Дата на обновяване:22.11.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Пчелин на вилата – проблеми, решения
A. Матвеев


Аз се занимавам с пчели десет години, от тях девет на вилата си. В такива условия трябва да се обезпечи безопасността на съседите. От своя опит зная, че това изисква от пчеларя голямо напрежение. Да се реши еднозначно този проблем не винаги се удава. Препоръките да се обгради земният участък с ограда с височина не по – ниска от два метра ще струва скъпо и не винаги е надеждна.
На мен ми се е удало много или малко да реша всички въпроси за сметка на комплекс от мерки. На първо място замених породата пчели за които се грижа на много по – миролюбива – карпатска. Всяка година в ранна пролет купувам оплодени майки – карпатки. С тях създавам отводки, след това ги подсилвам със запечатано пило. Пчелите в същата година дават стоков мед. Тези семейства като майчини, използвам за отглеждането на млади майки.
Правя нуклеуси и пускам в зимата на четири – пет пити, обикновено по два в обикновен корпус. Зимуват добре. През пролетта те бързо набират сила и при нашия късен медосбор дават стоков мед. Като правило карпатските семейства не са злобливи, при прегледа на техните гнезда може да се мине и без пушалка. Около пчелина няма да видиш пчели, даже в моментите на преглеждане на гнездата и вземането на меда. Обаче пчеларят трябва да отчита, че при някои обстоятелства (силен вятър, неочаквано прекратяване на медосбора, грубо провеждане на прегледа, неумела работа и т.н.), даже карпатките могат да проявят агресивност.
За да подобря още повече безопасността на съседите реших да изнеса пчелина извън границите на земния участък на който се намира вилата ми. В гората, близо до вилата, на разстояние 20 м от пътя, направих два стелажа на височина 3 м от земята. За целта използвах стволовете на живи дървета (големи, стари трепетлики). Направих един до друг два стелажа с дължини по 6 – 7 м, с ширина около 1 м. Това, че поставих кошерите в гората, особено не се отрази на поведението на пчелите. Напомням, обкръжаващите дървета не трябва да създават плътна сянка. Посоката на ориентиране на входовете избрах да бъде на юг. Кошерите на стелажите стъпват направо на дъските и съм ги поставил на разстояние 0,1 – 0,8 м един от друг. Блуждаене на пчели аз не съм наблюдавал, независимо от това, че кошерите са боядисани в един цвят. За преминаване зад тях оставих разстояние до 0,8 м, това е напълно достатъчно. За безопасност в краищата на стелажа направих парапет. Към стелажа приспособих стълба, която е подвижна. По такъв начин разместих 15 – 20 пчелни семейства. За повдигането и спускането на кошерите монтирах подвижни лебедки.
Пред кошерите има гъста растителност – леска, песекиня и млади дървета – напълно закриват кошерите и те не се виждат от пътя. Пчелите летят на височината на дърветата и затова не безпокоят преминаващите наблизо хора.
Разположението на пчелина в обкръжението на високи дървета усложнява събирането на роеве. Роеловките и приспособленията за кацане на роевете не решават проблема. Моите опити да не допусна рояване за сега не дават постояно добри резултати. Пчелите си ги отглеждам в многокорпусни кошери. Разширението на гнездата с увеличаването на броя на корпусите не винаги предотвратява рояването, а често пъти задържа развитието на семейството. Препоръки има много, но те не подхождат за моите условия, а някои от тях не са ефективни.
На земния си участък около вилата аз все пак - си оставих пет семейства с елитни майки карпатки. Тях ги повдигнах в мансардата, в която има две стаи. В едната стая, която излиза на южната страна, разположих пчелите и направих отвор в стената 3,8 х 1,6 м, в другата съхранявам оборудването и центрофугирам меда. Пред вилата посадих ябълки. Те задължават пчелите да се вдигнат още повече. Над отвора в стената се намира козирка, която излиза напред с 1 м и защитава пчелите от дъжда. Разположението на пчелите на височина 3 м частично пред входовете на кошерите е затворено отпред от дървета и създава предпоставки за безопасна работа на хората от съседните земни участъци.
В тези условия в които се намират моите пчели няма прекъсвания в медосбора. Веднага след облитането те започват да носят прашец. Гавната паша е късна. Поддържащата паша върви постоянно. До главната паша семействата успяват да наберат сила и даже да преминат в роево състояние. Моята основна задача е да ги удържа от това. Използвам различни начини за целта. Разширявам гнездата, увеличавам броя на корпусите. Обикновено в лятно време моите кошери заемат до четири корпуса. Поставям и рамки с восъчни листове. Всяко семейство ежегодно ми изгражда по около десет. Някои семейства ги деля на половина. Майката я повдигам в горния корпус, който е разположен над основното семейство. След като основното семейство си отгледа майка и тя започне да работи, при постъпването на добър медосбор, обединявам двете семейства. Този метод дава не лоши резултати, но трябва да има съвпадение на определени условия. Главното е, майските дни да бъдат топли и летни. Например през миналата година, когато аз отнех майките, на 29 април започнаха студове, които продължиха до средата на месец май. Основните семейства не можаха да си отгледат добри майки или въобще останаха без тях. Наложи се да компенсирам с майки от запасните. Необходимостта от такова ранно деление на семействата е предизвикана от това, че само в този случай основното семейство ще се подготви за главната паша да бъде работоспособно и при обединението на две семейства може да се получи добър ефект.
Може би някой ще се заинтересува от моя метод за снемане на рой, който се е закрепил временно на неголяма височина. Като правило той се спира в горна част на дърво близко до края на клон, до който няма да може да се стигне с катерене. В такъв случай събирам на едно място и здраво закрепвам две стари пити между които оставям някакво малко разстояние и ги привързвам към края на дълъг прът. Качвам се на дървото и се повдигам колкото може по – близо до роя. С помощта на връв повдигам питите с пръта и ги поднасям към пчелите. Те като правило с желание преминават в това „съоръжение”. Когато основната част от пчелите вече е на двете пити, останалите ги стръсквам. Когато пчелите на питите се успокоят, с помощта на връв ги спускам надолу. След това се спускам сам, отвързвам питите и ги поставям в роеловка. Тя е преносимо сандъче за 8 или 10 пити с капак и вентилационен отвор. Капакът го затварям, отнасям роя в прохладно място. След това работя с пчелите. Не винаги ми се удава да снема всички роеве по този начин. Ако нямам достъп към пчелите, то не рискувам и не им преча. Те ще останат на това временно място известно време и ще отлетят да си строят ново гнездо. В гората поставям роеловка и не без резултат. Всяка година имам два – три допълнителни роя.
Като извод искам да добавя. Преди да започнете да се грижите на вилата си за пчелни семейства, помислете за всички варианти за работа с тях и за безопасността за съседите при вашата работата с пчелите.

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: сп. „Пчеловодство” 2000/3, 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by