми? Или аз малко зная по въпроса? 7. Компютърът е за децата, за мене е късно да се уча да работя с него. Следващото поколение пчелари след нас да го използват. Аз мога и без него. 8. Компютърът може би е за професионалистите пчелари, които имат от няколко стотинкошера нагоре. Моите са няколко десетки. Ще се оправя и без него. 9. Абе, много сложно ще вземе да стане. Първо трябва да имаш голям опит като пчелар. После много трябва да си работил с компютър. Колко са такива? Или го има едното или само другото. 10. Използването на компютър е по – подходящо за научна работа, отколкото за практическо, приложната на пчеларя, който е на пчелина си. 10. Как да работя на пчелина с компютър? Пръстите на ръцете ми са в прополис. Какво ще стане с клавиатурата? Ще ми се смеят и пчелите и съседите. Аз нямам време да си кажа името от работа, само компютърът ми липсва. Само ще сядам и ще ставам от монитора. Кога да работя с кошерите? 11. Пчелите и компютрите са несъвместими.  “Компютърджийте” да си знаят компютрите. Пчеларите да си работят с кошерите и пчелите.

         Тези оправдания, които далеч не изчерпват всички изслушани  “варианти” в тази посока, според моето скромно мнение не са основателни. Те не бива да са пречка пред пчеларите, които имат възможност да използват компютър в дома си или служебния такъв.  А защо не портативния и преносим, който се вози в колата до пчелина и обратно. Е признавам си, че този трети вариант за сега у нас е в рамките на фантастиката, но да се стреми един пчелар, към нещо хубаво, намирам, най – малкото, че е полезно.

         На интернет – пчеларските сайтове:

http://pavl2004.narod.ru/            Компьютер и пчелы

http://www.euro-honey.com/     Пчеловодный портал

(те не са единствените в това отношение)

кратко са разгледани възможностите на около десет пчеларски програми, всяка от които би могла да бъде интересна и полезна с нещо на интересуващия се пчелар. От тях на най – близък и разбираем за нас българите език (като превод, по – големи възможности и обяснения за работа с тях) са руските програми: “Пчела – 1”, за ДБ кошери и лежаци,  предложена още през 2001г. и следващата и версия “Пчела – 2 Професионал”, от 2005г, която е за многокорпусна система кошери, включително и за двумайчино пчелоотглеждане. Тя е предназначена за нуждите на професионалните пчелари и с нея може да се работи (като възможност) и с 1000 кошера на един или няколко пчелина от екип  пчелари. Предвидена е възможност и за икономическата обработка на информацията от пчелина (пчелините).

С известни съкращения, какво могат двете програми и техните особености са разгледани в статията, така както са представени в Интернет - пчеларските сайтове. Преимуществата от използването на такъв мощен инструмент като компютъра при отчитането и планирането на дейностите на пчелина са очевидни:

1. На монитора, пред очите на пчеларя е всеки кошер от пчелина му, анимация на неговият разрез, данните за него от прегледите, направени през този и предходни сезони. Това позволява да се прогнозира възможното влизане в роево състояние на всяко семейство, да се планира усилването и отслабването на някое от тях при провеждането на изравняване, създаване на отводки и като следствие, да се увеличи производството на меда и броя на семействата според разбиранията на пчеларя – за собствени нужди и за продаването и.

2. Пълната информация за състоянието на определено пчелно семейство, позволява, то да не бъде безпокоено излишно, което намалява загубите на труд на пчелина.

3. Въвеждането на данните за всеки кошер и автоматизираното им обработване, дават възможност да се анализира продуктивността на едно семейство в продължение на няколко сезона и да се избират и такива за по – нататъшно размножаване на количеството и.

4. Компютърът позволява да се следи дейността на майката само

след два последователни прегледа и записвания на резултатите в програмата от тях. Това позволява да се предприемат мерки за своевременната им замяна при следенето на развитието на целия пчелин.

5. От рано се уточнява потребността от восъчни основи, пчелни пити, корпуси, магазини, пити с пило за усилване на семейства, отводки или за изравняване. Всичко това позволява на пчеларя да улесни планирането си.

6. Пчеларят води по – нагледен отчет за количеството пчелни пити в кошерите на пчелина (пчелините) и остатъка в склада. Същото се отнася за корпусите и другите материални ценности, които се отчитат. Това засилва отчетността, което е особено полезно при наемането, особено през лятото и на непознати хора за работа през активния сезон.

7. Отпада необходимостта, хиляди пъти да се прелиства книжният, пчеларски бележник. Отпада и методът на работа “между другото”. “Между многото планувани задължения, между другото си прегледах и кошерите”. Този метод “не минава” при използването на компютър.

8. При сравняването на отчетите за всяка година, пчеларят определя ефективността от своите методи на работа с пчелите и при необходимост,  корегира отделни свои действия.

9. При значително количество кошери, пчеларят има възможност обективно да оценим продуктивността на пчелните семейства в различни типове кошери в различни сезони при сравняване на такива с майки от различна възраст и порода.

10. Компютърът поема голямата част от рутинната работа по отчитането и пресмятанията, като  освобождава пчеларя от нея.

11. Повишава се общото ниво на културата на производството на пчелни продукти. Човешкият интелект, неговият опит и интуиция, далече надминават компютърния разум, но на компютъра трябва да се даде това, което той да умее да прави по – добре от човека – събирането, съхранението, обработката на информацията и представянето и в удобен вид за приемането на решение от пчеларя.

12. Решаването на икономическите въпроси от дейността на пчелина.При използването на тази част от програмата (Пчела – 2) може да се анализира целесъобразността от купуването на отводки и увеличаването на пчелина, за сметка на собственото размножаване на семействата, увеличаването на количеството им в текущата или следващата година. Определя се оптималния вариант за реализиране на продукцията от пчелина. Отчитат се трудовите, материалните, транспортните разходи, плановите, фактическите приходи и разходи, пресмята се печалбата. Това позволява на пчеларя, без да греши, бързо да взема обосновани решения и се освобождава от непроизводителни загуби на време и средства. В крайна сметка в пчеларството, както във всяко производство има за решаване и проблеми, които се отнасят до счетоводната му част.

         Целта на пчеларската програма е пчеларят да събере повече мед от каквото и да е количество пчелни семейства. Това е най – важната функция на програмата. Целта на авторите и, както и на много пчелари – това е да получат максимална медопродуктивност от пчелина си.  Известно е, че производството на мед може да се увеличи по няколко начина – да се повиши броят на пчелните семейства, изкуствено да се обединят няколко семейства в един кошер – медовик и др. Авторите на програмата са си поставили друга цел – да се получи висока продуктивност при обикновено пчеларстване в кошери с каквато и да е конструкция, не за сметка на увеличаването на кошерите на пчелина, а напротив, да се използват минимално количество кошери, които са способни да произведат толкова мед, колкото произвеждат почти два пъти повече количество  семейства в същите кошери при други пчелари в същата местност при прочие равни условия.

         Много показателен е случаят с изравняването на пчелните семейства в края на април, началото на май. Само прилагането на такава технологична операция с участието и на компютър може да доведе до разумното, пълно реализиране на целия пчелин (на повече от 90% от семействата му). За да бъде продуктивно пчеларството, не може да се разчита “на колкото даде всеки кошер”. Трябва да се вземе разумния максимум, който е равен на максимума на “идеалния” за района и избраната технология кошер. Това е и възможност да се прибавят килограми мед допълнително от всеки кошер с помощта на компютъра и като резултат да се получи увеличаване на меда за продаване от целия пчелин, което не е било получавано, преди използването на компютърната програма. Така се “изцежда” допълнително повишение напродуктивността на всеки кошер, защото той вече работи като “идеалния” за района, при прочие равни условия и може да се говори дори за някакво намаление на трудоемкостта.

След изравняването с компютърната програма, лидерите и аутсай- дерите са изчезнали в раннопролетния период и максимален брой пчелни семейства (повече от 90%) достигат едновременно с максимална сила за първата и последващите я паши.

На практика често се срещат пчелини с разнообразни типове кошери и това е една от причините да се появи Пчела – 2, в която са отчетени пожеланията на пчеларите, използващи Пчела -  1 и както беше отбелязано е обърнато особено внимание на икономическата страна на работата на пчелина или пчелините на работещия с нея пчелар.

Ако на пчеларя му се иска да прави по – малко грешки, да има по – голяма нагледност, при записките (да въвежда данните след всеки преглед и да има възможност да моделира или прогнозира развитието на семейството с месец или два напред), то пчеларската програма, много ще му помогне. Главното е, че той ще се научи да си прави изводи, като преглежда резултатите от по – рано направените прегледи (през този или по – ранен от него сезон), анализирайки по графиките и т.н. Във всички случаи, както показват интернет - пчеларските сайтове и форуми, тези, които са работили с нея, по – нататък казват, че вече без нея не искат да работят. С удоволствие, като автор на статията се присъединявам към това мнение и го поддържам напълно.

Именно за сметка на редовните прегледи през 14 дни, предприетите след това мерки,  изравняването с компютър, направено през пролетта, целия пчелин взема максимално първата и последващите я паши, без отделни кошери да влизат в роево състояние или това става с минимални изключения. Рязко се намаляват лидерите и аутсайдерите в ранно пролетния период и към началото на пашата, голяма част от семействата (над 90%) са с изравнени възможности равни или приблизително равни на възможностите на избрания за подражание “идеален” за пчелина, местността и технологията кошер.

Пчеларската програма е направена за удобството при работата на пчеларя с пчелина, т.е. за това, той в спокойна обстановка пред монито- ра да анализира данните от пчелина и да реши, какви дейности може да се извършат в едни или други семейства.

Лично аз използвам  програмата почти всеки ден тъй като всичко, което е заложено в нея (информацията за работата с пчелните семейства през сезоните и до последния преглед) ми помага да анализирам и планирам своята повседневна дейност. Освен това е удобно и е нагледно, не трябва да  разлиствам безброй пъти книжния пчеларски бележник и да се опитвам да си спомням какво съм писал един или няколко месеца по – рано.

Има функции, заложени в програмата, които ако иска пчеларятще стартира,  ще получи резултат от компютъра, съгласно заложения алгоритъм. Ако в този момент дадена функция не му е нужна, то той няма да я пусне. От това следва, че програмата има много възможности,  които могат да са му в помощ, а дали той ще ги използва, зависи от него.

Пчеларят лесно ще разгледа на монитора анимацията на

разрезите на кошера и ще ги сравни по ниво на развитие в деня на прегледа с получени резултати от същия кошер в друг пчеларски сезон или с други кошери за този или предходни сезони. Това става с конкретни цифри, а не с  такива писани с тебешир по кошера в неизвестно какво време. Така за конкретното семейство се създава модел за развитие за целия сезон. Пчеларят  може да запланува своите действия, кога и кой кошер да преглежда и с кой да не се занимава и да му остави моментното състояние каквото е, без да се намесва. 

Една от най – простите функции на програмите – това е дневникът в който пчеларят постоянно внася данни след направените от него прегледи, включвайки и каквито и да са коментарии по негова преценка. Главната функция на всяка такава програма, това е автоматичната обработка на данните от целия пчелин.

Компютърът е добър в обработката на голямо количество потоци от различна информация и при изработването на препоръки за по – нататъшни действия на пчеларя, които както беше отбелязано, самият компютър не може да извърши.

Смисълът на работата  с компютърната програма се свежда до това, че пчеларят в мястото в което той се занимава с пчеларстване (стационарно или подвижно), да получава потвърждение, след направените от него действия, че през активния сезон, особенно в началото на първата главна паша, а така също и при зазимяването, неговите кошери, имат възможностите на “идеалния” такъв, който се е доказал през годините. А както показва опита на използващите пчеларс- ка програма (за целта виж Интернет – пчеларски сайтове и форуми), тенденцията е в пчелините им, след провеждане на изравняване, над 90% от кошерите и да имат възможностите на “идеалния” такъв, т.е те се доближават с висока точност до еталона кошер със съответната технология за съответната местност при подходящи природни условия.

Може да се говори за различни методи на пчеларстване, за недостатъците на алгоритмите и програмното обезпечаване, но едно е сигурно – този, пчелар, който се е “престрашил” и е използвал компютър на пчелина си, от това вече никога няма да се откаже.

Програмите Пчела – 1 или Пчела – 2, на достъпния за нас руски език, са един инструмент за удобната работа на пчеларя. Това е един подобрен пчеларски бележник (дневник), с елементи на прогнозиране и изравняване на пчелните семейства с компютър. Програмата дава на пчеларя в удобен вид информация за анализ на различните ситуации на пчелина и съхранява данните от всички направени от него прегледи презпчеларските сезони. Всичко останало ... от типа, анимация на разрезите на кошерите и сравнителните графици, това са елементите от пчеларския бележник, за удобство на оценката на общата картина от пчеларя.

Предвиден е и календар за производството на пчелни майки. Има функция изравняване и тя може да бъде пусната във всяко време. Изравняването не е магическа пръчка против рояването. Това е точен начин за увеличаване на продуктивността на пчелина, а противороевото действие е като страничен положителен ефект от него. При желание от страна на пчеларя, програмата може да даде прогноза за състоянието на което и да е пчелно семейство за един или два месеца напред и ако той ще се рои, да предупреди за вероятния срок за това. В Пчела – 2 са добавени и няколко други възможности (виж по – напред в статията).

Всичко това води до повишаване продуктивността на отделния кошер и на целия пчелин като цяло, при прочие равни условия и даже може да се отбележи някакво намаление на трудоемкостта в сравнение с други пчелини, при работата в които не се използва компютър.

Не е трудно да се изчисли, че ако използването на компютъра “добави” само минималните 5 кг мед средно към всяко пчелно семейство от любителския пчелин с 50 кошера, то допълнително добивите нарастват със “скромните” 250 кг, (четвърт тон), нещо което любителят – пчелар няма как да не забележи и да поддържа в следващите си пчеларски сезони. За пчеларя – професионалист, числата също нарастват и това е логично. При едно такова сравнение, което всеки може да направи на собствения си пчелин, след като поне един сезон използва компютър, заглавието на предлаганата статия “Да използваме ли компютър в работата си на пчелина?” –  става излишен въпрос с подразбиращ се положителен отговор

Задължително трябва да се отбележи, че компютърното направление в пчеларството е в началото на своето развитие и е далече от съвършенството. Така както е далече от съвършенството и самият отрасъл в селското стопанство – Пчеларството. Независимо от това, че  живеем в 21 век, пчеларските методи на пчелоотглеждане са на нивото на 18 – 19. И пчеларството е тежък труд, който се извършва на ръка от човек (пчелар), който заради спецификата на биологията на пчелата, не е възможно напълно да бъде автоматизиран.

Умората от работата на пчелина също не трябва да е пречка за използване на компютър. Информацията от прегледаните кошери, за количеството на меда и пилото на всяка пчелна пита и други данни, непосредствено по време на прегледа може да се записва в работна тетрадка, която виси на шията на пчеларя заедно с химикалката, а после (може и след няколко дни), да се въведе в компютъра. Това означава, че даже в момента на прегледа, ако по пръстите на пчеларя има прополис, то тойняма да стигне до клавишите на компютъра след няколко дни. Това не  може да е оправдание, за да не се ползва компютър. Още повече, че информацията от работната тетрадка, може да бъде въвеждана в компютър с пчеларска  програма, например от децата или от някои от роднините на пчеларя. Самият компютър, както е известно е универсална машина и е в състояние да върши и друга, някаква работа, която косвено да подпомага пчелина. Не са един и два компютърните продукти –WORD, EXCEL, ACCESS и др., които могат да се използват и за това може да се напише отделна статия.

Опитът на пчеларя за внасяне на данни в програмата няма значение, тъй като да определи процентното  отношение, колко мед има на пчелната пита и колко заема пилото, може даже и ученик, който е преминал в училище, какво е това процент от заетата площ от повърхността и. И в този случай пчеларският опит за провеждането на тази манипулация, свързана с изваждането на една пчелна пита, нейното преглеждане и оценяване на заетата и повърхност от мед и пило няма някакво, решаващо значение.

Това, че повече от 200 години пчеларите не са използвали компютър е разбираемо и няма нужда да бъде обяснявано. Рано или късно с този универсален инструмент трябва да се започне да се работи в пчелина. Пчеларят, ако получи потвърждение, че по – качествено и по – ефективно се грижи за кошерите си и добивите му се увеличават, ще има на лице доказателство за ползата от компютъра. Това и ще го накара да продължи по същия начин. Получените резултати ще говорят сами за себе си и тях ще ги забележат даже и съседите пчелари. 

За съжаление не са малко пчеларите, които не се интересуват отвъзможностите на компютрите. Задали са си веднъж въпроса – може ли без него, отговорили са си, че може и нещата  за тях са приключили до тук. А той се е доказал като мощен инструмент за най – различна работа през годините и му е все едно в коя област на живота го прилагат, ( в нефто - преработвателната промишленост, в медицината, в образованието – всички не могат да се изброят) в това число и при улесняването на управлението на пчелините в пчеларството.  

По данни от Интернет, програмата  “Пчела – 1” работи даже при слаби и “древни” компютри (Pentium I)  Р100 и памет16 МБ с Windows 98. Подразбира се, че се препоръчва компютър с по – добри възможности от написаните, например поне Pentium II. При тях, колкото и да са стари, не е имало прекъсвания и увисвания. Това означава, че  тя може да работи на всеки компютър с възможности от тези на цитираните  до днешно време, включително и на такива, които повечето от използващите ги фирми, почти ги “подаряват”, тъй като ги заменят с по – съвременни. По същество подобни компютри отдавна не могат да се нарекат и втора употреба, защото вече са ... “четвърта или пета”, там където са останали и се използват още. При такива обстоятелства за необходимост от “скъп” компютър, въобще не може да се говори.

За  “Пчела-2”, изискванията за компютъра са следните: Windows 2000/XP; Pentium II 233 MHz (препоръчва се Pentium III 500 MHz и повече. Памет 64 MB (препоръчва се 128 MB и повече). Всеки, който е работил поне малко с компютър ще потвърди, че към днешна дата Pentium I,II,III  от няколко години се заменят с по – нови машини, което означава, че цената им  вече не е висока. 

От всички задачи на пчеларя, като важни могат да се отделят въпросите за вярното отчитане на състоянието на пчелните му семейства, обезпечаването на пчелина му с необходимите материали и оборудване, а така също своевременното провеждане на мероприятия, свързани с грижите за пчелите с цел обезпечаване на максималната рентабилност на пчелина.

Използваната система на работа, в която намират приложение, реализираните на книжен носител пчеларски бележници (дневници), не удовлетворява все повече нарастващите потребности на пчеларя. Главния недостатък на тази система се явява отсъствието на информация за състоянието на пчелното семейство към момента на прегледа (например за  подготовката на пчелното семейство за рояване, разположението и количеството на медовите запаси и на пилото, практическата невъзможност за бързо сравнение на възможностите на  всеки кошер поотделно и на пчелина като цяло за отделни сезони и по - малки времеви интервали....

Безспорно цитираната информация за състоянията на пчелните семейства е необходима при подготовката на пчеларя за следващия и преглед и изпълняването на месечните му задължения на кошерите на пчелина.

За провеждането на някои мероприятия, такива, като създаване на отводки, медовици, борбата с рояването и др., пчеларят трябва да си представя не само състоянието на семействата, но и по възможност да разгледа на монитора разположението и да оцени количеството на медовите запаси и на пилото. Преди да започне работата си с кошерите, той трябва да знае колко пчелни пити са му необходими, например за разширение, колко рамки с восъчни основи трябва да приготви, кои семейства трябва да се усилят. От кои кошери да се вземат пити с пило, в кои да се сложат и много други, подобни неща, които са му необходими като информация.

След като има възможност всичко това да го види на монитора пред себе си, той е в състояние да не преглежда всички семейства, което положително им се отразява на тях и така, както беше отбелязано се намаляват трудовите загуби на пчелина.

Не е тайна, че много от пчеларите се стараят по някакъв начин да увеличат обема от информация, който им дават сега разпространените пчеларски бележници (дневници), които са на хартиен носител. За целта се използват различни начини. Някой правят допълнителни записвания в пчеларските бележници, други запълват от тях въведени картончета и ги оставят на дървената възглавница под капака на кошера. Трети пишат стебешир по кошерите си. Всеки пчелар си има система на записване, която е понятна само на него.

Ако програмата съобщи за случващото се в момента, (излязъл е рой), а пчеларят в това време е на 200 км от пчелина, то от това няма да му стане по – леко. А когато той знае от рано, че конкретно семейство на такава дата ще пусне рой, то пчеларят или ще предприеме мерки това да не се случи или ще бъде в нужния момент на пчелина. Колкото и това да не е достатъчно бързо, прогресът се внедрява в селското стопанство, но пчеларството не може да се автоматизира 100% и не може без намесата на пчеларя, т.е. без ръчен труд. Разбира се “идеалните варианти” и фантазиите са за това, може да си представим един кошер – робот, пълен с хидравлика, пневматика и електроника, всички параметри на който ще се изчисляват от компютър и с помощта на компютърните клавиши ще се преместват корпуси и други негови модули. Или, че това “чудо” ще премества майката от корпус в корпус. Такъв робот няма да донесе на кошер между половин и един тон мед за сезон, а ще спомогне за средностатистическите - около 50 кг. Това означава, че той няма да се изплати никога. И никой няма да вложи пари в такова разработка, за която от рано се вижда, че не е печеливша.

За това, в тази статия не става въпрос за нещо, което ... някога може би ще стане, а за реално работеща пчеларска програма, която се е доказала през последните няколко години като добър помощник на използващия я пчелар.  Предимствата и – колко е функционална и полезна са изложени на пчеларските интернет – сайтове, включително и мненията на работещите с нея пчелари. Никой не е задължен да я използва, или други подобни на нея. При това за 10 пчелни ДБ семейства може да се запише безплатно от Интернет, като подарък за всеки пчелар, който работи с компютър в ежедневието си.

(виж адрес http://www.euro-honey.com/ )

Дали това да се направи е въпрос на премислен и лично аргументиран избор на всеки пчелар, любител или професионалист.

При прегледа на кошера, което като проблем може да се отстрани, се отстранява веднага, а това, което не може да се направи в момента, се записва в картончето в работната тетрадка, а след това и в програмата в компютъра. За да не забрави пчеларя, си прави бележка: на такава дата например да се направи, това и това. Прегледите се правят на 14 дни, а самата програма може да даде прогноза за един месец напред, (може и за два месеца) и пчеларят да погледне, съвпада ли пика на развитието на семейството с главната паша или избързва и оттук да си направи изводи. Без компютър, се подразбира, че никой не може да го направи, толкова точно колкото програмата. Това е една малка част от ползата, която донася използването и с практическа цел на пчелина. Друго, което задължително трябва да се подчертае, е изравняването на семействата с компютърна точност, а не “на око”. Първото дава печалба във времето. Не трябва  на следващия преглед да се “преобръща” целият пчелин, а само конкретни кошери. По този начин може да се намали до минимум или да се изключи роенето като такова. Това, както бе отбелязано,  не става с магическа пръчка, а е следствие от редовните прегледи и навременните грижи, които се полагат. Пролетното изравняване на семействата, дава стартови, еднакви условия за развитието на семействата. Веднага след прегледа, или след следващия, се  изравнява. Това позволява след като се прегледат получените резултати за всеки кошер от монитора да се бракуват даже и младите, но не добре доказали се майки. Ако времето е лошо, медът в кошера намалява, пилото в целия пчелин слабо се увеличава и обратно. Програмата при извършване на прогнозата за месец напред, взима необходимите за нея изходни данни от самия пчелин, а не например от синоптичните прогнози. Известно, е че изравняването на пчелните семейства по целия пчелин дава прираст на медопродуктивността от 1,5 – 2 пъти, още повече, когато това се прави с висока точност с помощта на компютър. Това е доказано, не само от автора на програмата, (виж, резултати от работата с програмата на адрес:

http://www.euro-honey.com/), 

 но и от много пчелари, които са работили с нея. Не е нужно пчеларят постоянно да се намира на пчелина. Достатъчно е да сепоявява веднъж на 14 дни и редовно да си въвежда изходните данни в програмата, след направените от него прегледи на кошерите.

Не е най – добрия вариант -  на малка дъсчица или хвърчащо листче да се напишат данни за майката. Да се записват данни, само за нея не е добре. Могат да се приведат много примери, когато през лятото, майката е сменена, работила е добре и след зимуването като, че ли са я подменили! Затова с компютъра много бързо се отсяват такива моменти и могат да се отделят перспективните, “идеални” семейства, като за целта се използват данните от няколко пчеларски сезона!

Известно е, че при професионалното пчеларстване в Австрия, Щатите и др. не обръщат внимание на отделните семейства, особено, ако са обединени на подставки по 4 – 6 броя. Когато  дойде време да им се поставят корпуси,  такива поставят на всички кошери. Когато настъпи времето да сменят майките, подменят на всички. Това е едно опростено представяне на промишлената технология. При тях главното плащане е за опрашване, не е както при нас. За това на тях им е изгодно да имат повече, каквито и да са семейства. Главното е, че за всяко семейство ще получат N – на сума за опрашване, а медът е нещо вторично, независимо, че не липсват изключения от това правило. Важно е добивите от мед да не са под някаква, предварително приета, не особено висока граница.

Любителя пчелар е заинтересован от максималната продуктивност на всяко семейство. Например, ако пчелар без компютър и изравняване за да получи 3000 кг мед, използва 100 семейства, то с програмата (при благоприятни природни условия и в двата случая) са му достатъчни 50 – 60 семейства. С нея се икономисват бройки кошери, пчелни пити, рамки, восъчни основи, товарене, разтоварване, заемани складови площи и т.н. “Цената”, която трябва да заплати в този случай е да използва всички функции на програмата, и препоръките за работа с нея.

(Виж резултати от работата с програмата на адрес:

http://apis.euro-honey.com/).

Казано с други думи. Авторите на програмата си поставят малко по – друга цел. Както беше отбелязано, да се получи висока продуктивност при обикновено пчелоотглеждане в кошерите, не за сметка на увеличаването на броят им, а като се използват минимум кошери, които са способни да съберат мед толкова, колкото събират 1,5 ... 2 пъти повече семейства в такива модели кошери, при други пчелари в същата местност.

Тази икономия идва от използването на всички функции на програмата, най – много от изравняването на пчелноте семейства, при това с компютърна точност. Предполага се, че пчелите не се използват  за развлечение, а за реални доходи в семейството на пчеларя.

Ако пчеларят има примерно до 5 пчелни семейства, то той може да опита да си направи изравняването и без компютър. Но ако пчелните му семейства са от 5 нагоре и до безкрайност (в рамките на разумното), тук помощта на компютъра е нещо много сериозно при реализирането на изравняването.

За който и да е пчелар е важно да вземе разумния максимум от всеки кошер. И изравняването (още повече с помощта на компютъра) му дава едно значително повишаване на продуктивността на пчелина като цяло.

Силното пчелно семейство при всякакви условия, към момента на първата главна паша, достига маса на пилото не по – малко от 6 кг. Вместо обаче да участва в медосбора, ако достигне тази маса, преди началото на главната паша, то с такава биологична граница ще влезе в роево състояние и участието му в първата главна паша, а и в следващите, ако пчеларят не вземе мерки е нерационално. Такива семейства на всеки пчелин са не повече от 40%, тези, които са излезли от зимата със средна сила (златна среда) са 30% и около 30% слаби семейства – причините за това не разглеждаме. Както показва практиката, мед произвеждат тези 30%, които излизат средни по сила (златна среда) от зимуването. Слабите няма да достигнат нужната сила до първата главна паша, силните трябва да се делят (ако не се проведе изравняване), кое- то също не води до медосбор. При последващото изравняване, както вече беше подчертаванo не веднъж, всички изравнени семейства (повече от 90%) произвеждат мед за продаване от първата и последващите я паши, което не винаги става, а и може да се каже, че не става без изравняване. Именно за сметка на това се увеличава обема на меда за продаване при използването на функцията изравняване, но не “на око”,  а с участието на компютърната програма.

Пчелите работят за себе си и интересите на пчеларя тях “малко” ги вълнуват...Затова, пчеларят трябва да се настройва към тяхната биология, а не обратно. Пчелите както е известно  са представители на дивата природа, а не са домашни животни, които могат да бъдат опитомявани.

Защо авторите на програмата акцентуват на изравняването, макар, че в програмата има много други функции? Затова защото пчеларят се занимава с продуктивно пчеларство, на него му е нужен максимален резултат от всеки кошер. И изравняването дава значителен принос на медопродуктивността, като в сравнение със съседите, които не го използват (при равни други условия), тя е почти два пъти по – голяма.

Същността на прилагането на тази методика с компютъра  е в това, че не е възможно да се изравни нормално голям пчелин с много кошери, така, че количеството на меда и пилото в тях да бъде еднакъв. Ето за това задачата е възложена на компютърната програма. “На око” не се получава достатъчно точно, а компютъра използва изходните данни (въведени от пчеларя в програмата, след направените прегледи на пчелните семейства) и питите с мед и пило ги премества така, (дава списък кои от тях  от кой в кой кошер да бъдат поставени), както за пчеларя не е реално, толкова точно да го извърши. След една година работа с компютърната програма, не е трудно да се направи сравнение какви са резултатите, когато пчеларят изравнява и върши всичко останало “на око” и когато използва компютър в работата си с кошерите.

Удобно е да се прави анализ на пчелина, като пчеларят е седналпред монитора на компютъра и използва графики и разрези на кошери. Веднага се вижда, какво и къде не е направено и какво трябва да се направи. Още повече за всеки кошер, когато е пред монитора, може да  напише в “картончето” му в графата “Забележки”, каквото и което е направил и какво е отложил за следващия преглед, ако реши, че това, което се е сетил в момента, не трябва да го забрави.

Това, че електронния дневник е по – удобен и нагледен, отколкото този на хартиения носител, няма нужда да бъде доказвано, безспорно е.

В програмата е добавена и функцията “календар вывода маток”,(Календар за отглеждане на майки).  Този календар може да се програмира за всеки кошер.

 

         Така също се препоръчва в менюто “Помощь” и “Рекомендаций”

(“Помощ” и “Препоръки”).

1. Преглеждане на гнездата в кошерите един път в 2 – 3 седмици в периода от април до началото на юни. По – нататък да се тревожат пчелните семейства е нецелесъобразно, параметрите в гнездата в периода на главните паши по принцип не се изменят. 2. Функцията изравняване на семействата по пило и мед  се препоръчва да се използва в края на април, началото на май месец, по – нататък дадената операция няма да повиши производителността на  пчелина.3. Изравняването само по мед е целесъобразно да се използва есента при зазимяването на пчелните семейства. 4. В периода от средата на юни до 1 август е най – правилно да се използва само функцията планиране за анализ на работата на семействата. Тъй като гнездото в този период обикновено не се пипа (не се преглежда), то показателите в картончета по гнездата оставяйте по  последния преглед на гнездото, а магазинните рамки е целесъобразно да се внасят в програмата за всеки кошер, непосредствено след тяхното снемане за центрофугирането и. Практически това става, като първо данните се записват в работната тетрадка, която виси на шията на пчеларя, а след няколко дни се въвеждат в компютърната, пчеларска програма. 

Когато във всички сфери на човешката дейност се внедрява компютърната техника, изглежда неразумно да се отрича нейната употреба в пчеларството. Използването на пчеларската програма повдига на  по – високо качествено ниво управлението на пчелина. Програмата Пчела – 1”, създадена от Ал. Папичев и Ол. Соловев –  е първата лястовица в програмируемото управление на пчелина. Други програми, способни да анализират и да прогнозират развитието на пчелното семейство към днешна дата за сега не са създадени. Тази програма, аз я използвам почти всекидневно и я смятам за много функционална и полезна. Придържам се към мнението, че не по – малко са полезни идеите, които тя поднася на пчеларя от монитора по време на работата му с нея. Иначе, част от тях биха се появили при прегледите на кошерите, а така се губи време от няколко дни за размисъл, което също е важно. Не може да се мисли и работи с пчелите само в почивните дни. Значително по – добре е, ако през седмицата пчеларя вижда пред себе си на монитора проблемите, които има да решава и ги премисли няколко пъти преди практически да предприеме някакви действия на пчелина си.

Има нещо фантастично в това, пчеларят да има възможност да решава част от предстоящите си задачи, седейки пред монитора на компютъра си. Усещането няма как да се предаде с думи. Трябва да се опита. Един мощен инструмент, какъвто е компютъра, става съюзник, помощник и съветник на пчеларя. Неговите човешки възможности нарастват многократно. Той започва да вижда на монитора неща, които няма как да види в другите видове пчеларски бележници (дневници) на хартиен носител (виж. възможностите на пчеларските програми).

Много полезни неща за използването на компютърна, пчеларска програма на пчелина, може да се прочетат и видят от публикуваните на сайта още 10 статии, чиито списък е предложен тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN20/ "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN19/"За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

 

                       главна страница                  напред                     горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by