Дата на обновяване:01.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА С
ПЧЕЛАРСКА, КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА


д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

Статията е публикувана в "Пчеларски вестник" 2005/N33-N41/ и на сайтовете "Пчеларство.bg", "Пчеловодный портал" (на последния през периода от 11.11.06г. до 25.11.07г. е прочетена над 2090 пъти от използващите сайта) от същия автор.

 
С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина. В пчеларството, особено през пролетта се използват методите –
изравняване и подсилване на пчелните семейства с цел изравняване на всички кошери по сила към началото на първата главна паша. Toва се прави за да се предотврати влизането на бързо развиващите се силни семейства в

роево състояние, привеждане на отслабналите пчелни семейства до такива със средна сила, провеждане едновременно на целия пчелин на поредните месечни задължения, за да се вземе от кошерите на пчелина през лятото максималното разумно количество, произведен мед.

Изравняването и подсилването, това са съвършенно различни методи, като с изключение на една особеност, за която ще стане дума по – долу нямат нищо общо. Някои пчелари бъркат тези две понятия, като ги мислят за едно и също, накрая получават плачевни резултати и всички отрицателни последствия от необмислените си действия.

Трябва да се подчертае единственият им общ момент в тези две
различни методики – това е пренасянето на пити с пило от едно
здраво семейство към друго и целта на тези методи е една – това е максималната продуктивност на пчелина. На това общото в тези два метода свършва. Разликата между тях не разглеждаме. Mатериалът по тази тема е голям като обем и е подходящ за отделна статия.

Гарант за точността на извършване на изравняването се явява
компютърната програма. Обяснението на процеса трябва да започне  още от пролетта от времето за извършване на първия пролетен преглед. При провеждането му, а и на следващите след него прегледи примерно на 14 дни, един от друг, пчеларят записва в тетрадката, която виси на шията му заедно с химикалката, за всяка пчелна пита от кошера, количеството на меда и пилото в проценти. След като се прибере в къщи или
в службата, въвежда данните в компютъра. Става дума за компютърната програма “ПЧЕЛА-1”. Същото се отнася и ако има портативен компютър (лаптоп), който пчеларя носи със себе си. Компютърната програма от своя страна веднага, изчислява и показва количеството на меда и пилото в килограми за всяко пчелно семейство. По – нататък, пчеларят с натискане на бутон от клавиатурата, подрежда кошерите по  най – голямо количество пило в гнездото и анализира всички пчелни
семейства за които е въвел информация в компютъра. От горе на списъка съответно ще бъдат семействата с най – голямо количество пило, например 3,5 кг, най – отдолу с най – малко количество – 1,5 кг, а между тях ще има значително количество семейства със средна сила с показатели по пило 2,2 – 2,5 кг (това са примерни числа)...Пчелните семейства, които се намират в диапазона 2,2 – 2,5 кг, единият от авторите на програмата (дългогодишен пчелар), препоръчва да не се изравняват (тях той ги нарича “златна среда”). На изравняване подлежат тези пчелни семейства, който са в границите от 2,5 – 3,5 кг със семействата от 1,2 – 2,2 кг по пило. Както беше отбелязано, това са примерни (не задължителни) числа, изчислени от програмата веднага след първия пролетен преглед или примерно до средата на месец април.

Tук трябва да кажем няколко думи и за неизбежното подхранване през месеците април и май главно със захарен сироп. Няма установена норма за количеството на седмица, а и в случая, това не е главното. Става дума, че пчеларя, ако не обърне внимание на медовите запаси на семействата на пчелина си, ще се грижи за пчелни семейства, които се отличават в количествата на хранителните си запаси. И разликите никак не са малки. В зимно – пролетния период, някои от кошерите имат
5-7 кг и по - малко медови запаси, други 10 – 12 кг. Пчеларят трябва да намери начин да доведе това количество мед по негова преценка до едно число, което е еднакво (или приблизително еднакво) за всички пчелни семейства. Тоава на него му е ясно какви проблеми ще има със семействата с малко и голямо количество медови запаси. Същото (не с такива числа, а по смисъл) се отнася и за пилото.
При преглеждането на кошера, пчеларя преценява и записва количеството на меда и пилото от всяка пита в проценти, след което го въвежда в компютърната, пчеларска програма. След това, може да използва многобройните и възможности. Компютърът с пчеларска програма, като още един инструмент с много възможности в помощ на пчеларя. В конкретният случай с негова помощ може да се проведе изравняване на възможностите на пчелните семейства по мед и пило, един месец преди главната паша или само по мед преди зазимяването.

Разглеждаме резултатите получени от пчеларя с компютърната програма, които той е получил след като е направил първия пролетен преглед на пчелина си. Програмата подрежда кошерите по пило и пчеларят като гледа списъка, трябва да реши кои от семействата ще изравнява с помощта на компютъра след няколко седмици. Тези семейства, които са с по 3,5 кг пило, ще достигнат своя максимум в развитието си много по – рано от началото на първата пчелна паша. И семействата с такава маса ще се окажат в роево състояние. С други думи – те няма да донесат мед на пчеларя. Най – долната група пчелни семейства в списъка, чиито пило е било по време на първия преглед 1,2 – 1,5 кг маса, са слаби и към момента на първата паша достигат маса 2,2 – 2,5 кг по пило – тези семейства също нищо не носят на пчеларя от първата паша... А тези пчелни се-
мейства, които по пило наричаме “златна среда”(определението важи, най – точно за края на м.април, началото на м.май) към началото на пчелната паша достигат необходимата маса от 4,5 – 5,0 кг по маса и не успяват да встъпят (изпаднат) в роево състояние, тъй като е започнала първата главна паша и ето тази “златна среда” и донася мед на пчеларя. Посочените числа са примерни и се отличават за всяка местност. (Пчеларят ги избира лично, като получи изчисленията на програмата за своя си пчелин, за конкретните си пчелни семейства. Контролът на тези числа е задължителен до около края на април, началото на май, когато той ще проведе изравняването!!!). По – нататък първата паша плавно преминава във втора и на пчелните семейства не им е до рояване, тъй като пчеларят изцентрофужва меда от първата паша и пчелите продължават да работят. Ето за това се понижава и процентът на пчелните семейства, които се рояват. А ако пчеларят редовно преглежда кошерите си, рояването изчезва, защото е забелязано заедно с другите проблеми и не е оставено да търпи развитие.

Без да се проведе изравняване, количеството на меда в семейст-
вата е различно...Малкото му количество довежда до слабо развитие на семействата, големите запаси мед тормозят работата на майката, тъй като отсъства място за снасяне на яйца от нея...Както беше отбелязано, необходимо е пчеларят да корегира наличните запаси в кошерите, но не произволно и с уговорката, “не знам точно, колко мед има, но и така ще кара, защото и в други години е било горе, долу толкова”.
При изравняването с помощта на компютъра, програмата изравнява зададените пчелни семейства както по пило, така и по мед... Като резултат към началото на първата главната паша над 90% от пчелните семейства достигат необходимата маса и я вземат. А без изравняване, за пашата са подготвени само средните по сила семейства – т.нар. “златна среда”, която по стечение на обстоятелствата е такава, защото така е излязла от зимата. Времето за провеждането на изравняването е примерно в края на април, началото на май месец- т.е. 3 – 4 седмици до първата главна паша и думите “златна среда”, както беше отбелязано са най – точни за този момент. Изравнените семейства (лидерите и аутсайдерите) ще имат равни стартови условия по пило и мед. Така в деня на изравняването те ще се превърнат в кошери със средна сила – т.нар. “златна среда”, но вече получена от пчеларя от силните и слабите му пчелни семейства. Така вече всичките му кошери ще бъдат със средна сила. Няма да има лидери (отличници) и аутсайдери (двойкаджии). Вече всички семейства (реално над 90%) на пчелина са със средна сила – “златна среда” и започват развитието си от почти едни и същи позиции по мед и по пило около месец преди първата главна паша. Това се отнася
както се подразбира и за тези, които са си “златна среда” като даденост от зимата и тези, които са станали “златна среда”, след проведеното изравняване. Така вече със средна сила са над 90% от кошерите в пчелина на пчеларя в деня на изравняването. Това означава, че почти всички пчелни семейства (над 90%) достигат с максимална сила за първата и последващите я паши.
Чисто технически проблем е, пчеларят да отиде на пчелина с разпечатка в ръка (или с преписан от монитора списък) и да размести указаните от компютъра пчелни пити между силните и слабите кошери. Само за сметка на компютърната точност е реално да се приближи пчелина към нужните показатели по мед и пило на необходимия на пчеларя период...”На ръка”
и “на око”, много малко пчелари могат да го направят и то не винаги.
Прайс е писал за изравняването: “То е ефективно от половината
на април до началото на май”. Главното условие за успех в работата, по мнението на Прайс, се състои в изравняването на силата на семействата преди времето за рояване и пред главната паша. Това не веднъж е подчертавал и най – знаменития пчелар - практик на Германия – Гравенхорст:
“Едни семейства, благодарение на това се удържат да не роят, отдават всички сили на размножение в самия кошер, другите семейства – слабаци – получават сериозна помощ за по – нататъшното си развитие във вид на пило и млади пчели, веднага след неговото излюпване”.

Изравняването не се приема еднозначно от всички и е една от
спорните теми в пчеларството. На всеки пчелар е ясно, че да се изравнява “на око” целия пчелин е невъзможно. Може само на части (2 – 4 кошера) и то за съжаление не се получава добре при всеки пчелар, оттук произлизат и различните мнения по този въпрос. Компютърът е направил тази операция удобна и понятна за всеки пчелар. А главното я е направил точна. При изравняването с компютър, максималната разлика по пило, може да бъде не по – голяма от 200 грама, а в болшинството случаи практически равна, остава на пчелина да се преместят рамките с пило в кошерите, така както е написала програмата. Авторът и препоръчва да се прави изравняването в ранна пролет около 2 седмици след подробния преглед на кошерите и очистването и. Може да се прави и по – нататъшно изравняване през лятото, например както е правил Прайс. Както беше отбелязано, същността на изравняването се състои в това – целият пчелин да посреща първата и последващите я па-
ши силен (всеки кошер на ниво 100%, както би се справил “идеалния” за дадената местност и технология кошер). С други думи - без изравняване за пчеларя работят тези кошери, които около месец преди главната паша са били със средна сила - “златна среда”, слабите работят за себе си, а не за пчеларя, а силните встъпват в роево състояние, и на тях не им е до медосбор, макар, че пчели има предостатъчно. Те също не работят за пчеларя. Затова изравняването издърпва отслабените по някакви причини пчелни семейства до такива със средна сила - “златна среда” и задържа бурното и ненужно на дадения момент развитие на силните семейства, отново до семействата със средна сила - “златна среда”. Затова, значително се снижава роевото настроение на пчелните семейства, отпада нуждата от противороеви отводки. Главното условие на изравняването е възрастта на майката – 1...2 годишна. Няма смисъл да се подсилва семейство с 3...4 годишна майка, тук причините са свързани с възрастта и. Изравняването е тест за майките. То ускорява работата на младите майки в семействата, по различни причини по – лошо презимували, и ако тези майки действително са добри, то те започват веднага след изравняването да работят с пълна сила в течение поне на първите 14 дни. Това се забелязва, а ако майките не са добри, макар и да са млади, то ускорението в работата е незначително. Ето едно указание за замяна на майката с по – добра... И затова изравняването се явява като един тест за нейните възможности и едновременно е експеримент върху нея. Ако след неговото провеждане, семейството изостава в развитието си, това е признак за нейното предстоящо бракуване. И това не е всичко – изравняването е много интересно и продуктивно мероприятие и понякога довежда и до тиха смяна на майката от самите пчели. След изравняването, значително се понижава процентът на поразяване на пчелните семейства с аскосфероза и аспиргелоза, тъй като това са болести на слабите семейства. Силните, често се справят с болестите самостоятелно, без използването на лекарствени препарати, което никак не е маловажно.
Най – главното е, че изравняването, независимо от система-
та на кошерите, може и е нужно да се използва на практика, ако пчеларстването се използва не за развлечение, а за реални доходи.

Лично за мен и за много други пчелари, които също използват програмата “Пчела–1”, най – важната функция е изравняването! Ето къде тази функция без компютър не може точно да бъде приложена с висока точност. Не е реално пчеларят правилно и точно да извади и постави рамки (пчелни пити), така, че във всички кошери да има равно количество мед и пило (съгласно методиката). Другата много важна функция на програмата е възможността и за прогнозиране на състоянието на пчелното семейство на 1 месец след проведения от пчеларя преглед. Темата е предмет на отделна статия, тъй като е голяма като
обем.

Както беше отбелязано, силното семейство при всякакви условия, към момента на началото на първата паша, достига маса на пилото не по – малко от 5..5,5 кг. Вместо обаче да участва в медосбора, ако достигне тази маса преди началото на главната паша, то с такава биологична граница ще влезе в роево състояние и участието му в първата главна паша и в следващите, ако пчеларя не вземе мерки е нерационално. Такива семейства на всеки пчелин са не повече от 40%, тези, които са излезли от
зимата със средна сила (“златна среда”) са 30% и около 30% слаби семейства – причините за това не разглеждаме. Както нееднократно става дума за това, мед събират тези 30%, които излизат средни по сила “златна среда” от зимуването. Слабите няма да достигнат нужната сила до първата главна паша, силните трябва да се делят (ако не се проведе изравняване), което също не води до медосбор. При последващото изра-
вняване, както вече беше подчертавано, всички изравнени семейства (повече от 90%) донасят стоков мед (за продаване) от първата и последващата я паши, което не винаги става, а и може да се каже, че не става без изравняване. Именно за сметка на това се увеличава обема на меда за продаване по целия пчелин на пчеларя, възприел изравняването, при това с компютър като инструмент за по – голяма медопродуктивност.
Защо авторите на програмата Пчела - 1 акцентуват на изравня- ването макар, че в нея има много други функции, това е защото пчеларят е заиннтересуван в продуктивно пчеларство, на него му е нужен максимален резултат от всеки кошер. И изравняването дава значителен принос на медопродуктивността по целия пчелин, която в сравнение със съседите пчелари, които прилагат същата технология, работят в същата местност, но не прилагат изравняването още повече с компютърна точност е почти два пъти по – голяма (виж данни от автора на прог-
рамата на адреса: http://www.euro-honey.com/
Същността на казаното до тук е в това, че не е възможно да се изравни нормално голям пчелин с много кошери, така, че количеството на меда и пилото в тях да бъде еднакъв. Ето за това задачата е възложена на компютърната програма. “На око” не се получава достатъчно точно, а компютъра използва изходните данни, въведени от пчеларя след направения преглед на кошерите на пчелина и пчелните пити ги “размества” така, както на пчеларя не му е реално да го направи.
Именно за сметка на изравняването, направено на пчелина, през
пролетта целият пчелин, а не само отделни кошери, взема максимално първата и последващите главни паши, не влизайки в роево състояние. И приръстът на продуктивността е нещо ествствено след това.

Същото изравняване, но вече само по мед, може да се направи през есента. Пчеларят ще бъде сигурен, че в ДБ кошерите му са осигурени медови запаси за тежкия зимен период над количество избрано от него, например 14 кг (числото не е задължително), част от които ще са полезни през ранната пролет.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА “ПЧЕЛА-1” ПРИ ИЗРАВНЯВАНЕТО

Първият пролетен преглед е проведен. Направени са още около два прегледа на кошерите през 14 дни. Данните за всяка пита от всеки кошер са въвеждани редовно в пчеларската компютърна програма. След запълването на всички “картончета” в програмата с изходни данни за всеки кошер поотделно, подредете всички кошери (F4) по пило. След което вие ще видите в горната част на таблицата кошерите с най – голямо количество пило, а от долу кошери с най – малко количество пило. Средната част ще бъде примерно с еднаква сила. Ако силните семейства имат пило по – голямо от 3,5 кг, а слабите са под 2 кг по пило, то има смисъл да се изравняват семействата. Изравняването трябва да се прави в кошери, които са прегледани в едно и също време (един и същ ден), иначе на практика то няма да се получи точно. Не се препоръчва да се прави изравняване на повече от 4 семейства, макар, че програмата се справя с изравняването и на 25 кошера). Тъй като технически на пчелина това е трудно да се направи, по добре е да се разбият семействата на тройки (на едно по – силно семейство и две по – слаби) и да се зададат съответните пара-
метри (F9) изравняване (чрез запетая се въвеждат нужните номера на кошерите). Дайте команда “изравняване”. Обърнете внимание на препоръчваните минимални показатели по мед и пило (за пролетта), по – малки от тези параметри е нежелателно, особено по пило. По мед може, но след изравняването е необходимо да се допълни недостигащото количество мед в кошерите или да се замени с равноценно количество захарен сироп, по – добре инвертиран със или без някаква добавка. Ако вие задавате параметри по – големи от възможното, то програмата ще ви съобщи за това и изравняването няма да се осъществи. Трябва да се намали в “картончето” в програмата минимума по зададената категория (мед, пило). След някакво време програмата ще ви даде комбинацията от изравнени кошери, където ще бъдат дадени точните данни по мед и пило и ще бъде написано от какъв в какъв кошер трябва да се преместят съответните рамки (пчелни пити) с такива и такива номера. Обърнете внимание! Номерата на питите се подреждат именно в тази последователност, в която вие сте внесли в “картончето” изходните данни на кошера след прегледа. Ако вие не сте удовлетворени от комбинацията, предложена от програмата, то може да корегирате зададеното число и отново да пуснете функцията изравняване, и така до този момент до като не бъдете удовлетворени от нужната комбинация. След което, ако вие сте съгласни с програмата, разпечатайте на принтер изравнената комбинация на кошерите (или препишете данните на лист направо от монитора) и само след това дайте команда на програмата – да постави резултатите от изравняването в “картончетата” за всеки кошер от изравняваните. Програмата ще измени всички “картончета” след изравняването, тъй както e отпечатано при вас. Това е лесно да се провери на нагледен график по силата на семейството или в таблица след подреждането на кошерите по пило. След това вие въплащавате данните от изравняването с помощта на компютъра непосредствено на пчелина.

Бъдете много акуратни и внимателни!
Много внимателно изтръсквайте пчелите от рамките, които изваждате за да не повредите майката и пилото.
Пренасят се само пчелните пити. Пчелите да се пренасят на тях не следва в никакъв случай! Заболелите семейства да не се включват в изравняването до пълното им излекуване! Точно така трябва да се изпълнява изравняването на семействата и по мед през есента. За целта показателя пило трябва да се намали
до 0 , за меда да се зададе някакъв реален параметър. И да се реализира изравняването, а недостигащото количество мед да се изпълни например с инвертиран сироп до необходимото количество постепенно, в продължение на 2 – 3 седмици, за да могат пчелите да го пренесат където трябва за зимата.

Един пример от моя пчелин:
По препоръка на авторите на програмата Пчела - 1 провеждаме
едновременно изравняването до 3 - 4 семейства, независимо, че тя изравнява и до 25. В случая избираме две. Така количеството на пренасяните пити от кошер в кошер става практически поносимо. Едното е силно №14 за нивото на края на месец април, началото на май, другото е слабо №19. Като данните
за “идеален” кошер със средна сила “златна среда”, (за подражание) аз използвам такива получени от предходна година, за която имам повторение на голяма част от кошерите на пчелина си. Това се подтвърждава от списъка, който ми дава програмата, когато ми подрежда всички плодници на кошерите ми по получените резултати за количеството на пилото. Както и трябва да бъде, тези “идеални” кошери са от средната част на списъка.От тях избирам №12.
Под “силно” семейство разбирам такова, което ще се рои, ако
не бъдат предприети някакви мерки, които включват задължително изземване на пити с пило и мед, един месец преди първата главна паша. С други думи на него трябва да му бъдат отнети пчелни пити с определена конфигурация мед/пило. Колко точно и кои от тях, ще изчисли програмата. Силното семейство е от горната част на вече цитирания списък. Под “слабо” семейство разбирам, такова, което е под нивото на “идеалния” за същия период от време. С други думи това семейство, няма да се развие за първата главна паша и няма да я
вземе, ако не участва в процеса на изравняването. Колко пити с пило и мед и с каква конфигурация мед/пило трябва да му се добавят от силното семейство, също ще определи програмата. Слабото семейство е от долната част на списъка, показващ количеството на пилото на всички плодници от кошерите на пчелина.
Под “идеален” кошер, както вече стана дума, разбирам такъв, който един месец преди първата главна паша е с такава сила, че без прибавяне или отнемане на пити с пило ще бъде развит в началото на първата главна паша и ще започне да участва в медосбора без да се роява. Разбира се стандартните мерки против рояване, като поставяне на магазини, спускане на дъл-
бокото дъно, ако има такова, отваряне докрай на входове и други важат с пълна сила и за “идеалния” кошер със средна сила 15 –20 дни преди главната паша.
Експериментално за себе си, за местността в която ми се намират кошерите и за времето “края на април”, аз съм определил в ролята на “идеален”, 12 рамков ДБ кошер с показаното по – долу съотношение мед/пило за всяка негова пита. Разбира се посочените данни носят препоръчителен характер и не са задължителни. Именно за тези кошери авторите на програмата въвеждат понятието “златна среда”. С тези си средни възможности “идеалния” кошер е иззимувал и при него всичко си протича стандартно, “идеално”, като по учебник. Отстрани изглежда, че кошерът си е такъв “по определение”.

Данни от края на м. април, началото на м. май за избрания като “идеален” кошер със средна сила, “златна среда” - месец преди главната паша (началото на юни). Той дава пример за подражание, избран е от пчеларя и е от неговия пчелин. Резултатите, които предлага програмата за него и за такива като него, подобни като конфигурация на меда и пилото по питите им са само за сведение. В друг пчелин, на друга местност те ще са различни.

Номер на “идеалния” кошер № 12
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 6 7 умножено по 10
% пило 0 5 5 2 3 4 6 5 6 5 0 0 умножено по 10

Програмата е изчислила количеството на медовите му запаси към деня на прегледа 01.05.2005г. на 10,58 кг. Количеството на пилото е 4,10 кг.


Пчелни семейства, избрани от пчеларя за изравняване – 2 бр.

Данни от края на април за определения като “силен” кошер, месец преди главната паша.
Номер на кошера № 14
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 умножено по 10
% пило 2 2 6 4 5 4 6 6 7 6 1 1 умножено по 10

След като са въведени данните, програмата веднага изчислява количеството на меда в плодника = 10,96 кг. и количеството на
пилото = 5 кг към датата на прегледа 01.05.2005г.

Данни от края на април за избрания като “слаб” кошер, месец преди главната паша
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 1 0 умножено по 10
% пило 0 2 4 4 2 2 2 1 1 1 0 0 умножено по 10

След като са въведени данните, програмата веднага изчислява количеството на меда в плодника = 6,80 кг. и количеството на
пилото = 1,90 кг към датата на прегледа 01.05.2005г.

Тези данни пчеларят е въвел в компютъра си след като е направил преглед на състоянието на пчелните си семейства, както беше подчертано в началото на м. май, 1 месец преди главната паша ( тя започва в началото на месец юни).

От двата кошера (силен с №14) и (слаб с № 19) , трябва да направим два кошера със средна сила “златна среда”, които
се доближават до данните на “идеалния” на ниво месец преди главната паша.
Натискаме клавиш от клавиатурата с надпис F9 “Изравняване”. 1. Въвеждаме списъкът с двете числа (номерата на кошерите,
които ще изравняваме. В дадения случай:14,19.
2. Въвеждаме показателя по пило в плодника, който при изравня
ването не трябва да бъде по малък от ... В дадения случай задаваме като отчитаме препоръчаното от програмата и следим желаното от нас ниво на “идеалния” кошер. Понеже кошерите са два, много лесно можем да изчислим средно аритметично от изчислените кг пило на плодниците на №14 и №19. То е 3,45 кг. Това никой не го иска от нас, но помага да се ориентираме по -
добре. Задаваме 3,40 кг минимално количество.
3. Въвеждаме показателя по мед в плодника, който при изравняването не трябва да бъде по – малък от... В дадения случай задаваме като отчитаме препоръчаното от програмата и следим желаното от нас ниво на “идеалния” кошер. Понеже кошерите са два, много лесно можем да намерим средно аритметично от изчислените кг мед на плодниците на
№14 и №19. То е 8,88 кг. Ние задаваме 8,70 кг минимално количество.
Уместно е да възникнат въпроси, може ли да не се прави едното изравняване, а само другото (само по мед, или само по пило). Възможни са много варианти. Могат да се получат “книжни” резултати за меда например и програмата да е “доволна”. Но пчеларят след това трябва да добавя килограмите мед в кошерите допълнително, ако те не са в наличност. Затова тези също възможни варианнти оставят за въображението на пчеларя, (с програмата могат да се “проиграят” различни възможности) а ние продължаваме със стандартния такъв.
4. Задаваме с мишката отначало изравняване по мед.
5. С мишката кликваме върху правоъгълничето: Показать результаты выравнивания (ENTER). Както се подразбира може и с клавиша “Enter”.
6. Програмата дава комбинацията от изравнени кошери и точните данни по мед и пило и от монитора може да се прочете от какъв в какъв кошер да се преместят съответните рамки (пчелни пити с такива и такива номера). Списъкът може да се разпечата или препише на лист.
Преписвам на руски език:
Результаты выравнивания гнездовых рамок
Выравнивание гнездовых рамок по меду
Расхождение со среднем не более 200 грамм.
Среднее по меду = 8,88 кг. Минимум 8,70 кг.
Среднее по расплоду (пило) = 3,45 кг. Минимум 3,40 кг.

Улей (кошер) 14 сумма:По меду=8,69кг.По расплоду 3,50 кг.
В улье 14 (в кошер 14) оставить рамки 1,2,4,6,9,10,11,12
Подставить из улья 19 (от кошер 19) рамки 2,4,7,12

Улей (кошер) 19 сумма:По меду=9,07кг.По расплоду=3,40 кг
Подставить из улья 14  (от кошер 14) рамки 3,5,7,8                       В улье 19 (в кошер 19) оставить рамки 1,3,5,6,8,9,10,11

7. Задаваме с мишката изравняване по (расплод) пило.
8. С мишката кликваме върху правоъгълничето: Показать резу-
льтаты выравнивания (ENTER). Както се подразбира може и с клавиша “Enter”.
9. (виж т.6.)
Указаното може и да не се прави. Резултатите, ако алгоритъмът на програмата ги получи, (понякога е възможен само един вариант) ще са аналогични и в рамкита на указаната грешка.
Кой от двата варианта да използва (а те не са единствени) и как, решава пчеларя. Програмата е само един негов добър инструмент и помощник.
7. Ако пчеларят няма възражения и не иска да задава други из-
ходни данни по мед или пило за да получи нови резултати, може да реализира предложеното от програмата на пчелина си.
Забележка: Прави впечатление, че ако се направи изравняването, няколко пъти под ред, програмата дава различни резултати в смисъл на различни номера на рамки, особено, ако те имат близки стойности на количеството на меда и пилото. Това не трябва да тревожи пчеларя, грешката е в допустимите грамове, които са отбелязани. Крайният резултат е винаги в указаните за пчеларя граници и удовлетворява зададеното от него минимално число при изравняването.
8. Проверка на получените резултати от програмата за да е спокоен пчеларя, че не е провалил развитието на 2 кошера и не се е лишил от 2 производствени единици през времето на медосбора. С помощта на програмата, това може да стане, като получените резултати се вкарат в “картончетата” с изходните данни за кошерите, в дадения случай с номерата 14 и 19. Това става, като след преписването на списъка с рамките които се разместват (или разпечатването му), с мишката да се кликне върху правоъгълничето “Поставить результаты”. По – нататък
може да се построят всички кошери на пчелина по пило и по мед . Това става с клавиша F4 (Порядок записей): По найбольшему меду в гнезде; По найбольшему расплоду (пило) в гнезде.( Двата кошера с №14 и №19, вече ще бъдат в средата на списъците.
Реално и достъпно за всеки пчелар е да използва и пчеларска програма, като още един инструмент в работатата си при производството на меда. Ако използваме още веднъж термина въведен от авторите на програмата за кошери с тяхната сила – те ще бъдат “златна среда”. С други думи ще се доближават до “идеалните” семейства в средата на списъците. Вече няма да говорим за силен и слаб кошер. Изравняването и е направено. Виж
резултатите, показани по – долу. И двата кошера са с близки резултати:

(по мед 8,69 кг и 9,07 кг) и (по пило 3,50 кг и 3,40 кг). Силният кошер, вече не е силен и няма да се рои. Слабият вече не е слаб и ще вземе участие в първата паша. Не е излишно да повторим, че и двата са със средни възможности към деня на прегледа (01.05.2005г) и имат един месец да се развият и да достигнат първата паша заедно с другите 90% кошери от пчелина (ако с тях е работено по същия начин) със средна сила “златна среда”. Както става ясно, пчеларят може да търси и малко по – добри варианти от направения, като опита още да “доизцеди” възможностите на програмата и да доближи още повече изравняваните кошери с условно избрания за “идеален” и още повече да влезе в т. нар. “златна среда”. Ако разполага с малко повече време, според мен е полезно от гледна точка на това, че ще получи няколко варианта на решение на проблема си, макар и почти равностойни.
Програмата Пчела – 1 предупреждава за всеки кошер, който ще се рои в предстоящия месец.Как трябва да изглеждат кошерите №14 и №19 на пчелина след проведеното изравняване с програмата Пчела-1?

Кошер №14, мед 8,69 кг (старо - 10,96кг); пило 3,50 кг (старо - 5,0 кг)
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 2 3 1 2 1 2 1 0 2 2 3 4 умножено по 10
% пило 2 2 2 4 4 4 2 0 7 6 1 1 умножено по 10

Кошер №19, мед 9,07 кг (старо – 6,80кг); пило 3,40 кг (старо – 1,90 кг)
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 1 2 1 2 1 1 3 2 3 5 1 2 умножено по 10
% пило 0 6 4 5 2 2 6 1 1 1 0 6 умножено по 10

Поглеждаме въведените резултати от прегледите през пролетта, които се отнасят до пилото. При мен едно средно по сила 12 рамково ДБ семейство “златна среда” в средата на април има около 3,8 кг пило, а в началото на май приблизително 4,1 кг. При различните пчелари в различните местности (региони), където им се намират пчелините, числата ще бъдат по – различни.
Слабото семейство на 15 април има примерно 1,2 кг пило. Към момента на началото на първата паша, семейството достига не по – малко от 5,1 кг по пило след изравняването. Така изравнените семейства над 90% донасят мед за продаване от първата и последващите паши, което не винаги става без изравняване. Както беше отбелязано, именно, увеличаването на медопроизводителността на целия пчелин става заради това. А и си е работа на пчеларя – да контролира тези неща, да си прави изводи и да се намесва, така, че числата, които е получил с
програмата да му вършат работа.
Подчертавам още веднъж: ако пчелните семейства се подвеждат под един общ знаменател по пило и мед – това е изравняване!!! Ако от кошерите се вземат отделни рамки с пило от силните семейства – това е подсилване именно само на слабите семейства, а не изравняване на целия пчелин.
Изравняването, както не веднъж беше подчертано, се прави 3 – 4 седмици до началото на първата паша и става дума за получаване на на средни по сила семейства “златна среда” именно за този момент! И изравнените семейства за месец до първата паша в момента на нейното начало ще бъдат силни всички (над 90%), ако майките са до двегодишни по принцип и работят нормално. Кошерите трябва да имат равни стартови условия по разплод и мед и са ги получили след
изравняването.
Някои пчелари ги смущава понятието “златна среда”, което, като че ли “не иска да се рои по определение”. Както следва от текста, тези пчелни семейства, които олицетворяват ”златната среда” не участват в изравняването. Изравнява се процент от кошерите – слабите за сметка на друг процент – от силни семейства, до като на пчелина всичките   станат със средна сила( 3 – 4 седмици преди началото на първата главна паша).
Като финал се получават положителни резултати не само в някои кошери, а във всички пчелни семейства от пчелина (в повече от 90% от тях). Така при навременни грижи и благоприятни природни условия може да се вземе разумния максимум от всеки кошер, а не само от някои, които са се оказали някак, по стечение на обстоятелствата част от лидерите по развитието си към началото на първата главна паша.
Изравняването ще увеличи медопродуктивността на който и да е пчелин в каквито и да са различни, едни от други природни условия.
Отслабените семейства, получавайки допълнително пити с пило, седмица, след излюпването му, рязко се усилват и майките в тези семейства започват интензивно да снасят яйца. А силните такива, загубвайки част от пилото си, са останали при този обем възрастни, летящи пчели, са получили значителна част пити с празни килийки от отслабналите семейства. Майките в тях с нова енергия започват да снасят яйца в питите с празни килийки. Това също допълнително служи за стимул за активна работа на целия кошер, както за събирането на прашец, така и на нектар от цялото семейство. Ние не отслабваме силните семейства за сметка на слабите! А затормозяваме бурното им развитие , на нужния за нас период, като по тази начин избягваме рояването...А това е една съществена разлика. Тъй като летящите пчели никой не е вземал, а ако беше взел, то в този случай ... би се наблюдавало отслабване! А в нашия случай, се взима само част от пилото и вместо него се поставят празни пчелни пити или с минимално количество пило, но с компютърна точност...По този начин на майките в силните семейства не се налага да скучаят, тъй като се появяват много празни килийки за снасяне на яйца. Развитието се затормозява примерно на 10 дни, а в слабите семейства с точност, точно обратното, излюпват се млади пчели, освобождаване на пчелите, които са се занимавали с кошерни дейности и майките започват активно да работят, тъй като се увеличават
приноса на прашец и нектар в кошера...И след 14 дни вие няма да познаете и тези семейства, те са готови за първата паша!
Програмата не разхвърля безсмислено мед и пило. На практика
това е невъзможно, а именно прави пълно сменяне на местата на пчелни пити в зададените кошери, като ги изравнява както по мед, така и по пило в зададените от пчеларя параметри (през пролетта) и само по мед през есента.

Много пчелари получават противоречиви резултати, като прилагат изравняването без компютър, защото точно не отчитат тези параметри.
Ако пчеларят има до 3-4 семейства, то може да опита и без него,
но при положение, че кошерите му са примерно от 5 и до безкрайност (в рамките на разумното), компютърът е сериозен помощник в тази работа и това няма как да не бъде признато и то с благодарност към него.
Има ли отрицателни страни изравняването? Има! Независимо от
това, че компютъра го изпълнява за броени секунди, то на практика, това е достатъчно трудоемък процес, но ако се отчетат всички плюсове и повишаването на медопродуктивността на семействата от целия пчелин от 1,5 до 2 пъти, в сравнение с неизравняваните пчелини при равни други условия,
свеждането на нула на роевото настроение на пчелите и повишаването на съпротивляемостта им към болести, то времето вложено през пролетта и през есента при работата с компютърната програма Пчела - 1 се възвръща с лихва.
Сега, защо авторът на програмата не предлага конкретни цифри,
еднакви за всички пчелари за “златната среда”. Защото в една местност те ще са едни, а в друга различни и ще се получават в не едно и също време. Тези числа, пчеларят сам намира в програмата, след запълването на изходните данни, след прегледите на пчелните си семейства. Тъй като Пчела – 1 работи еднакво добре с кошерите от всяка местност (регион).
Трябва само правилно да се въведат данните: денят на
провеждане на първия пролетен преглед; размерите на ДБ рамката; породата и годините (възрастта) на майката; данните за меда и пилото за всяка ДБ рамка; други изходни данни - останалото е работа на програмата. И това както се оказва на практика е удобно за планиране на дейностите на пчелина...Много пчелари това са го разбрали и го използват в своя полза, независимо от това в какъв регион се намират пче-
лините им. За резултатите може да се прочете от пчеларските
Интернет сайтове и форуми. При желание, всеки пчелар може сам да направи изравняване с компютър на пчелина си, като използва възможността да си запише предлаганата безплатна версия на програмата Пчела - 1 за 10 пчелни семейства на адрес:
http://www.euro-honey.com/
В изравняването с компютър няма нищо задължително. Може да се изравнява и без него. Може и въобще да не се изравнява. Решението е лично и се взема от пчеларя. Проблемът съм го дискутирал с колеги пчелари и трябва да подчертая, че мненията са противоречиви. Не е необходимо да бъде упреквани тези, които не ползват Интернет и компютър и като обяснение предлагат безброй оправдания. Те няма как да бъдат съгласни с всичко това. Друга група пчелари са против всичко,
което
не са правили предните поколения колеги (бащи и дядовци) и направо питат – “Защо ти е всичко това, след като може и без него?”. Радостното в случая е, че не всички пчелари са настроени негативно. Както и в другите области на живота, компютърът намира приложение и в пчеларството и според мен това трябва да се приветства. Доказва го написаното в
Интернет пчеларските сайтове и на пчеларските форуми. Който е опитал веднъж и се е убедил в положителните страни на използването на компютъра на пчелина, вече се интересува от следващата, подобрена версия на програмата “ПЧЕЛА – 2 Професионал". Въпросите за нея към авторите и непрекъснато се увеличаваха още преди да започнат да я предлагат в Интернет. А и самите автори на програмата пишат, че работят върху по - следващи нейни варианти. Даже популярното списание “FORBES” за Август 2004 г има статия за програмата Пчела-1и авторите и на адрес:
http://www.euro-honey.com/
Анастасия Жохова. “Дресировщики пчел”.
а това, че ние като пчелари се чудим още дали да използваме подобни програмни продукти (до 10 ДБ кошера и безплатно при това) си е наш проблем...

Много полезни неща за използването на компютърна, пчеларска програма на пчелина, може да се прочетат и видят от публикуваните на сайта още 10 статии, чиито списък е предложен тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN20/ "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN19/"За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN18/ "Да използваме ли компютър в работата си на пчелина? Цел на пчеларската, компютърна програма. Основни, характерни особености и възможности на пчеларските програми - Пчела - 1 и Пчела 2 Професионал. Практически приложими примери с Пчела - 1. Списание "FORBES" през 2004г. за програмата Пчела - 1.

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

 

Иван Христов Парашкевов
ivanparst@dir.bg

 

                               главна страница                             горе

     
 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by