Дата на обновяване:01.08.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Кошер в основата на който стои хралупата
А. Скибенок
 

Привържениците на отглеждане на пчели в кошери в основата на които стои хралупата стават все повече и повече.(Това е според мнението на автора – допълнение при превода). От времето на описанието на новия такъв модел кошер в моята книга „Новата технология на пчелина” изминаха три година, но и до сега аз продължавам да получавам писма.

Аз препоръчах да се изработват кошери с височина 65 см и със сечение в горната част 33 х 28 см и обем 57 284 куб см. Това е оптималната величина на гнездовата част. За увеличаване на срока на експлоатация следва да се увеличи височината на хралупната част до 75 см. Това позволява да се изхвърля прогнилата долна част на кошера един път за 5 – 6 години, като се скъсява с 4 – 5 см. Срязаните странични стени трябва отново да се покрият със смола или да се покрият с маслена боя. Така срокът за експлоатация на кошера се увеличава 2 – 3 пъти.
При увеличаване на височината на кошера се увеличават неговите размери и се нарушава оптималната величина на гнездото. За да се избегне това, използвам хоризонтална вставка от фазер (диафрагма), изрязана по нейните вътрешни размери. Тя се поставя отдолу и се укрепва на разстояние 15 – 20 см от долната част. Незначителни непасвания по краищата се допускат. По такъв начин обемът на гнездото отново се съкращава до оптималната величина, и пчелите са принудени да усвояват надставката. При завършването на сезона, когато снемам надставките, вземам и ставката до следващия сезон (подробно описание е приведено в книгата).
В своите публикации, аз вече съобщавах, че аскосферозата в кошера на основата на хралупата не се появява.
Какво способства успешното съпротивление на болестите на семействата, които живеят в такива кошери? Преди всичко, кръглата форма, неголемият диаметър на кошера, което позволява на пчелите по – компактно да разполагат гнездото. В квадратния кошер в студените периоди на годината, ъглите не се застрояват, в тях остава влага, а това създава добри условия за развитието на всякакви гъбични заболявания, в това число и за аскосферозата. Искам да подчертая, че в кошерите на основата на хралупата, по – ефективно действат и лекарствата.

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: сп. „Пчеловодство” 2001/N8
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by