Дата на обновяване:04.09.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Какво може да се „прочете” по една пчелна пита от пчелното гнездо
В.И. Лебедев, НИИ по пчеларство

Пчеларят трябва добре да знае, какво представляват питите и гнездото. Всяка пита се състои от обща средна вертикална стена, от двете страни на която в хоризонтални редове са изградени шестогранни килийки. Пластовете пити в гнездото винаги са вертикални.
Дебелината на питите, предназначени за отглеждане на пилото е постоянна и съставлява 24 – 25 мм. Между питите пчелите оставят 10 – 12 мм свободно пространство – междината. При такова разстояние те могат да работят на двете страни на питата, без да пречат една на друга. Значително увеличение на този параметър не трябва да има. Така, в увеличените междини пчелите винаги строят „езиците” на новите пити. В горните части на питите, където като правило се складира мед, пчелите удължават стените на килийките. Като резултат междината в това място се съкращава до 5 мм, което е необходимо за преминаването на една пчела, а общата дебелина на питата се увеличава до 30 мм. В естествените условия на обитаване в мястото на разполагането на меда, този показател може да превишава 45 мм.
Дънцето на килийката е съставено от наклонени ромбчета. Дънцето на всяка килийка от едната страна на питата едновременно служи и като част от дънцето на три килийки от другата негова страна, което повишава неговата здравина и вместимост, намалява загубите на строителен материал и т.н. Освен това, пчелата, която се намира в килийката, може да използва топлината на девет други особи, които се намират в съседните килийки. До 75% от площта, заета от зимното кълбо, се разполага върху участъците на питите, свободни от мед. В пчелите, които се намират в празни килийки, интензивността на обмена на белтъчини е с 20,4% по – малко, отколкото в особите на повърхността на питата. Празната пчелна пита – е добър изолатор на топлина (коефициентът на топлопроводимост е около 0,03 Вт/(м*град). Ако при зимуването, пчелите са разположени на мед, то насекомите губят примерно 3 пъти повече топлина, отколкото при разположението на кълбото на участъци на които питите са празни.
На естествено изградените пити различават следните типове килийки: пчелни – за отглеждане на пчели, складиране и съхранение на меда и пергата; търтееви – за отглеждане на търтееви и складиране на меда (да съхраняват пергата в такива килийки, пчелите избягват); маточници – килийки за отглеждане на майки; преходни – килийки с неправилна форма, които се строят от пчелите при преход от пчелни към търтееви (обикновено близо до горните и страничните летвички на питата); медови – с удължена форма със забележимо направление нагоре, което изключва възможността за снасяне в тях на яйца от майката.
Във връзка с това, че размерът на различните породи пчели не е еднакъв, то и диаметърът на килийките е различен. Например, диаметърът на пчелните килийки на средноруската порода – е средно 5,56 мм, търтеевите – 6,98 мм; на сивата планинска кавказка – съответно 5,46 и 6,69 мм. Диаметърът на килийките закономерно нараства от юг на север, което съответства на географската изменчивост на размера на тялото на пчелата. Дълбочината на пчелните килийки е 12 мм, те са с направление леко нагоре, под ъгъл спрямо хоризонта от 4 – 5 градуса.
Стандартната пита с размери на рамката 435х300 мм побира до 9,1 хиляди килийки, от тях за отглеждане на пило са пригодни около 8 хиляди килийки.
Известни са случаи, когато семейството използва едно и също гнездо (съвокупност от пити) повече от 30 години. Пчелите винаги строят пити, разположени една зад друга. Ако се наруши целостността на гнездото, то те веднага възстановяват биологическата норма: на мястото на падналата или иззетата пита пчелите изграждат нова.
Разположението в гнездото на пилото и запасите от храна е строго закономерно: на питите близо до входа пчелите отглеждат пило, където са най – добрите условия за вентилация; на по – отдалечените се складират запасите от мед; Тук са най – добрите условия за охрана. Току що изградените пити са по – светли. Ако пчелите складират в тях храна, те дълго време си осават светли. Питите, които се използват за отглеждане на пило много бързо остаряват, тъй като след излизането на всяко поколение в килийките остават плътно прилепналите към стените и дъното пашкули и екскременти на личинките. В резултат обемът на килийките се намалява и питите постепенно потъмняват (вж. сп. „Пчеловодство” N2, 1999 г.).
Каква информация за състоянието на пчелното семейство дава питата, взета от гнездото?
Първо, по запечатването на меда може да се съди за произхода на пчелите. Средноруските пчели запечатват килийки, като оставят между повърхността на меда и восъчната капачка въздушен слой (светло „сухо” запечатване). Такава пита се отличава с бял цвят, което свидетелства за нейните повишени топлинни качества и добрата приспособимост на пчелите към зимуване.
Кавказките пчели не оставят в килийките гореуказаният слой въздух, затова запечатаната пита има тъмен цвят (тъмен „мокър” печат). При пчелите, които имат местен произход запечатването е смесено.
Второ, по питите на гнездото може да се съди за количеството и качеството на хранителните запаси. Количеството на меда го определят на око по заеманата с мед площ на питата или с измерване с везна, като се извади теглото на самата пита. При току що построената то е 400 г, кафява – 600, тъмна – 800г. Ако питата в рамка с размери 435х300 мм изцяло е запълнена и запечатена, в нея има – 3,6 кг мед (запечатаната лента с ширина около 7 см съответства на 1 кг мед).
В една килийка влизат 102 – 175 мг перга. Масата на пергата в питата, в която е запълнено 3/4 от килийките (около 6 хиляди) от двете страни, е приблизително 840 г (1 кг перга заема приблизително 7 хиляди килийки).
През пролетта до главната паша на пчелното семейство са му необходими 6 – 8 кг мед и 2 – 2,5 кг перга; в периодът на нарастване на пчелите за зимата – съответно 15 – 18 и 2,5 – 3 кг; в есенно – зимния – пролетен период – съответно 16 – 25 и 1,5 кг.
Трябва задължително да се оцени и качеството на храната: кристализацията и вкисването (ферментирането) на меда, хващането на плесен от пергата. При интензивната кристализация на меда обезателно отделят запечатаната част и периодически обилно я напръскват с пулверизатор с топла вода, използват течно подхранване. На пчелина трябва да има поилка за пчелите. Кристализиралият (миналогодишен мед) съвършенно не е пригоден за зимуването и него го премахват от гнездото. Ферментиралият мед го намират по характерния кисел мирис и отделянето на мехурчета с газ, той най – често се излива от килийките. Питите с такъв мед се изземват от гнездото. Интензивно плесенясалата перга я отделят от гнездото и запълват запасите в кошера до нормата от запаса.
Трето, може да се получи информация при прегледа на питата за майката: наличие или отсъствие; физиологическо състояние (оплодена или неоплодена); за нейното качество.
За работата на оплодената, качествена майка в семейството съдят по количеството на пилото на различната възраст на питите на гнездото. Качествената майка снася по едно яйце подред във всяка килийка, заема с тях централната част на питата; снасянето на яйца от болна или стара е разхвърляно по питата с големи пропуски на килийките, във всяка от тях може да има по две и повече яйца. Такива майки задължително се заменят с млади.
Отсъствието на майката в семейството се установява по липсата на пило (открито пило). На първо място се обръща внимание на наличието или на отсъствието в килийките на еднодневни яйца (те стоят вертикално на дънцата на килийките). Освен това, отсъствието на майката се характеризира с повишен шум и безпокойство на пчелите, тяхната агресивност при прегледа на гнездото и изземването на питите. При внезапна загуба на майката, пчелите строят на питата свищеви маточници, които те залагат на основата на пчелни килийки, които са заети от пчелни личинки, не по – стари от три денонощия. Свищевите маточници за разлика от роевите се разполагат по цялата площ на питата, а не по продължение на краищата и. Ако пчелите са изгризали маточниците, значи в семейството присъства млада неоплодена майка, която ще пристъпи към снасяне на яйца средно 14 денонощия след излизането си от маточника.
Ако в килийките са снесени по няколко яйца (част от тях по стените), а цялото пило е запечатано с изпъкнали капачета, значи в това семейство няма майка и към снасяне на яйца са пристъпили пчели – търтовки. Ако в течение на две – три седмици пчелите останат без майка и открито пило, то те придобиват способността да снасят яйца, от които се развиват изключително търтеи.
Яйцата, снесени на дъното и пилото, запечатано с изпъкнали капачета, свидетелстват за това, че в семейството работи майка – търтовка. Нейната поява, като правило е свързана с невъзможността да се съеши с търтеи в оптимални срокове (до три седмици) например вследствие на лошото време. В резултат тя загубва способността да се съешава и пристъпва към снасянето на неоплодени яйца.
В гнездото има и пило на различна възраст, и яйца на един ден, а пчелите залагат маточници. Това е признак за ниското качество на майката. Ако майката значителни снижава или почти прекратява снасянето на яйца в благоприятния период на жизнената дейност на семейството, то пчелите залагат свищеви и (или) роеви маточници (два – три) и отглеждат нова. Тя се съешава с търтеите и започва да снася яйца. При самосмяната на майката понякога в семействата работят и млада, и старата майка, след някакво време пчелите убиват старата.
Общото количество на питите е признак за силата на семейството, а така също на интензивността на неговия растеж и развитието му. Ако през пролетта пчелите започват да се грижат за търтеево пило, а по – нататък и за млади майки, значи семейството се готви за естествено размножаване – рояване. Появяването на питата на роеви чинийки с яйца свидетелстват за влизането в роевото състояние. Чинийките се появяват по продължение на питите. В семейството те обикновено са от 10 до 100 броя. По възрастта на маточните личинки може да се пресметне, в какви дни следва да се очаква излизането на роя. Първият рой със старата оплодена майка, най – често излиза при благоприятно време на деветия ден след снасянето на яйцата в роевите чинийки.
Възрастта на маточниka може да се определи по външния му вид. В зрелия, върхът на пашкула е открит (преди излизането на майката, пчелите изгризват капачето), значи в течение на близките дни роят ще напусне семейството.
Когато в семейството има млада, неоплодена майка, пчелите започват да шлифоват килийки за снасяне на яйца – това се вижда при внимателно оглеждане на питата. Такава подготовка свидетелства за това, че майката се е съешила с търтеи и в течение на 1 – 2 денонощия присъпва към снасянето на яйца.
Четвърто, по побеляването на питите може да се определи времето за поставянето в семейството на рамка с восъчен лист, то ест започва се обновяването на гнездото. Побеляването те го осъществяват само в условията на устойчива и достатъчно добра паша. През това време пчелите усилено отделят восък, което им позволява бързо да изграждат восъчни листове.
Пето, появяването на пилото в предпоследната пита или вътрешната страна на крайната показва необходимостта от разширението на обема на гнездото. При това питите с добро качество, предназначени за снасяне на яйца от майката, се препоръчва да се поставят между последната с пило и следващата пити. Така постъпват и при поставянето на рамките с восъчните листове. Да се разширява гнездото с поставянето на пити и рамки с восъчни листове в средата на гнездото може след като семейството достатъчно се е усилило и опасността от възвратни студове е отминала.
Напротив, ако пилото на питите е разположено в неголям радиус (5 – 6 см) в овални кръгове, гнездото трябва да се съкрати и старателно да се затопли. Твърде разширеното и незатоплено гнездо през пролетта може да предизвика гибелта на пилото или появяването на уродливи пчели – с недоразвити крила, хобочета и коремчета. Измирането на пилото става като цяло, а не само в отделни килийки.
По питата, взета от гнездото на пчелното семейство, пчеларят може съвършенно точно да се определи:
- породната принадлежност на пчелите;
- наличието или отсъствието на майка в семейството, нейното качество и физеологическото и състояние (оплодена, неоплодена);
- възраст на пилото, неговото количество, сила на семейството, скорост на нарастването на силата на семейството;
- началото за подготовка на семейството за рояване и срокове за излизане на роя;
- количество и качество на хранителните запаси, необходимостта им от замяна и попълване на оптимума;
- поразеността на пчелите на семейството от различни заболявания;
- медосбор, започнал ли е, устойчив ли е, способност на пчелите да отделят восък (побелване на питите);
- възраст на питата, нейното качество и по – нататъшно използване или отправяне за претопяване;
- състояние на семейството, неговата потребност от разширение или съкращаване на обема на гнездото,от неговото затопляне;
- присъствие на гризачи и други вредители в гнездото на пчелното семейство.

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: Сп. „Пчеловодство” 2000/ N5
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by