Дата на обновяване:18.07.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Възможност за производство на маточно млечице, секционен мед в пита (в няколко вида рамчици) с помощта на АероТермоСтата на Прогальский
Прогальский Ф.М.


Маточно млечице и неговото производство при помощта на АeроТермоСтата.
За доброто самочувствие и възстановяване на тонуса на организма е необходимо ежедневно да се приемат пчелни продукти. Медът трябва да бъде в ежедневния рацион на всеки човек. С профилактична цел трябва да се приемат маточно млечице, перга и прополис.
Ние изпитахме и патентовахме нашето ново изобретение, разработихме технологията на получаване на маточното млечице. Освоихме производството на компактни мини – пчелини за хора, които като излизат в пенсия, с тяхна помощ, могат да решат своите проблеми със заетостта си с работа. Освен това, като консумират мед и прясно млечице, тези хора не само ще живеят по – дълго и по – активно, но и ще получават добавка към пенсията си, тъй като ще реализират на пазара ценни пчелни продукти.
Комплектът оборудване за отглеждане на майки и получаване на маточно млечице, се състои от АeроТермоСтат (по – нататък АТС), три кошера, набор от разделителни решетки – прегради, изолатори и рамки на които да се изграждат маточниците. Осигурява +35 С под рамките, при студ на улицата от минус 20 С, влажност 95%, поток на въздуха 0,1 м/с.

Маточно млечице
Маточно млечице се нарича храната, с която работните пчели снабдяват личинките, които се развиват в маточниците. Работните пчели отделят маточно млечице от 6 до 15 ден от живота си.
Личинката на майката за 5 дни се развива и се увеличава 1600 пъти (подобно нещо няма в природата). Продължителността на живота на пчелната майка е 20 – 30 пъти по – дълъг, отколкото имат работните пчели и това се обяснява с употребата на маточното млечице.
Маточното млечице (по – нататък м.м.) – е биологически активен продукт, храна за хранене на личинките и възрастната майка. По външен вид то напомня сметаната – има млечно бял или кремав цвят със специфичен аромат, леко парлив, кисело – сладък вкус.
В сравнение с други продукти на пчеларството м.м. се явява най – малко устойчивият и бързо губи своите качества при извличането му от кошера. Необходимо е веднага да се употребява или да се затвори херметично и да се постави в хладилник, тогава неговите свойства се запазват от няколко месеца до няколко години. Най – простият способ за съхранение на м.м. – веднага след като се извлече от кошера да се смеси с меда в съотношение 1:100 и след това да се постави в хладилник при температура +6 С.

Биологически свойства на маточното млечице
В Япония на базата на широки изследвания е било установено, че едва ли не единственото средство за спасение на нацията от последствията на атомните взривове се явява използването на пчелни продукти, а по – точно на маточното млечице.
Във всички детски учреждения, на децята на предучилищна и училищна възраст е въведен рацион ежедневно три пъти употребяване на пчелни продукти с м.м., което се ползва с огромна популярност и се смята за продукт на здравето.

В нашата страна (Русия) след Чернобил, на този продукт започнаха да отделят особено съсредоточено, внимание. Но, за съжаление потребление на прясно, маточно млечице могат да си позволят само обезпечените слоеве на обществото.

М.м. действа като естествен биологически стимулатор, оказва общо укрепващо, тонизиращо и антиспазматическо въздействие. Механизмът на действие на м.м. се обяснява, преди всичко с общо укрепващото влияние на жлезите с вътрешна секреция, особено на половите жлези. Затова него го препоръчват при импотенция, преждевременна старческа отпуснатост, психическа депресия, неврастения, климактерическият период, малокръвие и повишена изморяемост.

При използването на различни средства за борба със стареенето на организма, главна цел се явява оказването на регенеративно влияние на стареещите клетки и тъкани. Доказано е, че пчеларите, които редовно употребяват маточно млечице, средно с 20 години повече запазват репродуктивната си способност, отколкото хората не употребяващи м.м. Между природните биологически стимулатори, най – мощният се явява м.м. То дава усещащи се резултати, свързани с подмладяването на организма. М.м. успешно се използва за повишаването на лактацията в кърмящите майки. М.м. подобрява работата на сърцето, задълбочава дишането, нормализира артериалното налягане.

Дозировка при прилагането на м.м.
В качеството на хранителна добавка се използва доза сурово м.м. по 100 – 200 мг. Под езика, без да се пие нищо паралелно с това. След това в течение на половин час така също трябва да се изключи възможността от приемане на храна и течности за пълното усвояване на м.м., което се разлага само от ферментите на слюнката. Един маточник съдържа 200 – 400 мг. М.м. при съхраняването му във вид на смес с мед в съотношение 1:100 – по една чаена лъжичка под езика, сутрин и през деня 2 – 3 пъти на гладно. Може да се утвърждава, че м.м. обладава изключително въздействие върху организма на човека и неговата роля, в близко време, в медицината ще нарасне.

Използвайки АТС, без загуби за медосбора, м.м. може да се получава от средата на май до средата на август. През този период, семействата имат в състава си много млади пчели, които са способни обилно да произвеждат маточно млечице. В условията на средната лента (на картата) на Русия, от едно пчелно семейство получаваме 400 – 600г м.м. Получаването на пчелното маточно млечице в допълнение към медосбора, се явява много значим фактор за увеличаване на доходността на пчелина.

За получаване на максимално количество м.м. използваме личинки с еднаква възраст – не по стари от 24 часа.

Най – голямо количество м.м. в маточниците се натрупва за период 65 – 70 часа след пренасянето на личинките, и през това време е целесъобразно да се извлича. Оптималното количество маточници е от 30 до 40 маточника на семейство.

Намират пълноценни семейства, които имат не по – малко от 10 междини (2,5 кг) пчели и шест пити с пило на различна възраст. Към тази работа се пристъпва когато в семействата се сменят презимувалите пчели. Oпределените семейства ги осигуряват с въглехидратна храна – не по – малко от 1 кг на междина и 2 – 3 пити с белтъчна храна (перга). При отсъствието на поддържащ медосбор, дават медово – захарно подхранване с добавяне на 5% прашец. В гнездата създават необходимия микроклимат с температура +35 С, влажност 95%, поток на въздуха 0,1 м/с.

Подробности при производството на м.м. – при обучението и в „Ръководството по експлоатация” на АТС.

При производството на м.м. е необходимо да се ръководите от изискванията на ГОСТ28888-90 „Молочко маточное пчелиное”, за да се достигнат качествените показатели на получения продукт.

Аз препоръчвам на всички, които използват АТС на Прогальский да си отглеждат майките самостоятелно. Вие ще осигурите себе си и съседите си с биологически пълноценни майки, които по качество превъзхождат тези, които се купуват от развъдниците за майки. Ние сме готови да сътрудничим с всички заинтересовани стопанства, организации, и пчелари, като им доставим оборудване и им проведем обучение.

Тази информация главно е предназначена за ръководители на развъдници за пчелни майки и стопани на пчелини, които са специализирани за производство на пчелни пакети, пчелни майки. Аз искам да обърна внимание на това, че учените са намерили параметрите на оптималната среда, а ние производителите сме създали устройство, което позволява да се поддържат зададените параметри на средата, за получаването на биологически пълноценни майки и пчелни семейства.

Кошерна рамка на Прогальский за секционен мед в пита
 

Решават се следните проблеми:
- При продажбата на мед, рамките направени от дърво не изискват отделен скъпо струващ сертификат за материала за разлика от рамките направени от други материали.
- Компактната упаковка на рамчиците във вид на разгънати пластини решава проблема с доставката, намалява разходите за транспортиране.
- Рамката има специални рамене, които предотвратяват повърхността на питата от повреждания по време на транспортирането (не тече, не се деформира).
- Не изисква посредници за подготовката и пакетирането с различни варианти на опаковка и след това стерилизация. Производителите на мед са освободени от държавата от данък за печалбата. А предприятията, които се занимават с пакетиране плащат данъци. Изобретението позволява на пчеларя да остави при себе си печалбата на опаковчика и да се възползва от парите за данъка върху печалбата от който е освободен.
- Изпълнена е от дърво – отговаря на всички норми на екологичност.
- Възможност за реализация в търговските вериги за продажби.
- Голям срок на годност със запазване на търговския вид.
- Не изисква допълнително оборудване.
- Медът в пита удовлетворява изикванията за качество на най – взискателните купувачи.
- Използва се дърво с дебелина 1,5 мм, което прави рамката изящна за разлика от рамките направени от дървени парчета.
- Простата технология за изработване прави „Кошерната рамка на Прогальский” много по – евтина от други аналози, които се правят от пластмаса или които се сглобяват.

Решава се проблема за „меда, който няма търговски вид”:
- Разслоение, лоша кристализация;
- Медове трудни за центрофугиране, например от калуна;
- Течни медове, получени в местности с естествено голяма влажност – в центрофугиран вид бързо вкисват.
- Може да се използва качествем мед останал от минали години, който да бъде преработен от пчелите още веднъж и след това продаден като мед в пита.

Смята се за добър тон да се подарява на своите постоянни клиенти – купувачи на течен мед, и на приятелите, мед в пита в красива малка рамчица. През зимата на масата у вас винаги ще има на масата мед в пити с удобни порции от 80, 100, 150, 200 грама.

В дадения момент има 4 модификации на кошерни рамки на Прогальский. След сгъването им, техните външни размери съставляват:
А – 72х67х35 мм (100г)
Б – 68х52х37 мм (80 г)
В – 72х127х35 мм (200 г)
Г – 52х135х37 мм (150 г)


Източник: www.progalskiy.com

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by