Дата на обновяване:05.08.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Аeротермостат на Прогальский
Прогальский Ф.М.
 


След поредица от неудачни моменти при отглеждането на пчелите си, аз изработих „инкубатор” за увеличаването на пилото на пчелите на целия пчелин. Неговите изпитания ме поразиха с резултатите си:
Използването на изкуствения микроклимат силно упрости отглеждането на пчелите, себестойността на меда стана по – ниска, отколкото цената на захарта на пясък. Снизиха се загубите на труд на пчеларя за подготовката на семействата за зимуване: не трябва да се съкратяват гнездата, не са нужни подкапакници, затоплящи материали и възглавници. Отпадна необходимостта да се строи скъпоструващ зимовник и да се внасят в него пчелите. Изкуствения микроклимат със зададени оптимални параметри на температурата, влажността, скоростта на движение на въздуха в гнездата позволяват успешно да зимува на открито даже неголеми отводки със запасни майки.
Главнато качество на аеротермостата – това е възможността да се получат силни семейства с голямо количество пило още през ранната пролет. С негова помощ може да се подава в гнездото аерозол или дим с лечебни препарати, за да се проведе профилактика едновременно на всички семейства. А обработвайки семействата с повишена температура, ние, не въздействайки на пчелите с лекарствени препарати, получаваме мед в който няма техни остатъци и икономисваме средства.
Изобретението подхожда както за малки пчелини около вилите на пчеларите, така и за крупни промишлени пчелини, в които се достига най – голям икономически ефект. То може да се използва с кошери от най – различна конструкция – главното е те да са еднакви.
В сп. “Пчеловодство” бр.8/2004 г. и „Пчеловодный вестник” бр. 11 и 12/2004 г.) аз вече писах за своето изобретение, затова подробно ще разкажа само за периодите на зимуването на пчелите, ранното нарастване на силите на семействата и за главната паша (медосбор). Именно това често и преди всичко интересува пчеларите.
Зимуване на пчелите без загуби. Аеротермостатът позволява да се увеличи много количеството на младите пчели за зимуването. По данни на Е.К.Еськов (1983), от втората половина на август до края на септември, семействата, който са отглеждани в кошери с регулируема температура и усилена аерация са отгледали пило 2,3 +/-0,13 пъти повече, отколкото в обикновени кошери. Въздухът на самотек постъпва през отворите в страничните стени (капаци) на аеротермостата и, след като се нагрява, се повдига в кошерите. Тъй като той загрява цялото вътрешнокошерно пространство, енергетическите загуби не са големи (А.Д. Трифонов, сп. „Пчеловодство” бр.7/2003).
През зимния период загубите на пчелните семейства често достигат до 30%. Основната причина на лошото зимуване – това е влагата в кошерите. Изкуственият микроклимат, създаван от аеротермостата, позволява тя да се избегне. Пергата не се покрива с плесен, като често се случва, когато кошерите зимуват на открито. Гнездото остава сухо и чисто, има приятна миризма. Гибелта на пчелите в кошера не превишава 10 – 15%, а подморът изсъхва и остава годен за медицински цели.
Във втората половина на януари, горните входове ги откриваме напълно, тъй като при затопляне на околният въздух до 10 С, пчелите започват да се облитат. Ако те се намираха в зимовник или в павилион, то не биха се върнали и биха загинали на стените или на пода на помещението.
Нарастване на силата на семействата. Благодарение на операциите, кито са описани в предните статии, за първата паша пчелите набират сила 5 – 6 кг. Със започването на цъфтежа на ранните медоноси, задаваме под питите температура 27 – 32 С. Ако под питите се поддържа температура от 25 С, то разлика в развитието на пчелите в сравнение с тяхното развитие в обикновените кошери няма да има. Ако във всеки кошер се помести само нагревател и в него се поддържа температура 27 – 32 С, то откритото пило ще изсъхва. Течната храна е недостатъчна в този случай, за да може то да се развива нормално. И само аеротермостатът може да подава едновременно във всички кошери наситен със влага въздух, с който се осигуряват необходимите условия. В корпуса на специална подгрявана площадка се осигурява кювета с вода и ние я доливаме, тъй като тя се изпарява.
Отглеждането на пчелни семейства в кошерите, монтирани към аеротермостата, има голямо предимство в сравнение с обикновените. Създават се благоприятни температурни условия за интензивно снасяне на яйца от майките и нарастване на пилото. В отопляваните кошери, пчелите губят значително по – малка енергия за създаването на нужната температура и поддържането на микроклимата в центъра на гнездото с пилото, като освобождават голяма част от летящите пчели от тази работа. Намаляването на храната с цел компенсация на енергетическите разходи при отглеждането на пилото в отопляваните кошери се намалява 16 пъти. (Е.К.Еськов, 1972). Именно възможностите на аеротермостата, снабден с необходимите елементи за управление, дава на пчеларя инструмент за въздействие едновременно на всички семейства в определен период на тяхното развитие.
Съхраняване на семействата – медовици в периода на главната паша (медосбор).
До днешно време на този проблем не се отделяше нужното внимание. Случва се от силния медовик в края на пашата да остане купчинка пчели, тъй като през този период те работят на границите на възможностите си не само през деня, но и през нощта, като усилено вентилират гнездото. Пчеларите максимално отварят входовете, отгъват покриващите платна, но все едно – продължителността на живота на пчелите съществено се съкращава.
Аеротермостатът дава възможност опрез нощта да се увеличи интензивността на вентилацията на гнездата. Мощният въздушен поток, който отделя влагата от нектара, позволява на пчелите да си починат през нощта. Те се събират на куп и висят като грозд до сутринта. Интензивността на износването им се намалява, животът на пчелите се увеличава. За сметка на това се получава увеличаване на количеството на стоковия мед. Специални изследвания на този процес не са се провеждали, но няма съмнения в това, че в общата маса на продукцията има и една не малка част, която е получена за сметка на запазената численост и работоспособност на пчелите.
Няма да утвърждавам, че ние напълно сме решили всички проблеми, обозначени по – горе, но с помощта на наличното оборудване с тях се справяме по най – добрия за днес начин.
В заключение искам да се докосна до една тема, която винаги е предизвикала интерес. Първата информация за отглеждането на целия пчелин в условията на изкуствен микроклимат ние публикувахме на конференцията „Интермед” г. Москва в 2001 г. Но, когато ние организирахме серийното производство на аеротрермостати, критиката към нас излезе на страниците на няколко печатни издания. Авторите даже не си направиха труда да пристигнат и да разгледат и изучат нашето изделие, не посетиха изложбите „Интермед” и „Агрорусь”, на които ние показахме работещи образци, затова и в техните статии няма конструктивна и конкретна критика. А в писмото на един наш клиент (купувач) В.Ф. Кирсанов от г. Кингисеп, имашe именно такава критика, и ние сме му благодарни за нея, защото тя доведе до доработване и подобряване на конструкцията, като за целта използвахме неговото предложение. Ние не твърдим, че изделието ни е съвършенно, но и в този си вид то изпълнява своите функции и благодарение на труда на много хора продължава да се осъвършенства.
Благодарни сме на пчеларите, които използват произведените от нас аеротермостати. Ние се надяваме, че те ще изразят своето мнение в листа за предложения, който се намира в „Ръководството за експлоатация” и ще ни го изпратят на нашия адрес.

Превел от руски език: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: сп. „Пчеловодство” 2005/10

www.progalskiy.com

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by