Дата на обновяване:22.11.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


В какво се състои причината за странното, колективно излитане на пчелите от кошерите?
Л.П. Понамаренко    (преподавател по пчеларство)


Гибелта на семейства по време на зимуване при обилни хранителни запаси в кошера, изчезването на пчелите през есента и в течение на сезона, то ест тяхното колективно излитане на юг в Краснодарския край започнаха да се срещат от 6 години. Ние се опитахме да разберем причините за даденото явление, като обвинявахме за това некачествената храна, физиологията на пчелите, влошилата се екологична обстановка и т.н. Обаче, както ние смятаме, причината е друга.
Беше забелязано странно явление: при обилен принос на прашец в добрите семейства, младите и качествени майки естествено снасят максимално количество яйца. Обаче площта на запечатеното пило не съответства на количеството излезли от него млади пчели (известно е, че една пита със запечатано пило дава примерно две междини пчели). То ест, забелязва се някакво странно забавяне в развитието на пчелите При това, споменатото негативно явление може да става и през първата половина на лятото, и в период на подготовката на семейството за зимуване (в период на нарастване на неговата сила). Получава се, че силното през лятото семейство с големи хранителни запаси и достатъчна площ на запечатаното пило през есента има минимално количество млади пчели. Очевидно, това и привежда към описаните по – горе явления и трябва да се използва при търсене на причината довела до тях.
Много пчелари са преживели масовата гибел на пчели през зимата както на частните си пчелини, така и на стопанските. Причина за тези беди, очевидно е станала болестта, описанието на която ние не намерихме в литературата. Ние предполагаме, че това е вирусно заболяване на пилото. Първите признаци може да се намерят само при много старателно разглеждане на пилото на стадии – личинка: тя е леко увеличена и заема цялата килийка. След това на стадий кукличка (запечатано пило), да се отличи здравото пило от болното практически е невъзможно. Питата с пилото е плътно запечатана и на външен вид няма никакви изменения. Обаче, ако се премахне капачето на килийката, то под него няма да се види кукличка, а безформена личинка (това много напомня торбесто пило), при незначително усилие упражнено над нея, обвивката се разкъсва и от нея се излива течност със цвят на мляко и без миризма.
Броят на поразените килийки се колебае от 30 до 80% от цялата площ, която е заета със запечатано пило. Особено са поразени личинките на току що изградените пити. Възможността за използване на инфектирани восъчни основи е изключена, ние ги вземахме от различни производители. Восъкът беше дезинфекциран по всевъзможни начини. Степента на поразяване на пилото ние не можем днес да я свържем нито с един от външните фактори (прашец, нектар, екология), а така също и с годишното време. Болестта може да се прояви както беше отбелязано и през пролетта: забавя развитието на силните според пчеларя семейства, така също и през есента, което довежда до гибелта на семействата по време на зимуването. Трябва да се отбележи, че непосредствено до болното семейство може съвършено нормално да се развива здраво такова.
При много старателно наблюдаване в течение на последните пет години, да забележим по – нататъшното развитие на болестта на нас не ни се удаде. След определения срок, никакви конкретни признаци за заболяване в пилото на инфектираната пита ние не намерихме: нито сухи личинки, нито загниване, нито миризма. Килийките са почистени, полирани и могат да бъдат използвани за следващото поколение пчели. При това то може да бъде здраво (във всеки случай, степента на поражение е минимална). Да се намери болно семейство може само след снемане на капаче от килийка на запечатаното пило. В килийката в която всичко е наред се вижда развиващата се пчела с главата нагоре, а в поразената килийка – торбичка с млечна течност, която прилича на личинка. Никакви други признаци на заболявания в семейството няма. Очевидно е, че това въвежда много пчелари в заблуждение. На външен вид благополучно пчелно семейство лошо се развива, няма прираст на млади пчели, забелязва се слаба работа на медосбора, а ако това се проявява във втората половина на лятото, то естествено, отработилите своето пчели не могат да бъдат заменени пълноценно с по – млади. Такива семейства рязко отслабват за зимата.
Провеждахме лабораторни анализи в Хакаската републиканска ветеринарна лаборатория, но убедителни резултати не получихме. Беше само потвърдено нашето предположение, че заболяването е вирусно. Следователно за диагностиката му беше необходимо специално оборудване, а такова нямаше в наличност.
В продължение на редица последни години ние разработихме начини за профилактика с използване на медицински препарати и народни средства, които позволяват да се задържа развитието на даденото заболяване (главно за сметка на усилване на общия имунутет), благодарение на бързата смяна на пчелите в кошера. Но да говорим с голяма степен на достовернст за резултатите не можем, тъй като за това са необходими по – продължителен отрязък от времето и по – сериозно разглеждане на проблема.
Ако приведената тук информация предизвика някакъв интерес не само при пчеларите любители, но и в заинтересованите лица, ние сме готови да споделим своите данни, така също ще се радваме на каквато и да е помощ, особено от хора, които се занимават с проблемите на вирусните болести. В днешно време това заболяване свежда до нула всички вложени усилия на пчеларите - стават непредсказуеми както летните сезони, така и зимуването на пчелите. Регионалната селекция на пчелите не донася резултати, които да могат значително да се почувстват. Затова ние сме готови при удобен случай да обединим усилия и да окажем помощ според собствените си сили по този въпрос.

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: сп. „Пчеловодство” 2005/3  

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by