Дата на обновяване:28.08.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Замяна на питите
В. Ефимов


Всеки пчелар знае, колко е трудно да се работи без добър запас от пити. Обаче, използването на стари пити независимо от това не се препоръчва. След като преминат три сезона, ако в тях е имало пило, те стават тежки, светлината не преминава през тях, килийките им стават с по – малки размери. Пчелите, които излизат от тях са по – малки, а семействата са малко продуктивни. Медът, който пчелите произвеждат в такива пити, бързо кристализира, става по – тъмен, тъй като в него се разтварят някои съставляващи на намиращите се в килийките отпадъци. Не трябва да се забравя, че старите пити могат да бъдат източник на различни болести. Съхраняването на питите вън от кошера е свързано с допълнителни грижи, тъй като до настъпването на есенните застудявания, те вече в повечето случаи са повредени силно от восъчния молец, даже и да са подредени достатъчно свободно за съхранение.
Восък от старите пити се получава по – малко, макар, че това зависи и от начините на преработката на восъчната суровина. Пчеларите от малките пчелини преработват тази суровина обикновено по по – примитивен начин, като и без това намаляват ниската ефективност на своя труд. Намалява желанието за натрупването на пити в запас, тъй като както вече беше казано - те силно се поразяват от восъчния молец. Без да знаят точно колко пчели могат ежегодно да изграждат нови пити, пчеларите често не досъбират восъка. Като спирачка в тази посока служи и отсъствието на прости и ефективни технологии за преработването на восъчната суровина. Тук се имат предвид и високите цени на различните модели восъкотопилки, на електроенергията, големите разходи на труд, а така също и ниската цена на восъка по отношение на восъчните листове. Не е чудно, че някои пчелари започнаха да се отказват от свързаната с много грижи преработка на пити и честата им замяна.
Затова на пчелините може да се намерят стари, черни пити, често с пашкули на восъчен молец или плесенясали, със запрополисани следи от екскременти. На въпроса: „защо в кошерите се съхраняват такива пити?” – преди всичко отговарят, че пчелите не изграждат восъчните листове, а от старите пити восъкът е малко и не може да се купят същите восъчни листове в достатъчно количество. Може и да се чуят и такива „бисери”, че едно време не е имало восъчни листове, а все едно мед са произвеждали, че пчелите като изграждат повече пити ще произвеждат по – малко мед
Теоретически погледнато, всяка млада пчела може да отдели восък колкото половината на своето тяло, то ест 1 кг пчели (около 10 000 пчели) може в продължение на своя живот да отдели 0,5 кг восък. Според тези теоретически разсъждения, едно силно семейство може да отдели за година 5 – 7 кг восък.
Очевидно е, че пчелите изграждат пити неот скука” или „от любов към строителството”, а само тогава, когато възникне необходимост от отглеждане на пило и складиране на меда. Практиката показва, че семействата, които произвеждат повече мед, изграждат повече пити.
При някои условия строителството на нови пити изисква от семейството излишни усилия, особено, ако това задължение е „възложено” на старите пчели, на които восъчните жлези лошо работят. Трудно пчелите също така изграждат пити след свършването на пашата. Но не трябва да се допуска восъкът, който отделят младите пчели през май и юни, да се губи само заради това, че на тях не им се създава възможност да изграждат восъчни листове.
Водещите пчелари в нашите условия за сезон често получават до 1 кг восък от кошер, което е равноценно на около15 восъчни листове за гнездова рамка на Дадан – Блат система. Това количество се събира от преработването на стари пити, изрезки от строителни рамки, восъчни разпечатки и други подобни. От това следва, че силните семейства са способни да построят толкова пити, колкото се побират в един кошер. Обаче на нашите пчелини, често не се осъществява даже препоръчваната замяна на една трета от гнездовите пити.
В течение на пролетта, от момента на „побеляването на питите”, в кошера винаги трябва да има място за изграждане на пити. В началото на май восъчни листове трябва да се дават внимателно – по една рамка встрани от пилото. Ако семейството е достатъчно силно, и пчелите бързо я изграждат, може да се дават и по две едновременно, като винаги се поставят от страни на пилото. Във втората половина на май месец, когато се установи топло време, восъчните листове могат да се поставят и в средата на гнездото, между пилото. Това ще увеличи темпът на нейното изграждане, подобряването на вентилацията на гнездото, а така също ще намали в семейството склонността към рояване.
През месец май, пчелите строят охотно и бързо и това трябва задължително да се използва. Обикновено в това време се изземват от гнездото голямо количество пити. Трябва да се приеме за правило и да не се оставят да зимуват пити, които вече са зимували, т.е. питите не трябва да зимуват повече от един път. Трябва да се стремим към това, пчелите ежегодно да изграждат толкова пити, колкото са нужни за зимуването (не по – малко от седем Дадан Блат пити).Средните и силните семейства само по времето на цъфтеж на градините изграждат по четири – пет пити, а останалите в края на юни.
Трябва да отбележа, че съм противник на химическата „защита” на питите (например, 4% разтвор от формалин, ледено студена оцетна киселина и други често препоръчвани „защити” от някои автори. Всички пити, към които имам подозрения, че са възможен източник на инфекция, безжалостно ги отправям на преработка. Ако навреме и в нужното количество се дават на пчелите восъчни листове, то ежегодната замяна на питите обезпечава на пчелина и необходимата хигиена.
През месец май всяко семейство изпитва желание да изгражда търтееви килийки. Строителната рамка, поставена в гнездото, обезпечава изграждането на восъчните листове само с пчелни килийки. Ако пчелите изграждат на строителната рамка само пчелни килийки, то навярно те не се готвят за рояване. Чашчиците в краищата на не съвсем изградените восъчни листове служат като признак за роевото настроение в семейството. Ако пашата е завършила, пчелите въобще не изграждат. Строителните рамки се проверяват на всеки четири – пет дни и се премахват изградените езици. Това се прави, за да не може да се даде възможност на майката да снесе яйца в тях. В качеството на метод за борба с вароатозата обаче, строителната рамка се проверява през две седмици. Тогава естествено в нея ще се намира и запечатано търтеево пило.
При добро използване на строителната рамка може да се получи такова количество восък, което превишава текущата потребност от него, така, че излишъкът може да бъде предаден. Само, че на кого?
В продължение на 40 години (от 1950 до 1990г.) на пчелините винаги се усещаше недостиг на восъчни листове, предизвикан от малкото количество получаван в страната восък и от това, че една част от него отиваше за нуждите на промишлеността. Но восъчни листове можеше да бъдат получени в замяна на предаден восък (за 1 кг восък – 0,8 – 0,9 кг восъчни листове). Сега восъчни листове могат да се купят без ограничения, но тяхната цена (120 – 150 руб. за 1 кг) в сравнение с цената на восъка (25 – 30 руб. за 1 кг) е много висока, и не всеки пчелар е способен да си купи в нужното количество. Стопаните на големите пчелини все – пак се стараят ежегодно да заменят старите пити, макар, че това изисква голямо количество восък и пари. В крайна сметка такива разходи се възстановяват с допълнително количество произведен мед, восък и добро здраве на пчелите.

Превод от руски език: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: сп. „Пчеловодство” 2000/N 8


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by