Дата на обновяване:11.09.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Приносът на е-бизнеса във веригата на печалбата
Из чуждестранния печат
Радио телевизия електроника 2001/2/стр. 4


В последните няколко години е-бизнесът („електронният” бизнес) се развива с изключително високи темпове. Според предвижданията на специалистите оборотът през следващите три години ще достигне 1 трилион долара, като 80% от тази сума ще се получат от операции от типа бизнес-бизнес. При такава прогноза основният въпрос, който следва да си зададе всеки ръководител, е не „кога”, а „как” бизнесът на дадена фирма ще бъде повлиян от тази революция в областта на информацията.
За да може по – точно да се определи приносът на е – бизнеса и неговото потенциално развитие, е необходимо да бъдат определени моментите във времето, в които се очакват определени събития. Засега се очертават ясно три основни стъпала в това развитие:
- това, което е налично сега – търговия по Internet;
- следващо стъпало – експлозивно развитие на съответните устройства, използвани в бита и бизнеса;
- трето стъпало – ерата след персоналните компютри.
В момента ние сме в етапа на широко ползване на търговията по Internet, т.е. пазар, в който основната част от операциите са от типа „бизнес-бизнес” (ВВ), осъществяващи се електронно. Първоначално бизнесът по Internet се реализираше предимно на ниво „потребител-бизнес” (СВ), например търговията „online”. В резултат на непрестанните изисквания за намаляване на ползваното време по Internet обаче се стигна до значително разрастване на търговията от типа ВВ, при която обемите са значително по – големи, отколкото при търговията от тип СВ.
Основният принос на първото стъпало от развитието на е-бизнеса може да се отбележи във веригата на печалбата. Веригата на печалбата се изгражда от последователността от стъпала, които съществуват във всеки бизнес – всяко стъпало е една стъпка в процеса на провеждане на даден продукт или услуга до доставянето му на съответния потребител. На всяка от тези стъпала цената на дадена стока или услуга нараства докато накрая се осъществи продажбата.
С помощта на е-бизнеса тези стъпала се свиват и се осъществява пряка връзка между доставчика и купувача, като по този начин се намалява и времето необходимо за превръщане на „суровия материал” в продажна стока. Доставчикът може да обслужва своите клиенти по – бързо и ефикасно и намалява производствените си разходи. В резултат на свиването на междинните стъпала, тези от участниците, които не могат да добавят достатъчна стойност към цената на своя продукт или услуга, излизат от бизнеса. В най – рискова ситуация са дилърите и търговските посредници. Възможностите на даден брокер или потребител да получава продукти и услуги директно от производителя застрашават бъдещето на значителен брой традиционни дилъри и търговци на едро.
Следващото стъпало в развитието ще бъде създаването на обслужващата апаратура. За да може да ползва предимствата на електронната търговия, всяка фирма трябва да има достъп до информация във всички нива от своята верига на печалбата. Наличието на подходяща апаратура ще даде възможност на участващите организации да ползват информация във всички критични нива на своята дейност. Това ще даде възможност на е-бизнеса да реагира бързо на всички промени и да подобрява обслужването на потребителите. Тъй като т.нар. „handheld” устройства стават все по съсвършенни, потребителят постепенно ще преминава от стандартната конфигурация „един човек – един компютър” към по – сложната конфигурация „един човек – много компютри”. Това е т. нар. ера „след персоналния компютър” или третото стъпало от развитието. На този етап е-бизнесът ще бъде високоавтоматизиран и всяка нова информация ще води до значителни промени в следващите стъпала, предизвиквайки последователност от събития. Това ще доведе и до революционни промени в реализацията на е-бизнеса и неговите окончателни постижения ще бъдат ограничени само от възможностите на човешката фантазия.
Из чуждестранния печат


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by