Дата на обновяване:21.08.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Споделен опит за съхраняване на пчелни пити
В. Чечевицкий

Един от начините за подготовка на пчелните пити за съхраняване и преработването им за восък е изчистването от пчелите на остатъка от меда в тях. След това те са по – устойчиви към замърсяване и инфектиране, не привличат към себе си мравки, по – бързо се усвояват от семействата. Медът, взет от питите не се губи, пчелите го пренасят в гнездото, пергата запазва своите свойства. Обаче в килийките могат да се появят яйца на восъчния молец, затова аз прилагам двойно почистване на питите от пчелите в силно семейство.
След центрофугирането оставям питите зад преградната дъска до пълното отделяне на остатъците от незапечатания мед. След това пренасям за 1-1,5 часа в гнездото, където ги размествам между последната пита с пило и тази с мед и перга. Тук пчелите отделят от питата всички яйца от восъчния молец. След двойното почистване само в някои от килийките на питата могат да останат капчици нектар или парченца от пчелен прашец. Недостатък на описаната технология – необходимостта от отваряне на пчелното гнездо и намесата в семейството. Обаче на малкия пчелин пчеларя с това може да се примири, в замяна борбата с восъчния молец преминава без използването на химически и други препарати.
Съществува практика да се оставят за съхранение и непочистени от пчелите пити. Обаче, ако до центрофугирането на меда те са били не напълно покрити с пчели, в тях може да има много яйца на восъчния молец. Да се съхраняват без съответстваща профилактика е твърде рисковано. При това останалия в тях след центрофугирането незапечатан мед в зависимост от състоянието си (узрял или не) и условията на съхраняване, може да кристализира или да вкисне.
Заедно с двойното почистване от пчелите използвам също нискотемпературна обработка в битов хладилник. Разпространена е гледната точка, че държането на пчелните пити при температура минус 10 С и по – ниска предизвиква гибелта на восъчния молец на всички негови стадии на развитие (А.Череватенко, сп. „Пчеловодство” N5, 1988). A Б.Лашин (сп. „Пчеловодство” N5, 1994) съобщава, че от яйцата на восъчния молец, които са се намирали през цялата зима при условията на сибирските студове, при настъпването на затоплянията, са излезли личинки. През август 2003 г. аз поставих в херметично затворен сандък, който се намира в помещение няколко групи пчелни пити, които са били при минус 10 С в продължение на два часа. След две седмици при контролен преглед на една от тях намерих личинка на восъчния молец. Според мен, яйцето е запазило жизнената си способност, защото се е намирало на дъното, под плътно залепилите се едно до друго яйца, които са изиграли ролята на топлоизолатор. Случаят се отнася към категорията редки, но за да се избегне неговото повторение, използвам по тежък режим на държане на восъчните пити при отрицателни температури: почистените зад преградната дъска пчелни пити ги помествам в хладилна камера и ги държа в нея в продължение на три часа при температура минус 12 С и по – ниска. За да не са опрени плътно една до друга и студения въздух свободно да преминава във всички килийки, питите ги раздалечавам една от друга с дървени парчета с дебелина 10 – 15 мм. Използвам този начин винаги с положителен резултат.
Основните предимства на нискотемпературната обработка на питите са: гарантирано унищожение на восъчния молец на който и да е стадии на неговото развитие., възможност да се провежда обработване независимо от годишното време и климата, отпада необходимостта от използването на специални препарати.
Преминалите двойно почистване или подложени на ниски температури пити ги съхранявам в сандък, в кошери лежаци с широки, херметично направени дървени възглавници и в полиетиленови торби. Така поставените пити могат да се намират в отоплявано и в неотоплявано помещение, чардак,, под навес, а при използването на полиетиленовите торби и в зимник (мазе). Важно е да са надеждно херметизирани. 15 – 25 дни след началото на съхраняването провеждам контролни проверки за състоянието на питите. Такава система не изисква използването на различни миришещи растения и естествена или принудителна вентилация.
Трябва да се подчертае, че миришещите растения не веднъж са подвеждали пчеларите. С течение на времето те си губят миризмата, а заедно с това надеждността на защитата спада. Вентилацията също си има своите недостатъци. Много е сложно да се организира преминаването на въздуха по продължение на всички пити, разместени в помещението. При това, принудителната вентилация изисква не малки разходи за електроенергия.
В летния период неголям брой пити ги съхранявам в кошерите зад преградните дъски. Пчелите ги поддържат чисти.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2005/N10
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by