Дата на обновяване:09.10.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Бактерицидните лампи в пчеларството
В.П. Курышев, Р.В. Курышев

Беседвайки с пчеларите за мерките, предприемани от тях за предотвратяване на гибелта на пчелите, научаваш, че много от тях обработват пчелите си с препарата бипин. Те не знаят, че този препарат е с нисък коефициент на безопасност, затова  за слабите семейства, които заемат по – малко от 5 междини не се препоръчва да се обработват с него. Пчеларите, които знаят цената на работата с химическите препарати и последствията от тяхната употреба, използват строителни рамки – зоотехнически метод за борба с кърлежа. Някои редовно провеждат пролетен преглед на кошерите и заменят потъмнелите от времето пити, в които се е натрупала патогенна флора.
Обаче вароазната инвазия, независимо от предприетите мерки не се поддава на пълна ликвидация. В същото време химически препарати, безопасни за пчелите и човека и такива, които пагубно действат само на кърлежа, не съществуват! Затова в анотациите на лекарствата за лечение на пчелите се въвеждат касаещи времето и други ограничения свързани със замърсяването на произвежданите пчелни продукти: восък, мед, перга.
Но химическата индустрия продължава да работи! Производителите на химически препарати ни съветват след като 3 – 5 години сме използвали един препарат да преминаваме на друг, тъй като кърлежа се адаптира към него. Стремежът на пчеларите да използват в своя арсенал средства за борба против болестите на пчелите – химически препарати много тревожи еколозите и генетиците.
Докато учените натрупват данни и правят правилни изводи, е необходимо да се отдаде предпочитане на природните средства за укрепване на защитните сили на пчелното семейство. В продължение на много милиони години семействата са си изработили прекрасен защитен механизъм, като използват природни растителни вещества с техните уникални бактерицидни свойства. Например, прополисът, който защитава пчелите от обкръжаващата ги патогенна флора. Като полират с него килийките предназначени за бъдещото пило, те предотвратяват възникването на заболявания. Пчеларят просто е задължен да използва прополиса в своята технология за защита на пчелите от болести.
Един от природните лечители е слънцето. В неговите лъчи присъстват ултравиолетовите такива, които убиват живите клетки. Именно те унищожават патогенната флора, а излъчаванията във видимия спектър на диапазона и в инфрачервения способстват за бързата регенерация на нови клетки и тъкани, за заздравяването на рани и довежда до оздравяване.
Умело съчетавайки природните възможности, може с огромен успех да се борим с много болести на пчелите, предизвикани от вирусна и гъбична инфекция, не нарушавайки при това биологическите основи на жизнената дейност на Apis mellifera. Днес пчеларите могат да се възползват от оборудването, което още отдавна се използва в медицината за стерилизации на помещения и на оборудване – това са бактерицидните лампи, които излъчват ултравиолетови лъчи. На външен вид те не се отличават от лампите с дневна светлина, но нямат бял луминифор, които да покрива стъклената тръба. Схемата на включване и пускането на бактерицидната лампа не се отличава от тази на лампите с дневна светлина, но при работа с тях следва да се спазват мерки свързани със защитата на зрението от тяхното излъчване.
Бактерицидната обработка на пчеларското оборудване е по – добре да се провежда през зимата, когато то не се използва. В своята практика ние използваме различни типове бактерицидни лампи: с дължина 900 мм от типа ДБ 30 – 1 и 300 мм от типа ДРБ 8 – 1.
При бактерицидната обработка на многокорпусни кошери, лампата се поставя вертикално едновременно в 4 корпуса, така, че арматурата, която е удържа, да не засенчва вътрешни повърхности и да се обработва цялата повърхност. При дезинфекцията на кошери от собствена конструкция с вътрешно сечение 300 х 300 мм ние използваме къса бактерицидна лампа ДРБ 8 – 1, която е вградена в капака на кошера и е разположена по големия диагонал на гнездовия корпус. С това се достига защита на очите от облъчвателя и равномерност на дозата на облъчване на цялата вътрешна повърхност, времето за експозиция не е по – малко от 3 часа. Такъв режим на облъчване не отвлича пчеларя от други текущи работи и не изисква някакъв допълнителен контрол.
При силно замърсени гнездови корпуси, магазинните надставки е необходимо те предварително да се обработват с миещи разтвори, да се очистят от залепнали восъчни надстройки и след това да се облъчват с лампата.
По – важно значение придобива бактерицидната обработка на гнездовите пити. Като правило те са преносители на инфекция от едно семейство в друго. За да се избегне това, необходимо е всяка пита, която е използвана в работата на пчеларя, да се подложи на бактерицидна обработка, трябва да се облъчва от всяка страна, времето на експозицията остава същото.
Освен указаните лампи, може да се използват и настенни бактерицидни облъчватели от типа ОБН 75м, ОБМ 35м или други, които се продават в магазините за медицинска техника.
Внимание! По време на работата на бактерицидните лампи в помещението не трябва да се намират хора, животни и растения, или те трябва да бъдат защитени със не пропускащи светлината екрани. Така само в този случай работата с бактерицидните лампи ще бъде безопасна.
Бактерициднта обработка с лампи позволява: да се съхрани защитния слой от прополис в гнездото на пчелите; да се обеззаразяват пластмасови решетки, поилки, хранилки и друго оборудване; да се провежда санитарна обработка на помещенията, павилиони, зимовници; да се икономисва време при обеззаразяването на работен материал и оборудване; пчеларят да има силни и здрави пчелни семейства; значително да се съкрати използването на химически продукти за лечение на пчелите; да се избави или значително да се намали замърсяването на произведените пчелни продукти; да се провежда на пчелина постоянна профилактична работа по предотвратяването на заболявания на пчелите.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2005/ N 1
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by